Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Vyhledávám… stefanos.

Bylo nalezeno 30 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně.

Sám s Bohem
Wurmbrand, Richard

Vydáno: Nakladatelství Stefanos 2016
EAN: 9788087081495
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: „Snažil jsem se do těchto kázání vtělit své nejhlubší myšlenky, myšlenky téměř umírajícího člověka. A pokud kážu, činím tak výhradně proto, že kázání je nějak obsaženo v mé přirozenosti, podobně jako když slavíci zpívají…“ Farář Richard Wurmbrand (1909–2001) byl čtrnáct let vězněn v Rumunsku komunistickým režimem, z toho téměř tři roky strávil v podzemní samotce. Právě zde sestavoval kázání, která následně předkládal svému neviditelnému společenství. Jednotlivá kázání se také snažil uchovávat v paměti a proto si je znovu a znovu opakoval, někdy i ve zveršované podobě. Tyto v češtině dosud nepublikované úvahy jsou ovocem mimořádných…
Databáze knih: 100 % (3 hodnocení)


Vítězná víra
Wurmbrand, Richard

Vydáno: Nakladatelství Stefanos 1998
EAN: 9788087081181
Klíčová slova: Elektronické knihy - Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: „První kniha, kterou jsem napsal, jejímž jediným tématem je Kristus.“ Ve zcela odlišné knize, než byly oba předchozí v češtině vydané tituly (Mučen pro Krista a V Božím podzemí) předkládá autor v příbězích, anekdotách a vnímavých pohledech víru, která ho ve vězení podpírala. Kniha přivádí čtenáře občerstvujícím a inspirujícím způsobem od tématu utrpení k tichým a pokojným vodám křesťanské víry a svědectví.
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)


Z pokolení na pokolení
Foley, Eric

Vydáno: Nakladatelství Stefanos 2018
EAN: 9788087081747
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Příběh severokorejské rodiny, která dokázala udržet při životě poselství evangelia v jednom z nejbrutálnějších protikřesťanských režimů, jaké lidstvo zná, po více než padesát let. V roce 1907 přineslo duchovní probuzení v Pchjongjangu do Koreje ohromný rozmach křesťanství. Americký misionář William Blair tehdy prohlásil, že "nesmírný oceán modliteb se nyní vzdouvá k Božímu trůnu". O padesát let později se v důsledku krutého pronásledování na severu Koreje tento oceán doslova vypařil; přece však dál přežívalo alespoň několik pramínků. Tato kniha přináší příběh jedné severokorejské rodiny, v níž se předávalo evangelium…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2099


Kruh z maličkých
Kolmanová, Milena

Vydáno: Nakladatelství Stefanos 2001
EAN: 9788087081334
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Cyklus povídek evangelické spisovatelky starší generace, publikující ve 40. letech dvacátého století, násilně umlčené komunistickým režimem. Povídky z prostředí lyrické jihočeské krajiny zachycující mozaiku příběhů z období válečných a poválečných let pohledem dvou klíčových postav – učitele a moudré prosté ženy. Laskavý, jemný humor, nenásilný duchovní podtext, výjimečný smysl autorky pro poetiku a její výrazové prostředky poskytují nevšední čtenářský zážitek. Ponoření do světa chudobných, maličkých, bídných tohoto světa očima zralé víry dává tušit konečné vítězství Kristovy lásky a pravdy.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


O zkáze Antikrista
Bunyan, John

Vydáno: Nakladatelství Stefanos 2016
EAN: 9788087081464
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Autor Poutníkovy cesty, jedné z nejoblíbenějších knih niterně zbožných křesťanů pietistického a probuzeneckého hnutí, uvažuje v tomto svém dalším spise nad zosobněným „tajemstvím nepravosti“, jak je vylíčeno v symbolech Zjevení Janova, poslední knihy Bible. Bunyan byl přímým svědkem náboženské občanské války, která v Anglii sedmnáctého století stála životy mnoha mučedníků, a sám se pro své náboženské přesvědčení ocitl několikrát v žaláři. Přesto v tomto svém krátkém traktátu, který vyšel až po jeho smrti, odolává pokušení, kterému mnozí jiní vykladači podlehli: Nesnaží se symboly biblické Apokalypsy dávat do senzačních souvislostí…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2099


Ukaž nám cestu
Rejchrt, Pavel

Vydáno: Nakladatelství Stefanos 2014
EAN: 9788087081044
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Soubor kázání evangelického spisovatele, básníka a malíře.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


V Božím podzemí
Wurmbrand, Richard

Vydáno: Nakladatelství Stefanos 2014
EAN: 9788087081273
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Uvězněn rumunskými komunisty pro svou činnost v křesťanském podzemí, stává se farář Wurmbrand předmětem krutého středověkého mučení. Navzdory všemu utrpení je jeho víra nejenom zachována, ale dokonce pozoruhodně upevněna. Po čtrnáct let se o svou víru sdílí se spoluvězni a přináší jim božské potěšení. Když se ocitá na samovazbě, navazuje prostřednictvím morseovky kontakt s dalšími vězni a po dva roky jim předává své poselství křesťanské lásky a naděje, které vyklepává na zeď cely. Když u něho propuká tuberkulóza, dostává se ve vězeňské nemocnici na „pokoj smrti“. Ačkoliv jsou jeho plíce fatálně zasaženy, jeho tělo poseto hnisajícími ranami od bičování…
Databáze knih: 96 % (5 hodnocení)


Hus drží klíč
Higgins, Bill

Vydáno: Nakladatelství Stefanos 2015
EAN: 9788087081440
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Základní text této knihy tvoří promluvy přednesené na sejití československých obchodních představitelů, kteří se v létě 1992 zúčastnili kooperativního vzdělávacího programu na Covenant College. V době, kdy se tyto přednášky konaly, byli Češi a Slováci na počátku politického oddělování, které bylo mezitím dovršeno. Upřímně doufáme, že přechod východní Evropy od řízeného komunistického hospodářství k volnému hospodářství tržnímu bude tímto kooperativním programem usnadněn. Ještě více však doufáme, že během tohoto přechodu objeví český národ znovu srdce a duši Jana Husa, a že to sehraje velkou úlohu na cestě k nové velikosti této země.
Databáze knih: 93 % (3 hodnocení)


Byl jsem agentem NKVD
Granovskij, Anatolij

Vydáno: Nakladatelství Stefanos 2003
EAN: 9788090310216
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Naše generace se snaží zúčtovat s dobou totality. Již dříve jsme slýchávali, ještě z úst minulého režimu, o omylech některých komunistů, o odchylkách od leninských norem, politických chybách, o porušování socialistické zákonnosti, o Stalinově kultu osobnosti. Těmito eufemismy zakrýval své hrůzné zločiny jeden z nejvražednějších systémů v historii lidské společnosti, který požíral nejen sebemenší odpůrce, ale i nejoddanější děti vlastní revoluce. Tato kniha nám s novou silou naznačuje odpověď na častou otázku, zda je již v základech marxismu-leninismu cosi pokaženého, defektního, jakési símě zla, které jen čeká na příležitost, aby…
Databáze knih: 93 % (3 hodnocení)


Kristus na židovské cestě
Wurmbrand, Richard

Vydáno: Nakladatelství Stefanos 2000
EAN: 9788087081228
Klíčová slova: Elektronické knihy - Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: Židovský lid dal světu Bibli… Je to jediná kniha, která může uspokojit duchovní potřeby světa. A tyto potřeby uspokojí, až se znovu dostane do rukou těch, kdo ji psali, a ti se shromáždí kolem hlavní postavy této knihy, Ježíše, Mesiáše Židů a Spasitele národů. Již několik desítek let uplynulo od doby, kdy začal Richard Wurmbrand hlásat křesťanské poselství Židům. Jsa sám Žid, prošel od svého obrácení nesčetnými konflikty s mnoha židovskými lidmi. Navzdory tomu, zůstalo k nim jeho srdce naplněno horlivou láskou.
Databáze knih: 90 % (4 hodnocení)


1 – 10 / 30

 

[ Hlavní strana ]