Půjčování e-knih v knihovnách: nově vypůjčitelné e-knihy

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

v týdnu (139 titulů)

V případě zájmu o některou z uvedených e-knih klikněte na její název.

Vladimír Šlechta: Hořící přízraky. Klikněte pro více informací.

21. Hořící přízraky
Vladimír Šlechta

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788086309293
Klíčová slova: Elektronické knihy, České fantasy
Anotace: Paedwankové ovládli Gordonovu zemi a zřídili si v ní stálou základnu. Vnikli do Orcigardu, zničili Sršní hnízdo a odvlekli hraničáře z Hořké Vody. Co udělají příště? Obyvatelé Pohraničí už vědí, že jim hrozí smrtelné nebezpečí. Lidé, elfové, skřeti i všemožní míšenci musí zapomenout na staré spory a spojit se ke společnému boji.
Databáze knih: 88 % (62 hodnocení)


Juraj Červenák: Bivoj válečník. Klikněte pro více informací.

22. Bivoj válečník
Juraj Červenák

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788086309248
Klíčová slova: Elektronické knihy, České fantasy
Anotace: Nad obětišti, ještě nedávno zasvěcenými slovanským bohům, se dnes tyčí obětní kůly avarského démona Simurga. A z jejich hrotů slepě zírají hlavy povražděných Čechů. Krutí Zličané vedení potomky samozvaných kočovnických vojevůdců překročili Vltavu a dobyli posvátný Libušín, slavnou Budeč a mnoho dalších hradišť a vesnic. Čechové se skrývají v lesích a zdá se, že není naděje na záchranu. Krokovy dcery jsou však odhodlány nenechat své soukmenovce v otrockém područí. Přestože je rozdělila válka i černá kouzla knížete Hordaga a čarodějky Ašigy, plánují protiútok. Budou však potřebovat posily. Udatný Bivoj proto v čele malé družiny vyráží na sever, aby…
Databáze knih: 87 % (168 hodnocení)


Juraj Červenák: Železný půlměsíc. Klikněte pro více informací.

23. Železný půlměsíc
Juraj Červenák

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788074562488
Klíčová slova: Elektronické knihy, České fantasy
Anotace: Léto 1663. Osmanská říše sahá až k Dunaji. Mírová rokování selhala a k pohraniční Ostřihomi přitáhlo obrovské turecké vojsko pod velením samotného velkovezíra. Má v plánu znovu se obořit na Vídeň, ale v cestě mu stojí moderní, dokonale vyzbrojená hornouherská pevnost Újvár - Nové Zámky. Velitel pevnosti Adam Forgáč dostal od panovníka jasný rozkaz: za žádnou cenu nesmí pustit mohamedánské hordy přes Dunaj. Křesťanští válečníci však stojí proti mnohonásobné přesile a ztrácejí síly ve sporech mezi vídeňskou vrchností a uherskou šlechtou. Zdá se, že pro útočníky budou snadnou kořistí. Mezitím kapitán Báthory pátrá po synovi Michalovi a zachrání před tureckým…
Databáze knih: 87 % (157 hodnocení)


Vladimír Šlechta: Kukaččí mláďata. Klikněte pro více informací.

24. Kukaččí mláďata
Vladimír Šlechta

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788074563126
Klíčová slova: Elektronické knihy, České fantasy
Anotace: Arkastie prochází vleklou krizí. Král uprchl už před deseti roky a ještě stále se skrývá. Bezvládí přineslo hořké plody. Staré dohody jsou porušovány, zájmové skupiny soupeří o moc. Schyluje se k občanské válce. Ve městě jménem Thonnierika žijí své životy čtyři mladí lidé z různých společenských vrstev. Zatím ještě netuší, že budou zataženi do samého středu nadcházejících událostí. Pak budou přinuceni bojovat jeden za druhého i jeden proti druhému. Čas se nachyluje, blíží se bouře. Možná se vrátí král. Možná.
Databáze knih: 88 % (41 hodnocení)


Vladimír Šlechta: Zahrada sirén. Klikněte pro více informací.

25. Zahrada sirén
Vladimír Šlechta

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788074561542
Klíčová slova: Elektronické knihy, České fantasy
Anotace: Přichází Čas zabíjení a Čas umírání, přesně jak to prorokoval černokněžník Orichalkian. Vévodstvím Barro prošel mor, Arkastie stojí na prahu občanské války a Gordonovu zemi ovládli neznámí dobyvatelé. Skutečná válka však ještě nezačala. V Zahradě sirén je ukrytý chlapec, jehož samotná existence může vyřešit potíže Hraničních zemí. Otázka však zní: je pro něj Zahrada sirén bezpečným místem?
Databáze knih: 87 % (76 hodnocení)


Chloe Neill: Divoká karta. Klikněte pro více informací.

26. Divoká karta
Chloe Neill

Nakladatel: FANTOM Print
EAN: 9788075940490
Klíčová slova: Elektronické knihy, Fantasy
Anotace: Od chvíle, kdy byla Merit přeměněna v upíra a začala chránit chicagský Dům Cadoganů, to byla divoká jízda. Spolu s Mistrem upírem Ethanem Sullivanem učinili Cadogany nejsilnějšími upíry v Severní Americe a upevnili pouto s paranormálními obyvateli všech možných ras a vyznání, živými, nemrtvými – a někdy obojími. Tato spojenectví však budou nyní vystavena zkoušce. Severoamerickou centrální smečku rozerve silná a zvrácená magie a Meritini nejbližší přátelé upadnou v podezření. Gabriel Keene, apex smečky, očekává od Merit a Ethana pomoc. Kdo – nebo co – je ale tak mocný, že je na něj i magie kožoměnců krátká? Pokud chce Merit přijít celé věci na kloub, čeká ji…
Databáze knih: 88 % (33 hodnocení)
K vypůjčení do: 18.06.2023


Juraj Červenák: Brána Irkally. Klikněte pro více informací.

27. Brána Irkally
Juraj Červenák

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788086309453
Klíčová slova: Elektronické knihy, České fantasy
Anotace: Druhá část cyklu o protitureckých válkách v Uhersku, Sedmihradsku, Chorvatsku a Středomoří v letech 1660–1664. Píše se rok 1662. Po dvou letech na tureckých galejích je z Kornela Báthoryho sotva stín muže, jímž kdysi byl. Zdá se, že bezejmenného otroka čeká už jen smrt. Během obléhání Kréty osmanskou flotilou se však Báthory znovu setkává s tureckým vzdělancem a cestovatelem Evliyou Čelebim. Ten křesťanského rytíře a básníka vykoupí z otroctví a udělá z něj svého pobočníka na cestách. Na rozkaz samotného sultána má Čelebi doprovázet záhadného vezíra Kirmiziho Mustafu do odlehlých končin Sýrie a možná ještě dál, až k ruinám dávnověkých…
Databáze knih: 86 % (232 hodnocení)


Dušan D. Fabian: Živého mě nedostanou!. Klikněte pro více informací.

28. Živého mě nedostanou!
Dušan D. Fabian

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788086309460
Klíčová slova: Elektronické knihy, České fantasy
Anotace: Kapacity datují Marvinův zrod do roku 1250 před Kristem. Marvin datuje zrod Krista do roku 1250 po Marvinovi. Kdo je tento velkohubý prehistorický Chuck Norris? Marvin je zombie. Pracuje jako nájemný vrah. A za svého nejlepšího přítele považuje svůj čakan. Krvavá, cynická, pseudohistorická splatter fantasy - pokud nejste příliš náročnými čtenáři, možná se i zasmějete. „Atlantský masakr ruční amputační pilkou! Klasika předpotopní literatury!“ Mykénský Blesk „Další nudný příběh o zmrtvýchvstání. Nepůvodní, epigonské, misantropické…“ Kroniky Catal Hüyük „Vražedné tempo, vražedný spád, vražedné vyvrcholení! Nejlepší část jednodílného cyklu!“ Kulturní příloha…
Databáze knih: 86 % (62 hodnocení)


Vladimír Šlechta: Já, Gowery. Klikněte pro více informací.

29. Já, Gowery
Vladimír Šlechta

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788074563416
Klíčová slova: Elektronické knihy, Sci, fi
Anotace: Druhá polovina třiadvacátého století, dvě stě let po Apokalypse. Po dlouhém období chaosu, kanibalismu a lokálních válek nastalo Století míru, které trvá už pět let. Do různých koutů zpustošené Evropy vyráží trojice hrdinů: kyborgizovaný voják Oggerd, technolog Hal Hargo a vyjednavač Gowery Fink. Mají za úkol zkoumat takzvané "střepy z Apokalypsy", technologické pozůstatky starého světa. Někdy jsou při tom zavlečeni do her mocných zájmových skupin a jindy musejí napravovat své vlastní prohřešky. Toto jsou tři jejich příběhy: "Zákon smečky", "Rýnský cedník" a "Kočičí dvířka".
Databáze knih: 86 % (29 hodnocení)


Vladimír Šlechta: Střepy z Apokalypsy. Klikněte pro více informací.

30. Střepy z Apokalypsy
Vladimír Šlechta

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788086309439
Klíčová slova: Elektronické knihy, Sci, fi
Anotace: Druhá polovina 23. století, dvě stě let po Apokalypse. Evropa je stále ještě zničená totální válkou, z větší části vylidněná. Věda se stala magií, určenou zasvěceným. Po dlouhém období chaosu, kanibalismu a lokálních válek se zde stabilizovala civilizace, hodná toho jména. V pustinách, ale i na stránkách zakázaných knih, přetrvávají technologické anomálie, pozůstatky zaniklé civilizace 21. století. Tyto anomálie, zvané také „střepy z Apokalypsy“ někdy skrývají úžasné bohatství v podobě technologických návodů, jindy zase smrtelnou hrozbu pro budoucí osadníky. Zkoumáním anomálií se zabývá trojice hrdinů: kyborgizovaný válečník Oggerd, technolog Hal Hargo a…
Databáze knih: 85 % (72 hodnocení)


  

  

21 – 30 / 139

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]