Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:series[er]=Polozapomenuté války.

Bylo nalezeno 17 titulů. Seřazeno podle pořadí v sérii vzestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Miroslav Šedivý: O švestky a brambory. Klikněte pro více informací.

1. O švestky a brambory
Miroslav Šedivý

Nakladatel: Epocha
EAN: 9788075571014
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Navzdory zájmu české veřejnosti o vládu Marie Terezie je její poslední ozbrojený konflikt s Fridrichem II. Velikým o bavorské dědictví z let 1778–1779 dnes téměř neznámý. Příčin je vícero – válka netrvala ani rok, v jejím průběhu nebyla vybojována jediná velká bitva, o výsledku nerozhodli generálové na bojišti, nýbrž diplomaté u kulatého stolu, a vojáci se více než válčení věnovali shánění potravin, zejména brambor a švestek. Odtud také pramení přízvisko „bramborová válka“ či „válka o švestky“. Přesto si tento střet zaslouží, aby byl připomenut, a to nejen kvůli desítkám tisíc obětí, ale také s ohledem na skutečnost, že vojenské…
Databáze knih: 85 % (12 hodnocení)
K vypůjčení do: 09.05.2023


Jiří Bílek: Kyselá těšínská jablíčka-2.vyd.. Klikněte pro více informací.

2. Kyselá těšínská jablíčka-2.vyd.
Jiří Bílek

Nakladatel: Epocha
EAN: 9788075571502
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Těšínská jablíčka. A ještě kyselá… Mohlo by se zdát, že spojovat něco takového s válkami, byť polozapomenutými, se ani trochu nehodí. A přece asi nejlépe vystihují obsah této knížky. Na území Těšínského knížectví si po první světové válce dělaly nárok Československo a Polsko. V lednu 1919 spor vyvrcholil sedmidenní válkou, v níž nejprve československé legie obsadily většinu Těšínska, aby později z rozhodnutí politiků ustoupily na hranici probíhající po řece Olši. Část Těšínska, která připadla Československu, se stala jedním z trvalých problémů československo-polských vztahů. Na konci září 1938 přinutila polská vláda mnichovskou dohodou právě…
Databáze knih: 86 % (24 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2023


Karel Richter: Válka začala v Polsku - 2. vyd.. Klikněte pro více informací.

3. Válka začala v Polsku - 2. vyd.
Karel Richter

Nakladatel: Epocha
EAN: 9990001794385
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Z vyprávění o dramatech druhé světové války jakoby se vytrácel její tragický začátek: Zákeřné přepadení Polska jednotkami wehrmachtu, zoufalý boj pěšáků a jezdců s drtivou přesilou tanků a letadel, ale hlavně dlouho utajovaný fakt, že na východní hranici krvácejícího Polska číhala vojska Rudé armády, aby mu v příhodném okamžiku vrazila dýku překvapivého útoku do zad. Spojenecká Francie a Velká Británie nečinně přihlížely. Byl to podivný začátek války. Jeho příčiny však sahají daleko zpět až do roku 1918, kdy bylo Polsko po porážce centrálních mocností v první. světové válce obnoveno jako jednolitý nezávislý stát. Do vínku mu byla bohužel dána…
K vypůjčení do: 03.10.2023


Roman Cílek: Krvavá předehra. Klikněte pro více informací.

4. Krvavá předehra
Roman Cílek

Nakladatel: Epocha
EAN: 9990003067241
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Obsáhlá kniha předního českého autora literatury faktu je dramatickým, čtenářsky přitažlivým a mnoha dokumenty, svědectvími i osobním pátráním obohaceným pohledem nejen na válečné události, ale i do málo známého zákulisí událostí, které rámcově charakterizuje podtitul díla, přičemž si autor klade za cíl nahlédnout téma objektivně a bez jednostranného ideologického balastu. Na počátku dění stál tehdy ozbrojený pokus značné části důstojnictva a části opozičních politických sil svrhnout vládu Lidové fronty, která vzešla z předchozích voleb. Brzy poté však vnitřní konflikt přerostl hranice své země. Do boje se na straně povstalců nejen zbraněmi a vojáky, ale také tajnými…
K vypůjčení do: 14.01.2026


Jindřich Marek: Válka v Arktidě. Klikněte pro více informací.

5. Válka v Arktidě
Jindřich Marek

Nakladatel: Epocha
EAN: 9788075572486
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Známý autor literatury faktu v osmém svazku edice Polozapomenuté války přibližuje méně známé kapitoly druhé světové války – bojové operace v arktické oblasti. Odehrávaly se v letech nejstrašnější světové války, která dokázala, že naše planeta je již malá pro kohokoliv, a slovu globální dala poprvé děsivý význam. Zprávy o povětrnostní situaci v „kuchyni evropského počasí“ v Grónsku či na Špicberkách měly tehdy pro válčící strany cenu zlata, respektive krve letců a námořníků jejich armád. Právě letectvo a námořnictvo potřebovaly kvalitní meteorologické zprávy jako sůl, a tak se sněhem a ledem pokryté oblasti studené a nehostinné Arktidy staly…
Databáze knih: 71 % (7 hodnocení)
K vypůjčení do: 23.04.2025


Jiří Kovařík: Napoleon na Dunaji. Klikněte pro více informací.

6. Napoleon na Dunaji
Jiří Kovařík

Nakladatel: Epocha
EAN: 9788075572325
Klíčová slova: Česká a světová literatura • Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Napoleon na Dunaji je plastickým vylíčením bitev u Aspern/Esslingu a Wagramu, svedených proti Rakousku koncem jara a v létě roku 1809 Napoleonem I. a arcivévodou Karlem Rakouským. U Aspern/Esslingu padl mýtus o Napoleonově neporazitelnosti a ani Wagram neskončil přesvědčivým francouzským vítězstvím. Polozapomenuté události války na Dunaji pak představovaly poslední vítězné tažení císaře Francouzů. Formou literatury faktu a stylem, jenž získal jejímu autorovi u čtenářů oblibu, s pomocí řady map, dobových vyobrazení i ordre de bataille, bitevního uspořádání obou vojsk, nechává kniha promlouvat především pamětníky, maršály, generály, důstojníky a vojáky rakouské i…
Databáze knih: 92 % (17 hodnocení)
K vypůjčení do: 07.07.2025


Luboš Taraba: Krve po kolena-2.vyd.. Klikněte pro více informací.

7. Krve po kolena-2.vyd.
Luboš Taraba

Nakladatel: Epocha
EAN: 9788075572059
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: „Byla bitva, byla, tam u Solferina, teklo tam krve moc, krve po kolena…," zpívalo se u nás před sto padesáti lety. Italská bojiště byla vždy místy, kam generálové z Vídně rádi posílali pluky a prapory z českého království. Válka v roce 1859, v níž se rozhodovalo o sjednocení Itálie, je toho dokladem.Komu co řekne například Magenta? Toto městečko, v němž nesl velkou tíhu bojů rakouský I. armádní sbor z Prahy, znají co do jména alespoň výtvarníci jako odborný termín pro barvu krve. Anebo Melegnano? Toto malé město bránil proti dvěma francouzským armádním sborům jediný pluk, a to z Písku. Ostatně „jedenáctý písecký“ měl…
Databáze knih: 89 % (9 hodnocení)
K vypůjčení do: 09.04.2025


Luboš Taraba: Italské patalie-2.vyd.. Klikněte pro více informací.

8. Italské patalie-2.vyd.
Luboš Taraba

Nakladatel: Epocha
EAN: 9788075571892
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Historie tzv. první války za sjednocení Itálie zahrnuje sled dramatických událostí, počínaje ne- čekanými pouličními boji během „pěti dnů v Milánu“ v březnu 1848, přes tažení Císařského vojska pod velením polního maršála Václava Radeckého z Radče, vrcholící červencovou bitvou u Custozy, až po bleskovou pěti- denní válku v roce následujícím, kdy byl Radeckého soupeř, sardinský král Karel Albert, definitivně poražen v březnu 1849 u Novary. Podrobné líčení průběhu tažení a rozhodujících bitev doplňují nejen zasvěcené analýzy organizace obou armád, jejich výcviku a způsobu vedení boje, ale také poutavé charakteristiky hlavních aktérů konfliktu.…
Databáze knih: 88 % (5 hodnocení)
K vypůjčení do: 01.07.2024


Luboš Taraba: Prodané vítězství-2.vyd.. Klikněte pro více informací.

9. Prodané vítězství-2.vyd.
Luboš Taraba

Nakladatel: Epocha
EAN: 9788075572134
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Málokterá válka byla tak zbytečná jako tzv. třetí svatá válka za italské sjednocení v létě 1866. Jablkem sváru bylo Benátsko a Jižní Tyrolsko, „zbytky“ bývalého rakouského Lombardsko-benátského království patřícího stále císaři Františku Josefu I., po nichž toužil první král sjednocené Itálie Viktor Emanuel. Protože v předcházejících válkách s Rakušany dostaly jeho armády vždy na frak, bez silného spojence na zisk těchto území nemohl ani pomyslet. A právě s tím kalkuloval pruský první ministr Bismarck, toužící pro změnu konečně sjednotit Německo.V zamýšleném střetu vyhradil Bismarck své místo i Itálii snící nejen o vyhnání Rakušanů z Benátek,…
Databáze knih: 88 % (5 hodnocení)
K vypůjčení do: 04.06.2025


Václav Králíček: Velký švindl - 2.vyd.. Klikněte pro více informací.

10. Velký švindl - 2.vyd.
Václav Králíček

Nakladatel: Epocha
EAN: 9990001794392
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Poté, co si hrabě Bourqueney, francouzský diplomat a politik, pečlivě prostudoval mírovou smlouvu uzavřenou a podepsanou 30. března 1856, prohlásil: „Když se člověk obeznámí s tímto dokumentem, nemůže nijak porozumět, kdo je tu vlastně vítěz a kdo poražený.“ I tak by se dala charakterizovat Krymská válka, válečný konflikt zasahující kromě poloostrova téhož také Kavkaz, sever Ruska, Baltské moře či Dálný východ. Konflikt, na jehož konci sice zůstaly legendy v podobě „Dlouhé červené linie“ či „Útoku lehké brigády“, ale především statisíce mrtvých vojáků. Tragédií zůstává, že povětšinou nezemřeli „slavnou“ smrtí na bojištích, ale umrzli ve svých stanech či…
K vypůjčení do: 03.10.2023


  

  

1 – 10 / 17

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]