Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:series[er]=Polozapomenuté války.

Bylo nalezeno 40 titulů. Seřazeno podle pořadí v sérii vzestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Karel Richter: Válka začala v Polsku - 2. vyd.. Klikněte pro více informací.

1. Válka začala v Polsku - 2. vyd.
Karel Richter

Nakladatel: Epocha
Rozsah: 416 stran
EAN: 9990001794385
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Z vyprávění o dramatech druhé světové války jakoby se vytrácel její tragický začátek: Zákeřné přepadení Polska jednotkami wehrmachtu, zoufalý boj pěšáků a jezdců s drtivou přesilou tanků a letadel, ale hlavně dlouho utajovaný fakt, že na východní hranici krvácejícího Polska číhala vojska Rudé armády, aby mu v příhodném okamžiku vrazila dýku překvapivého útoku do zad. Spojenecká Francie a Velká Británie nečinně přihlížely. Byl to podivný začátek války. Jeho příčiny však sahají daleko zpět až do roku 1918, kdy bylo Polsko po porážce centrálních mocností v první. světové válce obnoveno jako jednolitý nezávislý stát. Do vínku mu byla bohužel dána…
K vypůjčení do: 02.10.2026


Roman Cílek: Krvavá předehra. Klikněte pro více informací.

2. Krvavá předehra
Roman Cílek

Nakladatel: Epocha
Rozsah: 432 stran
EAN: 9990003067241
Kategorie: Historie, dějiny • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Obsáhlá kniha předního českého autora literatury faktu je dramatickým, čtenářsky přitažlivým a mnoha dokumenty, svědectvími i osobním pátráním obohaceným pohledem nejen na válečné události, ale i do málo známého zákulisí událostí, které rámcově charakterizuje podtitul díla, přičemž si autor klade za cíl nahlédnout téma objektivně a bez jednostranného ideologického balastu. Na počátku dění stál tehdy ozbrojený pokus značné části důstojnictva a části opozičních politických sil svrhnout vládu Lidové fronty, která vzešla z předchozích voleb. Brzy poté však vnitřní konflikt přerostl hranice své země. Do boje se na straně povstalců nejen zbraněmi a vojáky, ale také tajnými…
K vypůjčení do: 13.01.2026


Dušan Tomášek: Nevyhlášená válka. Klikněte pro více informací.

3. Nevyhlášená válka
Dušan Tomášek

Nakladatel: Epocha
Rozsah: 264 stran
EAN: 9788074251290
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Bývalo zvykem války vyhlašovat. Tato kniha ale pojednává o válce nevyhlášené. Došlo k ní bezprostředně po „řádně vyhlášené“ první světové válce. Vítězné mocnosti rozhodly o rozdělení rakousko-uherské monarchie na několik států. Patřilo k nim i Československo, vzniklé připojením Slovenska k historickým zemím Koruny české. Poražené Uhersko se však nechtělo po staletí okupovaných „Horních Uher“ vzdát. Boje tam trvaly od začátku listopadu 1918 až do počátku roku 1920. Na jaře 1919 se jich zúčastnila i maďarská Rudá armáda a československé legie. Nakonec museli bolševici ustoupit… Boj o Slovensko označují historikové právem za válku. Nebyla sice…
K vypůjčení do: 15.06.2026


Radek Fukala: Sen o odplatě. Klikněte pro více informací.

4. Sen o odplatě
Radek Fukala

Nakladatel: Epocha
Rozsah: 413 stran
EAN: 9788086328843
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Dramata třicetileté války Turecké nebezpečí a vývoj v Nizozemí patřily na počátku 17. století k nejdůležitějším událostem své doby, avšak pouze do okamžiku, kdy čeští protestantští stavové provedli roku 1618 defenestraci. Tato pražská demonstrativní reakce na snahu Habsburků o absolutismus, centralismus a rekatolizaci uvolnila mohutnou lavinu nahromaděných problémů v celé Evropě. Tehdy začala třicetiletá válka – strastiplný konflikt, o kterém již bylo tolik napsáno. Na pozadí celoevropské válečné vřavy se odehrávalo velké množství dramatických událostí. Třicet let bitev, sporů, diplomatických jednání, intrik, porážek a vítězství si vybralo svoji daň.…
Databáze knih: 87 % (22 hodnocení)
K vypůjčení do: 15.08.2026


Ivan Brož: Arabsko-izraelské války. Klikněte pro více informací.

5. Arabsko-izraelské války
Ivan Brož

Nakladatel: Epocha
Rozsah: 360 stran
EAN: 9788074250446
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Dramatický příběh čtyř velkých ozbrojených konfliktů – válek palestinské, suezské, šestidenní a jomkippurské – které v letech 1948–1973 mezi sebou vedly arabské státy v čele s Egyptem a státem Izrael, a které měly ve svých důsledcích celosvětový dopad. Komplexní pohled na vznik, průběh a výsledky válek především z hlediska vojenských, ale i mezinárodně politických, historických a ekonomických aspektů, a to včetně československé účasti. Druhé, doplněné a opravené vydání úspěšného titulu z Edice Polozapomenuté války.
Databáze knih: 88 % (16 hodnocení)
K vypůjčení do: 26.09.2026


Karel Richter: Hranice placená krví. Klikněte pro více informací.

6. Hranice placená krví
Karel Richter

Nakladatel: Epocha
Rozsah: 432 stran
EAN: 9788074252198
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Historie tří sovětsko-finských válek začala již v roce 1918, kdy intervence Rudé armády vyvolala ve Finsku občanskou válku. Pokračovala pak stodenní tzv. zimní válkou v roce 1939, ve které pouhých 175 tisíc finských vojáků úspěšně bojovalo proti miliónové přesile agresora, který nakonec prosadil své územní požadavky jen za cenu velkých ztrát. A končila sovětsko-finskými boji v průběhu druhé světové války, která pro Finsko pro jeho spojení s Německem skončila neblaze. 7. svazek edice Polozapomenuté války.
Databáze knih: 79 % (22 hodnocení)
K vypůjčení do: 12.03.2027


Jindřich Marek: Válka v Arktidě. Klikněte pro více informací.

7. Válka v Arktidě
Jindřich Marek

Nakladatel: Epocha
Rozsah: 248 stran
EAN: 9788075572486
Kategorie: Druhá světová válka • Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Známý autor literatury faktu v osmém svazku edice Polozapomenuté války přibližuje méně známé kapitoly druhé světové války – bojové operace v arktické oblasti. Odehrávaly se v letech nejstrašnější světové války, která dokázala, že naše planeta je již malá pro kohokoliv, a slovu globální dala poprvé děsivý význam. Zprávy o povětrnostní situaci v „kuchyni evropského počasí“ v Grónsku či na Špicberkách měly tehdy pro válčící strany cenu zlata, respektive krve letců a námořníků jejich armád. Právě letectvo a námořnictvo potřebovaly kvalitní meteorologické zprávy jako sůl, a tak se sněhem a ledem pokryté oblasti studené a nehostinné Arktidy staly…
Databáze knih: 71 % (13 hodnocení)
K vypůjčení do: 22.04.2025


Ivan Brož: Husajn kontra Chomejní. Klikněte pro více informací.

8. Husajn kontra Chomejní
Ivan Brož

Nakladatel: Epocha
Rozsah: 352 stran
EAN: 9788087027127
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Vysokou aktuálnost tohoto tématu lze doložit výrokem Zbigniewa Brzezinského (Lidové noviny, 11. 8. 2006): “Novým prvkem dnes je, že je stále obtížnější od sebe oddělovat izraelsko-palestinský problém a problém Iráku a Íránu. Ani Spojené státy, ani Izrael nemají potenciál prosadit na Blízkém východě jednostranné řešení. Možná existují lidé, kteří klamou sami sebe a mylně si to myslí.” Tento svazek edice Polozapomenuté války zachycuje hlavní momenty historického pozadí konfliktu, příčiny a průběh bojových operací, včetně jejich zvláštností (vlny sebevražedných íránských bojovníků i navzájem k sobě připoutaných dětí, nasazení chemických zbraní a raket k ostřelování…
Databáze knih: 82 % (19 hodnocení)
K vypůjčení do: 19.10.2027


Karel Richter: Třeba i železem a krví. Klikněte pro více informací.

9. Třeba i železem a krví
Karel Richter

Nakladatel: Epocha
Rozsah: 496 stran
EAN: 9788087027295
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: České země byly v důsledku svého pevného včlenění do habsburské monarchie nuceny sdílet s ní všechny její válečné strázně. Platí to i o prusko-rakouských válkách, jejichž dramatické děje se odehrávaly převážně na území Slezska, Moravy a Čech. Pruský král Friedrich II. zahájil vpádem do Slezska koncem roku 1740 tzv. „Slezské války“, jejichž výsledkem bylo odejmutí Kladska a Slezska z historického celku českých zemí. V tzv. „Sedmileté válce“, rozpoutané po necelém desetiletí míru, potvrdil svou územní loupež a ani v nepříliš dlouho trvající tzv. „Bramborové válce“ nedlouho po válce sedmileté nedosáhlo Rakousko navrácení ztracených území.…
Databáze knih: 65 % (11 hodnocení)
K vypůjčení do: 11.03.2025


Ivan Brož: Promarněné vítězství. Klikněte pro více informací.

10. Promarněné vítězství
Ivan Brož

Nakladatel: Epocha
Rozsah: 256 stran
EAN: 9788087027462
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Konflikt mezi carským Ruskem a císařským Japonskem, jímž vyvrcholil zápas o mocenské pozice na Dálném východě, konkrétně o vliv v Koreji a Mandžusku, v období od 8. února 1904 do 28. května 1905 – začíná překvapivým útokem japonského loďstva pod velením admirála Tóga na legendami opředenou ruskou námořní základnu Port Arthur, vítězství Japonců u Mukdenu až po rozdrcení ruské Baltské flotily u Cušimy. Diplomatická jednání v americkém Portsmouthu dne 5. září 1905 definitivně končí tento konflikt. Válka, ve které na obou stranách nalezlo smrt přibližně 130 tisíc mužů, potvrdila sice dominantní pozici Japonska na Dálném východě, ale bez dalších…
Databáze knih: 78 % (16 hodnocení)
K vypůjčení do: 07.09.2026


  

  

1 – 10 / 40

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]