Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:series[er]=Kolo času.

Bylo nalezeno 14 titulů. Seřazeno podle pořadí v sérii vzestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Robert Jordan: Oko světa. Klikněte pro více informací.

1. Oko světa
Robert Jordan

Nakladatel: FANTOM Print
EAN: 9788073981693
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi
Anotace: Není příliš mnoho fantasy cyklů, které se staly legendami. Jordanovo Kolo času mezi ně rozhodně patří. Kolo času opravdu je velký fantasy epos. Velký v tom nejlepším slova smyslu. To, že má něco víc dílů, neznamená, že to je špatné. Vždy jde o autora a jeho schopnosti. Robert Jordan je toho dokladem a jeho sága bude už navždy patřit k tomu nejlepšímu z klasické fantasy… Kolo času se otáčí a věky přicházejí a odcházejí, zanechávajíce za sebou vzpomínky, jež se mění v pověsti. Pověsti blednou v mýty a dokonce i mýty jsou dávno zapomenuty, když se věk, jež se zrodil, vrátí. Ve třetím věku, věku proroctví, jsou svět a čas v rovnováze. Co bude i co je by…
Databáze knih: 80 % (180 hodnocení)
K vypůjčení do: 28.11.2022


Robert Jordan: Velké hledání. Klikněte pro více informací.

2. Velké hledání
Robert Jordan

Nakladatel: FANTOM Print
EAN: 9788073982010
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi
Anotace: Legendární cyklus Kolo času pokračuje druhou knihou… Mladík Rand má předurčeno stát se Drakem Znovuzrozeným. Jelikož je schopen ovládat jedinou sílu, musí zároveň prchat před Aes Sedai – ženami, jež dlouhá staletí stráží svět před podobnými muži. A k tomu všemu se znovu objevil Valerský roh, artefakt z dávných časů, který je schopen rozhodnout válku mezi Světlem a Temnotou. Podaří se jej Randovi a jeho přátelům získat dřív, než jej temní služebníci předají svým pánům?
Databáze knih: 87 % (117 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2021


Robert Jordan: Drak Znovuzrozený. Klikněte pro více informací.

3. Drak Znovuzrozený
Robert Jordan

Nakladatel: FANTOM Print
EAN: 9788073982119
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi
Anotace: Drak Znovuzrozený – dávno předpovězený vůdce, jenž má zachránit svět, a zároveň ho zničit. Zachránce, jenž má zešílet a pobít ty, které miluje, je na útěku před svým osudem. Je schopen se dotknout jediné síly, ale není schopen ji řídit, a jelikož ho tomu nemá kdo naučit – protože to naposledy muži uměli před tisíci lety – Rand al‘Thor ví, že se Temnému musí postavit sám. Ale jak?
Databáze knih: 85 % (98 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2021


Robert Jordan: Stín se šíří. Klikněte pro více informací.

4. Stín se šíří
Robert Jordan

Nakladatel: FANTOM Print
EAN: 9788073982256
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi
Anotace: Tearský Kámen, pevnost z pověstí, byla dobyta a Callandor, Meč, jenž není mečem, byl získán. Ale pro Randa al‘Thora, jenž se stal Drakem Znovuzrozeným, je to teprve začátek. Jeho přátelé i nepřátelé kují pikle a vznešený Drak studuje zapsaná proroctví a snaží se ovládnout jedinou sílu, která mu patří. Dozví se však jen to, že musí dojít k válce – válce proti Zaprodancům a všem, kteří stojí proti Draku Znovuzrozenému. A zdi věznice, v níž je držen Temný, pomalu povolují. Rand al‘Thor ví, komu se musí v konečné bitvě postavit….
Databáze knih: 86 % (83 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.01.2022


Robert Jordan: Oheň z nebes. Klikněte pro více informací.

5. Oheň z nebes
Robert Jordan

Nakladatel: FANTOM Print
EAN: 9788073982355
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi
Anotace: Vyvolení jsou volní a již připravují plány na velký den návratu, kdy bude Temný opět volně kráčet po zemi. A nedílnou součástí jejich plánu je polapení Draka Znovuzrozeného. Elaida, nově jmenovaná amyrlin Aes Sedai, také pomýšlí na polapení Draka Znovuzrozeného. Ví, že se Temný každou chvíli osvobodí, že se blíží Poslední bitva a že Drak Znovuzrozený se jí musí zúčastnit, aby se Temnému postavil, jinak je svět odsouzen k ohni a zkáze. Elaida musí zajistit, že Drak Znovuzrozený půjde na svou předpovězenou smrt. A Rand al‘Thor, sám Drak, skrytý ve starobylém městě Rhuidean, čeká, až se pod jeho zástavou shromáždí válečné klany Aileů….
Databáze knih: 85 % (70 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.01.2022


Robert Jordan: Pán chaosu. Klikněte pro více informací.

6. Pán chaosu
Robert Jordan

Nakladatel: FANTOM Print
EAN: 9788073982515
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi
Anotace: Jak se kolo času otáčí, dují zemí větry osudu a Rand al‘Thor se snaží sjednotit státy k Poslední bitvě, k níž dojde, až se Temný konečně osvobodí, a zničit pasti, které nesmrtelní Zaprodanci nachystali na důvěřivé lidstvo. Bílá věž v Tar Valonu pod vedením amyrlin Elaidy rozhodla, že Randa je třeba ovládnout – v nejnutnějším případě zkrotit – a to okamžitě. A v Salidaru, mezi Ales Sedai ve vyhnanství, Egwain dostane předvolání před nejvyšší radu, a přitom ví, že se ho její kolegyně také snaží spoutat. Sucho a letní žár přetrvávají do zimy a Nyneiva s Elain, dědičkou Andoru, se v zoufalství vydávají hledat bajný ter'angrial, jenž by jim mohl…
Databáze knih: 81 % (57 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.01.2022


Robert Jordan: Koruna z mečů. Klikněte pro více informací.

7. Koruna z mečů
Robert Jordan

Nakladatel: FANTOM Print
EAN: 9788073982614
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi
Anotace: Kolo času se otáčí a věky přicházejí a odcházejí. Co bylo, co bude a co je. Ale vše ještě může zahalit Stín. Kéž Drak Znovuzrozený opět vyjede na větrech času. Elain, Aviendha a Mat se dostali ještě blíže k míse – ter'angrialu –, která by mohla změnit nekonečnou vlnu veder na světě a nastolit přirozené počasí. Egwain začíná shromažďovat všechny ženy, které dokážou usměrňovat – Mořský národ, hledačky větru, moudré i pár překvapivých dalších. A nade vším čelí Rand děsivému Zaprodanci Sammaelovi v Shayol Ghulu, kde na svou kořist číhá krvežíznivá mlha Mashadar….
Databáze knih: 82 % (51 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.01.2022


Robert Jordan: Cesta nožů. Klikněte pro více informací.

8. Cesta nožů
Robert Jordan

Nakladatel: FANTOM Print
EAN: 9788073982737
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi
Anotace: Seanchané se zmocnili Ebú Daru. Nyneiva, Elain a Aviendha míří do Caemlynu, aby Elain mohla poprávu usednout na trůn, ale cestou narazí na nepřítele mnohem horšího než Seanchané. V Illianu Rand přísahá, že Seanchany zažene, jako to už jednou udělal, třebaže se mezi asha'many začínají projevovat známky šílenství. V Ghealdanu Perrin čelí intrikám bělokabátníků, Seanchanu, rozprášených Shaido Aielů i samotnému prorokovi. Perrinova milovaná žena Faile by mohla zaplatit svým životem a Perrin sám možná bude muset zaprodat svou duši, aby ji zachránil. Mezitím vzbouřené Aes Sedai pod velením své mladé amyrlin Egwain z al'Vereů stojí proti vojsku, které se jim snaží zabránit v cestě…
Databáze knih: 81 % (47 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.01.2022


Robert Jordan: Srdce zimy. Klikněte pro více informací.

9. Srdce zimy
Robert Jordan

Nakladatel: FANTOM Print
EAN: 9788073982881
Klíčová slova: E-knihy • Fantasy, sci-fi
Anotace: Rand je na útěku s Min, ale Cadsuane netuší, kam má namířeno. Ukáže se, že Mazrim Taim, vůdce Černé věže, je lhář, ale jeho cíle zůstávají zahaleny tajemstvím. Perrin zoufale hledá Faile, nyní zajatkyní Sevanny. S Elyasem Macherou, Berelain, prorokem a velmi nesourodým vojskem putují krajinou plnou banditů a Seanchanů… a zatím se vlčím snem a Tel’aran‘rhiodem plíží muž zvaný Zabíječ. V Tar Valonu, v Elaidině Bílé věži jsou intrikánky se svými plány a protiplány otřeseny do hlouby duše, když se před hradbami náhle objeví Egwain a její vzbouřenkyně. Do Ebú Daru dorazí seanchanská princezna známá jako Dcera Devíti měsíců – a Mat, jenž se zotavuje…
Databáze knih: 84 % (47 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.01.2022


Robert Jordan: Křižovatka soumraku. Klikněte pro více informací.

10. Křižovatka soumraku
Robert Jordan

Nakladatel: FANTOM Print
EAN: 9788073983116
Klíčová slova: E-knihy • Fantasy, sci-fi
Anotace: Ve světě Světla a Stínu vede dobro a zlo věčný boj. Je to svět Kola času, největšího fantasy eposu, jaký kdy kdo napsal. Mat Cauthon, prchající z Ebú Daru s unesenou Dcerou Devíti měsíců, zjišťuje, že si ji nemůže nechat u sebe, ani ji nechat jít, poněvadž je pronásleduje Stín i Seančanská říše. Egwain z al‘Vereů obléhá Bílou věž v Tar Valonu. Musí vyhrát rychle a s co nejmenším krveprolitím, protože pokud se Aes Sedai nespojí, budou moci svět před Temným bránit pouze aša‘mani. Mezitím musí Rand al‘Thor znovu vsadit vše do hry, v níž je v sázce on sám – aniž by věděl, kdo jsou jeho skuteční spojenci a kdo nepřátelé.
Databáze knih: 78 % (46 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.01.2022


  

  

1 – 10 / 14

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]