Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:series[er]=Hraničářův učeň.

Bylo nalezeno 15 titulů. Seřazeno podle pořadí v sérii vzestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

John Flanagan: Hraničářův učeň  1 - Rozvaliny Gorlanu. Klikněte pro více informací.

1. Hraničářův učeň 1 - Rozvaliny Gorlanu
John Flanagan

Nakladatel: Egmont
EAN: 9788025230848
Klíčová slova: Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: První kniha fantasy série příběhů o Willovi a jeho přátelích z hradu Redmontu. Will je na svůj věk malý, ale zato je hbitý a neobyčejně bystrý. Celý život snil o tom, že se stane slavným rytířem jako otec, kterého nikdy nepoznal, ale do bojové školy na hradě Redmontu ho pro malý vzrůst nepřijmou. Místo toho se dostane do učení k Haltovi, tajemnému hraničáři, jehož záhadnou schopnost neviditelně se pohybovat lidé přičítají černé magii. Will se postupně učí používat zbraně hraničáře: luk a šípy, šedozelenou pláštěnku a houževnatého malého ponyho. Ačkoli Will nemá meč ani velkého koně, po kterých tolik toužil, zjistí, že dobrý hraničář je pro království…
Databáze knih: 91 % (1934 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.08.2023


John Flanagan: Hraničářův učeň 2 - Hořící most. Klikněte pro více informací.

2. Hraničářův učeň 2 - Hořící most
John Flanagan

Nakladatel: Egmont
EAN: 9788025220573
Klíčová slova: Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: Celtické vesnice a doly jsou však opuštěné. Tři poslové zjistí, proč tomu tak je, až když objeví hladovou a vyčerpanou dívku. Ta jim prozradí, že Morgarath poštval své odporné stvůry, aby Celtiky zotročily. Zatímco Gilan rychle ujíždí zpátky do Araluenu, aby podal zprávu králi, Will s Horácem odhalí pravou příčinu Morgarathova jednání. Chystá se překvapivý útok ze tří stran a Araluenskému království hrozí krutá porážka – pokud naši dva přátelé nepodniknou něco, aby jí zabránili!
Databáze knih: 91 % (1573 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.08.2023


John Flanagan: Hraničářův učeň 3 - Ledová země. Klikněte pro více informací.

3. Hraničářův učeň 3 - Ledová země
John Flanagan

Nakladatel: Egmont
EAN: 9788025220719
Klíčová slova: Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: Halt přísahal, že Willa zachrání, a udělá vše, aby slib dodržel – dokonce neuposlechne krále. Halt je vyloučen ze sboru hraničářů a spolu s Horácem, který se k němu připojí, zamíří přes Galiku do Skandie. Cestou je neustále obtěžují potulní rytíři – jinak známí spíše jako lupiči a hrdlořezové. Horác však o bojování už něco málo ví a díky svým neobyčejným dovednostem začne brzy přitahovat pozornost rytířů a válečníků na míle daleko. Ale dorazí do Skandie včas a zachrání Willa před životem v otroctví?
Databáze knih: 89 % (1433 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.08.2023


John Flanagan: Hraničářův učeň 4 - Nositelé dubového listu. Klikněte pro více informací.

4. Hraničářův učeň 4 - Nositelé dubového listu
John Flanagan

Nakladatel: Egmont
EAN: 9788025221204
Klíčová slova: Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: Blíží se jaro a Will s Evanlyn mohou konečně prchnout ze Skandie. Evanlyn je však unesena temudžajskými jezdci, příslušníky početného národa, který obývá rozlehlé stepi na východ od Skandie. Will se vydává za nimi, ale jeden chlapec má proti šesti ostříleným temudžajským bojovníkům jen mizivou naději – i když je hraničářským učněm. V poslední chvíli ho vystopují Halt s Horácem a pomohou mu Evanlyn zachránit. Na radost ze shledání však není čas, protože Halt si je jistý, že šest Temudžajů tvořilo pouze průzkumný oddíl velikého vojska, které se chystá k vpádu do Skandie. Čtyři Araluenci musejí Skandijce varovat a nabídnout jim pomoc – pokud ovšem oberjarl jejich…
K vypůjčení do: 10.08.2023


John Flanagan: Hraničářův učeň 5 - Výkupné za Eraka. Klikněte pro více informací.

5. Hraničářův učeň 5 - Výkupné za Eraka
John Flanagan

Nakladatel: Egmont
EAN: 9788025212578
Klíčová slova: Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: Skandijský oberjarl Erak podnikne nájezd na pobřeží pouštní země Aridy, přitom je však prozrazen, zajat a uvězněn. Jeho zástupce Svengal se proto vypraví do Araluenu a požádá o pomoc. Halt a Will se nabídnou, že se vypraví se Svengalem do Aridy a přivezou výkupné, jenže má-li být jejich cesta úspěšná a Erak osvobozen, potřebují mít s sebou osobu z královského rodu. Princezna Kassandra – nebo Evanlyn, jak ji zná Will – tedy přemluví svého otce, aby jí dovolil odplout na jih. K výpravě se ještě připojí Horác a Gilan, aby byla dostatečně zajištěna princeznina ochrana. Ale dostane se naše šestice statečných přes poušť, kterou obývají znesvářené kmeny a kde na každém…
Databáze knih: 91 % (1203 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.08.2023


John Flanagan: Hraničářův učeň 6 - Čaroděj na severu. Klikněte pro více informací.

6. Hraničářův učeň 6 - Čaroděj na severu
John Flanagan

Nakladatel: Egmont
EAN: 9788025213391
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi
Anotace: Will coby plnohodnotný hraničář pečující o vlastní léno se záhy přesvědčí, že v každé, dokonce i v té sebeospalejší díře se mohou dít věci ohrožující životy lidí i bezpečnost celého království. Než se naděje, ocitne se spolu s Alyss ve víru nového dobrodružství, které ho zavede do odlehlého léna daleko na severu. Zde má tajně vyšetřit, jaká pravda se skrývá za místními zvěstmi o čarodějnictví. Když se však Will v Grimsdellském lese setká s děsivým přízrakem Nočního bojovníka, musí si položit otázku: Dá se pro to, co viděl, najít racionální vysvětlení… nebo snad čarodějnictví skutečně existuje?
Databáze knih: 90 % (1154 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.08.2023


John Flanagan: Hraničářův učeň 7 - Obléhání Macindawu. Klikněte pro více informací.

7. Hraničářův učeň 7 - Obléhání Macindawu
John Flanagan

Nakladatel: Egmont
EAN: 9788025213810
Klíčová slova: Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: Kde najde Will v rozvráceném severním lénu bojovníky, které potřebuje, aby dobyl zpět hrad ovládaný sirem Kerenem a jeho tlupou zločinců a osvobodil Alyss ze zajetí? Za hranicemi se navíc shromažďují klany divokých Skotiů a chystají vpád do Araluenského království. Čas se krátí. Willova odvaha a vynalézavost – a příjezd dávného přítele – jsou to jediné, co může zabránit hrozící invazi a zachránit Alyss před děsivým osudem.
Databáze knih: 91 % (1077 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.08.2023


John Flanagan: Hraničářův učeň 8 - Králové Clonmelu. Klikněte pro více informací.

8. Hraničářův učeň 8 - Králové Clonmelu
John Flanagan

Nakladatel: Egmont
EAN: 9788025215210
Klíčová slova: Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: Will je na každoročním hraničářském sněmu, ale Halt vyšetřuje záhadné události na západě. Když se konečně vrátí, přináší špatné zprávy. V Hibernii to vře. Lživá náboženská sekta, která si říká nezasvěcení, rozsévá zmatek a vyvolává vzpoury, a pět ze šesti hibernských království už bylo rozvráceno. Nyní je v ohrožení šesté, království Clonmel, a Halt, Will a Horác se vydají na cestu, aby v něm pomohli znovu nastolit pořádek. Budou jim na výpravě užitečná tajemství z Haltovy minulosti? Jeden hraničář obvykle dokáže zabránit vzpouře, ale tentokrát možná nebudou stačit ani dva...
Databáze knih: 89 % (1009 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.08.2023


John Flanagan: Hraničářův učeň 9 - Halt v nebezpečí. Klikněte pro více informací.

9. Hraničářův učeň 9 - Halt v nebezpečí
John Flanagan

Nakladatel: Egmont
EAN: 9788025216200
Klíčová slova: Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: Pronásledování zločinců může být smrtelně nebezpečný úkol – dokonce i pro hraničáře. Halt, Horác a Will sledují Tennysonovu stopu z Clonmelu přes Piktu až do Araluenu. Falešný kazatel se svými nohsledy unikl v Hibernii spravedlnosti a Halt nechce dopustit, aby se totéž stalo znovu. V Hibernii porazil Will jednoho z Tennysonových genoveských nájemných vrahů – jenže ještě dva zůstali naživu. Bude Willovo a Haltovo mimořádné lukostřelecké umění stačit na to, aby je zachránilo před úkladnými vrahy? Nebo má Willův učitel před sebou svůj poslední boj?
Databáze knih: 91 % (959 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.08.2023


John Flanagan: Hraničářův učeň 10 - Císař Nihon-Džinu. Klikněte pro více informací.

10. Hraničářův učeň 10 - Císař Nihon-Džinu
John Flanagan

Nakladatel: Egmont
EAN: 9788025226445
Klíčová slova: Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: Horác odjel s vojenským poselstvím ke dvoru císaře Nihon-džinu. Od té doby už uplynuly celé měsíce, a on se dosud nevrátil. Pak Evanlyn dostane zprávu, že v Nihon-džinu vypuklo povstání sendžiů proti právoplatnému císaři a Horác se rozhodl zůstat a postavit se na stranu svrženého panovníka. Evanlyn si dělá o Horáce starosti a ve společnosti Willa, Alyss a Halta se mu vydá do Nihon-džinu na pomoc. Zatímco Horác a Will se pokoušejí vytvořit z nihondžinských lesních dělníků vojenskou sílu, která by dokázala čelit dokonale vycvičeným sendžiům, Evanlyn a Alyss musejí překonat dlouho trvající vzájemné soupeření a hledat pomoc u tajemných horalů na severu.
K vypůjčení do: 10.08.2023


  

  

1 – 10 / 15

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]