Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Zachej.sk.

Bylo nalezeno 118 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Christine Watkins: Varovanie. Klikněte pro více informací.

1. Varovanie
Christine Watkins

Nakladatel: Zachej.sk
EAN: 9788082113108
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Panna Mária Marii Esperanze vo venezuelskej Betánii povedala: "Prichádza veľká chvíľa veľkého dňa svetla.” Táto strhujúca kniha ponúka svetu doposiaľ najdôkladnejšie objasnenie „varovania“ alebo „osvietenia svedomia“ – zlomového okamihu v dejinách ľudstva, kedy každý človek uvidí svoju dušu tak, ako ju vidí Boh. Nejde pritom o žiaden výmysel, ale o monumentálnu udalosť, o ktorej hovoria svätci a mystici ako svätý Edmund Campion, svätý pápež Pius IX., svätá Faustína Kowalská, blahoslavená Anna Maria Taigi a mnohí ďalší. Ich prorocké hlasy sa vyjadrujú jasne: obráťte sa, kým je ešte čas, a konajte pokánie. Fascinujúce príbehy našich súčasníkov ako Marino…
Databáze knih: 100 % (5 hodnocení)
K vypůjčení do: 01.01.2100


Kevin Vost: Štyri posledné veci. Klikněte pro více informací.

2. Štyri posledné veci
Kevin Vost

Nakladatel: Zachej.sk
EAN: 9788082114396
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: O smrti často uvažujeme ako o konci, hoci ona je v skutočnosti začiatkom večného života. Smrť, súd, nebo a peklo, ktoré sa často nazývajú „štyrmi poslednými vecami“, v nás vzbudzujú bázeň a strach, no veľa svätých svedčí o tom, že kontemplácia týchto veľkých tajomstiev prináša hlboký duchovný úžitok. Asi žiaden z nich však neprenikol do štyroch posledných vecí hlbšie ako najväčší teológ v dejinách – svätý Tomáš Akvinský. Na stránkach tejto knihy nám jej autor Kevin Vost prístupným spôsobom sprostredkúva jadro učenia a myšlienok anjelského učiteľa o posledných veciach a o úžasných zážitkoch, ktoré nás čakajú v nebi. V knihe…
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 22.03.2026


Mária od Ježiša z Agredy: Mystické mesto Božie II - Vtelenie. Klikněte pro více informací.

3. Mystické mesto Božie II - Vtelenie
Mária od Ježiša z Agredy

Nakladatel: Zachej.sk
EAN: 9788082114082
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Mystické mesto Božie je kniha, ktorú v 17. storočí napísala františkánska mníška, ctihodná Mária od Ježiša z Agredy. Druhý diel rozpráva o udalostiach od vtelenia nášho Pána až po návrat Svätej rodiny z Egypta do Nazareta. Hlavnou témou sú vianočné udalosti, španielska mystička nám ich odovzdáva zrozumiteľnou a úžasnou formou. Vďaka pútavým zápiskom nebeského životopisu našej Kráľovnej sa ocitneme v čase zvestovania Panne Márii, ponoríme sa do novény, ktorú sa svätá Panna modlila pred počatím Spasiteľa, navštívime svätú Alžbetu, vypočujeme si úvahy svätého pestúna Jozefa. Budú nám odhalené skutočnosti zrodenia Ježiša Krista, návštevy troch kráľov, besnenie…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 02.06.2035


Mária od Ježiša z Agredy: Mystické mesto Božie III - Prebodnutie. Klikněte pro více informací.

4. Mystické mesto Božie III - Prebodnutie
Mária od Ježiša z Agredy

Nakladatel: Zachej.sk
EAN: 9788082112989
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Tretí zväzok životopisu Panny Márie Mystické mesto Božie s podnázvom Prebodnutie z pera španielskej mystičky sestry Márie od Ježiša z Agredy nám prostredníctvom mystických vízií ponúka detailný náhľad do duše najsvätejšej Matky Ježiša Krista v čase od návratu z Egypta po nanebovstúpenie Pána. Brilantným štýlom plným nehy a láskavej pravdy sa dozvedáme, ako prežívala udalosti Ježišovho detstva, dospievania i zavŕšenia obety jeho života. Prenesieme sa do napätých situácií, akou bola strata Ježiša v chráme, smrť svätého Jozefa, pokúšanie Pána na púšti, povolanie apoštolov, krst v Jordáne, sťatie Jána Krstiteľa a mnohé ďalšie. V mystických…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 02.06.2035


Mária od Ježiša z Agredy: Mystické mesto Božie IV - Korunovanie. Klikněte pro více informací.

5. Mystické mesto Božie IV - Korunovanie
Mária od Ježiša z Agredy

Nakladatel: Zachej.sk
EAN: 9788082113627
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Štvorzväzkové mystické a teologické dielo Mystické mesto Božie obsahuje podrobný životopis Panny Márie a vedenie omilostenej duše sestry Márie od Ježiša, predstavenej Kláštora Nepoškvrneného počatia Rádu svätého Františka Serafínskeho v španielskom meste Agreda. Štvrtý zväzok s názvom Korunovanie sa zaoberá životom Panny Márie v období od zoslania Ducha Svätého až do nanebovzatia a korunovania Božej Matky v nebi. Hlavnou témou je život prvotnej Cirkvi, jej rast, pôsobenie apoštolov, ale i prenasledovanie Cirkvi. Dozvieme sa, ako to bolo s obrátením svätého Pavla, prežijeme mučenícku smrť svätého Jakuba, budeme svedkami pôsobenia Panny Márie v Efeze a tiež jej…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 02.06.2035


Donald Calloway: Zasvätenie sa svätému Jozefovi. Klikněte pro více informací.

6. Zasvätenie sa svätému Jozefovi
Donald Calloway

Nakladatel: Zachej.sk
EAN: 9788082112866
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Uprostred krízy, zmätku a zápasu sveta s Cirkvou je čas vrátiť sa domov k nášmu starostlivému ochrancovi, svätému Jozefovi. Otec Donald Calloway nám predkladá bohato koncipovaný program zasvätenia sa svätému Jozefovi, ktorý je výsledkom dôkladného štúdia a prejavom jeho veľkej úcty k nemu. Dostávame tak príležitosť otvoriť svoj život tajomstvám, moci a neustálej láske tohto svätca, všeobecného patróna Cirkvi a postrachu zlých duchov. Čerpajúc z bohatstva živej tradície Cirkvi otec Donald nás všetkých vyzýva, aby sme sa obrátili na svätého Jozefa, zverili seba, Cirkev i svet do jeho láskyplnej starostlivosti a potom boli svedkom toho, ako patrón Cirkvi otvorí stavidlá nebies a vyleje…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 19.06.2026


Susan Tassone: 365 dní s Božím milosrdenstvom. Klikněte pro více informací.

7. 365 dní s Božím milosrdenstvom
Susan Tassone

Nakladatel: Zachej.sk
EAN: 9788082111333
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Kniha 365 dní s Božím milosrdenstvom je jedna z tých, ktoré sa oplatí mať v domácej knižnici. No lepšie je mať ju v srdci. A najlepšie – žiť ju. Slovami i konkrétnymi činmi svedčiť o nekonečnej, neodvolateľnej láske Boha a bezodnej priepasti jeho milosrdenstva. Ako na to? Autorka Susan Tassone nám ponúka praktický návod – učebnicu milosrdenstva. Lekcie sú pútavé a fascinujúce. Obsahujú slovo učiteľky, vizionárky a mystičky sv. Faustíny Kowalskej z jej Denníčka, po ktorom nasleduje originálna úvaha a krátka modlitba. Nechýba priebežné opakovanie, farbisté jazykové obrazy a otázky na zamyslenie alebo aplikáciu do života. Spôsob, akým autorka predkladá…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 01.01.2100


Vinny Flynn: 7 tajomstiev svätej spovede. Klikněte pro více informací.

8. 7 tajomstiev svätej spovede
Vinny Flynn

Nakladatel: Zachej.sk
EAN: 9788082111050
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: „Strach je zbytočný. Potrebná je dôvera.“ Autor v tejto knihe predstavuje nový prístup k sviatosti zmierenia prostredníctvom 7 kľúčových tajomstiev spovede. Sú to pravdy o veľkej duchovnej kráse, moci a hĺbke tejto sviatosti. Chápanie spovede u mnohých katolíkov je tak úzko zamerané, že im bráni v objavovaní jej skutočnej krásy a hodnoty. Pre mnohých je spoveď len prostriedok, ako si dať veci do poriadku, ako byť očistený od hriechu a opäť plne začlenený do spoločenstva veriacich. No pápež František hovorí, že spoveď je oveľa viac, ako len „ísť do čistiarne“. Je to „stretnutie s Ježišom, ktorý na nás čaká“. Ak ste ešte nezažili vyznanie ako nádherné…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 06.03.2023


Mathieu-Modeste Kpodehoto: 21 dní s Michalom Archanjelom. Klikněte pro více informací.

9. 21 dní s Michalom Archanjelom
Mathieu-Modeste Kpodehoto

Nakladatel: Zachej.sk
EAN: 9788082113146
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Svätý Michal Archanjel je jasným a nepopierateľným víťazom nad satanom. Po tom, čo viedol 21-dňový zápas voči kniežaťu Perzského kráľovstva, aby oslobodil požehnanie proroka Daniela (porov. Dn 10, 11 – 14), svätý Michal Archanjel je ochotný a pripravený bojovať po našom boku za oslobodenie aj nášho požehnania a naplnenia plánov, ktorým bránia neviditeľné sily zla. V spoločnosti svätého Michala Archanjela sme pozvaní počas prvých troch dní posilniť svoju dôveru a vzťah so Svätou Trojicou; počas ďalších troch dní sa snažme napraviť svoje vzťahy s blížnymi. Ďalších deväť dní sa modlime za svoje oslobodenie. Nasledujúce tri dni uverme v úspech svojich plánov a napokon,…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 03.09.2026


Vinny Flynn: 21 spôsobov adorácie. Klikněte pro více informací.

10. 21 spôsobov adorácie
Vinny Flynn

Nakladatel: Zachej.sk
EAN: 9788082112637
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Každý z nás už aspoň raz kľačal pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou s modlitbou na perách a hlavou v oblakoch. Ak nie v oblakoch, tak v práci, pri deťoch, pri rôznych starostiach či nevypnutej žehličke. Niektorí sme si možno po tejto skúsenosti povedali, že adorácia za ten obetovaný čas ani nestojí. Veď modliť sa a rozmýšľať nad pálčivými otázkami vesmíru môžeme aj doma. A presne takéhoto prístupu k adorácii by sme sa mali zbaviť. Ako? Vinny Flynn nám jednoduchým a osobným štýlom predostiera dvadsaťjeden spôsobov, ako zlepšiť čas strávený pred Eucharistiou; ako byť bližšie Kristovi, prítomnému v Oltárnej sviatosti. Niektoré spôsoby sú obyčajné,…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 18.03.2026


  

  

1 – 10 / 118

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]