Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Západočeská univerzita v Plzni.

Bylo nalezeno 28 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Kateřina Sachrová: Umělecký styl ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí. Klikněte pro více informací.

1. Umělecký styl ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí
Kateřina Sachrová

Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Rozsah: 193 stran
EAN: 9788026109600
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Lingvistika • Pedagogika, didaktika • Český jazyk
Anotace: Hlavním tématem publikace je využití uměleckého funkčního stylu ve výuce českého jazyka, ať už jde o výuku češtiny jako jazyka mateřského, či o výuku češtiny jako cizího, popř. druhého jazyka v českých a zahraničních institucích. Autorka se zaměřila na to, co všechno může v současné době vedle své estetické funkce umělecký styl ve výuce nabídnout.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


a kolektiv, Jan John, Martin Gojda: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Klikněte pro více informací.

2. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny
a kolektiv, Jan John, Martin Gojda

Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Rozsah: 255 stran
EAN: 9788026101949
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Historie, dějiny
Anotace: Publikace je první ucelenou zprávou o začlenění leteckého laserového (lidarového) průzkumu do archeologie v České republice a je prvním monografickým svazkem na dané téma publikovaným ve střední Evropě. Teprve nedávno se naskytla možnost aplikovat tuto sofistikovanou metodu výškopisného (3D) mapování při výzkumu české pravěké a historické krajiny, otestovat možnosti, které pro identifikaci, evidenci a dokumentaci pravěkých a historických památek tato metoda nabízí a zhodnotit její efektivitu z hlediska vynaložených prostředků a kvality dosažených výsledků.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Miroslav Šedivý: Zrod německého nacionalismu. Klikněte pro více informací.

3. Zrod německého nacionalismu
Miroslav Šedivý

Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Rozsah: 198 stran
EAN: 9788026103202
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Moderní dějiny • Historie, dějiny
Anotace: Německý nacionalismus se zrodil na počátku 19. století a do 40. let se rozrostl do velikosti masového hnutí. Text se věnuje především tomuto období. Ačkoli mnoho historiků tvrdí, že není nutné zmiňovat negativní aspekty nacionalismu, autor se jim nevyhýbá a naopak zastává stanovisko, že bez nich by bylo vnímání daného fenoménu i období neúplné.
Databáze knih: 70 % (4 hodnocení)


Lenka Hajerová Műllerová, Zdeňka Chocholoušková: Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou. Klikněte pro více informací.

4. Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou
Lenka Hajerová Műllerová, Zdeňka Chocholoušková

Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Rozsah: 270 stran
EAN: 9788026108467
Kategorie: Společenské, humanitní vědy • Literatura faktu, učebnice • Přírodní vědy • Příroda, biologie • Pedagogika, didaktika
Anotace: Vysokoškolská učebnice didaktiky biologie, která má studenty učitelství vybavit profesními znalostmi a kompetencemi natolik, aby věděli „čemu a jak vyučovat“. Klade důraz na nezbytnost těsné spolupráce ve vertikálním směru, tj. mezi obecnou didaktikou a oborovými didaktikami, které pevně stojí na oborových základech.


Krejčík Přemysl: Budovat ráj – Bourat peklo. Klikněte pro více informací.

5. Budovat ráj – Bourat peklo
Krejčík Přemysl

Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Rozsah: 288 stran
EAN: 9788026111801
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Světová literatura • Česká a světová literatura • Literární věda • Česká literatura
Anotace: Monografie Budovat ráj – Bourat peklo zkoumá obrazy diktatur dvacátého století projevující se v dílech fantastické literatury, která do jisté míry stále ještě stojí na okraji vědeckého bádání. Zaměřuje se především na odrazy komunistické ideologie v dystopické a utopické literatuře, zároveň na předobraz komunistické ideologie ve starší utopické literatuře, a také na reflexi nacistické ideologie v literatuře dieselpunkové. Autor bádá o kontinuitě utopického a dystopického psaní od barokní literatury po současnost, přičemž utopie uvažuje zejména (avšak nejen) v jejich propagandistické variantě zaměřené na dobývání vesmíru, v dystopiích se ptá po otázce…


Ladislava Lederbuchová: Spisovatel Zdeněk Šmíd. Klikněte pro více informací.

6. Spisovatel Zdeněk Šmíd
Ladislava Lederbuchová

Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Rozsah: 524 stran
EAN: 9788026111788
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Česká a světová literatura • Česká literatura • Literární věda
Anotace: Kniha představuje komplexně dílo západočeského prozaika Zdeňka Šmída (1937–2011), autora baladických obrazů Šumavy v příbězích triptychu Trojí čas hor a historické románové kroniky Cejch o soubytí Čechů a Němců v západních Sudetech a dalších děl, z nichž si největší popularitu získala série vodáckých a horáckých „průvodců“, počínající knihou Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce pro Ofélii. Literární monografie představuje se zřetelem k literárnímu kontextu autorův život a dobovou literárněhistorickou a literárněkritickou reflexi jeho próz a hodnotí reprezentativní oblastí Šmídovy tvorby: téma soužití Čechů a Němců v západních…


Jiří Frei, et al.: Vybrané znalosti pro nelékaře. Klikněte pro více informací.

7. Vybrané znalosti pro nelékaře
Jiří Frei, et al.

Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Rozsah: 268 stran
EAN: 9788026106043
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Medicína, zdravotnictví • Nelékařské zdravotnické obory
Anotace: Publikace obsahuje přehledně zpracované aktuální postupy v kardiopulmonální resuscitaci, témata věnující se anesteziologii, plicní ventilaci a dalším specifickým činnostem v intenzivní a přednemocniční neodkladné péči. Jsou v ní ale i kapitoly zaměřené na standardní ošetřovatelskou péči napříč obory, jako např. v urologii, kardiologii, diabetologii, ORL apod. Popsány jsou i postupy v péči o invazivní vstupy či katétry a mnoho dalšího.


Ivana Kolářová, Alena Lochmannová: Extremism Behind Bars. Klikněte pro více informací.

8. Extremism Behind Bars
Ivana Kolářová, Alena Lochmannová

Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Rozsah: 444 stran
EAN: 9788026110231
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Politologie, sociologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Radikalizace a extremistické projevy představují pro vězeňské prostředí, především pak ve vazbě na jeho specifičnost, významnou bezpečnostní hrozbu. Dynamická povaha radikalizačního procesu ve spojení s vzájemným působením procesů ve vnější společnosti na vězeňské prostředí a naopak způsobuje, že radikalizační proces nabývá (nejen) ve vězeňském prostředí nových podob. V tomto kontextu je významné monitorování těchto projevů, ať už s ohledem na realizované aktivity, průnik nedovolených látek a předmětů, nebo symboliku. Publikace Extremismus za mřížemi je studií mapující nejen povahu a proměny extremismu a radikalizace obecně, ale vztahující tuto problematiku také…


Lucie Rohlíková: Flexibilní učení a flexibilní formy vzdělávání na vysoké škole. Klikněte pro více informací.

9. Flexibilní učení a flexibilní formy vzdělávání na vysoké škole
Lucie Rohlíková

Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Rozsah: 344 stran
EAN: 9788026111542
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: S pojmem flexibilita ve vzdělávání se v dnešní době setkáváme všude tam, kde chceme zdůraznit schopnost studentů, učitelů a vzdělávacích institucí používat při učení a vzdělávání různorodé formy, metody a prostředky, volit je a přecházet mezi nimi dle potřeby s cílem dosáhnout plánovaných výsledků učení u různých cílových skupin nebo i u jednotlivců různými cestami. Tato monografie přináší ucelený pohled na flexibilitu, flexibilní učení a flexibilní formy vzdělávání v kontextu výuky na vysoké škole společně s výsledky dlouhodobé studie zaměřené na postoje, zkušenosti a vybavenost vysokoškolských studentů technologiemi pro flexibilní učení.


Kateřina Ratislavová, Zuzana Hrušková: Perinatal Loss. Klikněte pro více informací.

10. Perinatal Loss
Kateřina Ratislavová, Zuzana Hrušková

Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Rozsah: 152 stran
EAN: 9788026110354
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Medicína, zdravotnictví • Nelékařské zdravotnické obory
Anotace: Odborná publikace nabízí komplexní přístup pro výuku profesionální psychosociální péče o rodiče po perinatální ztrátě. Na základě dostupných důkazů a osvědčených postupů představuje jednotlivé inovativní metody výuky, zásady práce se studenty v pregraduální, postgraduální i kontinuální formě vzdělávání. Zkoumá konkrétní metody hodnocení, které se v současné době používají ve vzdělávání perinatální paliativní péče. Základem psychosociální péče o truchlící rodiče je umění komunikace a další interpersonální dovednosti. Profesionálové pečující o rodiče po perinatální ztrátě upozorňují často na vysokou náročnost této péče, na stres a silné…


  

  

1 – 10 / 28

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]