Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Vydavatelství Pasparta.

Bylo nalezeno 11 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Zuzana Žampachová, Věra Čadilová, a kolektiv: Povolání: asistent pedagoga. Klikněte pro více informací.

1. Povolání: asistent pedagoga
Zuzana Žampachová, Věra Čadilová, a kolektiv

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088290971
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Asistent pedagoga je již mnoho let součástí přímé podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. U dětí a žáků s poruchami autis­tického spektra plní zásadní roli průvodce a podporovatele úskalími vzdělávání, ale často také kamaráda a pomocníka, který s nimi řeší nejen školní problémy. Kniha popisuje práci asistenta pedagoga tak, aby se stala pro čtenáře co nejreálnější, ale aby také vystihovala potřeby uvedených dětí a žáků. Cílem publikace není vytvořit metodickou příručku, ale umožnit čtenářům nahléd­nout do obsahu práce asistenta pedagoga z různých úhlů pohledu a popsat jeho práci také s ohledem na věk dětí či typ školy,…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Veronika Šporclová: Autismus od A do Z. Klikněte pro více informací.

2. Autismus od A do Z
Veronika Šporclová

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088163985
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: O problematice poruch autistického spektra (PAS) se v posledních letech hovoří více, než tomu bylo v minulosti. Ovšem i navzdory nejnovějším a dobře dostupným poznatkům o PAS se mezi laickou i odbornou veřejností stále šíří nepravdivé informace. Nedostatečné porozumění autismu a zveřejňování mýtů vede k tomu, že je závažnost autismu a těžká situace rodiny často zlehčována. Ačkoliv se celosvětové údaje o výskytu poruch autistického spektra v populaci shodují na 1–2 %, v České republice se stále můžeme setkat s názorem, že se jedná o módní diagnózu, kterou se rodiče snaží ospravedlnit nezvládnutou výchovu svých dětí. Publikace se snaží…
Databáze knih: 90 % (4 hodnocení)


Laura J. Seiverling, E. Keith Williams: Děti vybíravé v jídle. Klikněte pro více informací.

3. Děti vybíravé v jídle
Laura J. Seiverling, E. Keith Williams

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088290940
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Máte doma dítě vybíravé v jídle? Rádi byste rozšířili omezený jídelníček svého dítěte, ale nevíte, jak na to? Pak je tato kniha určena právě vám. Tato ucelená příručka je určena rodičům dětí vybíravých v jídle a postupy zde uvedené lze použít jak u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (jako např. s autismem, mentálním hendikepem), tak i u běžných dětí. Cílem je naučit děti jíst široký sortiment výživově hodnotných potravin. Kniha vychází z předpokladu, že pokud jsou děti motivované k tomu ochutnávat a sníst malé porce nových pokrmů a jsou k tomu vedeny opakovaně a s důsledností, naučí se daný pokrm přijímat, zahrnou ho do…
Databáze knih: 90 % (2 hodnocení)


Lenka Bittmannová, Julius Bittmann: A na mě nikdo nemá čas. Klikněte pro více informací.

4. A na mě nikdo nemá čas
Lenka Bittmannová, Julius Bittmann

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088163602
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Cílem publikace je podpořit rodiče dětí s nějakým hendikepem ve výchově jejich sourozenců a pomoci sourozencům těchto dětí pochopit a tolerovat své bratry a sestry. Rodinný život s dítětem např. s poruchou autistické­ho spektra je velmi náročný, na jejich zdravé sourozence jsou často kladeny abnormální požadavky, a to ze strany rodičů i společnosti. Kniha se zabývá problematikou sdělení diagnózy sou­ro­zencům, seznámení se specifiky, vy­světlení rozdílů apod., dále se věnuje otázce postavení rodiče ve vztahu ke svým dětem, rozdělení pozornosti a řešení každodenních náročných životních situací. Velká část knihy je věnována zkušenostem a pocitům…
Databáze knih: 80 % (3 hodnocení)


Roman Pešek: Sám sobě psychoterapeutem. Klikněte pro více informací.

5. Sám sobě psychoterapeutem
Roman Pešek

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088163855
Klíčová slova: E-knihy • Osobní růst, motivace • Osobní rozvoj, životní styl
Anotace: Publikace je určena především lidem s různými úzkostnými a depresivními problémy, a také jejich blízkým osobám. Obsah je založený na výpovědích více jak třiceti klientů, kteří odpovídali na otázky, co jim během psychoterapie pomohlo a co jim stále pomáhá, aby své úzkostné a depresivní obtíže lépe zvládali. Uvedené faktory terapeutické účinnosti jsou doplněny o profesní zkušenosti autora, zkušeného psychoterapeuta. Kniha je psaná stylem, aby zmiňované informace, metody a doporučení byly pro čtenáře srozumitelné a dobře využitelné v praxi.
Databáze knih: 77 % (6 hodnocení)


Claire Sainsburyová: Marťan na hřišti. Klikněte pro více informací.

6. Marťan na hřišti
Claire Sainsburyová

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788090599383
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Ve škole mi učení šlo a motivace pro mě nikdy nebyla problém. Samostatně jsem vždycky pracovala velmi dobře – dokonce i dnes mě lidé označují za pracovitou. Sociálně jsem ale byla idiot. Mix vzdělávání a sociálních kontaktů s vrstevníky byl zárukou toho, že selžu v obojím. Ve své knize Marťan na hřišti poskytuje Clare Sainsburyová vědecky podložený a velmi vnímavý popis zkušeností lidí s Aspergerovým syndromem. Autorka posbírala postřehy 25 dospělých lidí s Aspergerovým syndromem, kteří nám poskytují často ohromující a někdy znepokojivé informace o tom, co se děti s touto diagnózou prožívají ve třídě, na hřišti, ve frontě na oběd i doma. Jejich…
Databáze knih: 76 % (5 hodnocení)


Ján Praško, Roman Pešek: Syndrom vyhoření - Jak se prací a pomáháním druhým nezničit. Klikněte pro více informací.

7. Syndrom vyhoření - Jak se prací a pomáháním druhým nezničit
Ján Praško, Roman Pešek

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088163008
Klíčová slova: E-knihy • Osobní růst, motivace • Osobní rozvoj, životní styl
Anotace: Vyhoření se v naší společnosti stává stále častějším jevem. Je možné tomuto stavu nějak předcházet? Co už je vyhoření a co je ještě „pouhá“ únava? Publikace se snaží čtivým, srozumitelným a přehledným způsobem předat důležitá a praktická doporučení, jak předcházet stresu, nebo jak ho lépe zvládat. A to nejen na pracovišti, ale i v oblasti partnerských a přátelských vztahů, a také v oblasti našeho myšlení a emočního prožívání. Kniha se zaměřuje na hlavní faktory, které vedou k vyhoření. Mnoho těchto rizikových faktorů je nahlíženo z pohledu kognitivně behaviorální terapie, což je rychle se rozvíjející psychoterapeutický přístup, jehož…
Databáze knih: 60 % (3 hodnocení)


Jitka Kendíková: Vademecum asistenta pedagoga. Klikněte pro více informací.

8. Vademecum asistenta pedagoga
Jitka Kendíková

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9990003501592
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Přestože se s asistenty pedagoga setkáváme v mateřských, základních i středních školách a tato pracovní pozice je již nějakou dobu legislativně ukotvena, stále se vynořují různorodé pochyby a kladou zajímavé otázky. Jaká je přesně role asistenta pedagoga ve vzdělávacím procesu? Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem a kdo je to školní asistent? Jak může škola získat potřebné finance pro vytvoření takové pracovní pozice? Jaká je náplň práce asistenta pedagoga a jakým způsobem nastavit spolupráci s učitelem či ředitelem školy? To jsou jen některé z otázek, na něž se publikace snaží poskytnout odpověď. Autorka knihy, ředitelka ZŠ a gymnázia Jiřího…


Roman Pešek: Kyslíková maska pro rodiče. Klikněte pro více informací.

9. Kyslíková maska pro rodiče
Roman Pešek

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9990003501608
Klíčová slova: E-knihy • Rodičovství • Osobní rozvoj, životní styl • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Péče o dítě s Aspergerovým syndromem je pro rodiče a další blízké osoby nejen velkou zátěží, ale i výzvou pro jejich osobnostní růst. Pro rodiče může být jejich dítě zrcadlem, které odráží riziková a slabá místa nejen jejich osobnosti, ale i jejich přístupu k sobě samému, k životu a ke druhým lidem obecně. Odborná péče o rodiče dětí s Aspergerovým syndromem by se neměla zaměřovat jen na předávání způsobů práce „jak usměrnit problémové chování dítěte“, ale měla by se orientovat také na předávání doporučení „jak pracovat sám/sama se sebou, abych se se současnými a budoucími problémy svého dítěte lépe vyrovnal/a“.


Jan Mazel, Jitka Kendíková, Adam Sládek: A proč ne?. Klikněte pro více informací.

10. A proč ne?
Jan Mazel, Jitka Kendíková, Adam Sládek

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788090557680
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: A proč ne! je výjimečnou knihou, jejíž obsah tvoří rozhovor ředitelky Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského Jitky Kendíkové se studenty Adamem a Honzou na téma integrace spolužáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o téma aktuální, často diskutované, ale také spojené s řadou otázek, se kterými si mnozí pedagogové, další odborníci a rodinní příslušníci nevědí rady. Ve formě rozhovoru studentů s jejich pedagogem nechává čtenáře neformálním způsobem nahlédnout do zákulisí školy, která má s integrací bohaté zkušenosti. Co o knize říká jeden z jejích autorů? Adam: Příručky jsou plné rad expertů, které vycházejí…


  

  

1 – 10 / 11

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]