Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Vydavatelství Pasparta.

Bylo nalezeno 28 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Lucie Straková Jirků: Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících. Klikněte pro více informací.

1. Obsedantně kompulzivní porucha u dětí a dospívajících
Lucie Straková Jirků

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
Rozsah: 115 stran
EAN: 9788088163893
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Psychologie
Anotace: Publikace se snaží rozšířit povědomí o závažnosti obsedantně kompulzivní poruchy (OCD) a přestavuje možnosti terapie a její specifika, jedná-li se o dětského či dospívajícího klienta. Psychické potíže dítěte nebo dospívajícího mohou být důsledkem nestability a problémů v rodině. Neřešené problémy se někdy stávají spouštěčem OCD. Tato duševní porucha je nejen pro nemocného, ale i pro jeho rodinu velmi zatěžující. Ve své rozvinuté formě má OCD za následek nejen omezení volného času, zpřetrhání společenských vazeb, ale i snížení školního výkonu či ztrátu zaměstnání. Může se objevit depresivní ladění a téměř vždy snížené sebevědomí.
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2025


Eva Kolesová: Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči. Klikněte pro více informací.

2. Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči
Eva Kolesová

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
Rozsah: 99 stran
EAN: 9788088163039
Kategorie: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Kniha je určena pro rodiče, kteří mají doma dítě s vadou řeči a neví si s ní rady, nebo si nejsou jisti, zda při jejím zvládání postupují správně. V dnešní době nejsou vady řeči u dětí nic výjimečného. Pokud však rodiče chtějí svému dítěti opravdu pomoci a při zvládání vady správně postupovat, je důležité vědět, jak se která vada řeči projevuje. Tato publikace čtenáře seznamuje s těmi vadami, které se v dětském věku vyskytují nejčastěji. Jsou zde popsány jejich projevy, obsahuje i praktické rady týkající se logopedické terapie. Čtenáři se dozví, kdy a kde vyhledat správného odborníka, který při diagnostice a terapii řečových vad jejich dítěti…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Laura J. Seiverling, E. Keith Williams: Děti vybíravé v jídle. Klikněte pro více informací.

3. Děti vybíravé v jídle
Laura J. Seiverling, E. Keith Williams

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
Rozsah: 148 stran
EAN: 9788088290940
Kategorie: Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Máte doma dítě vybíravé v jídle? Rádi byste rozšířili omezený jídelníček svého dítěte, ale nevíte, jak na to? Pak je tato kniha určena právě vám. Tato ucelená příručka je určena rodičům dětí vybíravých v jídle a postupy zde uvedené lze použít jak u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (jako např. s autismem, mentálním hendikepem), tak i u běžných dětí. Cílem je naučit děti jíst široký sortiment výživově hodnotných potravin. Kniha vychází z předpokladu, že pokud jsou děti motivované k tomu ochutnávat a sníst malé porce nových pokrmů a jsou k tomu vedeny opakovaně a s důsledností, naučí se daný pokrm přijímat, zahrnou ho do…
Databáze knih: 95 % (4 hodnocení)


Veronika Šporclová: Autismus od A do Z. Klikněte pro více informací.

4. Autismus od A do Z
Veronika Šporclová

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
Rozsah: 124 stran
EAN: 9788088163985
Kategorie: Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika • Literatura faktu, učebnice
Anotace: O problematice poruch autistického spektra (PAS) se v posledních letech hovoří více, než tomu bylo v minulosti. Ovšem i navzdory nejnovějším a dobře dostupným poznatkům o PAS se mezi laickou i odbornou veřejností stále šíří nepravdivé informace. Nedostatečné porozumění autismu a zveřejňování mýtů vede k tomu, že je závažnost autismu a těžká situace rodiny často zlehčována. Ačkoliv se celosvětové údaje o výskytu poruch autistického spektra v populaci shodují na 1–2 %, v České republice se stále můžeme setkat s názorem, že se jedná o módní diagnózu, kterou se rodiče snaží ospravedlnit nezvládnutou výchovu svých dětí. Publikace se snaží…
Databáze knih: 94 % (7 hodnocení)


Helena Zítková, Monika Černá, Olga Zelinková: Dyslexie. Klikněte pro více informací.

5. Dyslexie
Helena Zítková, Monika Černá, Olga Zelinková

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088290629
Kategorie: Pedagogika, didaktika • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Hlavním cílem knihy je pomoci čtenáři uvědomovat si obtíže spojené s dyslexií, jejich možný negativní vliv na osvojování anglického jazyka (resp. cizího jazyka obecně) a především nabídnout postupy, strategie a techniky výuky, které tyto negativní vlivy eliminují. Publikace je ojedinělá v tom, že na ní spolupracovaly odbornice na výuku anglického jazyka a speciální pedagožka. Tento multioborový tým se snažil vzájemně propojit znalosti a pohled speciální pedagogiky a didaktiky angličtiny. Pedagogové tak v knize najdou nejen vysvětlení, co to dyslexie je a jakým způsobem ovlivňuje učení se cizímu jazyku, ale i konkrétní náměty pro stavbu běžné hodiny, v tomto případě…
Databáze knih: 93 % (3 hodnocení)


Zuzana Žampachová, Věra Čadilová, a kolektiv: Povolání: asistent pedagoga. Klikněte pro více informací.

6. Povolání: asistent pedagoga
Zuzana Žampachová, Věra Čadilová, a kolektiv

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
Rozsah: 76 stran
EAN: 9788088290971
Kategorie: Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Asistent pedagoga je již mnoho let součástí přímé podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. U dětí a žáků s poruchami autistického spektra plní zásadní roli průvodce a podporovatele úskalími vzdělávání, ale často také kamaráda a pomocníka, který s nimi řeší nejen školní problémy. Kniha popisuje práci asistenta pedagoga tak, aby se stala pro čtenáře co nejreálnější, ale aby také vystihovala potřeby uvedených dětí a žáků. Cílem publikace není vytvořit metodickou příručku, ale umožnit čtenářům nahlédnout do obsahu práce asistenta pedagoga z různých úhlů pohledu a popsat jeho práci také s ohledem na věk dětí či typ školy, kterou navštěvují.…
Databáze knih: 93 % (3 hodnocení)


Hynek Jůn: Když běžné postupy selhávají. Klikněte pro více informací.

7. Když běžné postupy selhávají
Hynek Jůn

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
Rozsah: 54 stran
EAN: 9788088429050
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy
Anotace: „Co máme dělat, když nás bije?“ „Kdyby tady nebyl, všem by se ulevilo!“ „Sahá na mě, mám si to nechat líbit?“ „Je nás málo, jak se jim máme věnovat individuálně?“ „Kdyby měl někoho jenom pro sebe, tak by to s ním šlo, ale takhle to nejde!“ „Nechce jíst!“ „Jí až moc!“ „Štvou mě kolegové, kdyby mu to nedovolili, tak je v pohodě!“ „Štvou mě kolegyně, kdyby mu to dovolily, tak je v pohodě!“ „Za všechno můžou rodiče, nenastavili mu pořádný hranice!“ Podobné otázky a stížnosti můžeme často slyšet od pracovníků v sociálních službách, kteří mají na starost klienty se souběhem mentálního handicapu a těžšího problémového chování.…
Databáze knih: 90 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2025


Julius Bittmann: A na mě nikdo nemá čas. Klikněte pro více informací.

8. A na mě nikdo nemá čas
Julius Bittmann

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
Rozsah: 80 stran
EAN: 9788088163602
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Cílem publikace je podpořit rodiče dětí s nějakým hendikepem ve výchově jejich sourozenců a pomoci sourozencům těchto dětí pochopit a tolerovat své bratry a sestry. Rodinný život s dítětem např. s poruchou autistického spektra je velmi náročný, na jejich zdravé sourozence jsou často kladeny abnormální požadavky, a to ze strany rodičů i společnosti. Kniha se zabývá problematikou sdělení diagnózy sourozencům, seznámení se specifiky, vysvětlení rozdílů apod., dále se věnuje otázce postavení rodiče ve vztahu ke svým dětem, rozdělení pozornosti a řešení každodenních náročných životních situací. Velká část knihy je věnována zkušenostem a pocitům sourozenců dětí…
Databáze knih: 85 % (4 hodnocení)


Jana Divoká: Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole. Klikněte pro více informací.

9. Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole
Jana Divoká

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
Rozsah: 136 stran
EAN: 9788088163725
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Osobní rozvoj, životní styl • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika • Rodičovství • Psychologie
Anotace: Devět příběhů dětí, rodičů a učitelů, které ukazují co nejširší spektrum „problémového chování“ (nejen) ve škole. Prostřednictvím těchto příběhů se autoři snaží naznačit, v jakých směrech mohou různé druhy „problémového chování“ ovlivňovat život dítěte, jeho rodiny a lidí, kteří se podílejí na jeho vzdělávání. Zároveň deklarují přesvědčení, že si každé dítě zaslouží naši podporu a žádná situace není tak špatná, abychom v ní nemohli najít alespoň špetku naděje na možné řešení. Každý příběh je vyprávěn ze tří různých perspektiv (dítěte samotného, rodiče a učitele). Za příběh jsou vždy řazeny otázky pro rodiče a vychovatele a tipy,…
Databáze knih: 80 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.10.2024


Klára Pragerová, Jana Sirotková: Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením. Klikněte pro více informací.

10. Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením
Klára Pragerová, Jana Sirotková

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
Rozsah: 100 stran
EAN: 9788088290544
Kategorie: Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika • Literatura faktu, učebnice
Anotace: V České republice zcela první ucelená publikace popisující sociální a kynologické aspekty výcviku asistenčního psa pro dítě se zdravotním postižením. Autorky v textu již zohledňují i připravovanou legislativu týkající se této oblasti. Publikace poskytuje komplexní pohled na získání asistenčního psa pro dítě s různým zdravotním postižením a příchod tohoto psa do rodiny. Provede čtenáře celým procesem vzájemného poznávání dítěte a asistenčního psa a předáním psa do rodiny. Tento proces zahrnuje hledisko dítěte, jeho rodinných příslušníků i samotného psa a pracovníků výcvikové organizace. Zároveň nahlíží do budoucnosti, jak se dítě s různým postižením může po boku…
Databáze knih: 80 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 21.09.2024


  

  

1 – 10 / 28

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]