Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Vydavatelství Pasparta.

Bylo nalezeno 14 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Zuzana Žampachová, Věra Čadilová, a kolektiv: Povolání: asistent pedagoga. Klikněte pro více informací.

1. Povolání: asistent pedagoga
Zuzana Žampachová, Věra Čadilová, a kolektiv

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088290971
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Asistent pedagoga je již mnoho let součástí přímé podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. U dětí a žáků s poruchami autis­tického spektra plní zásadní roli průvodce a podporovatele úskalími vzdělávání, ale často také kamaráda a pomocníka, který s nimi řeší nejen školní problémy. Kniha popisuje práci asistenta pedagoga tak, aby se stala pro čtenáře co nejreálnější, ale aby také vystihovala potřeby uvedených dětí a žáků. Cílem publikace není vytvořit metodickou příručku, ale umožnit čtenářům nahléd­nout do obsahu práce asistenta pedagoga z různých úhlů pohledu a popsat jeho práci také s ohledem na věk dětí či typ školy,…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Helena Zítková, Monika Černá, Olga Zelinková: Dyslexie. Klikněte pro více informací.

2. Dyslexie
Helena Zítková, Monika Černá, Olga Zelinková

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088290629
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Hlavním cílem knihy je pomoci čtenáři uvědomovat si obtíže spojené s dyslexií, jejich možný negativní vliv na osvojování anglického jazyka (resp. cizího jazyka obecně) a především nabídnout postupy, strategie a techniky výuky, které tyto negativní vlivy eliminují. Publikace je ojedinělá v tom, že na ní spolupracovaly odbornice na výuku anglického jazyka a speciální pedagožka. Tento multioborový tým se snažil vzájemně propojit znalosti a pohled speciální pedagogiky a didaktiky angličtiny. Pedagogové tak v knize najdou nejen vysvětlení, co to dyslexie je a jakým způsobem ovlivňuje učení se cizímu jazyku, ale i konkrétní náměty pro stavbu běžné hodiny, v tomto případě…
Databáze knih: 93 % (3 hodnocení)


Veronika Šporclová: Autismus od A do Z. Klikněte pro více informací.

3. Autismus od A do Z
Veronika Šporclová

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088163985
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: O problematice poruch autistického spektra (PAS) se v posledních letech hovoří více, než tomu bylo v minulosti. Ovšem i navzdory nejnovějším a dobře dostupným poznatkům o PAS se mezi laickou i odbornou veřejností stále šíří nepravdivé informace. Nedostatečné porozumění autismu a zveřejňování mýtů vede k tomu, že je závažnost autismu a těžká situace rodiny často zlehčována. Ačkoliv se celosvětové údaje o výskytu poruch autistického spektra v populaci shodují na 1–2 %, v České republice se stále můžeme setkat s názorem, že se jedná o módní diagnózu, kterou se rodiče snaží ospravedlnit nezvládnutou výchovu svých dětí. Publikace se snaží…
Databáze knih: 92 % (5 hodnocení)


Laura J. Seiverling, E. Keith Williams: Děti vybíravé v jídle. Klikněte pro více informací.

4. Děti vybíravé v jídle
Laura J. Seiverling, E. Keith Williams

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088290940
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Máte doma dítě vybíravé v jídle? Rádi byste rozšířili omezený jídelníček svého dítěte, ale nevíte, jak na to? Pak je tato kniha určena právě vám. Tato ucelená příručka je určena rodičům dětí vybíravých v jídle a postupy zde uvedené lze použít jak u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (jako např. s autismem, mentálním hendikepem), tak i u běžných dětí. Cílem je naučit děti jíst široký sortiment výživově hodnotných potravin. Kniha vychází z předpokladu, že pokud jsou děti motivované k tomu ochutnávat a sníst malé porce nových pokrmů a jsou k tomu vedeny opakovaně a s důsledností, naučí se daný pokrm přijímat, zahrnou ho do…
Databáze knih: 90 % (2 hodnocení)


Lenka Bittmannová, Julius Bittmann: A na mě nikdo nemá čas. Klikněte pro více informací.

5. A na mě nikdo nemá čas
Lenka Bittmannová, Julius Bittmann

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088163602
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Cílem publikace je podpořit rodiče dětí s nějakým hendikepem ve výchově jejich sourozenců a pomoci sourozencům těchto dětí pochopit a tolerovat své bratry a sestry. Rodinný život s dítětem např. s poruchou autistické­ho spektra je velmi náročný, na jejich zdravé sourozence jsou často kladeny abnormální požadavky, a to ze strany rodičů i společnosti. Kniha se zabývá problematikou sdělení diagnózy sou­ro­zencům, seznámení se specifiky, vy­světlení rozdílů apod., dále se věnuje otázce postavení rodiče ve vztahu ke svým dětem, rozdělení pozornosti a řešení každodenních náročných životních situací. Velká část knihy je věnována zkušenostem a pocitům…
Databáze knih: 85 % (4 hodnocení)


Jana Divoká: Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole. Klikněte pro více informací.

6. Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole
Jana Divoká

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088163725
Kategorie: Rodičovství • Osobní rozvoj, životní styl • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Psychologie • Pedagogika, didaktika
Anotace: Devět příběhů dětí, rodičů a učitelů, které ukazují co nejširší spektrum „problémového chování“ (nejen) ve škole. Prostřednictvím těchto příběhů se autoři snaží naznačit, v jakých směrech mohou různé druhy „problémového chování“ ovlivňovat život dítěte, jeho rodiny a lidí, kteří se podílejí na jeho vzdělávání. Zároveň deklarují přesvědčení, že si každé dítě zaslouží naši podporu a žádná situace není tak špatná, abychom v ní nemohli najít alespoň špetku naděje na možné řešení. Každý příběh je vyprávěn ze tří různých perspektiv (dítěte samotného, rodiče a učitele). Za příběh jsou vždy řazeny otázky pro rodiče a vychovatele a tipy,…
Databáze knih: 80 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.10.2024


Roman Pešek: Sám sobě psychoterapeutem. Klikněte pro více informací.

7. Sám sobě psychoterapeutem
Roman Pešek

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088163855
Kategorie: Osobní růst, motivace • Osobní rozvoj, životní styl
Anotace: Publikace je určena především lidem s různými úzkostnými a depresivními problémy, a také jejich blízkým osobám. Obsah je založený na výpovědích více jak třiceti klientů, kteří odpovídali na otázky, co jim během psychoterapie pomohlo a co jim stále pomáhá, aby své úzkostné a depresivní obtíže lépe zvládali. Uvedené faktory terapeutické účinnosti jsou doplněny o profesní zkušenosti autora, zkušeného psychoterapeuta. Kniha je psaná stylem, aby zmiňované informace, metody a doporučení byly pro čtenáře srozumitelné a dobře využitelné v praxi.
Databáze knih: 77 % (6 hodnocení)


Claire Sainsburyová: Marťan na hřišti. Klikněte pro více informací.

8. Marťan na hřišti
Claire Sainsburyová

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788090599383
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Ve škole mi učení šlo a motivace pro mě nikdy nebyla problém. Samostatně jsem vždycky pracovala velmi dobře – dokonce i dnes mě lidé označují za pracovitou. Sociálně jsem ale byla idiot. Mix vzdělávání a sociálních kontaktů s vrstevníky byl zárukou toho, že selžu v obojím. Ve své knize Marťan na hřišti poskytuje Clare Sainsburyová vědecky podložený a velmi vnímavý popis zkušeností lidí s Aspergerovým syndromem. Autorka posbírala postřehy 25 dospělých lidí s Aspergerovým syndromem, kteří nám poskytují často ohromující a někdy znepokojivé informace o tom, co se děti s touto diagnózou prožívají ve třídě, na hřišti, ve frontě na oběd i doma. Jejich…
Databáze knih: 76 % (5 hodnocení)


Ján Praško, Roman Pešek: Syndrom vyhoření - Jak se prací a pomáháním druhým nezničit. Klikněte pro více informací.

9. Syndrom vyhoření - Jak se prací a pomáháním druhým nezničit
Ján Praško, Roman Pešek

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088163008
Kategorie: Osobní růst, motivace • Osobní rozvoj, životní styl
Anotace: Vyhoření se v naší společnosti stává stále častějším jevem. Je možné tomuto stavu nějak předcházet? Co už je vyhoření a co je ještě „pouhá“ únava? Publikace se snaží čtivým, srozumitelným a přehledným způsobem předat důležitá a praktická doporučení, jak předcházet stresu, nebo jak ho lépe zvládat. A to nejen na pracovišti, ale i v oblasti partnerských a přátelských vztahů, a také v oblasti našeho myšlení a emočního prožívání. Kniha se zaměřuje na hlavní faktory, které vedou k vyhoření. Mnoho těchto rizikových faktorů je nahlíženo z pohledu kognitivně behaviorální terapie, což je rychle se rozvíjející psychoterapeutický přístup, jehož…
Databáze knih: 70 % (4 hodnocení)


Věra Kleplová, Dobra Pilná: Grafomotorika a koordinace. Klikněte pro více informací.

10. Grafomotorika a koordinace
Věra Kleplová, Dobra Pilná

Nakladatel: Vydavatelství Pasparta
EAN: 9788088290223
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: Kniha Grafomotorika a koordinace řeší problém grafomotoriky z jiného úhlu, než je obvyklé. Autorky vycházejí z poznání, že při řešení i zdánlivě ohra¬ničeného problému je nutné aplikovat celostní přístup. Dítě je třeba vnímat jako celek, v němž se vše propojuje. Kniha poukazuje na souvislosti mezi koordinací a grafomotorikou a nabízí soubor cvičení, po jehož zvládnutí dojde ke zlepšení v oblasti grafomotoriky.


  

  

1 – 10 / 14

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]