Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=VŠAPs.

Byly nalezeny 3 tituly. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

PhDr. Jan Lepeška Ph.D.: Pozdně antická římská říše. Klikněte pro více informací.

1. Pozdně antická římská říše
PhDr. Jan Lepeška Ph.D.

Nakladatel: VŠAPs
Rozsah: 395 stran
EAN: 9788087871119
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny • Antika a pravěk
Anotace: Publikace se zabývá historickým obdobím antiky a pozdní antiky. Práce je rozdělena do třech tematických celků, které postupně tvoří politický přehled dějin římského císařství, pohled na pozdně antickou římskou říši římskými historiky a na vybrané germánské kmeny. Jádro knihy představuje komparace pohledů významných osobností období pozdní antiky na situaci v římském impériu a na jeho vztahy k nastupujícím germánským kmenům. Kniha může oslovit každého čtenáře se zájmem o historii, vysokoškolské studenty a akademické pracovníky z oblasti historických věd, antropologie, etnologie, religionistiky a dalších společenských věd.
Databáze knih: 87 % (3 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2025


PhDr. Jan Lepeška Ph.D.: Interkulturalita a její vztah k českým dějinám. Klikněte pro více informací.

2. Interkulturalita a její vztah k českým dějinám
PhDr. Jan Lepeška Ph.D.

Nakladatel: VŠAPs
Rozsah: 193 stran
EAN: 9990003588302
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Učební text se stručně zabývá tématem českých dějin od doby Sámovy říše až do konce existence Československa a je primárně určen pro zahraničního čtenáře z Ukrajiny. Název „Interkulturalita“ má v publikaci přenesený význam ve smyslu seznámení se s českými dějinami zahraničním čtenářem. Příručka je z důvodu usnadnění četby přizpůsobena jazykové úrovni B1 až B2. Vznik příručky reaguje na politickou situaci na Ukrajině a pro lepší přehled je text přeložen i do ukrajinštiny. Nižší jazyková náročnost má za cíl ulehčit zahraničnímu čtenáři četbu tak, aby rychleji získal základní přehled o dějinách českého státu. Čtenář může nabyté…
K vypůjčení do: 24.01.2026


PhDr. Jan Lepeška Ph.D.: Vybrané kapitoly z dějin starověku I.. Klikněte pro více informací.

3. Vybrané kapitoly z dějin starověku I.
PhDr. Jan Lepeška Ph.D.

Nakladatel: VŠAPs
Rozsah: 163 stran
EAN: 9990003592316
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Publikace „Vybrané kapitoly z dějin starověku I.“ se zabývá historickým vývojem na území starověkého Předního východu a Řecka od vzniku civilizace do období smrti Alexandra Velikého. Publikace má formu učebního textu a zaměřuje se na vybrané oblasti historického vývoje v regionu. Knihu mohou využít zejména vysokoškolští posluchači nižších ročníků vybraných oborů ve studijním programu Humanitní studia, ale také čtenáři z řad odborné veřejnosti. Může také sloužit jako studijní pomůcka pro přijímací zkoušky na vysoké školy s humanitním zaměřením.
K vypůjčení do: 31.12.2025


  

  

1 – 3 / 3

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]