Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Univerzita Pardubice.

Byly nalezeny 4 tituly. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Marie Macková: Finanční stráž v Čechách 1842 - 1918. Klikněte pro více informací.

1. Finanční stráž v Čechách 1842 - 1918
Marie Macková

Nakladatel: Univerzita Pardubice
Rozsah: 267 stran
EAN: 9788075600448
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Finanční stráž byla od svého vzniku součástí finanční správy a v Čechách sloužil v tomto sboru nejvyšší počet mužů ze všech zemí celé habsburské monarchie. V knize jsou popsány jak základní správní struktury sboru, tak mechanismy jeho fungování od vzniku až do rozpadu monarchie. Pozornost je věnována konkrétním oblastem působnosti, pravomocím a služebním postupům uvnitř finanční stráže, právě tak jako protivníkům - pachatelům nejrůznějších důchodkových deliktů. Opomenuto není ani socioprofesní ukotvení mužů od sboru, jejich rodiny a společenský kontext života, včetně odrazu v kolektivní paměti či literárním ztvárnění.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2024


Mgr. Tomáš Samek Ph.D. M.A.: Tahle země je naše. Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě. Klikněte pro více informací.

2. Tahle země je naše. Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě
Mgr. Tomáš Samek Ph.D. M.A.

Nakladatel: Univerzita Pardubice
Rozsah: 212 stran
EAN: 9788073959937
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Reklama, marketing, obchod
Anotace: Kniha zkoumá, zda je deixe použitelná jako hledisko výkladu světa médií, veřejného prostoru a komunikačních interakcí v něm probíhajících. Soustředí se na vztah těchto interakcí k vytváření kolektivního vědomí sociálních aktérů: kdo je z veřejného prostoru vylučován a jakými komunikačními strategiemi se toho dosahuje; jak vzniká povědomí skupinové příslušnosti a jak se jazykově formuje společná vůle k politické akci. Za tímto účelem autor rozšiřuje původně úzký význam deixe tak, aby se mohla stát společným interpretačním jmenovatelem jevů a procesů, mezi nimiž byly doposud jen zřídka hledány vztahy a souvislosti. Tím se ustavuje tzv. deiktická perspektiva,…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2026


doc. Dr. Winfried Baumann, Lenka Matušková: Pilsen 2015. Europas Kulturhauptstadt in tschechisch-deutscher Nachbarschaft. Klikněte pro více informací.

3. Pilsen 2015. Europas Kulturhauptstadt in tschechisch-deutscher Nachbarschaft
doc. Dr. Winfried Baumann, Lenka Matušková

Nakladatel: Univerzita Pardubice
Rozsah: 211 stran
EAN: 9788075600424
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Právo
Anotace: Tématem publikace je Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 na pozadí česko-německých (bavorských) vztahů, tímto spisem je navazováno na projekt Katedry cizích jazyků na jaře 2015 (studentská exkurze, její příprava, průběh, evaluace, prezentace výsledků, přednáška na mezinárodní konferenci na podzim 2015), je zde podrobně popsán celý projekt, jeho výstup, přičemž se vychází z odborné literatury i konkrétních akcí. Prostřednictvím této práce se do popředí dostává otázka, do jaké míry je pro českou germanistiku významný pojem "kontaktní zóna." Jsou zde zdůrazněny kontakty s východním Bavorskem, jehož každodennost a kulturní dědictví obsahově reprezentuje…
K vypůjčení do: 30.12.2026


PhDr. Helena Jaklová Ph.D.: An der Schwelle der Romantik. Konzepte des Künstlertums in der deutschen Literatur um 1800. Klikněte pro více informací.

4. An der Schwelle der Romantik. Konzepte des Künstlertums in der deutschen Literatur um 1800
PhDr. Helena Jaklová Ph.D.

Nakladatel: Univerzita Pardubice
Rozsah: 181 stran
EAN: 9788075600318
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Monografie nabízí vhled do konceptů umění v německé literatuře kolem roku 1800. Ukazuje, jak na kulturní tradice osmnáctého století navazuje mladá generace romantických umělců na začátku století devatenáctého. Autorka naznačuje, že z kořenů racionalistického chápání světa povstalo idealistické nazírání prostředí, ve kterém se pohybuje umělec. Z toho je patrné, že obě perspektivy mají společný základ. Jejich prolínání v tomto přechodném období je tématem celé práce. Studie nabízí celostní pohled na problematiku postavení umělce ve společnosti. Na úvahy společensko-historického i hudebně-teoretického charakteru navazují rozbory zčásti méně známých literárních textů…
K vypůjčení do: 30.12.2026


  

  

1 – 4 / 4

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]