Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Triáda.

Bylo nalezeno 83 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Erika Olahová: Nechci se vrátit mezi mrtvé. Klikněte pro více informací.

71. Nechci se vrátit mezi mrtvé
Erika Olahová

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788086138183
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: "Mateřštinou Eriky Olahové je čeština, ale látka jejich povídek je převážně romská. Nenechme se ovšem splést fantaskními a exotickými motivy - návaznost povídek na folklorní vyprávění je mnohdy volná, romské mytologii jejich děj někdy odporuje, nebo z ní vůbec nevychází. Prózy z předkládaného souboru vznikaly v devadesátých letech, ale pouze jednu z nich, nazvanou Dítě, již autorka uveřejnila, a to v romistickém časopise Romano džaniben. Velkou část textů zařazených do tohoto výboru bychom mohli označit za horory, je však značný rozdíl mezi naturalisticky pojatou povodní a třeba dramatickým příběhem vraždícího nemluvněte.".


Helena Maršíková: Holka z Roztoky. Klikněte pro více informací.

72. Holka z Roztoky
Helena Maršíková

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788086138794
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Životopisné vzpomínky Heleny Maršíkové (* 1926), narozené v Roztoce na Podkarpatské Rusi, která prošla několika koncentračními tábory.


Petr Fidelius: Řeč komunistické moci. Klikněte pro více informací.

73. Řeč komunistické moci
Petr Fidelius

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074741760
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Toto nové vydání je rozšířeno o textovou přílohu, kde čtenář najde v plném znění některé klíčové prameny, z nichž bylo v knize citováno. Pro snazší orientaci v textu jednotlivých studií pořídil autor ještě výběrový tematický rejstřík, zahrnující zejména hlavní rekurentní pojmy z jazyka komunistické řeči, jakož i z analytického metajazyka vlastních výkladů.


Ivan Matoušek: Adepti. Klikněte pro více informací.

74. Adepti
Ivan Matoušek

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788087256138
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: "Adepti jsou nenahraditelný zdroj poučení o době, ve které se necítí dobře. V noci se adeptům zdá o pekle, kde má sestra v Umění dlouhé zahnuté nehty. Odevzdanost, vytrvalost, trpělivost činí adepty velice nápadnými. Ve vzhledu není mezi adepty a západními žádný zásadní rozdíl. Od adeptů lze těžko očekávat, že se budou chtít prosazovat ve světě, kde se stal symbolem nesmrtelnosti generální Mojžíš. Adepti jsou adepti. Těla adeptů tvoří text Adeptů. Má ovšem někdo předpoklady adepty pochopit, když o nich neučí ve škole? Adepti budou zázrak. I na tykání určitě dojde." Tuto kompozičně i tvarově náročnou prózu psal autor v letech 1997–2007.…


Václav Petrbok: Stýkání, nebo potýkání?. Klikněte pro více informací.

75. Stýkání, nebo potýkání?
Václav Petrbok

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788087256572
Klíčová slova: Elektronické knihy - Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: Kniha se po úvodní přehledové komparaci pokouší demonstrovat na čtyřech sondách některé kontakty a souvislosti mezi českou, německou a německorakouskou slovesností v období datovaném zhruba mezi bitvou na Bílé hoře a napoleonskými válkami.


Zdeněk Vašíček: Jak se dělají filosofie. Klikněte pro více informací.

76. Jak se dělají filosofie
Zdeněk Vašíček

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788087256602
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Zdeněk Vašíček (1933–2011) své poslední dílo, svazek nazvaný Jak se dělají filosofie a čítající zhruba dvě stě normostran, uzavřel v polovině března roku 2011, poté co zanesl redakční připomínky Karla Palka. Pracoval na něm několik let, intenzivně pak po vydání knihy Minulost a současnost – paměť a dějiny (spoluautorka Françoise Mayer; Praha/Brno, Triáda/CDK 2009). Kniha má deset kapitol (jedenáctou tvoří bibliografie) s různým počtem podkapitol. Soustavnost, s níž autor „vyšetřuje“ celou rozsáhlou oblast systémů, pojmů, představ apod. spojovaných s disciplínou filosofie, bude možná pro některé jeho dřívější čtenáře překvapující. Za zmínku přitom stojí…


Jacques Maritain: Sedm lekcí o jsoucnu. Klikněte pro více informací.

77. Sedm lekcí o jsoucnu
Jacques Maritain

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788086138916
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Maritain ve svých Sedmi lekcích neprobírá všechna témata klasické metafyziky. Jde o noetické základy metafyziky a o to, co bezprostředně vyplývá z povahy jsoucna, totiž o první ontologické principy. Je to spíše úvod do metafyziky. Autor rovněž nepostupuje strohým způsobem tradičních metafyzických pojednání, v jeho výkladu je patrná snaha o uvolněné podání obtížných problémů, jak je to obvyklé při ústním přednesu. Maritain také záměrně překládá starou teorii do terminologie, která je bližší současnému cítění a současnému spekulativně praktickému zájmu. Jeho jazyk je leckdy obrazný a smyslově názorný, ale výklad nikdy neopouští jasné a zřetelné kontury…


Pavel Kuneš: Pár kroků do křesťanství.... Klikněte pro více informací.

78. Pár kroků do křesťanství...
Pavel Kuneš

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074741333
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Pár kroků do křesťanství je základní kurz určený původně pro druhý stupeň základní školy nebo pro mladší gymnazisty. Obsahuje několik kroků, kterými člověk může vstoupit do oblasti náboženství a později křesťanství. Pavel Kuneš je jednou z generace velkodušných kněžských postav, vyrostlých v totalitě a výborně se orientujících v nové době. Jeho duchovní svěžest je dána neustálou potřebou být ve službě nablízku člověku, zejména mladému, a proto se stále vzdělávat a tvořit.


Ivan Matoušek: Autor Quijota. Klikněte pro více informací.

79. Autor Quijota
Ivan Matoušek

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074741029
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Matoušek se poněkud neobvyklou cestou pokouší vyjádřit, že některým z nás může být literární postava svým cítěním a uvažováním bližší a srozumitelnější, než jsou mnozí lidé ve skutečnosti. V Cervantesově románu se zaměřil především na místopis bludiště, respektive celkovou stavbu obsáhlého vyprávění o třech rytířských výpravách, ve kterém jsou postavami dokonce i autoři dona Quijota, praví i falešní, se svými vlastními životními příběhy, kterými byli při psaní inspirováni, a též vydavatelé, tiskaři, překladatelé, čtenáři, cenzoři, vykladači různých románů včetně toho o donu Quijotovi.


Čan: Básně. Klikněte pro více informací.

80. Básně
Čan

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788086138893
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Sbírky Sonety pro nic a za nic, Sonety 2 a Podivuhodné smyčcové kvintety. Celkem přináší tento svazek 176 znělek.


  

  

71 – 80 / 83

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]