Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Triáda.

Bylo nalezeno 83 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Pavel Kolmačka: Wittgenstein bije žáka. Klikněte pro více informací.

11. Wittgenstein bije žáka
Pavel Kolmačka

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074740992
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Sbírka obsahuje šestadvacet básní. Volný verš se místy střídá s vázaným, vyskytují se i básně v próze. Nejkratší útvary mají jeden až dva verše, ale většina se skládá z několika tematicky propojených částí (cykly v rozsahu několika stran). Zhruba polovina básní je nazvána podle ročních období: Zima, Jaro, Léto, Podzim (v obsahu se tato řada třikrát opakuje, následují Jaro, léto a Podzim, zima). Jsou to texty sledující život člověka, jeho činnosti a prožitky na pozadí jevů typických pro etapy přírodního cyklu.
Databáze knih: 93 % (12 hodnocení)


Wassily Kandinsky: O duchovnosti v umění. Klikněte pro více informací.

12. O duchovnosti v umění
Wassily Kandinsky

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788087256084
Klíčová slova: Elektronické knihy - Umění
Anotace: Proslulý text, jímž se autor prvního abstraktního díla (1866-1942) pokusil vysvětlit důvody, které ho vedly k rozhodnutí nekopírovat tvary předmětů podle skutečnosti, ale spolehnout se výhradně na výrazovou sílu a emotivní působivost barev. Výtvarně-historický dokument prvořadého významu.
Databáze knih: 92 % (12 hodnocení)


Pavel Kolmačka: Život lidí, zvířat, rostlin, včel. Klikněte pro více informací.

13. Život lidí, zvířat, rostlin, včel
Pavel Kolmačka

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074742286
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Soubor má stejně jako Kolmačkovy předchozí knížky (Moře, Wittgenstein bije žáka) několik částí (Život těla, Život ve dne v noci, Život nad kráterem, Život na pomezí, Les), jež se skládají z pásem, cyklů a samostatných básní. Převažují volné verše (občas je užit rým), vyskytují se zde i básně v próze. Žánrově je kniha velmi pestrá: lyrickou reflexi střídají hovory o snech, deníkové záznamy nebo zaslechnutá komunikace radioamatérů.
Databáze knih: 90 % (10 hodnocení)


Dom Samuel: Celým srdcem. Klikněte pro více informací.

14. Celým srdcem
Dom Samuel

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074740695
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: „Jak ve 21. století žít klášterním životem? Jak plnit naše křesťanské povolání ve světě rozpadlých hodnot? Přes všechen zmatek, jenž kolem nás vládne, máme předávat křesťanskou víru. Ale tím naše odpovědnost nekončí. Naším úkolem je také pečovat o výchovu těch, které Bůh povolal k mnišské a kněžské službě, aby dokázali převzít dědictví, jež nám bylo svěřeno, a podle něho žít a předávat je dál.I tato má úvaha o některých věčných otázkách, jako je modlitba, kněžství, Eucharistie nebo Panna Maria, a o problémech ilustrovaných zkušenosti, jako výkon autority, poddajnost žáka, jasnozřivost nebo pokora, i tato má úvaha, v níž se opírám…
Databáze knih: 87 % (11 hodnocení)


Anna Blažíčková: Teď něco ze života. Klikněte pro více informací.

15. Teď něco ze života
Anna Blažíčková

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788087256879
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Nominováno v soutěži Magnesia Litera. V prvním plánu této prózy vypráví Anna Blažíčková o svém životě v partnerském svazku s Přemyslem Blažíčkem (1932–2002), předním českým literárním vědcem. Ve skutečnosti jí tento námět slouží jako východisko k hluboké reflexi vlastního osobnostního zrání, průběhu jejího života i veřejných událostí ve dvacátém století od čtyřicátých let až do současnosti. Autorka, sama zakotvena v literatuře jako spisovatelka a literární historička, vypráví na první pohled v náhodném časovém sledu o začátcích vlastního manželství, poté o prvním setkání s Blažíčkem, o vysokoškolských…
Databáze knih: 80 % (8 hodnocení)


Pavel Kolmačka: Moře. Klikněte pro více informací.

16. Moře
Pavel Kolmačka

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788087256176
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: V pořadí třetí básnická sbírka básníka a spisovatele (nar. 1962), nazvaná Moře, obsahuje zhruba 90 básní, rozčleněných do pěti oddílů – Nezvěstný, Kodrcá Velký vůz, Moře, Slyšíš? a Řvou lvi. Oddíly Kodrcá Velký vůz a Slyšíš? představují básnické cykly, básně sepjaté opakujícími se „refrény“ (refrénem je i samotný motiv Moře, objevující se průběžně ve všech oddílech). Kolmačkova poezie i próza je vysoce hodnocena v kontextu současné české literatury (román Stopy za obzor byl mj. nominován na Státní cenu), v nejnovější básnické sbírce se autor pokouší navázat na svá předchozí díla, zároveň však utváří svou poetiku novým způsobem. Sevřená, lapidární…
Databáze knih: 80 % (14 hodnocení)


otec Jeroným: Dobré vlivy. Klikněte pro více informací.

17. Dobré vlivy
otec Jeroným

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074741005
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Čtenář tohoto svazku se seznámí s životem otce Jeronýma. Nejprve prostřednictvím portrétu od otce Mikuláše, který mu byl z jeho žáků nejblíže. Hned potom ve vzpomínkách autora samého. Nejde však o autobiografii, nýbrž o pohled na všechny, kdo mu pomohli stát se tím, kým byl – mužem modlitby, kterého život v klášteře naplňoval štěstím, silnou a vyrovnanou osobností, schopnou předat druhým své zkušenosti ze života s Bohem.
Databáze knih: 100 % (6 hodnocení)


Ernst Robert Curtius: Evropská literatura a latinský středověk. Klikněte pro více informací.

18. Evropská literatura a latinský středověk
Ernst Robert Curtius

Nakladatel: Triáda
EAN: 8086138070
Klíčová slova: Elektronické knihy, Umění a kultura
Anotace: E. R. Curtiovi (1886-1956) se touto knihou podařilo napsat jedno ze stěžejních děl evropské literární vědy 20. století. Vzápětí po vydání byla přeložena do všech velkých evropských jazyků. Dokládá, že základem prakticky každé národní evropské literatury je společná latinská tradice. Před čtenářem defilují dvě tisíciletí evropských literárních dějin se všemi svými velkými jmény, od Homéra přes sv. Jeronýma k Dantovi, Shakespearovi či Goethovi. Východiskem výkladu je dokonalá filologická analýza textů. Jsou zde zpracovány všechny klíčové problémy literárních dějin, a to ve fascinujícím materiálovém záběru. Mezi nejzajímavější partie knihy patří rozbor literární…
Databáze knih: 100 % (4 hodnocení)


otec Jeroným: Růst v nadpřirozeném životě. Klikněte pro více informací.

19. Růst v nadpřirozeném životě
otec Jeroným

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074741357
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Otec Jeroným rád opakoval, že v duchovním životě je třeba „stavět na pevných základech“. Růst v nadpřirozeném životě seznamuje jednoduchým způsobem se zákony života s Bohem. Láska k modlitbě, má-li dojít svého cíle, musí být osvětlena přesným poznáním. Otec Jeroným podává čtenáři pomocnou ruku, aby se na cestě k Bohu vyvaroval omylů a neztratil odvahu.
Databáze knih: 100 % (4 hodnocení)


Pavel Rajchman: Dny ze dna. Klikněte pro více informací.

20. Dny ze dna
Pavel Rajchman

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074742064
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Dny ze dna, to je devětačtyřicet básní v pěti oddílech. Knihy Jinak, a jinam a Dny ze dna jako pravá a levá deska jednoho obrazu?
Databáze knih: 100 % (3 hodnocení)


  

  

11 – 20 / 83

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]