Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Triáda.

Bylo nalezeno 79 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

1. Povídání o pejskovi a kočičce
Josef Čapek

Vydáno: Triáda
EAN: 9788074742057
Klíčová slova: Elektronické knihy, Romány, povídky, příběhy
Anotace: Kniha Povídání o pejskovi a kočičce patří ke klasickým dílům literatury pro děti. Poprvé vyšla roku 1929 a od té doby potěšila mnoho dětí a jejich rodičů. Pejsek a kočička spolu žijí v domečku a vedou svoji malou domácnost a chtějí všechno dělat jako velcí lidé, umývají špinavou podlahu, pečou dort, chodí v neděli na procházku, píšou dopis dětem nebo hrají divadlo.Ale protože pejsek a kočička lidmi nejsou, nedopadne všechno vždy tak, jak by si přáli, jejich svérázná řešení jsou ale vždy zábavná a originální. V některých příbězích vystupuje postava spisovatele pana Čapka, kterého pejsek a kočička navštěvují, hovoří s ním o vážných věcech a…
Databáze knih: 92 % (2055 hodnocení)


2. Povídejme si, děti
Josef Čapek

Vydáno: Triáda
EAN: 9788074741012
Klíčová slova: Elektronické knihy, Pohádky
Anotace: Vyprávění pro děti vycházejí poprvé jako samostatná kniha podle autentického znění, jak je publikoval Josef Čapek v Lidových novinách v letech 1929–1933. Rovněž při reprodukci Čapkových ilustrací k vyprávěním a grafickém členění textu byla respektována výchozí podoba původního otisku.
Databáze knih: 93 % (64 hodnocení)


3. Devatero pohádek
Karel Čapek

Vydáno: Triáda
EAN: 9788074740701
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Devatero pohádek patří mezi nejoblíbenější klasické české pohádkové knihy. Kouzlo pohádek o psech, kočkách, ptácích, vodnících, pošťácích, doktorech, loupežnících, tulácích i policistech dotvářejí ilustrace Josefa Čapka.
Databáze knih: 89 % (861 hodnocení)


4. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou
Elena Lacková

Vydáno: Triáda
EAN: 9788087256206
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Životopisné a zároveň etnologicky zajímavé vzpomínky Slovenské Romky, jejíž osud představuje vzor sociální emancipace.
Databáze knih: 93 % (29 hodnocení)


5. Deník
Anne Franková

Vydáno: Triáda
EAN: 9788087256633
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Annelies Marie Franková (12. června 1929 – březen 1945) v roce 1933 s rodiči uprchla z Německa do Amsterodamu, kde se rodina od roku 1942 skrývala v půdním bytě. Dospívající Anne psala od 12. června 1942 do 4. srpna 1944 deník. Po prozrazení skrýše byla rodina odvezena do koncentračních táborů v Německu, přežil jen otec. Anne zahynula v Bergen-Belsenu. Po válce otec deník vydal, byl přeložen do mnoha jazyků a zdramatizován. Toto české vydání obsahuje poprvé nově nalezené a dosud nepublikované stránky.
Databáze knih: 85 % (2492 hodnocení)


6. Zadní dům
Anne Franková

Vydáno: Triáda
EAN: 9788074742583
Klíčová slova: Elektronické knihy, Klasická literatura
Anotace: Po dvaceti pěti letech vychází zcela nový překlad deníku Anne Frankové. Poprvé v češtině s názvem, který svému dílu zamýšlela dát sama jeho autorka.Deník v dopisech si Anne Franková vedla od 12. června 1942 do 1. srpna 1944. Psala si ho jen pro sebe až do chvíle, kdy na jaře 1944 vyslechla z vysílání londýnského Rádia Oranje projev nizozemského exilového ministra školství. Vyzýval, aby lidé po skončení války shromáždili a zveřejnili všechna svědectví o utrpení nizozemského lidu za německé okupace. Jako příklad uvedl mimo jiné deníky. Pod dojmem tohoto projevu se Anne Franková rozhodla, že po válce vydá knihu. Základem k ní měl být její deník.
Databáze knih: 85 % (2484 hodnocení)


7. Máj
Karel Hynek Mácha

Vydáno: Triáda
EAN: 9788087256404
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Jedno z nejvýznamnějších děl české literatury s obrazovým doprovodem Oldřicha Hamery (* 1943), výrazného českého grafika, mj. jediného žáka a spolupracovníka Vladimíra Boudníka, ale také vydavatele samizdatových publikací v edici Explozionalismus (např. výběru z Máchových deníků s ilustracemi Jiřího Koláře či textů Ladislava Klímy). Hamerovy monotypy na téma Máchova Máje, vznikající průběžně více než třicet let, představují průhledy do krajiny se snovými rysy, v níž se objevují motivy korespondující s motivy Máchova veledíla. Nejde tedy o nějaký narychlo vytvořený koncept, ale evidentně o výtvarníkovo „osudové“ téma.
Databáze knih: 72 % (4731 hodnocení)


8. Možnosti a melodie
otec Jeroným

Vydáno: Triáda
EAN: 9788087256169
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Možnosti a melodie patří k nejzralejším textům otce Jeronýma, mnicha z kláštera Sept-Fons, který v tomto krátkém pojednání o Boží lásce předkládá syntézu celého svého života, své zkušenosti a duchovní nauky. Jeho rady a varování, prostoupené srdečností a dobrotou, jsou určeny především řeholníkům, ale nejen jim. Otec Jeroným se obrací ke každému člověku, který upřímně touží po životě modlitby a spojení s Bohem. Kniha je součástí projektu vydávání spisů otce Jeronýma (dosud vyšlo: Otec Jeroným – Dopisy bratru Patrikovi – výběr dopisů, adresovaných v letech 1971–1984 bratru Patrikovi, současnému opatovi kláštera Sept-Fons, Otec Jeroným. Mnich –…
Databáze knih: 98 % (8 hodnocení)


9. Žít, žít
otec Jeroným

Vydáno: Triáda
EAN: 9788074741746
Klíčová slova: Elektronické knihy - Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: Dosud nevydané texty otce Jeronýma, které čtenář nalezne v tomto svazku, se týkají Eucharistie. Nepojednávají o ní vyčerpávajícím způsobem, vyslovují však podstatné.Otec Jeroným byl pravý mnich, tedy vnitřně jednotný člověk. V hluboké harmonii prožíval dvě skutečnosti, které lidé rádi uvádějí do protikladu, kněžství a mnišský život. Dokonale tím vyjádřil svou odpověď na Boží povolání, které zaslechl jako mladý člověk a poté na prahu dospělého života: vzdávat Bohu slávu, sloužit mu, navázat s ním důvěrný vnitřní vztah, ze kterého se rodí přímluvná modlitba za spásu lidí. Tyto texty byly psány v sedmdesátých letech minulého století pro mladého…
Databáze knih: 97 % (7 hodnocení)


10. U "Bernatů"
Šimon Wels

Vydáno: Triáda
EAN: 9788087256480
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Welsovy vzpomínky na roky 1853-1897. Jsou nejen cenným svědectvím o mnoha detailech ze života vesnické židovské komunity v západních Čechách 2. poloviny 19. století, ale i neobyčejně citlivě napsaným literárním textem.
Databáze knih: 95 % (8 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 79

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]