Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Triáda.

Bylo nalezeno 88 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce. Klikněte pro více informací.

1. Povídání o pejskovi a kočičce
Josef Čapek

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074742057
Klíčová slova: Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: Kniha Povídání o pejskovi a kočičce patří ke klasickým dílům literatury pro děti. Poprvé vyšla roku 1929 a od té doby potěšila mnoho dětí a jejich rodičů. Pejsek a kočička spolu žijí v domečku a vedou svoji malou domácnost a chtějí všechno dělat jako velcí lidé, umývají špinavou podlahu, pečou dort, chodí v neděli na procházku, píšou dopis dětem nebo hrají divadlo. Ale protože pejsek a kočička lidmi nejsou, nedopadne všechno vždy tak, jak by si přáli, jejich svérázná řešení jsou ale vždy zábavná a originální. V některých příbězích vystupuje postava spisovatele pana Čapka, kterého pejsek a kočička navštěvují, hovoří s ním o vážných věcech a…
Databáze knih: 92 % (2233 hodnocení)


Karel Čapek: Devatero pohádek. Klikněte pro více informací.

2. Devatero pohádek
Karel Čapek

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074740701 借
Klíčová slova: Dětská literatura • Čtení pro nejmenší
Anotace: Devatero pohádek patří mezi nejoblíbenější klasické české pohádkové knihy. Kouzlo pohádek o psech, kočkách, ptácích, vodnících, pošťácích, doktorech, loupežnících, tulácích i policistech dotvářejí ilustrace Josefa Čapka.
Databáze knih: 89 % (929 hodnocení)


Josef Čapek: Povídejme si, děti. Klikněte pro více informací.

3. Povídejme si, děti
Josef Čapek

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074741012
Klíčová slova: Dětská literatura • Čtení pro nejmenší
Anotace: Vyprávění pro děti vycházejí poprvé jako samostatná kniha podle autentického znění, jak je publikoval Josef Čapek v Lidových novinách v letech 1929–1933. Rovněž při reprodukci Čapkových ilustrací k vyprávěním a grafickém členění textu byla respektována výchozí podoba původního otisku.
Databáze knih: 91 % (73 hodnocení)


Elena Lacková: Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Klikněte pro více informací.

4. Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou
Elena Lacková

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788087256206 借
Klíčová slova: Česká a světová literatura • Klasická literatura
Anotace: Životopisné a zároveň etnologicky zajímavé vzpomínky Slovenské Romky, jejíž osud představuje vzor sociální emancipace.
Databáze knih: 93 % (31 hodnocení)


Anne Franková: Zadní dům. Klikněte pro více informací.

5. Zadní dům
Anne Franková

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074742583
Klíčová slova: Česká a světová literatura • Klasická literatura
Anotace: Po dvaceti pěti letech vychází zcela nový překlad deníku Anne Frankové. Poprvé v češtině s názvem, který svému dílu zamýšlela dát sama jeho autorka.Deník v dopisech si Anne Franková vedla od 12. června 1942 do 1. srpna 1944. Psala si ho jen pro sebe až do chvíle, kdy na jaře 1944 vyslechla z vysílání londýnského Rádia Oranje projev nizozemského exilového ministra školství. Vyzýval, aby lidé po skončení války shromáždili a zveřejnili všechna svědectví o utrpení nizozemského lidu za německé okupace. Jako příklad uvedl mimo jiné deníky. Pod dojmem tohoto projevu se Anne Franková rozhodla, že po válce vydá knihu. Základem k ní měl být její deník.
Databáze knih: 85 % (2710 hodnocení)


Anne Franková: Deník. Klikněte pro více informací.

6. Deník
Anne Franková

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788087256633
Klíčová slova: Česká a světová literatura • Klasická literatura
Anotace: Annelies Marie Franková (12. června 1929 – březen 1945) v roce 1933 s rodiči uprchla z Německa do Amsterodamu, kde se rodina od roku 1942 skrývala v půdním bytě. Dospívající Anne psala od 12. června 1942 do 4. srpna 1944 deník. Po prozrazení skrýše byla rodina odvezena do koncentračních táborů v Německu, přežil jen otec. Anne zahynula v Bergen-Belsenu. Po válce otec deník vydal, byl přeložen do mnoha jazyků a zdramatizován. Toto české vydání obsahuje poprvé nově nalezené a dosud nepublikované stránky.
Databáze knih: 85 % (2610 hodnocení)


Karel Hynek Mácha: Máj. Klikněte pro více informací.

7. Máj
Karel Hynek Mácha

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788087256404
Klíčová slova: Poezie
Anotace: Spolehlivé znění klasického díla české literatury (vycházející z edice Karla Janského ve Spisech z roku 1959) s obrazovým doprovodem Oldřicha Hamery (nar. 1943), výrazného českého grafika, mj. jediného žáka a spolupracovníka Vladimíra Boudníka, ale také vydavatele samizdatových publikací v edici Explozionalismus (např. výběru z Máchových deníků s ilustracemi Jiřího Koláře či textů Ladislava Klímy). Hamerovy monotypy na téma Máchova Máje, vznikající průběžně více než třicet let, představují průhledy do krajiny se snovými rysy, v níž se objevují motivy korespondující s motivy Máchova veledíla. Nejde tedy o nějaký narychlo vytvořený…
Databáze knih: 72 % (4957 hodnocení)


otec Jeroným: Žít, žít. Klikněte pro více informací.

8. Žít, žít
otec Jeroným

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788074741746
Klíčová slova: Česká a světová literatura
Anotace: Dosud nevydané texty otce Jeronýma, které čtenář nalezne v tomto svazku, se týkají Eucharistie. Nepojednávají o ní vyčerpávajícím způsobem, vyslovují však podstatné.Otec Jeroným byl pravý mnich, tedy vnitřně jednotný člověk. V hluboké harmonii prožíval dvě skutečnosti, které lidé rádi uvádějí do protikladu, kněžství a mnišský život. Dokonale tím vyjádřil svou odpověď na Boží povolání, které zaslechl jako mladý člověk a poté na prahu dospělého života: vzdávat Bohu slávu, sloužit mu, navázat s ním důvěrný vnitřní vztah, ze kterého se rodí přímluvná modlitba za spásu lidí. Tyto texty byly psány v sedmdesátých letech minulého století pro mladého…
Databáze knih: 98 % (10 hodnocení)


Petr Fidelius: Řeč komunistické moci. Klikněte pro více informací.

9. Řeč komunistické moci
Petr Fidelius

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788086138039
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Autorizované knižní vydání tří studií věnovaných sémantickému rozboru jazyka komunistické propagandy sedmdesátých a osmdesátých let, zvláště úvodníků Rudého práva a projevů tzv. stranických činitelů: Lid, demokracie, socialismus (1978), Pohádka o Stalinovi (1980) a Zrcadlo komunistické řeči (1989). První dvě studie byly původně publikovány v samostatných samizdatových edicích, později byly pojaty do neautorizovaného exilového vydání autorových prací v souboru Jazyk a moc (Mnichov, Arkýř 1983), který vyšel také ve francouzské verzi (v překladu Eriky Abramsové a s předmluvou André Glucksmanna), roku 1986 pod názvem L'esprit post-totalitaire (Paříž, Bernard Grasset).
Databáze knih: 98 % (9 hodnocení)


otec Jeroným: Možnosti a melodie. Klikněte pro více informací.

10. Možnosti a melodie
otec Jeroným

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788087256169 借
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Možnosti a melodie patří k nejzralejším textům otce Jeronýma, mnicha z kláštera Sept-Fons, který v tomto krátkém pojednání o Boží lásce předkládá syntézu celého svého života, své zkušenosti a duchovní nauky. Jeho rady a varování, prostoupené srdečností a dobrotou, jsou určeny především řeholníkům, ale nejen jim. Otec Jeroným se obrací ke každému člověku, který upřímně touží po životě modlitby a spojení s Bohem. Kniha je součástí projektu vydávání spisů otce Jeronýma (dosud vyšlo: Otec Jeroným – Dopisy bratru Patrikovi – výběr dopisů, adresovaných v letech 1971–1984 bratru Patrikovi, současnému opatovi kláštera Sept-Fons, Otec Jeroným. Mnich –…
Databáze knih: 98 % (9 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 88

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]