Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Refugium.

Bylo nalezeno 18 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Vladimír Solovjov: Legenda o Antikristu. Klikněte pro více informací.

1. Legenda o Antikristu
Vladimír Solovjov

Nakladatel: Refugium
EAN: 8086045013 购
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Vladimír Solovjov (1853–1900), významná osobnost mezináboženského dialogu, autor mnoha filosofických a teologických děl, s dalekosáhlým vlivem na současníky i následné generace píše slavné Tři rozhovory, ve kterých je zahrnutá Legenda o Antikristu. Text ukazuje, jak se Zlý maskuje pod zdáním dobra: je mu vlastní hraný úsměv, "úspěšnost" a deklarovaná stabilita, stoprocentně zodpovězené otázky, psychologizace duchovních témat, nepřehánění jako vymezení se vůči „chaotickému Bohu", „zlatý střed“ coby manipulace hodnot. Ve skutečnosti tím vším účinně potlačuje lidskou svobodu. Text se intenzivně dotýká toho, čím žijeme v naší současnosti.
Databáze knih: 89 % (18 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Louis Lallemant: Spiritualita srdce. Klikněte pro více informací.

2. Spiritualita srdce
Louis Lallemant

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074120381
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Klasické dílo duchovního života od francouzského jezuity Louise Lallemanta (1588–1635) je blízké knižnímu titulu Jean-Pierre de Caussada, Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Louis Lallemant bývá řazen mezi důležité komentátory mystických autorů Terezie z Ávily a Jana od Kříže. Spiritualita srdce uspořádává základní témata každodenního života: hlubokou důvěru v pohyb života a tvořivou přítomnost živého Boha, dary Ducha Svatého a důležitost takzvané druhé konverze – obrácení člověka ke svobodě.
Databáze knih: 100 % (3 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Tomáš Špidlík: Ruští mystici. Klikněte pro více informací.

3. Ruští mystici
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074124143 借
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Kniha je prvním českým vydáním úspěšné publikace otce Špidlíka a představuje jedinečný vhled do ruské mystiky. Dává klíč k jejímu pochopení: předkládá to podstatné a zároveň uvádí její životodárný význam. Bohatou sbírku duchovních textů předchází vlastní Špidlíkovy komentáře. Text ukazuje, co ze specifické ruské zbožnosti může obohatit církev univerzální v jejím současném poslání.
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2031


Tomáš Špidlík: Věřím v život věčný. Eschatologie. Klikněte pro více informací.

4. Věřím v život věčný. Eschatologie
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788086715933
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Maranatha, Přijď, Pane Ježíši! – tak zněla jedna z invokací prvních křesťanů. Na tomto pozadí zkoumá autor patristické, zejména východní křesťanské prameny. Jejich pomocí můžeme číst duchovní smysl poslední doby coby vrůstání Božího působení do jeho stvoření, kde dějiny nejsou pouhou materií pro soud, ale vzácným "stavebním materiálem" pro náš domov: nový Jeruzalém.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Tomáš Špidlík: Matka Boží. Klikněte pro více informací.

5. Matka Boží
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123832
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Podnětný text kardinála Tomáše Špidlíka o třech mariánských modlitbách, Zdrávas Maria (Ave Maria), Velebí má duše (Magnificat) a Zdrávas Královno (Salve Regina), sleduje trojí: historii jejich vzniku, postoj toho, kdo proniká do osvědčených slov této tradice zbožnosti a vděčnost za plody, které slova modliteb přinášejí.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Tomáš Špidlík: Z pokladnice otců. Klikněte pro více informací.

6. Z pokladnice otců
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123337
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Tomáš Špidlík sestavil čítanku duchovních textů osvědčených autorů křesťanského starověku. Tito otcové církve nás v mnoha situacích povzbuzují s konkrétními radami a svěžími impulzy. Jejich zkušenosti sestavil otec kardinál na každý den celého roku ve formě krátkého meditativního čtení.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Jean-Pierre de Caussade: Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Klikněte pro více informací.

7. Odevzdanost do Boží prozřetelnosti
Jean-Pierre de Caussade

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123511
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Klasické dílo osmnáctého století se stalo "učebnicí" mnoha světců (Terezie z Lisieux). Termín "milost přítomného okamžiku" vyjadřuje moudré uspořádání stálého napětí mezi aktivitou a pasivitou v hledání Boží vůle. Dílo se stále vydává v různých překladech.
Databáze knih: 93 % (6 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Tomáš Špidlík: Eucharistie. Klikněte pro více informací.

8. Eucharistie
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074124198
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Eucharistie je ohniskem našeho života i radostí našich tužeb. Biblická označení Lámání chleba, Večeře Páně, Svatá oběť a jiná vyjadřují hluboké propojení srdcí, která se na sebe těší. Jde o intimitu Boha v člověku a člověka v Bohu. Eucharistie podle kardinála Špidlíka také omlazuje svět a vytváří jeho novou podobu.
Databáze knih: 92 % (5 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2031


Jean-Joseph Surin: Průvodce duchovním životem. Klikněte pro více informací.

9. Průvodce duchovním životem
Jean-Joseph Surin

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123436
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky. K jeho pohnutému životu patří rovněž mnohá nespravedlivá obvinění (např. z posedlosti) – byl ale ze všech zcela rehabilitován. Jean-Joseph Surin patří mezi oblíbené autory současného papeže Františka.
Databáze knih: 90 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Autoři různí: Svatý Jiří. Klikněte pro více informací.

10. Svatý Jiří
Autoři různí

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123573
Klíčová slova: Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Patron východní i západní církve, skautů, četných spiritualit a rytířských řádů, hluboce spojený s naší vlastí, jako i s národy Anglie, Gruzie, Kanady, Řecka, Ruska… je představen v sérii životopisů a legend. Po překladech textů z latiny, němčiny a italštiny následují zobrazení ikon i děl výtvarných klasických autorů.
Databáze knih: 55 % (4 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


  

  

1 – 10 / 18

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]