Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Refugium.

Bylo nalezeno 23 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Vladimír Solovjov: Legenda o Antikristu. Klikněte pro více informací.

1. Legenda o Antikristu
Vladimír Solovjov

Nakladatel: Refugium
EAN: 8086045013 购
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Vladimír Solovjov (1853–1900), významná osobnost mezináboženského dialogu, autor mnoha filosofických a teologických děl, s dalekosáhlým vlivem na současníky i následné generace píše slavné Tři rozhovory, ve kterých je zahrnutá Legenda o Antikristu. Text ukazuje, jak se Zlý maskuje pod zdáním dobra: je mu vlastní hraný úsměv, "úspěšnost" a deklarovaná stabilita, stoprocentně zodpovězené otázky, psychologizace duchovních témat, nepřehánění jako vymezení se vůči „chaotickému Bohu", „zlatý střed“ coby manipulace hodnot. Ve skutečnosti tím vším účinně potlačuje lidskou svobodu. Text se intenzivně dotýká toho, čím žijeme v naší současnosti.
Databáze knih: 90 % (23 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


Nikodém Hagiorita, Makarius z Korintu: Filokalie I.. Klikněte pro více informací.

2. Filokalie I.
Nikodém Hagiorita, Makarius z Korintu

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123108
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Za nejvýznamnější duchovní odkaz východní spirituality – vedle tradice ikon – se obecně považuje „encyklopedie“ duchovních textů zvaná Filokalie. Zahrnuje duchovní zkušenosti četných autorů: pouštních otců, asketů, mnichů, starců, v rozsahu 4. – 15. století. Filokalie znamená přitažlivost k duchovní kráse, která formuje srdce. Asketika totiž nevytváří „pouze“ dobrého, ale přímo krásného člověka. V tomto smyslu také překlad Teofana Zatvornika – Dobrotoljubije – vystihuje starobylý význam slova a více než morální dokonalost vystihuje zářící krásu, která proměňuje – tedy dobrotu, která navenek „vysílá“ krásu. Z rozsáhlého pětisvazkového díla…
Databáze knih: 100 % (5 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2033


Tomáš Špidlík: Ruští mystici. Klikněte pro více informací.

3. Ruští mystici
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074124143 借
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Kniha je prvním českým vydáním úspěšné publikace otce Špidlíka a představuje jedinečný vhled do ruské mystiky. Dává klíč k jejímu pochopení: předkládá to podstatné a zároveň uvádí její životodárný význam. Bohatou sbírku duchovních textů předchází vlastní Špidlíkovy komentáře. Text ukazuje, co ze specifické ruské zbožnosti může obohatit církev univerzální v jejím současném poslání.
Databáze knih: 100 % (5 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2031


Tomáš Špidlík: Matka Boží. Klikněte pro více informací.

4. Matka Boží
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123832
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Podnětný text kardinála Tomáše Špidlíka o třech mariánských modlitbách, Zdrávas Maria (Ave Maria), Velebí má duše (Magnificat) a Zdrávas Královno (Salve Regina), sleduje trojí: historii jejich vzniku, postoj toho, kdo proniká do osvědčených slov této tradice zbožnosti a vděčnost za plody, které slova modliteb přinášejí.
Databáze knih: 100 % (3 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


Tomáš Špidlík: Věřím v život věčný. Eschatologie. Klikněte pro více informací.

5. Věřím v život věčný. Eschatologie
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788086715933
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Maranatha, Přijď, Pane Ježíši! – tak zněla jedna z invokací prvních křesťanů. Na tomto pozadí zkoumá autor patristické, zejména východní křesťanské prameny. Jejich pomocí můžeme číst duchovní smysl poslední doby coby vrůstání Božího působení do jeho stvoření, kde dějiny nejsou pouhou materií pro soud, ale vzácným "stavebním materiálem" pro náš domov: nový Jeruzalém.
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


Daniela Willis: Dojmy z Tibetu. Klikněte pro více informací.

6. Dojmy z Tibetu
Daniela Willis

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123788
Kategorie: Zájmy a koníčky • Cestování, cestopisy, průvodci • Cestování po zahraničí
Anotace: Jsme velmi zaměstnaní, žijeme v hluku všeho druhu, ve stresu i spěchu: zápolíme s uměním solidního uspořádání si času. Mile nás vždy zasáhne, vyvstanou-li znenadání ještě hlubší hodnoty, než jen ty, které se zdají zrovna nejnaléhavější. Autorku zavedl život jednou do vysokých hor Himalájí, kam se poté mnohokrát vracela, zvláště do Tibetu. Krása hor, jednoduchý život i utrpení místního lidu, kulturní atmosféra a místní religiozita spustily u autorky proud smíšených a nakonec převládajících pocitů, které touto knihou reflektuje. Osobní zkušenost Evropanky desetiletí žijící na Dálném Východě vybírá vhodně právě pro čtenáře našeho kulturního zázemí ty momenty a…
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


Tomáš Špidlík: Z pokladnice otců. Klikněte pro více informací.

7. Z pokladnice otců
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123337
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Tomáš Špidlík sestavil čítanku duchovních textů osvědčených autorů křesťanského starověku. Tito otcové církve nás v mnoha situacích povzbuzují s konkrétními radami a svěžími impulzy. Jejich zkušenosti sestavil otec kardinál na každý den celého roku ve formě krátkého meditativního čtení.
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


Tomáš Špidlík: Znáš Boha Otce, Syna i Ducha Svatého?. Klikněte pro více informací.

8. Znáš Boha Otce, Syna i Ducha Svatého?
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 8086715450
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Tři studie kardinála Špidlíka, nesené tázáním po poznatelnosti a zakusitelnosti božských Osob, se spojují v jeden vyvážený celek.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2032


Jean-Pierre de Caussade: Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Klikněte pro více informací.

9. Odevzdanost do Boží prozřetelnosti
Jean-Pierre de Caussade

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123511
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Klasické dílo osmnáctého století se stalo "učebnicí" mnoha světců (Terezie z Lisieux). Termín "milost přítomného okamžiku" vyjadřuje moudré uspořádání stálého napětí mezi aktivitou a pasivitou v hledání Boží vůle. Dílo se stále vydává v různých překladech.
Databáze knih: 96 % (10 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


Louis Lallemant: Spiritualita srdce. Klikněte pro více informací.

10. Spiritualita srdce
Louis Lallemant

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074120381
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Klasické dílo duchovního života od francouzského jezuity Louise Lallemanta (1588–1635) je blízké knižnímu titulu Jean-Pierre de Caussada, Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Louis Lallemant bývá řazen mezi důležité komentátory mystických autorů Terezie z Ávily a Jana od Kříže. Spiritualita srdce uspořádává základní témata každodenního života: hlubokou důvěru v pohyb života a tvořivou přítomnost živého Boha, dary Ducha Svatého a důležitost takzvané druhé konverze – obrácení člověka ke svobodě.
Databáze knih: 94 % (7 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


  

  

1 – 10 / 23

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]