Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Refugium.

Bylo nalezeno 13 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Vladimír Solovjov: Legenda o Antikristu. Klikněte pro více informací.

1. Legenda o Antikristu
Vladimír Solovjov

Nakladatel: Refugium
EAN: 8086045013 购
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Vladimír Solovjov (1853–1900), významná osobnost mezináboženského dialogu, autor mnoha filosofických a teologických děl, s dalekosáhlým vlivem na současníky i následné generace píše slavné Tři rozhovory, ve kterých je zahrnutá Legenda o Antikristu. Text ukazuje, jak se Zlý maskuje pod zdáním dobra: je mu vlastní hraný úsměv, "úspěšnost" a deklarovaná stabilita, stoprocentně zodpovězené otázky, psychologizace duchovních témat, nepřehánění jako vymezení se vůči „chaotickému Bohu", „zlatý střed“ coby manipulace hodnot. Ve skutečnosti tím vším účinně potlačuje lidskou svobodu. Text se intenzivně dotýká toho, čím žijeme v naší současnosti.
Databáze knih: 93 % (16 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Tomáš Špidlík: Věřím v život věčný. Eschatologie. Klikněte pro více informací.

2. Věřím v život věčný. Eschatologie
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788086715933
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Maranatha, Přijď, Pane Ježíši! – tak zněla jedna z invokací prvních křesťanů. Na tomto pozadí zkoumá autor patristické, zejména východní křesťanské prameny. Jejich pomocí můžeme číst duchovní smysl poslední doby coby vrůstání Božího působení do jeho stvoření, kde dějiny nejsou pouhou materií pro soud, ale vzácným "stavebním materiálem" pro náš domov: nový Jeruzalém.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Tomáš Špidlík: Z pokladnice otců. Klikněte pro více informací.

3. Z pokladnice otců
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123337
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Tomáš Špidlík sestavil čítanku duchovních textů osvědčených autorů křesťanského starověku. Tito otcové církve nás v mnoha situacích povzbuzují s konkrétními radami a svěžími impulzy. Jejich zkušenosti sestavil otec kardinál na každý den celého roku ve formě krátkého meditativního čtení.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Louis Lallemant: Spiritualita srdce. Klikněte pro více informací.

4. Spiritualita srdce
Louis Lallemant

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074120381
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Klasické dílo duchovního života od francouzského jezuity Louise Lallemanta (1588–1635) je blízké knižnímu titulu Jean-Pierre de Caussada, Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Louis Lallemant bývá řazen mezi důležité komentátory mystických autorů Terezie z Ávily a Jana od Kříže. Spiritualita srdce uspořádává základní témata každodenního života: hlubokou důvěru v pohyb života a tvořivou přítomnost živého Boha, dary Ducha Svatého a důležitost takzvané druhé konverze – obrácení člověka ke svobodě.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Jean-Pierre de Caussade: Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Klikněte pro více informací.

5. Odevzdanost do Boží prozřetelnosti
Jean-Pierre de Caussade

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123511
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Klasické dílo osmnáctého století se stalo "učebnicí" mnoha světců (Terezie z Lisieux). Termín "milost přítomného okamžiku" vyjadřuje moudré uspořádání stálého napětí mezi aktivitou a pasivitou v hledání Boží vůle. Dílo se stále vydává v různých překladech.
Databáze knih: 92 % (5 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Jean-Joseph Surin: Průvodce duchovním životem. Klikněte pro více informací.

6. Průvodce duchovním životem
Jean-Joseph Surin

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123436
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky. K jeho pohnutému životu patří rovněž mnohá nespravedlivá obvinění (např. z posedlosti) – byl ale ze všech zcela rehabilitován. Jean-Joseph Surin patří mezi oblíbené autory současného papeže Františka.
Databáze knih: 80 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


Sergej Solovjov: Život a dílo Vladimíra Solovjova. Klikněte pro více informací.

7. Život a dílo Vladimíra Solovjova
Sergej Solovjov

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123405 借
Klíčová slova: E-knihy • Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Sergej Michajlovič Solovjov byl synovcem Vladimíra Solovjova, nejvýznamnějšího „ruského klasika“, jehož spisy jsou vydávány v cizích jazycích a vliv jeho myšlení dalekosáhlý. V češtině o něm sice existuje několik životopisných zastavení, ale představení tohoto zdrojového textu vyplňuje podstatně to, co se jinde nedozvíme – jde o „první pramen“ důležitých informací. Autor se kromě systematické práce ve shromažďování materiálů soustředil na mnohem obtížnější rovinu: na vyhodnocování, odpovídající tradovanému slovu, jak ho zachytil v rodinném kruhu či od těch, kdo přišli se Solovjovem do styku. I samotný osud autorovy publikace je dramatický: směl vyjít až…
K vypůjčení do: 31.12.2030


Tomáš Špidlík: Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu. Klikněte pro více informací.

8. Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074122873
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
K vypůjčení do: 31.12.2030


Tomáš Špidlík: Matka Boží. Klikněte pro více informací.

9. Matka Boží
Tomáš Špidlík

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123832
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Podnětný text kardinála Tomáše Špidlíka o třech mariánských modlitbách, Zdrávas Maria (Ave Maria), Velebí má duše (Magnificat) a Zdrávas Královno (Salve Regina), sleduje trojí: historii jejich vzniku, postoj toho, kdo proniká do osvědčených slov této tradice zbožnosti a vděčnost za plody, které slova modliteb přinášejí.
K vypůjčení do: 31.12.2030


Daniela Willis: Dojmy z Tibetu. Klikněte pro více informací.

10. Dojmy z Tibetu
Daniela Willis

Nakladatel: Refugium
EAN: 9788074123788
Klíčová slova: E-knihy • Cestování, cestopisy, průvodci • Cestování po zahraničí
Anotace: Jsme velmi zaměstnaní, žijeme v hluku všeho druhu, ve stresu i spěchu: zápolíme s uměním solidního uspořádání si času. Mile nás vždy zasáhne, vyvstanou-li znenadání ještě hlubší hodnoty, než jen ty, které se zdají zrovna nejnaléhavější. Autorku zavedl život jednou do vysokých hor Himalájí, kam se poté mnohokrát vracela, zvláště do Tibetu. Krása hor, jednoduchý život i utrpení místního lidu, kulturní atmosféra a místní religiozita spustily u autorky proud smíšených a nakonec převládajících pocitů, které touto knihou reflektuje. Osobní zkušenost Evropanky desetiletí žijící na Dálném Východě vybírá vhodně právě pro čtenáře našeho kulturního zázemí ty momenty a…
K vypůjčení do: 31.12.2030


  

  

1 – 10 / 13

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]