Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Vyhledávám… extra:publisher[er]=P3K.

Bylo nalezeno 30 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

1. Někde ještě svítí slunce
Todd Hasak-Lowy, Michael Gruenbaum

Vydáno: P3K
EAN: 9788087343760
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, příběhy
Anotace: Strhující paměti psané v první osobě přítomného času sledují očima mladého Michaela stále otřesnější vývoj událostí v nacisty okupovaném Československu mezi lety 1939–1945. Zpočátku v desetiletém Míšovi roste pocit nespravedlnosti, vůči níž protestuje slovy: „Každý den nějaký nový předpis a horší jídlo a žádný fotbal.“ Když německá armáda obsazuje Prahu, sleduje pochodující vojáky spíš zvědavě než vyděšeně, dokud ovšem nezahlédne manželský pár, který páchá sebevraždu skokem z balkónu a až do poslední chvíle se drží za ruce. Pak už je jen čím dál hůř: ghetto, žluté hvězdy, vražda otce, vzrůstající pocit nebezpečí, hlad, ponížení. To vše…
Databáze knih: 94 % (33 hodnocení)
K vypůjčení do: 02.05.2035


2. Terezínský deník 1941–45
Eva Roubíčková

Vydáno: P3K
EAN: 9788087343005
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Terezínský deník Evy Roubíčkové je nejen svědectvím o osudu konkrétního člověka, ale současně autentickým historickým materiálem, přibližujícím život v ghettu. Zachycuje popravy v počátečním období existence ghetta, vlny transportů odvážejících židovské vězně na Východ, tzv. zkrášlování ghetta před návštěvou delegace Červeného kříže a jiné. Stejně tak zde nalezneme svědectví o každodenních starostech a nemnoha radostech vězňů, zejména však o represích a tragédiích, které především určovaly ráz života v terezínském nuceném společenství. Deník též přibližuje niterné pocity mladého člověka konfrontovaného s tragédií svých…
Databáze knih: 83 % (38 hodnocení)


3. O svobodě a náboženství
Jonathan Sacks

Vydáno: P3K
EAN: 9788087186008
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Kniha obsahuje třicet šest zamyšlení, ve kterých se rabín Sacks (vrchní rabín britského Commonwealthu) zabývá problémy současnosti na pozadí starozákonních textů a naopak vysvětluje biblické texty na příkladech z dnešního světa. Z názvů kapitol vybíráme: Násilí ve jménu náboženství • Víra a odvaha • Babylonský příběh • Dlouhá cesta ke svobodě • Judaismus a islám • Modlitby praotců • Esav s lidskou tváří • Vyvolení a ti druzí • Morální dilema • Tváří v tvář vlastnímu osudu • Revoluce času • Efraim a Menaše.
Databáze knih: 100 % (11 hodnocení)


4. Holocaust – zřetězení zla
Roman Cílek

Vydáno: P3K
EAN: 9788090358485
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Kniha známého spisovatele literatury faktu Romana Cílka popisuje soudní proces s jedním z pohlavárů SS Karlem Wolffem, šéfem osobního štábu Heinricha Himmlera. Rekapitulace procesu je proložena líčením osudů tří obětí vražedné mašinérie holocaustu (Richard Glazar přežil Treblinku, Ema Šternová a František Kraus hrůzy Osvětimi). Jak píše v předmluvě Arnošt Lustig, je to kniha o legalitě a nepotrestatelnosti zla – o masovém zabíjení „čistýma rukama“.
Databáze knih: 89 % (7 hodnocení)


5. Izraelské osudy
Břetislav Olšer

Vydáno: P3K
EAN: 9788087186039
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Kniha Izraelské osudy. Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi publicisty Břetislava Olšera spojuje pohled na současný Izrael, úvahy autora o izraelsko-palestinském konfliktu a o historii země. Ta je zachycena i v příbězích imigrantů, Čechů přeživších holokaust. „V izraelsko-palestinském konfliktu nejde o boj okupanta s okupovaným, nýbrž o svár dvou národů, z nichž oba si nárokují (právem) celé sporné území. Spor lze proto řešit jedině kompromisem, v rámci něhož se oba národy musejí zříci části svých oprávněných požadavků. Pokus rozhodnout spor silou zbraní v žádném případě nevede k řešení.“ (Z kapitoly Prorokování odňato prorokům,…
Databáze knih: 83 % (8 hodnocení)


6. Kuneš Sonntag
Jindřich Fiala

Vydáno: P3K
EAN: 9788087343159
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Životní příběh z dvacátého století aneb Vězněm dvou režimů Kuneš Sonntag (1919–2010) byl synem prvorepublikového ministra, zapojil se do protinacistického odboje a v listopadu 1939 jej jako studentského vůdce zatklo gestapo. Spolu s dalšími českými vysokoškoláky byl odeslán do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde strávil tři roky. Po válce završil studium na právnické fakultě, věnoval se práci na statku, svědčil v procesu s K. H. Frankem a podílel se na obnově univerzity v Olomouci. Při jednom z procesů v padesátých letech byl odsouzen k dvanácti letům v pracovních táborech. Domů na Hanou se vrátil po šesti letech, a ačkoli byl vystudovaným…
Databáze knih: 83 % (8 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2020


7. Akvarely pro Mengeleho
Lidia Ostałowska

Vydáno: P3K
EAN: 9788087343388
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Výjimečná publikace známé polské publicistky věnující se nejen šoa. Ústředním motivem je osud brněnské rodačky Diny Gottliebové-Babbitt (1923–2009), která byla deportovaná z Terezína do rodinného lágru v Auschwitz-Birkenau. Válku přežila díky tomu, že pořizovala přímo pro Mengeleho věrné portréty-akvarely vězněných Romů, které chtěl použít pro svoji pseudovědeckou práci. Od této linie ovšem vede nespočet odboček, věnovaných osudu Romů a Židů před a po holokaustu. Polský originál (Farby Wodne, 2011) byl nominován na prestižní ceny Nike nebo Ryszarda Kapuścińského.
Databáze knih: 75 % (16 hodnocení)
K vypůjčení do: 16.12.2029


8. Egon Morgenstern - Přežil jsem peklo gulagu
Stanislav Poskočil

Vydáno: P3K
EAN: 9788087343531
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Mezi těmi, kteří za druhé světové války opustili své domovy, aby se zbraní v ruce bojovali proti hitlerovskému Německu, byl i Egon Bernard Morgenstern, občan Československé republiky, židovské národnosti. Útěkem z vlasti projevil touhu vzít do ruky zbraň a bojovat v řadách Rudé armády, čímž by zároveň unikl plynovým komorám a spalovacím pecím německých vyhlazovacích táborů. Jako řada jiných skončil v pekle sovětských gulagů, kde musel za otřesných podmínek bojovat o holý život….
Databáze knih: 59 % (21 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


9. Izrael soudců a králů
Jan Divecký

Vydáno: P3K
EAN: 9788090358447
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry. Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida. Základní příběhy Tanachu s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, ...). Publikace seznamuje čtenáře s obsahem příběhů (knihy Jehošua, Soudců a Šmuelova), důraz je však kladen především na interpretaci významu těchto událostí.
Databáze knih: 100 % (5 hodnocení)


10. Clay-Eva ve vzpomínkách radisty skupiny a spolupracovníků
František Straka, Bohuslava Zicháčková, Čestmír Šikola, Jindřich Fiala, Jaroslav Pospíšil

Vydáno: P3K
EAN: 9788087343296
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Československé ministerstvo národní obrany v Londýně předpokládalo, že se rok 1944 stane rozhodujícím pro porážku nacistického Německa. V případě povstání v českých zemích mohli sehrát rozhodující roli speciálně vycvičení příslušníci zahraniční armády. Z toho důvodu bylo zahájeno vysílání dalších paraskupin do protektorátu. Úkolem paraskupiny Clay bylo vybudovat zpravodajskou organizaci a udržovat radiotelegrafické spojení se zpravodajským odborem ministerstva národní obrany a podávat důležitá hlášení politického, hospodářského a vojenského charakteru z daného prostoru. Zpravodajci se při budování sítí pro svoji činnost opírali o statečné pomocníky.…
Databáze knih: 100 % (4 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


  

  

1 – 10 / 30

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]