Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=P3K.

Bylo nalezeno 28 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Todd Hasak-Lowy, Michael Gruenbaum: Někde ještě svítí slunce. Klikněte pro více informací.

1. Někde ještě svítí slunce
Todd Hasak-Lowy, Michael Gruenbaum

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087343760 借
Klíčová slova: E-knihy • Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: Strhující paměti psané v první osobě přítomného času sledují očima mladého Michaela stále otřesnější vývoj událostí v nacisty okupovaném Československu mezi lety 1939–1945. Zpočátku v desetiletém Míšovi roste pocit nespravedlnosti, vůči níž protestuje slovy: „Každý den nějaký nový předpis a horší jídlo a žádný fotbal.“ Když německá armáda obsazuje Prahu, sleduje pochodující vojáky spíš zvědavě než vyděšeně, dokud ovšem nezahlédne manželský pár, který páchá sebevraždu skokem z balkónu a až do poslední chvíle se drží za ruce. Pak už je jen čím dál hůř: ghetto, žluté hvězdy, vražda otce, vzrůstající pocit nebezpečí, hlad, ponížení. To vše…
Databáze knih: 93 % (38 hodnocení)
K vypůjčení do: 02.05.2035


Eva Roubíčková: Terezínský deník 1941–45. Klikněte pro více informací.

2. Terezínský deník 1941–45
Eva Roubíčková

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087343005
Klíčová slova: E-knihy • Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Terezínský deník Evy Roubíčkové je nejen svědectvím o osudu konkrétního člověka, ale současně autentickým historickým materiálem, přibližujícím život v ghettu. Zachycuje popravy v počátečním období existence ghetta, vlny transportů odvážejících židovské vězně na Východ, tzv. zkrášlování ghetta před návštěvou delegace Červeného kříže a jiné. Stejně tak zde nalezneme svědectví o každodenních starostech a nemnoha radostech vězňů, zejména však o represích a tragédiích, které především určovaly ráz života v terezínském nuceném společenství. Deník též přibližuje niterné pocity mladého člověka konfrontovaného s tragédií svých…
Databáze knih: 83 % (45 hodnocení)


Jonathan Sacks: O svobodě a náboženství. Klikněte pro více informací.

3. O svobodě a náboženství
Jonathan Sacks

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087186008 借
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Kniha obsahuje třicet šest zamyšlení, ve kterých se rabín Sacks (vrchní rabín britského Commonwealthu) zabývá problémy současnosti na pozadí starozákonních textů a naopak vysvětluje biblické texty na příkladech z dnešního světa. Z názvů kapitol vybíráme: Násilí ve jménu náboženství • Víra a odvaha • Babylonský příběh • Dlouhá cesta ke svobodě • Judaismus a islám • Modlitby praotců • Esav s lidskou tváří • Vyvolení a ti druzí • Morální dilema • Tváří v tvář vlastnímu osudu • Revoluce času • Efraim a Menaše.
Databáze knih: 100 % (13 hodnocení)


Klára Fischleinová: Osudy ve stínu šoa. Klikněte pro více informací.

4. Osudy ve stínu šoa
Klára Fischleinová

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087343340
Klíčová slova: E-knihy • Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Příběhy z lodžského a terezínského ghetta během 2. světové války a nové začátky (nejen) v Izraeli. Kniha věnovaná osudům tři přeživších – tří pamětnic popisující nejen tragédii holokaustu, ale také vítězství nového života po něm. Strhující příběh jedné z vyprávějících, Dity Krausové, byl předlohou světového bestselleru – Osvětimská knihovnice (A. G. Iturbe). Věra Štinglová (Arnsteinová) Věra Vrbová (Fischerová) Dita Krausová (Polachová).
Databáze knih: 93 % (9 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


Radimír Kunc, Antonín Bartoš: Clay-Eva volá Londýn…. Klikněte pro více informací.

5. Clay-Eva volá Londýn…
Radimír Kunc, Antonín Bartoš

Nakladatel: P3K
EAN: 9788076670129
Klíčová slova: E-knihy • Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny • Military
Anotace: Kniha líčí osudy československých parašutistů skupiny Clay od výcviku v Británii za druhé světové války až po zpravodajskou činnost na východní Moravě za protektorátu. Dílo, zpracované publicistickou formou na základě vyprávění velitele desantu Antonína Bartoše i dochovaných primárních dokumentů, vyšlo pod názvem Clay-Eva volá Londýn… krátce po skončení druhé světové války. O oblibě publikace svědčí především fakt, že do komunistického převratu vyšla ve třech vydáních a tajně se distribuovala ještě po 25. únoru 1948. I později, ač vyřazena ze všech knihoven, se stala velmi vyhledávanou, půjčovanou, opisovanou a především čtenou. Teprve po pádu komunistického…
Databáze knih: 82 % (10 hodnocení)
K vypůjčení do: 18.04.2041


Stanislav Poskočil: Egon Morgenstern - Přežil jsem peklo gulagu. Klikněte pro více informací.

6. Egon Morgenstern - Přežil jsem peklo gulagu
Stanislav Poskočil

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087343531
Klíčová slova: E-knihy • Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Mezi těmi, kteří za druhé světové války opustili své domovy, aby se zbraní v ruce bojovali proti hitlerovskému Německu, byl i Egon Bernard Morgenstern, občan Československé republiky, židovské národnosti. Útěkem z vlasti projevil touhu vzít do ruky zbraň a bojovat v řadách Rudé armády, čímž by zároveň unikl plynovým komorám a spalovacím pecím německých vyhlazovacích táborů. Jako řada jiných skončil v pekle sovětských gulagů, kde musel za otřesných podmínek bojovat o holý život….
Databáze knih: 60 % (22 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


Jan Divecký: Izrael soudců a králů. Klikněte pro více informací.

7. Izrael soudců a králů
Jan Divecký

Nakladatel: P3K
EAN: 9788090358447
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry. Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida. Základní příběhy Tanachu s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, ...). Publikace seznamuje čtenáře s obsahem příběhů (knihy Jehošua, Soudců a Šmuelova), důraz je však kladen především na interpretaci významu těchto událostí.
Databáze knih: 100 % (5 hodnocení)


František Straka, Bohuslava Zicháčková, Čestmír Šikola, Jindřich Fiala, Jaroslav Pospíšil: Clay-Eva ve vzpomínkách radisty skupiny a spolupracovníků. Klikněte pro více informací.

8. Clay-Eva ve vzpomínkách radisty skupiny a spolupracovníků
František Straka, Bohuslava Zicháčková, Čestmír Šikola, Jindřich Fiala, Jaroslav Pospíšil

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087343296
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Československé ministerstvo národní obrany v Londýně předpokládalo, že se rok 1944 stane rozhodujícím pro porážku nacistického Německa. V případě povstání v českých zemích mohli sehrát rozhodující roli speciálně vycvičení příslušníci zahraniční armády. Z toho důvodu bylo zahájeno vysílání dalších paraskupin do protektorátu. Úkolem paraskupiny Clay bylo vybudovat zpravodajskou organizaci a udržovat radiotelegrafické spojení se zpravodajským odborem ministerstva národní obrany a podávat důležitá hlášení politického, hospodářského a vojenského charakteru z daného prostoru. Zpravodajci se při budování sítí pro svoji činnost opírali o statečné pomocníky.…
Databáze knih: 100 % (4 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


(rabi Löw) Maharal: Stezka návratu. Klikněte pro více informací.

9. Stezka návratu
(rabi Löw) Maharal

Nakladatel: P3K
EAN: 9788090358775
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu. Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce a mnohá z nich se nacházejí v Talmudu, aby vedla lidi po cestách dobrých a přímých. A zdálo se mi správné tato slova sesbírat a uspořádat. Mým jediným přáním je, aby ten, kdo hledá poučení o morálce, která je v souladu s názory rabínů, našel vše pohromadě, v jedné knize. A nazval jsem tuto knihu Stezkami světa (Netivot olam), na nichž není smrti.“ — Pro toto české vydání jsme vybrali reprezentativní ukázky ze čtyř…
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


(rabi Löw) Maharal: Stezka Tóry. Klikněte pro více informací.

10. Stezka Tóry
(rabi Löw) Maharal

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087186015
Klíčová slova: E-knihy • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu. Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce a mnohá z nich se nacházejí v Talmudu, aby vedla lidi po cestách dobrých a přímých. A zdálo se mi správné tato slova sesbírat a uspořádat. Mým jediným přáním je, aby ten, kdo hledá poučení o morálce, která je v souladu s názory rabínů, našel vše pohromadě, v jedné knize. A nazval jsem tuto knihu Stezkami světa (Netivot olam), na nichž není smrti.“ Po knize Stezka návratu, která obsahuje reprezentativní ukázky ze čtyř…
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


  

  

1 – 10 / 28

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]