Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=P3K.

Bylo nalezeno 37 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Eva Roubíčková: Terezínský deník 1941–45. Klikněte pro více informací.

1. Terezínský deník 1941–45
Eva Roubíčková

Nakladatel: P3K
Rozsah: 189 stran
EAN: 9788087343005
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Biografie, osobnosti
Anotace: Terezínský deník Evy Roubíčkové je nejen svědectvím o osudu konkrétního člověka, ale současně autentickým historickým materiálem, přibližujícím život v ghettu. Zachycuje popravy v počátečním období existence ghetta, vlny transportů odvážejících židovské vězně na Východ, tzv. zkrášlování ghetta před návštěvou delegace Červeného kříže a jiné. Stejně tak zde nalezneme svědectví o každodenních starostech a nemnoha radostech vězňů, zejména však o represích a tragédiích, které především určovaly ráz života v terezínském nuceném společenství. Deník též přibližuje niterné pocity mladého člověka konfrontovaného s tragédií svých…
Databáze knih: 84 % (48 hodnocení)


Jonathan Sacks: O svobodě a náboženství. Klikněte pro více informací.

2. O svobodě a náboženství
Jonathan Sacks

Nakladatel: P3K
Rozsah: 136 stran
EAN: 9788087186008 借
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Kniha obsahuje třicet šest zamyšlení, ve kterých se rabín Sacks (vrchní rabín britského Commonwealthu) zabývá problémy současnosti na pozadí starozákonních textů a naopak vysvětluje biblické texty na příkladech z dnešního světa. Z názvů kapitol vybíráme: Násilí ve jménu náboženství • Víra a odvaha • Babylonský příběh • Dlouhá cesta ke svobodě • Judaismus a islám • Modlitby praotců • Esav s lidskou tváří • Vyvolení a ti druzí • Morální dilema • Tváří v tvář vlastnímu osudu • Revoluce času • Efraim a Menaše.
Databáze knih: 100 % (14 hodnocení)


Jisra’el Me’ir Lau: Praktický judaismus. Klikněte pro více informací.

3. Praktický judaismus
Jisra’el Me’ir Lau

Nakladatel: P3K
Rozsah: 368 stran
EAN: 9788087343098
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Kniha Praktický judaismus se zabývá záležitostmi života praktikujících Židů, jako je kašrut, manželství, modlitby, svátky atd. Nejde však jen o jakýsi „návod“ či přehled halachického práva, vše je doplněno také zdůvodněními a komentáři autora, velké rabínské autority. Kniha obsahuje i texty věnující se specifikám judaismu a židovské ortopraxe, odpovídá ale i na mnoho běžných laických otázek, mj. o důvodech nošení pokrývky hlavy ortodoxních Židů, zdůvodnění minjanu, o příkazu umýt si ruce před jídlem apod. — Kniha obsahuje i hebrejštinu. Protože některé čtečky mají problém se zobrazením znaků i zlomem hebrejského textu, nepředpokládáme v dohledné…
Databáze knih: 98 % (9 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


Klára Fischleinová: Osudy ve stínu šoa. Klikněte pro více informací.

4. Osudy ve stínu šoa
Klára Fischleinová

Nakladatel: P3K
Rozsah: 96 stran
EAN: 9788087343340
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Biografie, osobnosti
Anotace: Příběhy z lodžského a terezínského ghetta během 2. světové války a nové začátky (nejen) v Izraeli. Kniha věnovaná osudům tři přeživších – tří pamětnic popisující nejen tragédii holokaustu, ale také vítězství nového života po něm. Strhující příběh jedné z vyprávějících, Dity Krausové, byl předlohou světového bestselleru – Osvětimská knihovnice (A. G. Iturbe). Věra Štinglová (Arnsteinová) Věra Vrbová (Fischerová) Dita Krausová (Polachová).
Databáze knih: 92 % (10 hodnocení)
K vypůjčení do: 29.12.2030


Roman Cílek: Holocaust – zřetězení zla. Klikněte pro více informací.

5. Holocaust – zřetězení zla
Roman Cílek

Nakladatel: P3K
Rozsah: 296 stran
EAN: 9788090358485
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Kniha známého spisovatele literatury faktu Romana Cílka popisuje soudní proces s jedním z pohlavárů SS Karlem Wolffem, šéfem osobního štábu Heinricha Himmlera. Rekapitulace procesu je proložena líčením osudů tří obětí vražedné mašinérie holocaustu (Richard Glazar přežil Treblinku, Ema Šternová a František Kraus hrůzy Osvětimi). Jak píše v předmluvě Arnošt Lustig, je to kniha o legalitě a nepotrestatelnosti zla – o masovém zabíjení „čistýma rukama“.
Databáze knih: 86 % (10 hodnocení)


Bořivoj Marek, Václav Liška, Jan Gazda: Kritické myšlení. Klikněte pro více informací.

6. Kritické myšlení
Bořivoj Marek, Václav Liška, Jan Gazda

Nakladatel: P3K
Rozsah: 92 stran
EAN: 9788087343883
Kategorie: Osobní rozvoj, životní styl • Literatura faktu, učebnice • Politologie, sociologie • Osobní růst, motivace • Psychologie • Společenské, humanitní vědy • Komunikace
Anotace: Publikace je věnována kritickému myšlení a kognitivním zkreslením. Kritické myšlení je jednou z nejpotřebnějších dovedností pro 21. století, ale zároveň je jednou z dovedností, která ve výuce na všech stupních škol nejvíce chybí. Dovednost kriticky přemýšlet je důležitá zejména proto, že svět se stává rychlejším a komplikovanějším. V takovém prostředí už naše intuice nestačí a pro lepší rozhodnutí je potřeba znát klamy, kterým podléhá naše vnímání a myšlení, a vědět, jak šikovně používat rozum. Proto se kniha zaměřuje na to, jak kritické myšlení rozvíjet u sebe a ostatních, jak rozpoznávat klamy ve vnímání a v úsudku, a představuje široké…
Databáze knih: 84 % (9 hodnocení)
K vypůjčení do: 22.03.2030


Jindřich Fiala: Kuneš Sonntag. Klikněte pro více informací.

7. Kuneš Sonntag
Jindřich Fiala

Nakladatel: P3K
Rozsah: 200 stran
EAN: 9788087343159
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Biografie, osobnosti
Anotace: Životní příběh z dvacátého století aneb Vězněm dvou režimů Kuneš Sonntag (1919–2010) byl synem prvorepublikového ministra, zapojil se do protinacistického odboje a v listopadu 1939 jej jako studentského vůdce zatklo gestapo. Spolu s dalšími českými vysokoškoláky byl odeslán do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde strávil tři roky. Po válce završil studium na právnické fakultě, věnoval se práci na statku, svědčil v procesu s K. H. Frankem a podílel se na obnově univerzity v Olomouci. Při jednom z procesů v padesátých letech byl odsouzen k dvanácti letům v pracovních táborech. Domů na Hanou se vrátil po šesti letech, a ačkoli byl vystudovaným…
Databáze knih: 84 % (9 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


Radimír Kunc, Antonín Bartoš: Clay-Eva volá Londýn…. Klikněte pro více informací.

8. Clay-Eva volá Londýn…
Radimír Kunc, Antonín Bartoš

Nakladatel: P3K
Rozsah: 480 stran
EAN: 9788076670129
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Biografie, osobnosti • Historie, dějiny • Military
Anotace: Kniha líčí osudy československých parašutistů skupiny Clay od výcviku v Británii za druhé světové války až po zpravodajskou činnost na východní Moravě za protektorátu. Dílo, zpracované publicistickou formou na základě vyprávění velitele desantu Antonína Bartoše i dochovaných primárních dokumentů, vyšlo pod názvem Clay-Eva volá Londýn… krátce po skončení druhé světové války. O oblibě publikace svědčí především fakt, že do komunistického převratu vyšla ve třech vydáních a tajně se distribuovala ještě po 25. únoru 1948. I později, ač vyřazena ze všech knihoven, se stala velmi vyhledávanou, půjčovanou, opisovanou a především čtenou. Teprve po pádu komunistického…
Databáze knih: 77 % (12 hodnocení)
K vypůjčení do: 17.04.2041


Stanislav Poskočil: Egon Morgenstern - Přežil jsem peklo gulagu. Klikněte pro více informací.

9. Egon Morgenstern - Přežil jsem peklo gulagu
Stanislav Poskočil

Nakladatel: P3K
Rozsah: 72 stran
EAN: 9788087343531
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Biografie, osobnosti
Anotace: Mezi těmi, kteří za druhé světové války opustili své domovy, aby se zbraní v ruce bojovali proti hitlerovskému Německu, byl i Egon Bernard Morgenstern, občan Československé republiky, židovské národnosti. Útěkem z vlasti projevil touhu vzít do ruky zbraň a bojovat v řadách Rudé armády, čímž by zároveň unikl plynovým komorám a spalovacím pecím německých vyhlazovacích táborů. Jako řada jiných skončil v pekle sovětských gulagů, kde musel za otřesných podmínek bojovat o holý život….
Databáze knih: 64 % (27 hodnocení)
K vypůjčení do: 29.12.2030


Jan Divecký: Izrael soudců a králů. Klikněte pro více informací.

10. Izrael soudců a králů
Jan Divecký

Nakladatel: P3K
Rozsah: 144 stran
EAN: 9788090358447
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry. Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida. Základní příběhy Tanachu s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, ...). Publikace seznamuje čtenáře s obsahem příběhů (knihy Jehošua, Soudců a Šmuelova), důraz je však kladen především na interpretaci významu těchto událostí.
Databáze knih: 100 % (5 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 37

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]