Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Noos.

Bylo nalezeno 33 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

31. Tak pravil Bhagavan Nitjánanda
Bhagavan Nitjánanda

Vydáno: Noos
EAN: 9788087493465
Klíčová slova: Elektronické knihy - Východní filozofie
Anotace: Bohužel existuje pouze málo autentických zdrojů o učení a životě jednoho z největších duchovních mistrů minulého století, kterým nepochybně Bhagavan Nitjánanda byl. Jeho duchovní vliv, který stále pociťuji, je mi nejen duchovní inspirací, ale zejména živým poznáním, které je mi nevyčerpatelným zdrojem blaženosti a uspokojení. Je jedním z mých mistrů, kteří mě provázejí na stezce, kterému vděčím za vše, oč má cenu usilovat. Když jsem se začal seznamovat s dostupnými zdroji o učení a životě Nitjánandy, ukázal mi Jirka Vacek malou knížečku s jeho učením v angličtině Thus Spake Bhagavan Nityananda, kterou vydali v roce 1982 v Indii. Byla jediným…


32. Ústní tradice učení kašmírského šivaismu
Swámi Lakshman Joo

Vydáno: Noos
EAN: 9788087493649
Klíčová slova: Elektronické knihy - Východní filozofie
Anotace: Text s původním nedvojným učením stezky sebepoznání, které je součástí prvotní nauky – tantry, jak byla odhalena v 9. století v severní Indii (Kašmíru). Původní učení o naší božské podstatě, o Já jako o vědomí a jeho moci, se stručně nazývalo tantra, neboli česky nauka. V doslovném překladu „tan“ = „rozšiřovat/expandovat“ – „tra“ = „to, co osvobozuje“ a současně “technologie/know-how.“ Dalším významem celého slova je „protkanost“, či vzájemná souvislost, což je základní vlastnost formálního sdělení nauky jako celku. Původní sdělení nauky (tantra/trika) není u nás ani na „západě“ příliš známo, nebo jenom v omezeném…


33. Zpěv Já
Adi Šrí Šankaračárja

Vydáno: Noos
EAN: 9788087493243
Klíčová slova: Elektronické knihy - Východní filozofie
Anotace: Velký mudrc Adi Šankara (Šrí Šankaračárja) žijící v osmém století našeho leto­počtu shrnul celou duchovní filozofii a praxi advaity védanty v šesti následujících slokách. Jako osmiletý chlapec během svého putování Himalájemi, kde hledal své­ho gurua, se setkal s mudrcem, který se jej zeptal: „Kdo jsi?“ Chlapec odpověděl těmito slokami, které jsou známy jako Nirvána Šatakam nebo Átma Šatakam. Šankara je považován za zakladatele učení advaity védanty. Jeho učení je posta­vené na soupodstatnosti – jednotě átman (Já) a brahman - nedvojné skutečnosti prosté tvarů a jmen, kterou je samo ryzí sebe si vědomé vědomí. Těchto pár veršů má charakter meditace a jejího vývoje…
K vypůjčení do: 01.01.2999


  

  

31 – 33 / 33

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]