Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Noos.

Bylo nalezeno 33 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

11. O prvotním principu Života
Jiří Krutina

Vydáno: Noos
EAN: 9788088117070
Klíčová slova: Elektronické knihy - Východní filozofie
Anotace: Zkušenostní interpretace původního textu Abhinavagupty: Paramarthacarca.


12. Operace Dunaj
Antonín Benčík

Vydáno: Noos
EAN: 9990000058976
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Tento rok si připomínáme 45 let od událostí z 21. 8. 1968, kdy došlo k mezinárodní intervenci armád pěti států bývalé Varšavské smlouvy (NDR, Polska, Bulharska, Maďarska) v čele s tehdejším SSSR do Československa. Občané tehdejšího ČSSR se po nástupu komunistů po „vítězném únoru 1948“ během tzv. Pražského jara rozpomněli na své původní demokratické tradice, což vedlo k občanské emancipaci napříč celou tehdejší společností, nejen mezi lidem, ale i v samotné vládnoucí straně KSČ. Společnost i KSČ odsoudila předchozí stalinistické praktiky tehdejších komunistů v čele s Gottwaldem, rehabilitovala odsouzené v politických procesech v 50.…


13. Osm veršů o Vědomí, jehož vyššího není
Abhinavagupta

Vydáno: Noos
EAN: 9990001746988
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Volná zkušenostní interpretace či adaptace původního textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty: Anuttarāṣṭikā, jehož název lze přeložit jednoduše jako Osm veršů o vědomí, jehož vyššího není. Volná zkušenostní interpretace či adaptace původního textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty: Anuttarāṣṭikā, jehož název lze přeložit jednoduše jako Osm veršů o vědomí, jehož vyššího není. Z pohledu celého tantrického učení Abhinavagupty vyjadřuje tento krátký text stanovisko a pohled nejvyšší cesty „bez prostředků a metod“ (anupája), která je cestou samotného bdělého vědomí, které přirozeně vede ke zkušenosti vědomí všeho co je a může být…


14. Pán Dattátreja, mých dvacet čtyři učitelů
Pán Dattátreja

Vydáno: Noos
EAN: 9788087493489
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Dattátreja je v hinduismu uctíván jako avatár, božské vtělení, které zahrnuje trojici bohů Datta = Brahma, Višnu a Šiva, a Atreja se odkazuje k jeho fyzickému otci, mudrci Atrimu. Různé sekty jej uctívají různě a považují za inkarnace nejrůznějších bohů, nejčastěji Šivy nebo Višnua. Dattátrejovi je přisuzováno dílo Tripura Rahasja, velmi známé a významné pojednání o advaitě védantě tradice Šrí vidjá, tedy podstatně tantrické. Toto dílko ke studiu doporučoval i Ramana Maháriši. Následuje krátký text, ve kterém Dattátreja shrnuje podstatné vlastnosti a nutná pochopení hledajícího potřebné pro správnou meditaci na Já a dosažení jeho uvědomění. Text je poplatný řádu…


15. Praxe Sebe si vědomého pozorovatele
Jiří Krutina

Vydáno: Noos
EAN: 9788087493410
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Átma-vičára (Self-inquiry) je základní praxe směřující přímo k poznání sebe sama a vysvobození, která je esencí nedvojných duchovních směrů, jako je advaita védánta nebo kašmírský šivaismus. Tuto praxi učil i Ježíš, Buddha a další mistři. Zmínky o této praxi nalezneme už v Upanišádách nebo třeba v Bibli, bohužel v zastřené podobě. Je obrovskou zásluhou indického mudrce Ramany Mahárišiho, že tuto starobylou praxi osvětlil nám srozumitelnou formou, a tak ji "znovuobjevil" pro současné hledající. V naší duchovní škole byla tato praxe Jirkou Vackem pouze metodickým způsobem upravena do podoby metodické řady meditace na pozorovatele. Praxe vychází…


16. Sdílení zkušenosti vědomí
Abhinavagupta

Vydáno: Noos
EAN: 9990001746995
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Zkušenostní překlad, re-aktualizace a re-interpretace původního krátkého textu kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty, žijícího v 9. století v severní Indii. Slovo Anubháva je složeno ze slov anu (částice-jednotka či atom vědomí, nabízí se „nové“ české slovo „vědom“) a slova bháva (čisté cítění – prožitek – zkušenost). Slovo anubháva můžeme překládat jako spirituální či metafyzická zkušenost samotného vědomí, které je ryzím citem – cítěním této zkušenosti ve vlastním ztělesňování této zkušenosti. Je přímým prožíváním – bytím jako samo vědomí – vědomím jako takovým. Jde o jiný druh zkušenosti než například pouhé prožívání emocí…


17. Sútry Božského bláznovství
Siddha Vātūlanātha

Vydáno: Noos
EAN: 9788087493519
Klíčová slova: Elektronické knihy - Východní filozofie
Anotace: Vātūlanātha sútry jsou součástí nauky Trika – kašmírského šivaismu. Jedná se o text popisující úroveň samotného vědomí a jeho moci a stav uvědomění plně realizovaných jogínů. Sútry jsou psány z pohledu toho, kdo žije tento stav samádhi a jeho duchovní praxe. Proto se nejedná o text pro začínající hledající, ale o vysoce hodnotný duchovní text psaný vysokým duchovním adeptem. Nicméně jeho vhled je využitelný pro všechny, neboť nás zbavuje nesprávných přesvědčení o poznání. Sútry pojednávají o nejvyšším stavu samádhi, jeho podstatě a jak jej dosáhnout. Nejvyšší podoba praxe – duchovní metoda pro velmi vyspělé duchovní adepty – se nazývá…


18. Uvědomění Já Átma Bódha
Ramana Maháriši

Vydáno: Noos
EAN: 9788087493496
Klíčová slova: Elektronické knihy - Východní filozofie
Anotace: Když jeden z uctívatelů předal Bhagavánovi tamilský překlad díla Šrí Šankary Átma Bodha, tak Bhagaván sestavil nový překlad v tamilštině. Tento překlad udělal velice rychle během jedné noci, za použití kapesní svítilny. Původní verze Adi Šankary se příliš neliší, pro překlad jsem vycházel z obou verzí a upřednostnil jsem verzi Ramany Mahárišiho.


19. Válečný deník Antonína Boháče
Antonín Boháč

Vydáno: Noos
EAN: 9990001620561
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Válečný deník Antonína Boháče je autentickou vzpomínkou – záznamem válečného prožitku obyčejného člověka první světové války. Války, která nebyla jeho, ale byl jejím účastníkem. Ani po skončení války neměl klid a musel zasahovat v bojích o hranice nového státu proti německému puči v roce 1918 a v bojích na Slovensku proti Maďarům. Deník nám svou autentičností právě v dnešní době, kdy jsme svědky opět nových snah o válečné štvaní evropských národů směrem na východ, ukazuje to, co je skutečná válka: žádná romantika. Také stojí za připomenutí, že války se plánují a dopředu připravují. Nejsou výsledkem nějaké „příčiny“ typu atentátu na…


20. Vědomí je stezka od začátku do konce
Jiří Krutina

Vydáno: Noos
EAN: 9990000040537
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Obsah: Dobrořečení; Vymanění z poutajícího vlivu světa; Příčiny rozumové „advaity"; Přímá praxe vědomí; Átmavičára je stezka od začátku do konce; Uvědomění v Pozorovateli „za hlavou"; To zásadní v uvědomění Sebe sama jako Pozorovatele; Absolutní Pozorovatel – empirický pozorovatel a vztah mezi nimi; Obrácení uvědomění na samo vědomí; Proč se ego objevuje znovu a znovu i u džňániho?; Praxe samádhi – udržování stavu bez ega; O co a jak se máme modlit jménem Já jsem; Odevzdanost je nejvyšším stavem Bytí; Nazírání Božské Šakti; Přínosy odevzdanosti do síly Já – dary božské Šakti; Otec – Slovo – Syn; Odtotožnění od těla rozlišením…


  

  

11 – 20 / 33

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]