Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Noos.

Bylo nalezeno 35 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Ramana Maháriši, Šankara Šrí: Uvědomění Já Átma Bódha. Klikněte pro více informací.

1. Uvědomění Já Átma Bódha
Ramana Maháriši, Šankara Šrí

Nakladatel: Noos
EAN: 9788087493496
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Když jeden z uctívatelů předal Bhagavánovi tamilský překlad díla Šrí Šankary Átma Bodha, tak Bhagaván sestavil nový překlad v tamilštině. Tento překlad udělal velice rychle během jedné noci, za použití kapesní svítilny. Původní verze Adi Šankary se příliš neliší, pro překlad jsem vycházel z obou verzí a upřednostnil jsem verzi Ramany Mahárišiho.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Jiří Krutina: Bhajrava. Klikněte pro více informací.

2. Bhajrava
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
EAN: 9788087493601
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Bhajrava je často používaný pojem v nedvojné duchovní nauce o vědomí Anuttara Trika, dnes známé jako kašmírský šivaismus, i v ještě starších písmech, tzv. agámách. Jako vše v tantře, i pojem Bhajrava má svůj ryze vnitřní duchovní aspekt a současně se jedná o jedno z nejstarších uctívaných tantrických božstev. Bhajrava jako nejvyšší tantrické božstvo je do dnešních dnů uctíván v mnoha tantrických chrámech v Indii i Nepálu. Lze říci, že je mužským aspektem Bohyně Kálí, jejíž tradice uctívání je v Indii velmi rozšířená. Jedním z velkých uctívatelů Kálí byl i mistr a velký světec Paramahamsa Rámakrišna. Následující pojednání je…
Databáze knih: 40 % (1 hodnocení)


Jiří Krutina: Svět (((MU))). Klikněte pro více informací.

3. Svět (((MU)))
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
EAN: 9990003132635
Klíčová slova: E-knihy • Ostatní záliby a koníčky • Osobní rozvoj, životní styl
Anotace: Krátká, kondenzovaná zpráva zachycující žitý filozofický pohled vědomé bytosti, která ve své úrovni vědomí a době ztělesňuje hluboké poznání duše a ve svém rodě či kmeni slouží jako průvodce-učitel-léčitel-vůdce. Jde o bytost, kterou zvu a cítím jako “MUČUNDU”, ztělesňující hluboké poznání své kultury a civilizace (((MU))), POLE hlubokého tělesného cítícího vědomí a vnímání, jež bylo zdrojem těl bytostí “dávných” civilizací, které známe pod názvy Lemuria, Atlantida, apod. Jde o vyjádření mého pohledu skrze oči dané bytosti, do jejího vnitřního světa a vnímání, který jsem v rezonanci s ní prožil v hlubokém meditativním vědomí.…


Jiří Krutina: Klíče od království. Klikněte pro více informací.

4. Klíče od království
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
EAN: 9990002063855
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Krátká, ale celistvá zpráva odhalující vědomí vnitřního významu původního (gnostického) učení Ježíše a jeho spirituální rodiny. To prosakuje svými pojmy jako Království v nás i kolem nás, Království boží, Otec, Křest či Svatební komnata i do evangelií. Autor svým souznícím meditativním vědomím nechává tyto pojmy z původního Ježíšova učení promlouvat-řečit jejich tiché významy i přes zdánlivě nás oddělující časo-prostor od života historické osoby Ježíše a jeho duchovní rodiny. Autor v těchto pojmech, kterými Ježíš ve své době komunikoval své učení pro své nejbližší duchovní učedníky, rozpoznává stavy a oblasti či pole vědomí, které tvoří naší…
K vypůjčení do: 05.05.2030


Jiří Krutina: Um meditace. Klikněte pro více informací.

5. Um meditace
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
EAN: 9990001796198
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Slovo meditace jsem začal používat a současně se začal vědomě věnovat „meditaci“ někdy v roce 2000. Tedy mohu říci, že v tomto životě vědomě medituji a studuji nejrůznější meditační přístupy a tradice skoro dvacet let. Od začátku jsem věděl, že cílem „meditačního snažení“ je něco, co je zde stále, ale současně jsem chápal, že je nutné určité vyvinutí „správného“ úsilí – nikoliv ve smyslu „jediné pravé cesty“, ale ve smyslu potřebného pro daného konkrétního individuálního člověka a současně zaměření celé bytosti jako takové jako v každém lidském snažení. Nehledal jsem v meditaci nikdy žádné speciální „spirituální“ zkušenosti nebo…
K vypůjčení do: 31.01.2028


Jiří Krutina: Um vnímání. Klikněte pro více informací.

6. Um vnímání
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
EAN: 9990001793487
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Není bezprostřednějšího aktu či události vědomí v naší každodenní zkušenosti, než samotný akt smyslového vnímání v našem vědomí prožívání a zakoušení sebe, druhých a světa. Nepřetržitě něco skrze vědomí, kterým jsme, vnímáme, smyslově poznáváme, přičemž se smyslové zkušenosti a vnímání sebe, druhých i světa včetně nálad nás samých současně nepřetržitě proměňují a mění. Smyslové poznávání je ryze subjektivního charakteru a je současně neoddělitelné od našeho tělesného bytí a našeho já. Každá naše zkušenost je podstatně smyslová, ať už věcí a lidí kolem nás, nebo v případě vnitřních pochopení jakkoliv složitého matematického modelu.…


Jiří Krutina: Um identity. Klikněte pro více informací.

7. Um identity
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
EAN: 9990001781743
Klíčová slova: Astrologie, esoterika, záhady
Anotace: Druhá publikace z ediční řady Umu vědomí, Um identity pojednává o základní metafyzické či filozofické otázce po naší podstatě, identitě a povaze bytí, které člověk žije a s kterou se dříve či později setkává tváří v tvář ve svém každodenním životě. Autor se zaměřuje na obsah známého imperativu po „poznání sebe“, aktuálního v každé době. Zkušenostně vykládá, v čem toto základní poznání naší podstaty, povahy našeho bytí, ale i bytí jako takového spočívá a to aktuální řečí doby umožňující vědomé prožívání naší identity, takové jaká opravdu je a nikoliv za jakou jí ve své nevědomosti spočívající ve ztotožňování…


Jiří Krutina: Učení se umění být vědomím. Klikněte pro více informací.

8. Učení se umění být vědomím
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
EAN: 9990001776497
Klíčová slova: Zdravý životní styl • Osobní rozvoj, životní styl
Anotace: Jedná se o úvodní text edice Um vědomí, ztělesňující řadu vnitřních umů-jóg vědomí, které společně tvoří celistvé textové „tělo poznání“, reflektující mé mnohaleté zkušenosti s praxí meditace a vnitřní vzdělávání v oblasti vědomí. Z tohoto vnitřního vzdělávání vzešlé živé formulované poznání, které nazývám jógou vědomí, či umem vědomí, je současně jak echem univerzální spirituality člověka a jeho autentických duchovních a filozofických tradic západu i východu, tak zejména její aktuální praktickou formulací jazykem dnešní doby. Um vědomí, či jóga vědomí je umem vědomého života, meditativním způsobem bytí ve všech jeho vztazích,…


Karel Richter: Důvěrná zpověď generála. Klikněte pro více informací.

9. Důvěrná zpověď generála
Karel Richter

Nakladatel: Noos
EAN: 9990001620417
Klíčová slova: Česká a světová literatura
Anotace: Michal Kričfaluši (3. září 1921 – 17. června 1994) byl zasloužilý voják, účastník boje za svobodu, Rusínské národnosti. Jako uvědomělý příslušník československé vojenské jednotky v SSSR se dobrovolně přihlásil do roty zvláštního určení, která plnila svrchovaně nebezpečné zpravodajské úkoly v týlu nepřítele. Ačkoliv pocházel z chudé rusínské rodiny a teoreticky měl všechny předpoklady k třídně vyhraněnému proletářskému cítění podle leninsko-stalinských norem, vzdor svému mládí poznal – jako nevinně vězněný běženec v sovětských věznicích a likvidačních pracovních táborech gulagu – odvrácenou tvář stalinského režimu. Pochopil, že za jeho…


Karel Richter: Důvěrná zpověď generála. Klikněte pro více informací.

10. Důvěrná zpověď generála
Karel Richter

Nakladatel: Noos
EAN: 9990001747015
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Generál Michal Kričfaluši (3. září 1921 – 17. června 1994) byl zasloužilý voják, účastník boje za svobodu, rusínské národnosti. Jako uvědomělý příslušník československé vojenské jednotky v SSSR se dobrovolně přihlásil do roty zvláštního určení, která plnila svrchovaně nebezpečné zpravodajské úkoly v týlu nepřítele. Ačkoliv pocházel z chudé rusínské rodiny a teoreticky měl všechny předpoklady k třídně vyhraněnému proletářskému cítění podle leninsko-stalinských norem, vzdor svému mládí poznal –jako nevinně vězněný běženec v sovětských věznicích a likvidačních pracovních táborech gulagu –odvrácenou tvář stalinského režimu. Pochopil, že za…


  

  

1 – 10 / 35

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]