Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Noos.

Bylo nalezeno 36 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Ramana Maháriši, Šankara Šrí: Uvědomění Já Átma Bódha. Klikněte pro více informací.

1. Uvědomění Já Átma Bódha
Ramana Maháriši, Šankara Šrí

Nakladatel: Noos
Rozsah: 11 stran
EAN: 9788087493496
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Když jeden z uctívatelů předal Bhagavánovi tamilský překlad díla Šrí Šankary Átma Bodha, tak Bhagaván sestavil nový překlad v tamilštině. Tento překlad udělal velice rychle během jedné noci, za použití kapesní svítilny. Původní verze Adi Šankary se příliš neliší, pro překlad jsem vycházel z obou verzí a upřednostnil jsem verzi Ramany Mahárišiho.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Jiří Krutina: Bhajrava. Klikněte pro více informací.

2. Bhajrava
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
Rozsah: 29 stran
EAN: 9788087493601
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Bhajrava je často používaný pojem v nedvojné duchovní nauce o vědomí Anuttara Trika, dnes známé jako kašmírský šivaismus, i v ještě starších písmech, tzv. agámách. Jako vše v tantře, i pojem Bhajrava má svůj ryze vnitřní duchovní aspekt a současně se jedná o jedno z nejstarších uctívaných tantrických božstev. Bhajrava jako nejvyšší tantrické božstvo je do dnešních dnů uctíván v mnoha tantrických chrámech v Indii i Nepálu. Lze říci, že je mužským aspektem Bohyně Kálí, jejíž tradice uctívání je v Indii velmi rozšířená. Jedním z velkých uctívatelů Kálí byl i mistr a velký světec Paramahamsa Rámakrišna. Následující pojednání je…
Databáze knih: 40 % (1 hodnocení)


Jiří Krutina: Setkání s metafyzickými medicínami Jižní Ameriky. Klikněte pro více informací.

3. Setkání s metafyzickými medicínami Jižní Ameriky
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
Rozsah: 70 stran
EAN: 9990003438331
Kategorie: Zájmy a koníčky • Cestování po zahraničí • Cestování, cestopisy, průvodci
Anotace: Uprostřed všech možných restrikcí a omezování cestování v tomto roce, se nám s manželkou přesto naskytla možnost strávit výzkumný čas v Peru, kam jsme se vydali za účelem osobního zkoumání působení tradičních posvátných medicín v rámci kultivace vědomí. Následující “noetický” cestopis tak zachycuje naše poznatky s posvátnými medicínami, které tvoří národní bohatství této země a jejich tradičním použitím. Setkali jsme se jak se známou Ayahuascou, tak posvátným kaktusem San Pedro a dalšími ryze přírodními medicínami zde se přirozeně vyskytujícími, mající vliv na zintenzivnění našeho vědomí. Naše osobní zkušenosti a vyvstalá pochopení jsme zachytili…
K vypůjčení do: 09.01.2040


Jiří Krutina: (((UM))) ČASU. Klikněte pro více informací.

4. (((UM))) ČASU
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
Rozsah: 56 stran
EAN: 9990003409744
Kategorie: Osobní rozvoj, životní styl
Anotace: V současné zrychlené době se svými mantrami “jak není na nic čas” a “vše se musí stihnout”, apod., je na místě se ptát po tom, co je “čas”. Co když to, co zveme “čas” není žádnou objektivní veličinou, ale vnitřní dimenzí vědomí samého? Následující esej je sice – z principu samozřejmě subjektivní interpretací zakoušení mého času jako výsledek meditativního sebe-zkoumání a vnitřního vzdělávání, ale nikoliv rozumovou spekulací “o čase”. Jejím cílem je komunikovat a prohloubit naše vnímání času v naší celkové zkušenosti života. V souladu s autentickým filozofickým i vědeckým bádáním míním, že pouze naše vlastní meditativní subjektivní…


Jiří Krutina: Svět (((MU))). Klikněte pro více informací.

5. Svět (((MU)))
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
Rozsah: 16 stran
EAN: 9990003132635
Kategorie: Zájmy a koníčky • Ostatní záliby a koníčky • Osobní rozvoj, životní styl
Anotace: Krátká, kondenzovaná zpráva zachycující žitý filozofický pohled vědomé bytosti, která ve své úrovni vědomí a době ztělesňuje hluboké poznání duše a ve svém rodě či kmeni slouží jako průvodce-učitel-léčitel-vůdce. Jde o bytost, kterou zvu a cítím jako “MUČUNDU”, ztělesňující hluboké poznání své kultury a civilizace (((MU))), POLE hlubokého tělesného cítícího vědomí a vnímání, jež bylo zdrojem těl bytostí “dávných” civilizací, které známe pod názvy Lemuria, Atlantida, apod. Jde o vyjádření mého pohledu skrze oči dané bytosti, do jejího vnitřního světa a vnímání, který jsem v rezonanci s ní prožil v hlubokém meditativním vědomí.…


Jiří Krutina: Klíče od království. Klikněte pro více informací.

6. Klíče od království
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
Rozsah: 26 stran
EAN: 9990002063855
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Krátká, ale celistvá zpráva odhalující vědomí vnitřního významu původního (gnostického) učení Ježíše a jeho spirituální rodiny. To prosakuje svými pojmy jako Království v nás i kolem nás, Království boží, Otec, Křest či Svatební komnata i do evangelií. Autor svým souznícím meditativním vědomím nechává tyto pojmy z původního Ježíšova učení promlouvat-řečit jejich tiché významy i přes zdánlivě nás oddělující časo-prostor od života historické osoby Ježíše a jeho duchovní rodiny. Autor v těchto pojmech, kterými Ježíš ve své době komunikoval své učení pro své nejbližší duchovní učedníky, rozpoznává stavy a oblasti či pole vědomí, které tvoří naší…
K vypůjčení do: 04.05.2030


Jiří Krutina: Um meditace. Klikněte pro více informací.

7. Um meditace
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
Rozsah: 34 stran
EAN: 9990001796198
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Slovo meditace jsem začal používat a současně se začal vědomě věnovat „meditaci“ někdy v roce 2000. Tedy mohu říci, že v tomto životě vědomě medituji a studuji nejrůznější meditační přístupy a tradice skoro dvacet let. Od začátku jsem věděl, že cílem „meditačního snažení“ je něco, co je zde stále, ale současně jsem chápal, že je nutné určité vyvinutí „správného“ úsilí – nikoliv ve smyslu „jediné pravé cesty“, ale ve smyslu potřebného pro daného konkrétního individuálního člověka a současně zaměření celé bytosti jako takové jako v každém lidském snažení. Nehledal jsem v meditaci nikdy žádné speciální „spirituální“ zkušenosti nebo…
K vypůjčení do: 30.01.2028


Jiří Krutina: Um vnímání. Klikněte pro více informací.

8. Um vnímání
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
Rozsah: 42 stran
EAN: 9990001793487
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Není bezprostřednějšího aktu či události vědomí v naší každodenní zkušenosti, než samotný akt smyslového vnímání v našem vědomí prožívání a zakoušení sebe, druhých a světa. Nepřetržitě něco skrze vědomí, kterým jsme, vnímáme, smyslově poznáváme, přičemž se smyslové zkušenosti a vnímání sebe, druhých i světa včetně nálad nás samých současně nepřetržitě proměňují a mění. Smyslové poznávání je ryze subjektivního charakteru a je současně neoddělitelné od našeho tělesného bytí a našeho já. Každá naše zkušenost je podstatně smyslová, ať už věcí a lidí kolem nás, nebo v případě vnitřních pochopení jakkoliv složitého matematického modelu.…


Jiří Krutina: Um identity. Klikněte pro více informací.

9. Um identity
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
Rozsah: 78 stran
EAN: 9990001781743
Kategorie: Zájmy a koníčky • Astrologie, esoterika, záhady
Anotace: Druhá publikace z ediční řady Umu vědomí, Um identity pojednává o základní metafyzické či filozofické otázce po naší podstatě, identitě a povaze bytí, které člověk žije a s kterou se dříve či později setkává tváří v tvář ve svém každodenním životě. Autor se zaměřuje na obsah známého imperativu po „poznání sebe“, aktuálního v každé době. Zkušenostně vykládá, v čem toto základní poznání naší podstaty, povahy našeho bytí, ale i bytí jako takového spočívá a to aktuální řečí doby umožňující vědomé prožívání naší identity, takové jaká opravdu je a nikoliv za jakou jí ve své nevědomosti spočívající ve ztotožňování…


Jiří Krutina: Učení se umění být vědomím. Klikněte pro více informací.

10. Učení se umění být vědomím
Jiří Krutina

Nakladatel: Noos
Rozsah: 27 stran
EAN: 9990001776497
Kategorie: Osobní rozvoj, životní styl • Zdravý životní styl
Anotace: Jedná se o úvodní text edice Um vědomí, ztělesňující řadu vnitřních umů-jóg vědomí, které společně tvoří celistvé textové „tělo poznání“, reflektující mé mnohaleté zkušenosti s praxí meditace a vnitřní vzdělávání v oblasti vědomí. Z tohoto vnitřního vzdělávání vzešlé živé formulované poznání, které nazývám jógou vědomí, či umem vědomí, je současně jak echem univerzální spirituality člověka a jeho autentických duchovních a filozofických tradic západu i východu, tak zejména její aktuální praktickou formulací jazykem dnešní doby. Um vědomí, či jóga vědomí je umem vědomého života, meditativním způsobem bytí ve všech jeho vztazích,…


  

  

1 – 10 / 36

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]