Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Namu.

Bylo nalezeno 7 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

1. Zmrazit čerstvé ovoce
Jiří Havelka

Vydáno: Namu
EAN: 9788073312220
Klíčová slova: Elektronické knihy - Umění, kultura a řemesla
Anotace: Anatomie divadelní zkoušky jako sociologicko-uměleckého experimentu. Kniha režiséra Jiřího Havelky v sobě originálním a zábavným způsobem spojuje vlastnosti studie, úvahy i učebnice. V první části, nazvané Divadelní kontext, se autor pokouší dokázat výlučnost divadla mezi ostatními uměleckými aktivitami. Hledá zásadní důvody, které by obhájily právoplatnost existence divadla ve věku elektronických médií a virtuální reality. Zkoumá hranice mezi empirickou a divadelní realitou. Ve druhé části, Divadelní zkouška, se autor pokouší odhalit a definovat složitou, mnohovrstevnou strukturu hry a sleduje proces, probíhající v rámci zkoušek.
Databáze knih: 85 % (4 hodnocení)


2. Sitcom: vývoj a realizace
Václav Slunčík

Vydáno: Namu
EAN: 9788073311926
Klíčová slova: Elektronické knihy - Umění, kultura a řemesla
Anotace: Kniha podává ucelený přehled problematiky tvorby sitcomu v českém televizním prostředí. Soustředí se na vymezení žánru, podává náčrt jeho historie i domácí tradice. Do detailu zkoumá postup při jeho vývoji stejně jako aspekty jeho realizace. V rámci příloh kniha nabízí příklady harmonogramu výroby, vzorového rozpočtu jedné série, či hodnocení pilotní epizody sitcomu Přátelé pro stanici NBC.
Databáze knih: 80 % (1 hodnocení)


3. Společenské vědy a audiovize
Matěj Strnad

Vydáno: Namu
EAN: 9788073313135
Klíčová slova: Elektronické knihy - Umění, kultura a řemesla
Anotace: Interdisciplinární sborník teoretických textů rozličných společenských a humanitních věd předkládá ukázky studií, které výrazně ovlivnily naše uvažování o audiovizi. Sborník si bere za cíl seznámit čtenáře komplexním způsobem se všemi relevantními společenskými i humanitními vědami (estetika, filosofie, jazykověda, literární věda, psychologie, sociologie, antropologie, kulturální studia, politologie...) a s jednotlivými koncepty, které dodnes odborná veřejnost používá k uvažování o společnosti, médiích a umění (např. ideologie, znak, autor, gender, definice umění, interpretace, otázka vkusu a hodnocení umění). Výběr více než dvaceti studií zastupují významní…
Databáze knih: 60 % (1 hodnocení)


4. Identita v době otřesu
Lukáš Jiřička

Vydáno: Namu
EAN: 9788073311902
Klíčová slova: Elektronické knihy - Umění, kultura a řemesla
Anotace: Knihu tvoří analýzy vybraných inscenací polských režisérů převážně z období posledního desetiletí. Je rozdělena do čtyř kapitol, sledujících různé podoby a proměny identity a jejího divadelního zobrazování, které autor považuje za vlastní současnému pohybu v polské činoherní divadelní kultuře. Analyzovanými okruhy jsou: 1. identita sexuální a společenská, 2. identita prostoru, 3. identita psychiky člověka a 4. identita textů ve spojení s narušením dramatického kánonu. Jednotlivé podoby identity jsou nahlíženy z pozice teatrologické stejně jako z perspektivy sociální podmíněnosti, historické zkušenosti nebo proměny společenského a uměleckého diskurzu. Mezi…


5. Jevištní pohyb. Herecká pohybová výchova
Eva Kröschlová

Vydáno: Namu
EAN: 9788073313548
Klíčová slova: Elektronické knihy - Umění, kultura a řemesla
Anotace: Publikace je určena studentům herectví a režie, loutkoherectví, dramaturgie či choreografie a zájemcům z řad učitelů literárně dramatických a případně i tanečních oddělení základních uměleckých škol. Jevištní pohyb je jedním ze základních pilířů hereckého projevu. Kniha se však nezabývá pouze jevištním pohybem v užším slova smyslu, ale víceméně vším, co souvisí s problematikou jeho výuky. Praktický heslář je zpracován na základě mnohaleté autorčiny zkušenosti a praxe, s neobvykle širokým teoretickým vhledem a s historickými exkurzy.


6. Proměny filmového vyprávění
Jan Svoboda

Vydáno: Namu
EAN: 9788073313395
Klíčová slova: Elektronické knihy - Umění, kultura a řemesla
Anotace: Filmový publicista a historik Jan Svoboda zkoumá film už od 60. let a věnuje se především pracím svých současníků. Ve třech částech skript rozebírá fenomén nových filmových vln a nepřehlédnutelné období šedesátých let, a to především s důrazem na proměnu filmové narativnosti. Jako současník poskytuje dnešnímu čtenáři zasvěcený pohled zevnitř doby a dovoluje nám svým prostřednictvím nahlédnout do mytického období filmu jak v československém, tak světovém kontextu.


7. Théâtre musical
Jiří Adámek

Vydáno: Namu
EAN: 9788073311919
Klíčová slova: Elektronické knihy - Umění, kultura a řemesla
Anotace: Kniha se věnuje specifickému proudu současného divadla, ve kterém dochází k prolínání hudebních a divadelních prostředků, tzv. théâtre musical. První část přibližuje tvorbu trojice významných současných zahraničních reprezentantů théâtre musical: Georgese Aperghise, který 20 let vedl hudebně-divadelní laboratoř Atelier Théâtre et Musique (ATEM), německého skladatele Heinera Goebbelse, tvůrce instrumentálního divadla, kde se hráči na nástroje stávají i performery, a Švýcara Christophera Marthalera, který vytváří scénické fresky minimalistického charakteru. Druhá část se věnuje osobnosti Emila Františka Buriana, který v českém prostředí divadlo typu théâtre musical…


  

  

1 – 7 / 7

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]