Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Namu.

Bylo nalezeno 15 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Irina Ulrychová: Drama a příběh. Klikněte pro více informací.

1. Drama a příběh
Irina Ulrychová

Nakladatel: Namu
Rozsah: 102 stran
EAN: 9788073313951
Kategorie: Zájmy a koníčky • Film, divadlo
Anotace: Další z řady skript Katedry výchovné dramatiky DAMU, v nichž autorka vede čtenáře k tvorbě scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Poté, co se věnuje jednotlivým pojmům, jako je „situace“ „příběh“, „příběhové drama“, rozebírá pojem „problémová situace“ a dochází k „plánování dramatu“. Na závěr informuje o práci s literární předlohou. Určeno nejen pro studenty DAMU!
Databáze knih: 100 % (4 hodnocení)


Jiří Adámek: Théâtre musical. Klikněte pro více informací.

2. Théâtre musical
Jiří Adámek

Nakladatel: Namu
Rozsah: 208 stran
EAN: 9788073311919
Kategorie: Zájmy a koníčky • Film, divadlo
Anotace: Kniha se věnuje specifickému proudu současného divadla, ve kterém dochází k prolínání hudebních a divadelních prostředků, tzv. théâtre musical. První část přibližuje tvorbu trojice významných současných zahraničních reprezentantů théâtre musical: Georgese Aperghise, který 20 let vedl hudebně-divadelní laboratoř Atelier Théâtre et Musique (ATEM); německého skladatele Heinera Goebbelse, tvůrce instrumentálního divadla, kde se hráči na nástroje stávají i performery a Švýcara Christophera Marthalera, který vytváří scénické fresky minimalistického charakteru. Druhá část se věnuje osobnosti Emila Františka Buriana, který v českém prostředí divadlo typu théâtre musical…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Jiří Havelka: Zmrazit čerstvé ovoce. Klikněte pro více informací.

3. Zmrazit čerstvé ovoce
Jiří Havelka

Nakladatel: Namu
Rozsah: 186 stran
EAN: 9788073312220
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Zájmy a koníčky • Společenské, humanitní vědy • Film, divadlo • Právo
Anotace: Anatomie divadelní zkoušky jako sociologicko-uměleckého experimentu. Kniha režiséra Jiřího Havelky v sobě originálním a zábavným způsobem spojuje vlastnosti studie, úvahy i učebnice. V první části, nazvané Divadelní kontext, se autor pokouší dokázat výlučnost divadla mezi ostatními uměleckými aktivitami. Hledá zásadní důvody, které by obhájily právoplatnost existence divadla ve věku elektronických médií a virtuální reality. Zkoumá hranice mezi empirickou a divadelní realitou. Ve druhé části, Divadelní zkouška, se autor pokouší odhalit a definovat složitou, mnohovrstevnou strukturu hry a sleduje proces, probíhající v rámci zkoušek.
Databáze knih: 80 % (7 hodnocení)


Libuše Válková, Eva Vyskočilová: Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Klikněte pro více informací.

4. Hlas individuality. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy
Libuše Válková, Eva Vyskočilová

Nakladatel: Namu
Rozsah: 118 stran
EAN: 9788073314057
Kategorie: Česká a světová literatura
Anotace: Hnutí druhé divadelní reformy, nesené vlnou obnoveného zájmu o psychosomatické disciplíny, o organičnost lidského výrazu, znovu upřednostnilo problematiku hlasu a ozřejmilo, že lidský hlas není jenom nástroj užívaný pro nějaké sdělení, ale že je to sdělení samo. Hlas není jen projev individuality, hlas je individualita, jež se v daném okamžiku stala hlasovým výrazem. „Výuka“ Libuše Válkové spočívá v její sluchově-analytické dovednosti vyposlechnout ze zvuku hlasu jeho funkční zapojení a strukturální zákonitosti. Eva Vyskočilová se ve svém „Psychosomatickém pojetí hlasové výchovy“ zabývá problematikou výchovy hlasu, do níž se promítá celá osobnost člověka.
Databáze knih: 80 % (1 hodnocení)


Václav Slunčík: Sitcom: vývoj a realizace. Klikněte pro více informací.

5. Sitcom: vývoj a realizace
Václav Slunčík

Nakladatel: Namu
Rozsah: 78 stran
EAN: 9788073311926
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Zájmy a koníčky • Společenské, humanitní vědy • Psychologie • Právo • Film, divadlo
Anotace: Kniha podává ucelený přehled problematiky tvorby sitcomu v českém televizním prostředí. Soustředí se na vymezení žánru, podává náčrt jeho historie i domácí tradice. Do detailu zkoumá postup při jeho vývoji stejně jako aspekty jeho realizace. V rámci příloh kniha nabízí příklady harmonogramu výroby, vzorového rozpočtu jedné série, či hodnocení pilotní epizody sitcomu Přátelé pro stanici NBC.
Databáze knih: 80 % (1 hodnocení)


Matěj Strnad, Helena Bendová: Společenské vědy a audiovize. Klikněte pro více informací.

6. Společenské vědy a audiovize
Matěj Strnad, Helena Bendová

Nakladatel: Namu
Rozsah: 768 stran
EAN: 9788073313135
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Zájmy a koníčky • Film, divadlo • Právo • Náboženství, teologie
Anotace: Interdisciplinární sborník teoretických textů rozličných společenských a humanitních věd předkládá ukázky studií, které výrazně ovlivnily naše uvažování o audiovizi. Sborník si bere za cíl seznámit čtenáře komplexním způsobem se všemi relevantními společenskými i humanitními vědami (estetika, filosofie, jazykověda, literární věda, psychologie, sociologie, antropologie, kulturální studia, politologie...) a s jednotlivými koncepty, které dodnes odborná veřejnost používá k uvažování o společnosti, médiích a umění (např. ideologie, znak, autor, gender, definice umění, interpretace, otázka vkusu a hodnocení umění). Výběr více než dvaceti studií zastupují významní…
Databáze knih: 70 % (2 hodnocení)


Ilona Starý Kořánová: Film Czech. Klikněte pro více informací.

7. Film Czech
Ilona Starý Kořánová

Nakladatel: Namu
Rozsah: 144 stran
EAN: 9788073315092
Kategorie: Český jazyk • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Film Czech is a comprehensive teaching program for film and photography students aiming to reach the A2 level in Czech. A series of practical lessons will help familiarize students with basic subject-related vocabulary and enable them to communicate in most situations they encounter. Over the course of approximately 100 teaching units, students will learn around a thousand words and phrases. The program is designed to develop the four communication skills: speaking, listening, reading and writing. Grammatical rules have been simplified to cater to non-Slavic language students, enabling the main emphasis to be placed on the development of speaking skills.


Marie Voslářová (ed.): Teritoria umění 2019. Klikněte pro více informací.

8. Teritoria umění 2019
Marie Voslářová (ed.)

Nakladatel: Namu
Rozsah: 146 stran
EAN: 9788073315573
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Umění
Anotace: Teritoria umění, jež si naše konference vetkla do svého názvu a která zkoumají autoři ve svých studiích, se rozšiřují a proměňují. Proměňují se a rozšiřují se i způsoby, jakými jednotliví autoři ke zvoleným tématům přistupují, a dokonce i způsoby, jakými o nich chtějí se svými čtenáři hovořit. Čtenář tak v knize může narazit na značně širokou škálu textů – od tradiční historické studie až po esej psanou svobodným perem. I tyto různé podoby jazyka a stylu lze chápat jako výmluvnou snahu o naznačení teritorií umění a hledání jejich souřadnic.


Svatopluk Malý: Vznik, rozvoj a ústup multivizuálních programů/Laterna magika a polyekrany. Klikněte pro více informací.

9. Vznik, rozvoj a ústup multivizuálních programů/Laterna magika a polyekrany
Svatopluk Malý

Nakladatel: Namu
Rozsah: 106 stran
EAN: 9788073311834
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Zájmy a koníčky • Historie, dějiny • Film, divadlo
Anotace: V kombinaci vzpomínek a detailního výkladu předkládá Svatopluk Malý ve svém textu zasvěcený náhled do zákulisí specifického fenoménu multivizuálních programů v Československu druhé poloviny 20. století. Jako kameraman a/či střihač se Malý ve své kariéře podílel na realizaci většiny významných polyekranů (diapolyekranů aj.), které českoslovenští tvůrci vyrobili v průběhu šedesátých až osmdesátých let. Zabývá se prvními pokusy s projektem Laterny magiky a jeho úspěchem na EXPO 58 v Bruselu a v dalším vývoji sleduje jak polyekrany prezentující Československo na dalších světových výstavách (EXPO 67 v Montrealu), tak ty, které vznikly na zakázku jiných…


kolektiv: Klauzury FAMU 2016. Klikněte pro více informací.

10. Klauzury FAMU 2016
kolektiv

Nakladatel: Namu
Rozsah: 129 stran
EAN: 9788073314071
Kategorie: Zájmy a koníčky • Film, divadlo
Anotace: Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze studovalo v akademickém roce 2015/2016 včetně zahraničních 491 studentů. Pavla Jecha na děkanském postu vystřídal Zdeněk Holý a na ročníkových klauzurách či státních zkouškách bylo prezentováno přes dvě stě autorských filmů, cvičení, audiovizuálních instalací, scénářů a fotografických souborů. Pozvání na klauzury přijalo 16 hostů, kteří je reflektovali ve svých textech pro tuto knihu. Prvky quality TV, kultovní a fanouškovské tvorby hledala v dílech studujících režisérů televizní teoretička Irena Reifová. O výhodném minimalistickém stylu filmařů vycházejících z katedry režie psal filmový kritik…


  

  

1 – 10 / 15

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]