Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Nakladatelství Stefanos.

Bylo nalezeno 35 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Pavel Rejchrt: Světlo v čas večera. Klikněte pro více informací.

31. Světlo v čas večera
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310223
Klíčová slova: Poezie
Anotace: Devatero múz, devatero řemesel – jako by tím vším prošel a s tím vším si věděl rady Pavel Rejchrt (1942), myslitel a všeuměl, který dokáže složit teologickou meditaci stejně přesvědčivě jako nakreslit obraz plný zření, umí zaujmout duchaplnými literárními kázáními, v nichž nepoučuje, nýbrž se chce podělit o slova, s nimiž k nám přichází. Právě tak dovede napsat dušezpytné prózy, někdy až přetékající řeřavým hledáním a tázáním – a takhle lze pokračovat, pokaždé se ale dřív či později nevyhnutelně vrátíme k Rejchrtově umění básnickému. Mohli jsme tuto oblast autorovy duchovní práce (co je skutečně poezie jiného?) ocenit již vícekrát…


Pavel Rejchrt: Starými nepokoji. Klikněte pro více informací.

32. Starými nepokoji
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081013
Klíčová slova: Poezie
Anotace: Básnická sbírka obsahuje šest oddílů nazvaných Tón spona ticha, Můra věku tohoto, Než odvezou křídlo, Kytice kontemplací, Světla z praslova a Účastníci mystéria. Kniha je doplněna osmnácti ilustracemi autora.
K vypůjčení do: 31.12.2099


Pavel Rejchrt: O smlouvách dvojí krve. Klikněte pro více informací.

33. O smlouvách dvojí krve
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310285
Klíčová slova: Česká a světová literatura
Anotace: V novém knižním souboru svých textů (pojmenovaném podle závěrečného dramatu) se zkušený spisovatel, výtvarný umělec a myslitel Pavel Rejchrt vrátil k některým svým starším (rukopisným) dramatickým opusům, aby je na jedné straně mnohdy od základu přepracoval a zkultivoval jejich filosofický půdorys, na straně druhé, aby je s větší či menší intenzitou zbavoval momentů, které by přespříliš přímočaře odkazovaly k případnému jevištnímu provedení. Doslov napsal a text redakčně připravil Vladimír Novotný.
K vypůjčení do: 31.12.2099


Zbyněk C. Honzal: Vzpomínky z podhradí. Klikněte pro více informací.

34. Vzpomínky z podhradí
Zbyněk C. Honzal

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310278
Klíčová slova: Cestopisy • Cestování, cestopisy, průvodci
Anotace: Již jako student gymnázia pojal Zbyněk Honzal úmysl zaznamenávat ve svém „válečném deníku“ události ze smutných let Mnichova a let okupace. Rozhodně se nestal „válečným dopisovatelem“ v běžném slova smyslu. Uniformu sice jeden čas nosil, byl to však mundur tzv. Technische Nothilfe, do něhož byl po maturitě na soběslavském gymnáziu (jako většina jeho kolegů) násilně oblečen a poslán k odklízení sutin po náletech a k stavbě tunelů. Nic se Zbyňku Honzalovi nepříčilo víc než podílet se na jakémkoli násilí. Jeho „válečný deník“ – logicky vzato – musel být ukončen skončením 2. světové války. Zbyněk Honzal se však znovu chopil pera a pokračoval ve svých zápiscích a…


Hans Martin Braun: Let přes hranice. Klikněte pro více informací.

35. Let přes hranice
Hans Martin Braun

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081037
Klíčová slova: Česká a světová literatura
Anotace: Německý podnik uzavírá smlouvu se Sovětským svazem a stává se přitom objektem ruské hospodářské špionáže. Když jeden z podnikatelů, vášnivý letec, navštíví Sovětský svaz, setká se zde s podzemní církví a zjistí nečekané skutečnosti. Dojde k ilegálnímu přeletu finské hranice, který má nečekané důsledky… Autor, narozený 30. 9. 1934 v jižním Německu, je sám vášnivým letcem a zná křesťanské hnutí odporu v SSSR z vlastní zkušenosti. Po řadu let organizoval různé podpůrné akce, jejichž cílem bylo pomoci pronásledovaným křesťanům ve východním bloku. V této knize líčí své zkušenosti formou napínavého románu založeného na skutečných událostech.


  

  

31 – 35 / 35

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]