Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Nakladatelství Stefanos.

Bylo nalezeno 34 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Richard Wurmbrand: Vězeňské zdi kdyby promluvily. Klikněte pro více informací.

21. Vězeňské zdi kdyby promluvily
Richard Wurmbrand

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310247
Klíčová slova: Elektronické knihy - Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: Autor knihy, rumunský luterský farář, jenž byl ve své vlasti v padesátých letech čtrnáct let vězněn pro svou víru, zde předkládá svá kázání, která si v duchu sestavil ve vězení, a to zejména během dlouhých dvou let strávených na samotce. Kniha je pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesťanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství. J. B. Phillips, americký teolog a autor známého moderního anglického překladu Nového zákona, napsal po přečtení této knihy: „Je to snad nejpodivuhodnější kniha, kterou jsem kdy četl. Richard Wurmbrand musí být jedním z nejdůležitějších křesťanů naší doby. Jeho zkušenosti přesahují mnohé z toho, co…
Databáze knih: 77 % (6 hodnocení)


Richard Wurmbrand: Od utrpení k triumfu. Klikněte pro více informací.

22. Od utrpení k triumfu
Richard Wurmbrand

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081105
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Volné pokračování knihy Mučen pro Krista. Richard Wurmbrand byl židovský křesťan a rumunský evangelikální pastor. On i jeho žena Sabina byli za fašismu i komunismu tvrdě pronásledováni. Za vlády komunistů v Rumunsku strávil Richard Wurmbrand pro svoji víru čtrnáct let ve vězení. Nakonec byli oba zachráněni norskou Misií Izraeli a Aliancí židovských křesťanů. Po odchodu na Západ si je Bůh použil k ustanovení mezinárodní Křesťanské misie komunistickému světu, která má nyní pobočky v mnoha zemích. V roce 1990, kdy byla při revoluci v Rumunsku svržena Ceaușescova diktatura, se Richard se Sabinou mohli vrátit do vlasti, kam pětadvacet let nesměli. Tato kniha není ani tak…
Databáze knih: 67 % (3 hodnocení)


Josef Svátek: Hrabě Špork. Klikněte pro více informací.

23. Hrabě Špork
Josef Svátek

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081631
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Počátek 18. století znamená v Čechách po jen o málo nadějnější vládě císařů Leopolda I. a Josefa I. nové utužení absolutistické vídeňské politiky. Na mnoha českých panstvích vládne tvrdou rukou cizí šlechta. V náboženské oblasti usiluje řadu desetiletí o moc jezuitský řád, který podporuje násilnou rekatolizaci navzdory umírněnějšímu stanovisku jiných církevních hodnostářů. Císař Karel VI. se snaží prosadit tzv. pragmatickou sankci, která znamená jen další oklešťování stavovských práv českého království. V této době z neblahé řady cizí i domácí šlechty vybočuje jedna významná osoba: hrabě Špork, který, ačkoli pocházel z cizího…
Databáze knih: 60 % (5 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2099


Pavel Rejchrt: Pustinami k díkuvzdání. Klikněte pro více informací.

24. Pustinami k díkuvzdání
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081839
Klíčová slova: Elektronické knihy, Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: Rozsáhlé literární dílo Pavla Rejchrta, jeho básnické, prozaické i esejistické tituly, až po roce 1990 uveřejňované, nyní rozhojňuje další autorova publikace s výmluvným názvem Pustinami k díkuvzdání. Představuje promyšleně komponovaný cyklus básní a próz, z nichž některé vznikly v původní podobě již v sedmdesátých letech 20. století, většinou ale až v době nejnovější, převážně v průběhu roku 2018. Některé starší texty byly pro připravované vydání důkladně upraveny či přepracovány, nicméně kniha jako celek představuje pozoruhodnou vizitku zejména nové Rejchrtovy básnické a prozaické tvorby. Jednotlivé prozaické i veršové útvary…
K vypůjčení do: 31.12.2099


Vladimír Novotný: Postřádečky. Klikněte pro více informací.

25. Postřádečky
Vladimír Novotný

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081853
Klíčová slova: Elektronické knihy, Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: Pokračování literárních deníků z pera literárního historika a kritika Vladimíra Novotného, které vycházely v letech 2014 až 2018 pod názvem Řádečky a zaměřovaly se na rok kalendářní, zatímco nový, předkládaný svazek zahrnuje jeden rok pisatelova života (od srpna 2016 do srpna 2017).Opět sice jde o specifickou formu deníkových záznamů, v nichž se důraz klade na reflexi jednak peripetií individuálního lidského života počínaje vstupem do pokročilého kmetského věku, jednak soudobého literárního dění, nahlíženého z mimovelkoměstského ústraní. Stranou nezůstávají ani jiné kulturní sféry. Ačkoli jde o poetiku literárních záznamů, vznikajících souběžně…
K vypůjčení do: 31.12.2099


Pavel Rejchrt: Vavřín víry. Klikněte pro více informací.

26. Vavřín víry
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081778
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: V devíti teologických rozjímáních nad křesťanskou vírou v dnešním světě rozvíjí autor v různých souvislostech na pozadí současných poměrů několik biblických motivů, především novozákonních, kterými se opakovaně zabýval v několika příležitostných kázáních z poslední doby. Úvahy spojuje ústřední téma „neobvyklého vítězství“, skutečnost, že zvěstované evangelium ve světě a přiznání se k Ježíši Kristu nepřináší „vavříny“, na kterých bychom mohli spokojeně usnout, ale spíš trní útrap všeho druhu. A také zjitřenou citlivost pro přemnohá zla, jež „normální“ společnost vůbec neregistruje. Víra ovšem, jak praví apoštol Jan, přemáhá…
K vypůjčení do: 31.12.2099


Pavel Rejchrt: Dvanáct kázání. Klikněte pro více informací.

27. Dvanáct kázání
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081129
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Sbírka kázání českého malíře, básníka a literáta z posledních deseti let, ve kterých se autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesťanstva i společnosti.


Pavel Rejchrt: Strážce a příchozí. Klikněte pro více informací.

28. Strážce a příchozí
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081372
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Dva bratři ze zaniklé obce, od dětství od sebe rozloučení protikladnými životními cestami, na jedné straně „věrný správce této krajiny“, na straně druhé „scestovalý profesor“, vedou spolu rozhovor o posledních věcech života i smrti v závěrečné a nejrozsáhlejší ze šesti próz Strážce a příchozí, pojatých do stejnojmenného svazku, který představuje texty malíře a básníka Pavla Rejchrta z posledních sedmi let. Kniha tím navazuje na předchozí autorovu práci Pozdní syn království, jež vyšla v r. 1996 v nakladatelství Triáda.


Pavel Rejchrt: Samochodci víry. Klikněte pro více informací.

29. Samochodci víry
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310254
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Románová alegorie a svědectví o našich životech, o jejich smysluplnosti.


Pavel Rejchrt: Světlo v čas večera. Klikněte pro více informací.

30. Světlo v čas večera
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310223
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Devatero múz, devatero řemesel – jako by tím vším prošel a s tím vším si věděl rady Pavel Rejchrt (1942), myslitel a všeuměl, který dokáže složit teologickou meditaci stejně přesvědčivě jako nakreslit obraz plný zření, umí zaujmout duchaplnými literárními kázáními, v nichž nepoučuje, nýbrž se chce podělit o slova, s nimiž k nám přichází. Právě tak dovede napsat dušezpytné prózy, někdy až přetékající řeřavým hledáním a tázáním – a takhle lze pokračovat, pokaždé se ale dřív či později nevyhnutelně vrátíme k Rejchrtově umění básnickému. Mohli jsme tuto oblast autorovy duchovní práce (co je skutečně poezie jiného?) ocenit již vícekrát…


  

  

21 – 30 / 34

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]