Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Nakladatelství Stefanos.

Bylo nalezeno 34 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Bill Higgins: Hus drží klíč. Klikněte pro více informací.

11. Hus drží klíč
Bill Higgins

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081440
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Základní text této knihy tvoří promluvy přednesené na sejití československých obchodních představitelů, kteří se v létě 1992 zúčastnili kooperativního vzdělávacího programu na Covenant College. V době, kdy se tyto přednášky konaly, byli Češi a Slováci na počátku politického oddělování, které bylo mezitím dovršeno. Upřímně doufáme, že přechod východní Evropy od řízeného komunistického hospodářství k volnému hospodářství tržnímu bude tímto kooperativním programem usnadněn. Ještě více však doufáme, že během tohoto přechodu objeví český národ znovu srdce a duši Jana Husa, a že to sehraje velkou úlohu na cestě k nové velikosti této země.
Databáze knih: 93 % (3 hodnocení)


Richard Wurmbrand: Kristus na židovské cestě. Klikněte pro více informací.

12. Kristus na židovské cestě
Richard Wurmbrand

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081228
Klíčová slova: Elektronické knihy - Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: Židovský lid dal světu Bibli… Je to jediná kniha, která může uspokojit duchovní potřeby světa. A tyto potřeby uspokojí, až se znovu dostane do rukou těch, kdo ji psali, a ti se shromáždí kolem hlavní postavy této knihy, Ježíše, Mesiáše Židů a Spasitele národů. Již několik desítek let uplynulo od doby, kdy začal Richard Wurmbrand hlásat křesťanské poselství Židům. Jsa sám Žid, prošel od svého obrácení nesčetnými konflikty s mnoha židovskými lidmi. Navzdory tomu, zůstalo k nim jeho srdce naplněno horlivou láskou.
Databáze knih: 90 % (4 hodnocení)


Richard Wurmbrand: Marx a Satan. Klikněte pro více informací.

13. Marx a Satan
Richard Wurmbrand

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081662
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Luterský farář Richard Wurmbrand (1909–2001) strávil kvůli své víře čtrnáct let ve vězeních komunistického Rumunska. Zkušenosti s totalitní mocí ho podnítily k hledání podstaty učení Karla Marxe a komunistické ideologie. Zatímco komunismus sám sebe líčí jako zastánce lidského pokroku a dobra a s bohorovnou samozřejmostí předkládá svůj ateistický pohled na svět, Wurmbrandovo bádání odhaluje pravé kořeny, kterými byli Karel Marx i otcové moderního komunismu, marxismu i socialismu inspirováni a jež sahají až k mocnostem temnoty a zla. Na základě zkoumání výpovědí, spisů i básní Karla Marxe a jeho následovníků autor ukazuje, jak „kníže temnoty“ dal lidem do rukou…
Databáze knih: 90 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2099


Cady H. Allen, Jay M. Rasooli: Lékař z Kurdistánu. Klikněte pro více informací.

14. Lékař z Kurdistánu
Cady H. Allen, Jay M. Rasooli

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081297
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Vzrušující příběh doktora Sa’ída (1863–1942). Již ve čtrnácti letech dosahuje hodnosti mullaha (nižší islámský duchovní) a učitele. O několik let později se obrací od islámu ke křesťanství. Jako muslimský odpadlík musí čelit pronásledování. Aby si zachránil život, prchá uprostřed noci ze svého rodného města. Brzy odchází do Anglie, kde studuje medicínu. Po návratu do Íránu odmítá nabídku stát se osobním lékařem tehdejšího panovníka. Celý další život zasvěcuje lékařské a křesťanské službě íránskému lidu.
Databáze knih: 90 % (2 hodnocení)


Bernard Bolzano: Athanasia. Klikněte pro více informací.

15. Athanasia
Bernard Bolzano

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081020
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Kniha Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele z roku 1827 je nadmíru aktuální právě dnes, kdy chybějí v celé společnosti vodítka k pochopení nejen sebe samých, ale i světa okolo. Žijeme v době, která je nejméně zmocněná k tomu, aby rozuměla sobě samé, protože, jak řekl někde politický filozof Leo Strauss, velká míra politické svobody má paradoxně za následek velkou bezmoc. Bolzanova Athanasia patří k žánru konzolační či útěšné literatury, jejímž hlavním představitelem je Boëthiova kniha Útěcha z filozofie. Jde ale i o filozofickou práci, v níž se velký vědec a filozof Bernard Bolzano vyrovnává s otázkou nesmrtelnosti, otázkou,…
Databáze knih: 87 % (3 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2099


Josef Svátek: Železná koruna. Klikněte pro více informací.

16. Železná koruna
Josef Svátek

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081525
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Již po několik desetiletí, od nešťastné bitvy bělohorské, panuje krutě v Čechách cizí šlechta na konfiskacemi snadno nabytých statcích. Píše se rok 1680, který doprovází mocné nebeské znamení – Kirchova kometa, jedna z největších komet posledních staletí. V té době přichází do Prahy vyslanec francouzského krále Ludvíka XIV. se svým tajemníkem, rytířem Kaplířem ze Sulevic, potomkem rodu českých exulantů, jehož děd byl mezi sedmadvaceti pány popravenými roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Oba muži přicházejí s tajným posláním vyvolat lidové povstání, které by otřáslo císařstvím a odstranilo z trůnu habsburský rod. Motivy obou šlechticů…
Databáze knih: 85 % (4 hodnocení)


Sabina Wurmbrandová: Láska vytrvá. Klikněte pro více informací.

17. Láska vytrvá
Sabina Wurmbrandová

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081648
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: V roce 1948, kdy sovětská propaganda tvrdila, že se křesťané ve východním bloku těší plné náboženské svobodě, zatkla rumunská tajná policie faráře Richarda Wurmbranda. Důvodem byla jeho komunistickému režimu nepohodlná snaha zachovat věrnost vlastnímu přesvědčení a duchovní službě. Kniha Láska vytrvá je skutečným příběhem Sabiny Wurmbrandové, která po uvěznění svého manžela se sama záhy ocitá v pracovním táboře. Podmínky tam jsou strašlivé, ale i na tomto místě si uchovává víru i vytrvalou křesťanskou lásku. Po propuštění Sabina pokračuje ve své předchozí křesťanské práci, třebaže nemá žádných zpráv o manželovi a dokonce ani neví, zda je ještě vůbec…
Databáze knih: 80 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2099


Richard Wurmbrand: Vězeňské zdi kdyby promluvily. Klikněte pro více informací.

18. Vězeňské zdi kdyby promluvily
Richard Wurmbrand

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310247
Klíčová slova: Elektronické knihy - Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: Autor knihy, rumunský luterský farář, jenž byl ve své vlasti v padesátých letech čtrnáct let vězněn pro svou víru, zde předkládá svá kázání, která si v duchu sestavil ve vězení, a to zejména během dlouhých dvou let strávených na samotce. Kniha je pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesťanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství. J. B. Phillips, americký teolog a autor známého moderního anglického překladu Nového zákona, napsal po přečtení této knihy: „Je to snad nejpodivuhodnější kniha, kterou jsem kdy četl. Richard Wurmbrand musí být jedním z nejdůležitějších křesťanů naší doby. Jeho zkušenosti přesahují mnohé z toho, co…
Databáze knih: 77 % (6 hodnocení)


Eric Foley: Z pokolení na pokolení. Klikněte pro více informací.

19. Z pokolení na pokolení
Eric Foley

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081747
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Příběh severokorejské rodiny, která dokázala udržet při životě poselství evangelia v jednom z nejbrutálnějších protikřesťanských režimů, jaké lidstvo zná, po více než padesát let. V roce 1907 přineslo duchovní probuzení v Pchjongjangu do Koreje ohromný rozmach křesťanství. Americký misionář William Blair tehdy prohlásil, že "nesmírný oceán modliteb se nyní vzdouvá k Božímu trůnu". O padesát let později se v důsledku krutého pronásledování na severu Koreje tento oceán doslova vypařil; přece však dál přežívalo alespoň několik pramínků. Tato kniha přináší příběh jedné severokorejské rodiny, v níž se předávalo evangelium…
Databáze knih: 73 % (6 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2099


Richard Wurmbrand: Od utrpení k triumfu. Klikněte pro více informací.

20. Od utrpení k triumfu
Richard Wurmbrand

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081105
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Volné pokračování knihy Mučen pro Krista. Richard Wurmbrand byl židovský křesťan a rumunský evangelikální pastor. On i jeho žena Sabina byli za fašismu i komunismu tvrdě pronásledováni. Za vlády komunistů v Rumunsku strávil Richard Wurmbrand pro svoji víru čtrnáct let ve vězení. Nakonec byli oba zachráněni norskou Misií Izraeli a Aliancí židovských křesťanů. Po odchodu na Západ si je Bůh použil k ustanovení mezinárodní Křesťanské misie komunistickému světu, která má nyní pobočky v mnoha zemích. V roce 1990, kdy byla při revoluci v Rumunsku svržena Ceaușescova diktatura, se Richard se Sabinou mohli vrátit do vlasti, kam pětadvacet let nesměli. Tato kniha není ani tak…
Databáze knih: 67 % (3 hodnocení)


  

  

11 – 20 / 34

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]