Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Nakladatelství Stefanos.

Bylo nalezeno 33 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

1. Vítězná víra
Richard Wurmbrand

Vydáno: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081181
Klíčová slova: Elektronické knihy - Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: „První kniha, kterou jsem napsal, jejímž jediným tématem je Kristus.“ Ve zcela odlišné knize, než byly oba předchozí v češtině vydané tituly (Mučen pro Krista a V Božím podzemí) předkládá autor v příbězích, anekdotách a vnímavých pohledech víru, která ho ve vězení podpírala. Kniha přivádí čtenáře občerstvujícím a inspirujícím způsobem od tématu utrpení k tichým a pokojným vodám křesťanské víry a svědectví.
Databáze knih: 100 % (3 hodnocení)


2. Sám s Bohem
Richard Wurmbrand

Vydáno: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081495
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: „Snažil jsem se do těchto kázání vtělit své nejhlubší myšlenky, myšlenky téměř umírajícího člověka. A pokud kážu, činím tak výhradně proto, že kázání je nějak obsaženo v mé přirozenosti, podobně jako když slavíci zpívají…“ Farář Richard Wurmbrand (1909–2001) byl čtrnáct let vězněn v Rumunsku komunistickým režimem, z toho téměř tři roky strávil v podzemní samotce. Právě zde sestavoval kázání, která následně předkládal svému neviditelnému společenství. Jednotlivá kázání se také snažil uchovávat v paměti a proto si je znovu a znovu opakoval, někdy i ve zveršované podobě. Tyto v češtině dosud nepublikované úvahy jsou ovocem mimořádných…
Databáze knih: 100 % (3 hodnocení)


3. Víra navzdory KGB
Hermann Hartfeld

Vydáno: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081242
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Sovětský svaz 60. let. Éra Nikity Chruščova, doba oteplení, tání po desetiletích stalinské hrůzovlády. Taková jsou zažitá klišé, kterými se snažíme vyznačit charakter poněkud příznivějšího období sovětských dějin. Obvykle se však zapomíná na četná neuvážená a tragická rozhodnutí hlavy sovětského státu v různých oblastech. Jedním z nich bylo i vytrvalé a systematické pronásledování věřících. Chruščov nasadil do boje proti nim všechny složky sovětské moci. Cílem kampaně bylo získat svrchovanou kontrolu nad životem křesťanských komunit a paralyzovat jejich činnost. Kdo se nechtěl podřídit, byl zatčen, odsouzen a poslán na nucené práce. Tímto způsobem se v pracovním…
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)


4. Kruh z maličkých
Milena Kolmanová

Vydáno: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081334
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Cyklus povídek evangelické spisovatelky starší generace, publikující ve 40. letech dvacátého století, násilně umlčené komunistickým režimem. Povídky z prostředí lyrické jihočeské krajiny zachycující mozaiku příběhů z období válečných a poválečných let pohledem dvou klíčových postav – učitele a moudré prosté ženy. Laskavý, jemný humor, nenásilný duchovní podtext, výjimečný smysl autorky pro poetiku a její výrazové prostředky poskytují nevšední čtenářský zážitek. Ponoření do světa chudobných, maličkých, bídných tohoto světa očima zralé víry dává tušit konečné vítězství Kristovy lásky a pravdy.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


5. Vzpomínky z dětství
Alois Adlof

Vydáno: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081419
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Na své dětství vzpomíná významný evangelický kazatel a autor duchovních písní z přelomu 19. a 20. století.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


6. O zkáze Antikrista
John Bunyan

Vydáno: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081464
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Autor Poutníkovy cesty, jedné z nejoblíbenějších knih niterně zbožných křesťanů pietistického a probuzeneckého hnutí, uvažuje v tomto svém dalším spise nad zosobněným „tajemstvím nepravosti“, jak je vylíčeno v symbolech Zjevení Janova, poslední knihy Bible. Bunyan byl přímým svědkem náboženské občanské války, která v Anglii sedmnáctého století stála životy mnoha mučedníků, a sám se pro své náboženské přesvědčení ocitl několikrát v žaláři. Přesto v tomto svém krátkém traktátu, který vyšel až po jeho smrti, odolává pokušení, kterému mnozí jiní vykladači podlehli: Nesnaží se symboly biblické Apokalypsy dávat do senzačních souvislostí…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2099


7. Ukaž nám cestu
Pavel Rejchrt

Vydáno: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081044
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Soubor kázání evangelického spisovatele, básníka a malíře.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


8. V Božím podzemí
Richard Wurmbrand

Vydáno: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081273
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Uvězněn rumunskými komunisty pro svou činnost v křesťanském podzemí, stává se farář Wurmbrand předmětem krutého středověkého mučení. Navzdory všemu utrpení je jeho víra nejenom zachována, ale dokonce pozoruhodně upevněna. Po čtrnáct let se o svou víru sdílí se spoluvězni a přináší jim božské potěšení. Když se ocitá na samovazbě, navazuje prostřednictvím morseovky kontakt s dalšími vězni a po dva roky jim předává své poselství křesťanské lásky a naděje, které vyklepává na zeď cely. Když u něho propuká tuberkulóza, dostává se ve vězeňské nemocnici na „pokoj smrti“. Ačkoliv jsou jeho plíce fatálně zasaženy, jeho tělo poseto hnisajícími ranami od bičování…
Databáze knih: 97 % (6 hodnocení)


9. Hus drží klíč
Bill Higgins

Vydáno: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081440
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Základní text této knihy tvoří promluvy přednesené na sejití československých obchodních představitelů, kteří se v létě 1992 zúčastnili kooperativního vzdělávacího programu na Covenant College. V době, kdy se tyto přednášky konaly, byli Češi a Slováci na počátku politického oddělování, které bylo mezitím dovršeno. Upřímně doufáme, že přechod východní Evropy od řízeného komunistického hospodářství k volnému hospodářství tržnímu bude tímto kooperativním programem usnadněn. Ještě více však doufáme, že během tohoto přechodu objeví český národ znovu srdce a duši Jana Husa, a že to sehraje velkou úlohu na cestě k nové velikosti této země.
Databáze knih: 93 % (3 hodnocení)


10. Byl jsem agentem NKVD
Anatolij Granovskij

Vydáno: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310216
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Naše generace se snaží zúčtovat s dobou totality. Již dříve jsme slýchávali, ještě z úst minulého režimu, o omylech některých komunistů, o odchylkách od leninských norem, politických chybách, o porušování socialistické zákonnosti, o Stalinově kultu osobnosti. Těmito eufemismy zakrýval své hrůzné zločiny jeden z nejvražednějších systémů v historii lidské společnosti, který požíral nejen sebemenší odpůrce, ale i nejoddanější děti vlastní revoluce. Tato kniha nám s novou silou naznačuje odpověď na častou otázku, zda je již v základech marxismu-leninismu cosi pokaženého, defektního, jakési símě zla, které jen čeká na příležitost, aby…
Databáze knih: 90 % (6 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 33

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]