Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Nakladatelství Stefanos.

Bylo nalezeno 37 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Anatolij Granovskij: Byl jsem agentem NKVD. Klikněte pro více informací.

1. Byl jsem agentem NKVD
Anatolij Granovskij

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 8090310214
Kategorie: Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Naše generace se snaží zúčtovat s dobou totality. Již dříve jsme slýchávali, ještě z úst minulého režimu, o omylech některých komunistů, o odchylkách od leninských norem, politických chybách, o porušování socialistické zákonnosti, o Stalinově kultu osobnosti. Těmito eufemismy zakrýval své hrůzné zločiny jeden z nejvražednějších systémů v historii lidské společnosti, který požíral nejen sebemenší odpůrce, ale i nejoddanější děti vlastní revoluce. Tato kniha nám s novou silou naznačuje odpověď na častou otázku, zda je již v základech marxismu-leninismu cosi pokaženého, defektního, jakési símě zla, které jen čeká na příležitost, aby…
Databáze knih: 89 % (14 hodnocení)


Hermann Hartfeld: Víra navzdory KGB. Klikněte pro více informací.

2. Víra navzdory KGB
Hermann Hartfeld

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081242
Kategorie: Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Sovětský svaz 60. let. Éra Nikity Chruščova, doba oteplení, tání po desetiletích stalinské hrůzovlády. Taková jsou zažitá klišé, kterými se snažíme vyznačit charakter poněkud příznivějšího období sovětských dějin. Obvykle se však zapomíná na četná neuvážená a tragická rozhodnutí hlavy sovětského státu v různých oblastech. Jedním z nich bylo i vytrvalé a systematické pronásledování věřících. Chruščov nasadil do boje proti nim všechny složky sovětské moci. Cílem kampaně bylo získat svrchovanou kontrolu nad životem křesťanských komunit a paralyzovat jejich činnost. Kdo se nechtěl podřídit, byl zatčen, odsouzen a poslán na nucené práce. Tímto způsobem se v pracovním…
Databáze knih: 100 % (3 hodnocení)


Haralan Popov: Mučen pro víru. Klikněte pro více informací.

3. Mučen pro víru
Haralan Popov

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788088402046
Kategorie: Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny • Moderní dějiny • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Jméno Haralana Popova se stalo ve své době symbolem odvahy křesťanů žijících za železnou oponou. Původně spravoval největší protestantský sbor v Bulharsku a ve své vlasti patřil k nejhorlivějším kazatelům evangelia. K jeho skutečné roli vůdčí duchovní osobnosti jej však přivedlo utrpení třinácti let strávených v krutém komunistickém vězení. Tehdejší kázeňské praktiky, psychické i fyzické mučení, hlad, pokusy o vymývání mozku, intriky věznitelů používajících metodu „biče a cukru“ – to vše popisuje sugestivně a detailně v této knize. Ani ve vězení však nepřestal plnit své křesťanské poslání, třebaže to často znamenalo další soužení. Po…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2099


Todd Nettleton: Írán. Klikněte pro více informací.

4. Írán
Todd Nettleton

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081143
Kategorie: Česká a světová literatura
Anotace: Sedm příběhů íránských muslimů, kteří nalezli skutečnou svobodu.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Alois Adlof: Vzpomínky z dětství. Klikněte pro více informací.

5. Vzpomínky z dětství
Alois Adlof

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081419
Kategorie: Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Na své dětství vzpomíná významný evangelický kazatel a autor duchovních písní z přelomu 19. a 20. století.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Pavel Rejchrt: Samochodci víry. Klikněte pro více informací.

6. Samochodci víry
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310254
Kategorie: Česká a světová literatura
Anotace: Románová alegorie a svědectví o našich životech, o jejich smysluplnosti.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Pavel Rejchrt: Ukaž nám cestu. Klikněte pro více informací.

7. Ukaž nám cestu
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081044
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Soubor kázání evangelického spisovatele, básníka a malíře.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


John Bunyan: O zkáze Antikrista. Klikněte pro více informací.

8. O zkáze Antikrista
John Bunyan

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081464
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Autor Poutníkovy cesty, jedné z nejoblíbenějších knih niterně zbožných křesťanů pietistického a probuzeneckého hnutí, uvažuje v tomto svém dalším spise nad zosobněným „tajemstvím nepravosti“, jak je vylíčeno v symbolech Zjevení Janova, poslední knihy Bible. Bunyan byl přímým svědkem náboženské občanské války, která v Anglii sedmnáctého století stála životy mnoha mučedníků, a sám se pro své náboženské přesvědčení ocitl několikrát v žaláři. Přesto v tomto svém krátkém traktátu, který vyšel až po jeho smrti, odolává pokušení, kterému mnozí jiní vykladači podlehli: Nesnaží se symboly biblické Apokalypsy dávat do senzačních souvislostí…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2099


Richard Wurmbrand: V Božím podzemí. Klikněte pro více informací.

9. V Božím podzemí
Richard Wurmbrand

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081273
Kategorie: Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Uvězněn rumunskými komunisty pro svou činnost v křesťanském podzemí, stává se farář Wurmbrand předmětem krutého středověkého mučení. Navzdory všemu utrpení je jeho víra nejenom zachována, ale dokonce pozoruhodně upevněna. Po čtrnáct let se o svou víru sdílí se spoluvězni a přináší jim božské potěšení. Když se ocitá na samovazbě, navazuje prostřednictvím morseovky kontakt s dalšími vězni a po dva roky jim předává své poselství křesťanské lásky a naděje, které vyklepává na zeď cely. Když u něho propuká tuberkulóza, dostává se ve vězeňské nemocnici na „pokoj smrti“. Ačkoliv jsou jeho plíce fatálně zasaženy, jeho tělo poseto hnisajícími ranami od bičování…
Databáze knih: 98 % (8 hodnocení)


Richard Wurmbrand: Sám s Bohem. Klikněte pro více informací.

10. Sám s Bohem
Richard Wurmbrand

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081495
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: „Snažil jsem se do těchto kázání vtělit své nejhlubší myšlenky, myšlenky téměř umírajícího člověka. A pokud kážu, činím tak výhradně proto, že kázání je nějak obsaženo v mé přirozenosti, podobně jako když slavíci zpívají…“ Farář Richard Wurmbrand (1909–2001) byl čtrnáct let vězněn v Rumunsku komunistickým režimem, z toho téměř tři roky strávil v podzemní samotce. Právě zde sestavoval kázání, která následně předkládal svému neviditelnému společenství. Jednotlivá kázání se také snažil uchovávat v paměti a proto si je znovu a znovu opakoval, někdy i ve zveršované podobě. Tyto v češtině dosud nepublikované úvahy jsou ovocem mimořádných…
Databáze knih: 95 % (4 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 37

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]