Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Nakladatelství Stefanos.

Bylo nalezeno 34 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Anatolij Granovskij: Byl jsem agentem NKVD. Klikněte pro více informací.

1. Byl jsem agentem NKVD
Anatolij Granovskij

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310216
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Naše generace se snaží zúčtovat s dobou totality. Již dříve jsme slýchávali, ještě z úst minulého režimu, o omylech některých komunistů, o odchylkách od leninských norem, politických chybách, o porušování socialistické zákonnosti, o Stalinově kultu osobnosti. Těmito eufemismy zakrýval své hrůzné zločiny jeden z nejvražednějších systémů v historii lidské společnosti, který požíral nejen sebemenší odpůrce, ale i nejoddanější děti vlastní revoluce. Tato kniha nám s novou silou naznačuje odpověď na častou otázku, zda je již v základech marxismu-leninismu cosi pokaženého, defektního, jakési símě zla, které jen čeká na příležitost, aby…
Databáze knih: 88 % (8 hodnocení)


Hermann Hartfeld: Víra navzdory KGB. Klikněte pro více informací.

2. Víra navzdory KGB
Hermann Hartfeld

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081242
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Sovětský svaz 60. let. Éra Nikity Chruščova, doba oteplení, tání po desetiletích stalinské hrůzovlády. Taková jsou zažitá klišé, kterými se snažíme vyznačit charakter poněkud příznivějšího období sovětských dějin. Obvykle se však zapomíná na četná neuvážená a tragická rozhodnutí hlavy sovětského státu v různých oblastech. Jedním z nich bylo i vytrvalé a systematické pronásledování věřících. Chruščov nasadil do boje proti nim všechny složky sovětské moci. Cílem kampaně bylo získat svrchovanou kontrolu nad životem křesťanských komunit a paralyzovat jejich činnost. Kdo se nechtěl podřídit, byl zatčen, odsouzen a poslán na nucené práce. Tímto způsobem se v pracovním…
Databáze knih: 100 % (3 hodnocení)


Richard Wurmbrand: Vítězná víra. Klikněte pro více informací.

3. Vítězná víra
Richard Wurmbrand

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081181
Klíčová slova: Elektronické knihy - Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: „První kniha, kterou jsem napsal, jejímž jediným tématem je Kristus.“ Ve zcela odlišné knize, než byly oba předchozí v češtině vydané tituly (Mučen pro Krista a V Božím podzemí) předkládá autor v příbězích, anekdotách a vnímavých pohledech víru, která ho ve vězení podpírala. Kniha přivádí čtenáře občerstvujícím a inspirujícím způsobem od tématu utrpení k tichým a pokojným vodám křesťanské víry a svědectví.
Databáze knih: 100 % (3 hodnocení)


Richard Wurmbrand: Sám s Bohem. Klikněte pro více informací.

4. Sám s Bohem
Richard Wurmbrand

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081495
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: „Snažil jsem se do těchto kázání vtělit své nejhlubší myšlenky, myšlenky téměř umírajícího člověka. A pokud kážu, činím tak výhradně proto, že kázání je nějak obsaženo v mé přirozenosti, podobně jako když slavíci zpívají…“ Farář Richard Wurmbrand (1909–2001) byl čtrnáct let vězněn v Rumunsku komunistickým režimem, z toho téměř tři roky strávil v podzemní samotce. Právě zde sestavoval kázání, která následně předkládal svému neviditelnému společenství. Jednotlivá kázání se také snažil uchovávat v paměti a proto si je znovu a znovu opakoval, někdy i ve zveršované podobě. Tyto v češtině dosud nepublikované úvahy jsou ovocem mimořádných…
Databáze knih: 100 % (3 hodnocení)


Théophile Geisendorf-Des Gouttes: Girolamo Savonarola. Klikněte pro více informací.

5. Girolamo Savonarola
Théophile Geisendorf-Des Gouttes

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081938
Klíčová slova: Elektronické knihy, Literatura faktu, učebnice
Anotace: Renesanční Florencie obohatila kulturní dějiny Evropy opravdu štědře. Byla ale také dějištěm velkých politických a duchovních střetů. Tím snad nejdramatičtějším byl spor mezi převorem dominikánského kláštera Girolamem Savonarolou a papežem Alexandrem VI. Odsouzení vizionářského kazatele k smrti a vhození jeho popela do řeky nutně upomene českého čtenáře na život a smrt Jana Husa. Oba tito proroci pravdivosti a nespokojenci se stavem církve bývají protestantskými dějepisci označováni jako „předchůdci reformace“. Ženevský teolog, politolog a pracovník mládežnické organizace YMCA Théophile Geisendorf-Des Gouttes (1874–1953) nehledá pro Savonarolu zařazení do určitého proudu myšlenkových…
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2099


Rebecca Georgeová, Petr Jašek: Snubní prsten za život. Klikněte pro více informací.

6. Snubní prsten za život
Rebecca Georgeová, Petr Jašek

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081907
Klíčová slova: Elektronické knihy, Literatura faktu, učebnice
Anotace: V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje….
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2099


Milena Kolmanová: Kruh z maličkých. Klikněte pro více informací.

7. Kruh z maličkých
Milena Kolmanová

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081334
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Cyklus povídek evangelické spisovatelky starší generace, publikující ve 40. letech dvacátého století, násilně umlčené komunistickým režimem. Povídky z prostředí lyrické jihočeské krajiny zachycující mozaiku příběhů z období válečných a poválečných let pohledem dvou klíčových postav – učitele a moudré prosté ženy. Laskavý, jemný humor, nenásilný duchovní podtext, výjimečný smysl autorky pro poetiku a její výrazové prostředky poskytují nevšední čtenářský zážitek. Ponoření do světa chudobných, maličkých, bídných tohoto světa očima zralé víry dává tušit konečné vítězství Kristovy lásky a pravdy.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Todd Nettleton: Írán. Klikněte pro více informací.

8. Írán
Todd Nettleton

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081143
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Sedm příběhů íránských muslimů, kteří nalezli skutečnou svobodu.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Alois Adlof: Vzpomínky z dětství. Klikněte pro více informací.

9. Vzpomínky z dětství
Alois Adlof

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081419
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Na své dětství vzpomíná významný evangelický kazatel a autor duchovních písní z přelomu 19. a 20. století.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Pavel Rejchrt: Ukaž nám cestu. Klikněte pro více informací.

10. Ukaž nám cestu
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081044
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Soubor kázání evangelického spisovatele, básníka a malíře.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 34

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]