Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Michal Beran - První bruntálské nakladatelství.

Bylo nalezeno 10 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Filip Nikodém: Bastien, syn hvězd. Klikněte pro více informací.

1. Bastien, syn hvězd
Filip Nikodém

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9788088298465
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi • Fantasy • České fantasy
Anotace: Místní podivín a laický dominikán Antonín poslechne tajemný hlas, který ho dovede k velmi zvláštnímu chlapci, Bastienovi. Antonín se o něj postará a zjistí, že má svérázný postoj k Bohu, neuvěřitelné teorie o původních stvořitelích a o nebeském Jeruzalémě. A zatímco Antonína fascinuje Bastienova neobvyklá a až nadlidská duše, ruský mafiánský boss se zhlédne v jeho těle a chce ho pro svůj špinavý byznys získat stůj co stůj. Pošle pro něj své muže, ti ale umírají v souhře velmi nepravděpodobných náhod. Unese tedy jeho přátele, aby ho vydíráním přiměl ke spolupráci… Kdo vlastně je Bastien a proč se kolem něj začínají dít tajuplné věci,…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Bohdan Urbankowski: Erotikon pro nástupce. Klikněte pro více informací.

2. Erotikon pro nástupce
Bohdan Urbankowski

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003564948
Klíčová slova: Erotika • Poezie
Anotace: Zdálo by se, že v popředí básníkova zájmu je samotný milostný akt nahlížený z mnoha úhlů a podávaný se vzácnou cudností. Autorovi nicméně nejde o uzavřený zážitek, ale o obecné poselství adresované tomu, kdo bude prožívat stejné situace a je ve chvíli tvoření básně již jakoby přítomen. Přitom je každé číslo sbírky zcela autonomní a prosté jakéhokoli verbalismu, je otevřeno svou myšlenkovou a poetickou hodnotou. Sbírka má v titulu Erotikon, ale básník nevede čtenáře jen do oblasti smyslů. Láska je to, co je leitmotivem celé sbírky, nebo také erotika podmíněná láskou, takovou, která pohybuje vnitřními dějinami člověka a posouvá je vpřed.


Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D.: Těšínský básník Henryk Jasiczek. Klikněte pro více informací.

3. Těšínský básník Henryk Jasiczek
Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D.

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003564221
Klíčová slova: Lingvistika • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Tvorba Henryka Jasiczka, polsky píšícího spisovatele z českého Těšínska (1919–1976), má význam pro polskou literaturu nejen na Těšínském Slezsku. Její hodnota spočívá v průkopnictví jak tematickém, tak tvárném, ve vyrovnání se s moderní prózou i poezií, byť ovlivněnými prostředím, tedy regionem. Jasiczek měl zakázáno publikovat v Československu po roce 1968, přesto stále literárně tvořil a některé jeho práce vyšly během tzv. normalizace v Československu 70. – 80. let 20. století knižně v sousedním Polsku a pak zejména po roce 1989. Jasiczkova tvorba patří svým jazykem do polské literatury, ale zároveň spadá do literatury vytvářené na českém území…


kolektiv: Radost. Klikněte pro více informací.

4. Radost
kolektiv

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9788090827356
Klíčová slova: Česká a světová literatura • Povídky • Česká literatura
Anotace: Texty obsažené ve sborníku s názvem Radost pocházejí z per, propisek i klávesnic rozmanité skupiny autorek a autorů. Někteří z nich už mají za sebou desítky let životních zkušeností, a jiné teprve sfoukly šestnáctou svíčku na narozeninovém dortu. Všechny však pojí podobná hravost a vášeň, která je přivedla do kurzu tvůrčího psaní pro seniory a dospívající pořádaného literární platformou Poustevna. Při čtení následujících povídek, básní a fragmentů často ani nepoznáte, jaké datum narození jednotliví pisatelé nosí ve svých občanských průkazech. Rozhodli jsme se proto záměrně tuto informaci neuvádět a ponechat na fantazii čtenáře, aby sám nejlépe posoudil, čí mysl…


František Formánek: Všední dno. Klikněte pro více informací.

5. Všední dno
František Formánek

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9788026099765
Klíčová slova: Poezie
Anotace: Básník František Formánek ve své debutové sbírce kombinuje poezii všedního dne s výlety do snových, surreálných světů. Dominantou jeho básní jsou především unavení a opuštění lidé, kteří přesto neztrácejí naději v lepší zítřky. Každodenní strasti a smutky těchto postav jsou často doprovázeny lahví alkoholu, na jejímž dně nachází dočasné odpovědi na své otázky po smyslu existence.


autorů kolektiv: Poslední hodina a další povídky z dvaadvaceti hlav. Klikněte pro více informací.

6. Poslední hodina a další povídky z dvaadvaceti hlav
autorů kolektiv

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003305930
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi • Fantasy • Sci-fi • České fantasy • Young adult, New adult
Anotace: Dvacet povídek od dvaceti začínajících autorů. Všechny původní, nikde předtím nezveřejněné, i když ne všechny úplně nové. Některá díla prostě jen jejich autoři vytáhli ze svého literárního šuplíku. Děj povídek se odehrává v současnosti, ale i v budoucnosti i v minulosti. Zřejmě většinu z nich lze je zařadit do žánru sci-fi, jiné jsou prostě zajímavé příběhy ze současnosti, minimálně dvě povídky bych zařadil do žánru krimi. A o čem že ty povídky jsou? Dá se říct, že o tom, co trápí, co zajímá, čím se zabývá současná teenage generace. Přece jenom převážná část autorů jsou středoškoláci. Více informací najdete v úvodu v samotné…


Libor Martinek: Identita v kontextu polské etnické skupiny na českém Těšínsku. Klikněte pro více informací.

7. Identita v kontextu polské etnické skupiny na českém Těšínsku
Libor Martinek

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003186287
Klíčová slova: Biografie, osobnosti • Cizí jazyky • Další jazyky • Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: V naší studii zkoumáme projevy kulturní skupinové a individuální autorské identity především v krásné literatuře, popřípadě v některých příhodných žánrech lokálního písemnictví. Identitu je možné zkoumat z hlediska narativních struktur, ale v našem případě jinak, než jak to činí filozofové, kteří se zamýšlejí nad samotnou podstatou identity, psychologové, kteří např. upozorňují na dynamiku identity jedince v socializačním procesu a utváření osobnosti, sociální psychologové, varující před ztrátou identity v teorii davu, sociologové, zkoumající subjektivní zpracování biografické kontinuity/diskontinuity, a politologové, kteří uvažují…


Libor Martinek: Nástin historie literatury na Karvinsku. Klikněte pro více informací.

8. Nástin historie literatury na Karvinsku
Libor Martinek

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003186294
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Historie, dějiny
Anotace: Problematika regionální literatury Karvinska tvoří jednu z důležitých složek regionálního vědomí obyvatel dané oblasti a souvisí ve větší či menší míře s kulturními aspiracemi jeho obyvatel a tvůrců, kteří je reprezentují. Naše studie akcentuje zkoumání estetická funkce literárního díla, spolu s tím i jeho sociálně-psychologické aspekty. Regionální literárněvědný výzkum nemusí být ústupem od celostních hledisek národní literatury, ani z nároků na zkoumané hodnoty. Specifický územní a typologický výzkum nám umožnil, abychom se detailněji zaměřili jak samotnému vývoji českého a polského písemnictví v regionu Karvinska, tak komparativnímu pohledu na…


Libor Martinek: Obraz literatury z oblasti Jeseníků. Klikněte pro více informací.

9. Obraz literatury z oblasti Jeseníků
Libor Martinek

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003166791
Klíčová slova: Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Umění • Historie, dějiny
Anotace: V knize Obraz literatury z oblasti Jeseníků se zabýváme spisovateli, kteří se inspirovali Jesenickem i autory narozenými na Jesenicku – českými i německými. Nemohli jsme nezmínit německé vlastivědné pracovníky se vztahem k Jesenicku. Po válce se v umění i jinde výrazně projevila také řecká komunita, jejíž výraznou osobností byl Sotiris Joanidis. Z poválečného období zmiňujeme např. Věru Sládkovou, Vladimíra Körnera a další autory. Neopomíjíme příběhy s detektivní zápletkou nebo prózu s přírodní tematikou z Jesenicka, zpracování folklorních látek německými i českými autory, ale i moderní pohádky a pověsti v podání Miroslava Kubíčka.…


Libor Martinek: Dějiny literatury na Bruntálsku. Klikněte pro více informací.

10. Dějiny literatury na Bruntálsku
Libor Martinek

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003158284
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Historie, dějiny
Anotace: Knihu Dějiny literatury na Bruntálsku jsme pojali jako studii, ve které zkoumáme písemnictví oblasti odpovídající okresu Bruntál v jeho hranicích do roku 1960 před sloučením tří menších okresů – krnovského a rýmařovského spolu s bruntálským. V knize se zabýváme písemnictvím na Bruntálsku v době předbělohorské, uvádíme činnost moravského publicisty a pedagoga Karla Josepha Jurendeho, zdůrazňujeme význam knihoven řádu německých rytířů jako pramen poznání minulosti regionu. Dále se vyjadřujeme k problematice výzkumu sudetoněmecké literatury, literatury regionu dotýkající se odsunu sudetských Němců a jejich literárních návratů a k působení některých…


  

  

1 – 10 / 10

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]