Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Michal Beran - První bruntálské nakladatelství.

Bylo nalezeno 22 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Filip Nikodém: Bastien, syn hvězd. Klikněte pro více informací.

1. Bastien, syn hvězd
Filip Nikodém

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9788088298465
Kategorie: Fantasy, sci-fi • Fantasy • České fantasy
Anotace: Místní podivín a laický dominikán Antonín poslechne tajemný hlas, který ho dovede k velmi zvláštnímu chlapci, Bastienovi. Antonín se o něj postará a zjistí, že má svérázný postoj k Bohu, neuvěřitelné teorie o původních stvořitelích a o nebeském Jeruzalémě. A zatímco Antonína fascinuje Bastienova neobvyklá a až nadlidská duše, ruský mafiánský boss se zhlédne v jeho těle a chce ho pro svůj špinavý byznys získat stůj co stůj. Pošle pro něj své muže, ti ale umírají v souhře velmi nepravděpodobných náhod. Unese tedy jeho přátele, aby ho vydíráním přiměl ke spolupráci… Kdo vlastně je Bastien a proč se kolem něj začínají dít tajuplné věci,…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D.: Bolzanovo pojetí národa v kontextu osvícenství a romantismu. Klikněte pro více informací.

2. Bolzanovo pojetí národa v kontextu osvícenství a romantismu
Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D.

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003712400
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny • Český jazyk
Anotace: Tato práce původně vznikla v rámci našeho doktorského studia dějin české literatury na FF MU v Brně. Volba tématu nám umožnila lépe porozumět některém velmi specifickým otázkám osvícenství a raného romantismu v Čechách. Později bylo zvažováno její polské vydání v některém odborném časopise, k čemuž byl určen také posudek prof. Ignacyho Fiuta z Krakova. K vydání nakonec nedošlo, jelikož se nenašel vhodný překladatel a ani potřebné finanční prostředky, které by uhradily honorář za poměrně náročný translační výkon. Vydavatelské recenze pro českou edici této naší případové studie se ujal filozof Mgr. Marek Timko, Ph.D. Oběma recenzentům za…


Lenka  Militká: Iluze o lásce. Klikněte pro více informací.

3. Iluze o lásce
Lenka Militká

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003682123
Kategorie: Česká a světová literatura • Romantika, erotika • Česká literatura
Anotace: Sbírka povídek, kterou její autorka Lenka Militká pojmenovala Iluze o lásce, je její literární prvotinou. Autorka knihy říká, že lásku můžeme potkat úplně všude, i když ne vždy ji prožijeme tak, jak bychom chtěli. Někdy je romantická, jindy ne. A někdy se stane, ani člověk neví jak, a už v tom lítá.


Jan Geist: Básně pozdního dne. Klikněte pro více informací.

4. Básně pozdního dne
Jan Geist

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003680891
Kategorie: Česká a světová literatura • Poezie • Česká literatura
Anotace: Do myslí mnoha lidí téměř nikdo nevidí. Ve fantaskních světech uvnitř lebek se odehrávají roztodivné příběhy, ve kterých je myslící člověk středobodem. Jejich prožívání je mnohdy příjemné, jindy zase nikoliv. Univerzitní student mívá více starostí a myšlenek, než kdokoliv jiný. Dopolední rozptýlení na přednáškách rozervávají s přicházejícím večerem představy o světě, které by mnohdy měly zůstat pod pomyslným zámkem. Student toto někdy dokáže ovlivnit a jindy nedokáže. Život je totiž zřídka ovlivnitelný… A právě z tohoto rozporu autor sbírky čerpal.


Danuta Kostewicz: Andante spianato. Klikněte pro více informací.

5. Andante spianato
Danuta Kostewicz

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003666437
Kategorie: Česká a světová literatura • Světová literatura
Anotace: Próza Danuty Kostewiczové – současné americké spisovatelky píšící svá literární díla polsky – Andante spianato je jednolitým textem, který není rozdělen do kapitol či jinak vnějškově strukturován. Autorskou filozofii charakterizuje individuální a sugestivní svět fantazie soustředěný kolem základních a pro duševní stav člověka neopomenutelných existenciálních zkušeností, jako je údiv (překvapení) a nadšení (okouzlení), zakotvení v bytí, v tomto případě v obtížném, složitém, ale emocionálně autentickém (ve smyslu citové opravdovosti) až extatickém optimismu. Klíčovými slovy textu Andante spianato jsou okamžik (chvíle) a bod (úhel pohledu). V knize…


Danuta Kostewicz: Geo gratias. Klikněte pro více informací.

6. Geo gratias
Danuta Kostewicz

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003666420
Kategorie: Poezie
Anotace: Český výbor poezie Geo gratias Danuty Kostewiczové byl pořízen ze sbírek autorky v chronologickém pořadí jejich vydání s přihlédnutím k výboru Wiersze wybrane (výbor obdržel Cenu Světového dne poezie 2005 UNESCO ve Varšavě – „Poezja Dzisiaj“; Warszawa: IBiS, 2005), v němž se objevily i ukázky z autorčiny starší básnické tvorby v polštině, se kterou je obtížné se dnes seznámit. Naopak prezentace novější poezie Kostewiczové byla pořízena editorem českého svazku dle vlastního výboru (s varšavskou edicí není tedy totožný) a co se obsahu týče v návaznosti na konzultace s autorkou z následujících sbírek poezie: Uchwycić się ziemi (in Wiersze…


Michaela Boho: Fragmenty Existence. Klikněte pro více informací.

7. Fragmenty Existence
Michaela Boho

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003645647
Kategorie: Poezie
Anotace: Sbírka dekadentních básní o lásce, smrti a životě. Básně veršované i prozaické, sladké i trpké. Sbírka zachycuje postřehy z autorčina života, dotýká se rovněž tématu cestování. Jedná se o prvotní umělecký počin rozervané studentské duše.


Bonifacy Miązek: Návrat. Klikněte pro více informací.

8. Návrat
Bonifacy Miązek

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003636836
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Elektronická kniha Návrat je nové vydání českého překladu Libora Martinka sbírky veršů Bonifacyho Miązka Návrat (2005 Opava), které vychází z londýnského vydání výboru autorových veršů Sandomierskie wirydarze (2004, London, Oficyna Poetów i Malarzy) v redakci a výboru Krystyny Bednarczykové. Pro vydání v podobě e-knihy byl text aktualizován, upraven a doplněn o recenzní ohlas PaedDr. Iva Haráka, Ph.D. Bonifacy Miązek (*27. 3. 1935 Kolonia Szczerbacka, Polsko) je předním představitelem tzv. kněžské poezie, v níž hledá odpověď na složité existenciální otázky a do značné míry odhaluje emocionální a duchovní napětí, jemuž je kněz při své službě vystaven. Od roku 1965…


Aleksander Nawrocki: Hlohový náhrdelník. Klikněte pro více informací.

9. Hlohový náhrdelník
Aleksander Nawrocki

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003626042
Kategorie: Poezie
Anotace: Sbírka poezie Aleksandra Nawrockého Hlohový náhrdelník představuje kompletní překlad jeho polské sbírky Dla zakochanych (1996, Pro zamilované) z edice vydavatelství IBiS Najpiękniejsze wiersze (Nejkrásnější básně), v níž byly dosud vydány milostné básně polských klasiků – Krzysztofa Kamila Baczyńského, Konstantyho Ildefonse Gałczyńského, Bolesława Leśmiana, Adama Mickiewicze, Marie Pawlikowské-Jasnorzewské, Haliny Poświatowské, Kazimierza Tetmajera-Przerwy, Juliusze Słowackého a dalších. Sbírku Hlohový náhrdelník přeložil doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. O knize se vyjádřili: Piotr Kuncewicz, Zbigniew Jerzyna a Jiří Staněk. Láska v těchto velmi pěkných básních není jen…


Zbigniew Chojnowski: Výbor z poezie z let 1980-2017. Klikněte pro více informací.

10. Výbor z poezie z let 1980-2017
Zbigniew Chojnowski

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003621931
Kategorie: Poezie
Anotace: Elektronická kniha Výbor z poezie z let 1980–2017 polského básníka Zbigniewa Chojnowského obsahuje tři výbory autorovy poezie v českém překladu Libora Martinka, které byly publikované v tištěných vydání v opavském nakladatelství Literature & Sciences: Mazurské odjezdy (2012, 156 s.); Mazurské dědictví (2013, 68 s.); Viditelný obzor. Vždy je někde noc (2018, 204 s.). Struktura sbírek zůstala stejná, a to přesto, že se některé básně opakují. Doslovy byly aktualizovány.


  

  

1 – 10 / 22

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]