Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Michal Beran - První bruntálské nakladatelství.

Bylo nalezeno 26 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Filip Nikodém: Bastien, syn hvězd. Klikněte pro více informací.

1. Bastien, syn hvězd
Filip Nikodém

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9788088298465
Kategorie: Fantasy, sci-fi • Fantasy • České fantasy
Anotace: Místní podivín a laický dominikán Antonín poslechne tajemný hlas, který ho dovede k velmi zvláštnímu chlapci, Bastienovi. Antonín se o něj postará a zjistí, že má svérázný postoj k Bohu, neuvěřitelné teorie o původních stvořitelích a o nebeském Jeruzalémě. A zatímco Antonína fascinuje Bastienova neobvyklá a až nadlidská duše, ruský mafiánský boss se zhlédne v jeho těle a chce ho pro svůj špinavý byznys získat stůj co stůj. Pošle pro něj své muže, ti ale umírají v souhře velmi nepravděpodobných náhod. Unese tedy jeho přátele, aby ho vydíráním přiměl ke spolupráci… Kdo vlastně je Bastien a proč se kolem něj začínají dít tajuplné věci,…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Daria Galant: Slovanská siréna. Klikněte pro více informací.

2. Slovanská siréna
Daria Galant

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003862778
Kategorie: Poezie
Anotace: Básnická sbírka polské spisovatelky, básnířky, dramatičky a režisérky Daria Galant. Sama autorka o knize napsala: „Jde o neobvyklou básnickou sbírku. Jejím neoddělitelným prvkem je soustředěné cítění a prožívání. A zároveň pozvednutí hlavy a pohled na život jako na lidskou bytost. Hrdou a vědomou si své lidskosti… Kromě poezie Slovanská siréna obsahuje také dojmy, příběh, popis toho, co v mém systému tvorby je také poezie a úzce souvisí s konkrétními díly. Připomínám lidový folklor, jenž je mi velmi drahý, ke kterému vždy přistupuji s velkou citlivostí a jemně připomínám recipientům literatury a umění, že jemu vděčíme za naši představivost.“ Sbírka…


Daria Galant: Slovanská siréna. Klikněte pro více informací.

3. Slovanská siréna
Daria Galant

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003862785
Kategorie: Poezie
Anotace: Básnická sbírka polské spisovatelky, básnířky, dramatičky a režisérky Daria Galant. Sama autorka o knize napsala: „Jde o neobvyklou básnickou sbírku. Jejím neoddělitelným prvkem je soustředěné cítění a prožívání. A zároveň pozvednutí hlavy a pohled na život jako na lidskou bytost. Hrdou a vědomou si své lidskosti… Kromě poezie Slovanská siréna obsahuje také dojmy, příběh, popis toho, co v mém systému tvorby je také poezie a úzce souvisí s konkrétními díly. Připomínám lidový folklor, jenž je mi velmi drahý, ke kterému vždy přistupuji s velkou citlivostí a jemně připomínám recipientům literatury a umění, že jemu vděčíme za naši představivost.“ Sbírka…


Vladimír Křivánek: Šampaňské básníkům / Szampana dla poetów. Klikněte pro více informací.

4. Šampaňské básníkům / Szampana dla poetów
Vladimír Křivánek

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003782113
Kategorie: Poezie • Cizí jazyky • Další jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Šampaňské básníkům / Szampana dla poetów – česko-polský výbor z poezie prof. Vladimíra Křivánka (1951–2022) se soustřeďuje na autorovu tvorbu z posledního dvacetiletí. Editor, jímž byl literární vědec a básník doc. Libor Martinek, byl při svém výběru veden snahou připravit čtenáři komplexní prožitek jednotícím rámcem, kterým je melancholická nálada Křivánkových veršů. Nejde tedy o průřez celou Křivánkovou básnickou tvorbou (autor debutoval básnickou sbírkou Vypouštění holubice již v r. 1982), ale o výběr určený tonalitou veršů českého básníka, jenž autora představuje ve dvou základních polohách jeho tvorby. Tyto polohy bychom mohli vztáhnout…


Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D.: Fryderyk Chopin v Čechách. Ohlasy jeho pobytu v české a polské literatuře.. Klikněte pro více informací.

5. Fryderyk Chopin v Čechách. Ohlasy jeho pobytu v české a polské literatuře.
Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D.

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003755728
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Studie Fryderyk Chopin v Čechách. Ohlasy jeho pobytu v české a polské literatuře se soustřeďuje na osobnost polského romantického skladatele Fryderyka Chopina u příležitosti sto šedesáti let od události roku 1863 ve Varšavě, kdy ruští vojáci vyhodili Chopinův nástroj z okna. Zaměřuje se především na obraz osobnosti skladatele a jeho pobytu v Čechách v české a polské literatuře. Chopin sám jevil zájem o literaturu a soudobé umění vůbec, koncentrujeme proto naši pozornost zčásti ke vztahu literatury a hudby v jeho díle, ale zejména reflektujeme interdisciplinární problematiku hudba – literatura v dílech českých spisovatelů inspirovaných Chopinovým…


Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D.: Bolzanovo pojetí národa v kontextu osvícenství a romantismu. Klikněte pro více informací.

6. Bolzanovo pojetí národa v kontextu osvícenství a romantismu
Doc. PhDr. Libor Martinek Ph.D.

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003712400
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny • Český jazyk
Anotace: Tato práce původně vznikla v rámci našeho doktorského studia dějin české literatury na FF MU v Brně. Volba tématu nám umožnila lépe porozumět některém velmi specifickým otázkám osvícenství a raného romantismu v Čechách. Později bylo zvažováno její polské vydání v některém odborném časopise, k čemuž byl určen také posudek prof. Ignacyho Fiuta z Krakova. K vydání nakonec nedošlo, jelikož se nenašel vhodný překladatel a ani potřebné finanční prostředky, které by uhradily honorář za poměrně náročný translační výkon. Vydavatelské recenze pro českou edici této naší případové studie se ujal filozof Mgr. Marek Timko, Ph.D. Oběma recenzentům za…


Lenka  Militká: Iluze o lásce. Klikněte pro více informací.

7. Iluze o lásce
Lenka Militká

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003682123
Kategorie: Česká a světová literatura • Romantika, erotika • Česká literatura
Anotace: Sbírka povídek, kterou její autorka Lenka Militká pojmenovala Iluze o lásce, je její literární prvotinou. Autorka knihy říká, že lásku můžeme potkat úplně všude, i když ne vždy ji prožijeme tak, jak bychom chtěli. Někdy je romantická, jindy ne. A někdy se stane, ani člověk neví jak, a už v tom lítá.


Jan Geist: Básně pozdního dne. Klikněte pro více informací.

8. Básně pozdního dne
Jan Geist

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003680891
Kategorie: Česká a světová literatura • Poezie • Česká literatura
Anotace: Do myslí mnoha lidí téměř nikdo nevidí. Ve fantaskních světech uvnitř lebek se odehrávají roztodivné příběhy, ve kterých je myslící člověk středobodem. Jejich prožívání je mnohdy příjemné, jindy zase nikoliv. Univerzitní student mívá více starostí a myšlenek, než kdokoliv jiný. Dopolední rozptýlení na přednáškách rozervávají s přicházejícím večerem představy o světě, které by mnohdy měly zůstat pod pomyslným zámkem. Student toto někdy dokáže ovlivnit a jindy nedokáže. Život je totiž zřídka ovlivnitelný… A právě z tohoto rozporu autor sbírky čerpal.


Danuta Kostewicz: Andante spianato. Klikněte pro více informací.

9. Andante spianato
Danuta Kostewicz

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003666437
Kategorie: Česká a světová literatura • Světová literatura
Anotace: Próza Danuty Kostewiczové – současné americké spisovatelky píšící svá literární díla polsky – Andante spianato je jednolitým textem, který není rozdělen do kapitol či jinak vnějškově strukturován. Autorskou filozofii charakterizuje individuální a sugestivní svět fantazie soustředěný kolem základních a pro duševní stav člověka neopomenutelných existenciálních zkušeností, jako je údiv (překvapení) a nadšení (okouzlení), zakotvení v bytí, v tomto případě v obtížném, složitém, ale emocionálně autentickém (ve smyslu citové opravdovosti) až extatickém optimismu. Klíčovými slovy textu Andante spianato jsou okamžik (chvíle) a bod (úhel pohledu). V knize…


Danuta Kostewicz: Geo gratias. Klikněte pro více informací.

10. Geo gratias
Danuta Kostewicz

Nakladatel: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství
EAN: 9990003666420
Kategorie: Poezie
Anotace: Český výbor poezie Geo gratias Danuty Kostewiczové byl pořízen ze sbírek autorky v chronologickém pořadí jejich vydání s přihlédnutím k výboru Wiersze wybrane (výbor obdržel Cenu Světového dne poezie 2005 UNESCO ve Varšavě – „Poezja Dzisiaj“; Warszawa: IBiS, 2005), v němž se objevily i ukázky z autorčiny starší básnické tvorby v polštině, se kterou je obtížné se dnes seznámit. Naopak prezentace novější poezie Kostewiczové byla pořízena editorem českého svazku dle vlastního výboru (s varšavskou edicí není tedy totožný) a co se obsahu týče v návaznosti na konzultace s autorkou z následujících sbírek poezie: Uchwycić się ziemi (in Wiersze…


  

  

1 – 10 / 26

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]