Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Martina Muknšnáblová.

Bylo nalezeno 5 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

PhDr. Martina Muknšnáblová MBA, PhD.: Etika v nemoci i bezmoci. Klikněte pro více informací.

1. Etika v nemoci i bezmoci
PhDr. Martina Muknšnáblová MBA, PhD.

Nakladatel: Martina Muknšnáblová
Rozsah: 234 stran
EAN: 9990003604668
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Filozofie • Medicína, zdravotnictví • Společenské, humanitní vědy • Nelékařské zdravotnické obory
Anotace: Cílem této knihy je přiblížit etiku čtenářům z řad odborné veřejnosti současných ale především budoucích (připravujících se) odborníků z nelékařských zdravotnických profesí (sestry, sociální pracovníci nebo i pedagogové), neboť v určitých oblastech stručně popisuje historické zdroje, ze kterých vychází i současný trend v jednání a chování lidí ve společnosti, zároveň ale kniha v některých kapitolách podrobně seznamuje se specifickými a důležitými aspekty lidského života a bytí ve skupině. Autorka je si vědoma, že nikdo z nás není tak daleko, aby se nemohl dál vyvíjet, poznávat lépe sám sebe a tím umět rozumět i svému okolí. Tato publikace…


PhDr. Martina Muknšnáblová MBA, PhD.: Vylučování  odpadních a škodlivých látek z lidského těla. Klikněte pro více informací.

2. Vylučování odpadních a škodlivých látek z lidského těla
PhDr. Martina Muknšnáblová MBA, PhD.

Nakladatel: Martina Muknšnáblová
Rozsah: 194 stran
EAN: 9990003602633
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Medicína, zdravotnictví • Zdravý životní styl • Nelékařské zdravotnické obory • Osobní rozvoj, životní styl
Anotace: Kniha představuje podrobně všechny základní možnosti vyplavování odpadních, škodlivých či dokonce toxických látek lidského organismu. Čtenář má možnost zjistit, jak může sám sobě pomoci tyto látky z těla účinněji odvádět. Seznámí se s funkcí svých vylučovacích orgánů.


PhDr. Martina Muknšnáblová MBA, PhD.: První pomoc pro pomáhající profese. Klikněte pro více informací.

3. První pomoc pro pomáhající profese
PhDr. Martina Muknšnáblová MBA, PhD.

Nakladatel: Martina Muknšnáblová
Rozsah: 207 stran
EAN: 9990003604675
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Medicína, zdravotnictví • Nelékařské zdravotnické obory
Anotace: Poskytnout základní první pomoc je povinností každého dospělého člověka. Vidíme-li cizího člověka v akutní zdravotní nouzi, ne každému z nás se hned vybaví, jak správně zasáhnout a pomoci nemohoucímu. Řada lidí se v tu chvíli zalekne a má strach z vlastního poškození např. nákazy od neznámého člověka nebo váhají, zda situaci umí vyřešit správně. Pro obě tyto pochybnosti najdete řešení v této knize. Poskytnout první pomoc lze bezpečně v každé situaci a být teoreticky připravení, je vždy k nezaplacení. Každá znalost nám v danou chvíli rozvazuje ruce, uklidňuje srdce a otevírá hlavu. Jelikož mnohdy jde o vteřiny a lidský život, je dobré…


PhDr. Martina Muknšnáblová MBA, PhD.: Prevence nemocí. Klikněte pro více informací.

4. Prevence nemocí
PhDr. Martina Muknšnáblová MBA, PhD.

Nakladatel: Martina Muknšnáblová
Rozsah: 146 stran
EAN: 9990003602626
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Nelékařské zdravotnické obory • Osobní rozvoj, životní styl • Medicína, zdravotnictví • Zdravý životní styl
Anotace: Kniha přináší kompletní přehled o jednotlivých činitelích ovlivňujících náš zdravotní stav. Pochopitelně s návodem jak příznivě tyto vlivy usměrnit a tím zachovat svoje zdraví až do pokročilého věku. Autorka vzhledem k lékařskému vzdělání popisuje možnosti prevence nemocí prováděné v domácím prostředí i v ordinaci.


PhDr. Martina Muknšnáblová MBA, PhD.: Anatomické poznámky pro nelékařská povolání. Klikněte pro více informací.

5. Anatomické poznámky pro nelékařská povolání
PhDr. Martina Muknšnáblová MBA, PhD.

Nakladatel: Martina Muknšnáblová
Rozsah: 123 stran
EAN: 9990003603791
Kategorie: Nelékařské zdravotnické obory • Literatura faktu, učebnice • Medicína, zdravotnictví
Anotace: Kniha přináší poznámky k anatomickým přednáškám pro studenty vyšších či vysokých škol sportovního, pedagogického nebo zdravotnického nelékařského zaměření. Text je rozdělen do jednotlivých kapitol dle tělních systémů. Jednotlivé struktury a části lidských orgánů jsou posány česky i latinsky. Pro širší pochopení souvislostí stavby lidského těla jsou vedle anatomických poznatků uvedeny i související základní poznatky fyziologické.


  

  

1 – 5 / 5

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]