Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Liberální institut.

Bylo nalezeno 30 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Murray N. Rothbard: Peníze v rukou státu. Klikněte pro více informací.

1. Peníze v rukou státu
Murray N. Rothbard

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 808638912X
Klíčová slova: Elektronické knihy, Ekonomie, ekonomika
Anotace: Vývoj peněz na svobodném trhu a jejich úplné ovládnutí státy, to je téma proslulé Rothbardovy knihy sepsané velmi působivě pro nejširší okruh čtenářů. Zneužívaní této ohromné moci nad penězi a celou ekonomikou je jen dalším logickým krokem. Profesor Rothbard popisuje mechanismus uchvácení peněz a popis ničivých vládních intervencí a zhoubné politiky centrálních bank do rozpadu brettonwoodského systému. Vývoj od 70. let až ke vzniku eura zachycuje a vysvětluje v obsáhlém doslovu Guido Huelsmann. Celá kniha prokazuje, že za inflaci a hospodářské krize jsou odpovědny centrální banky – nástroj, kterým stát ovládá peníze.
Databáze knih: 95 % (21 hodnocení)


Adam Smith: Bohatství národů (Pojednání o podstatě a původu bohatství národů). Klikněte pro více informací.

2. Bohatství národů (Pojednání o podstatě a původu bohatství národů)
Adam Smith

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788086389608
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Kniha Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, pro niž se vžil zkrácený název Bohatství národů, je považována za první systematický a konzistentní výklad ekonomie v historii lidstva. Nepochybně se stala trvalým klenotem světové ekonomické literatury a je zaslouženě nazývána biblí ekonomie. Frekvence citací a odkazů v nově publikovaných článcích, studiích, monografiích, učebnicích a encyklopediích 240 let po prvním vydání tohoto díla je výjimečná. Z tohoto intelektuálního zdroje nečerpají pouze ekonomové a historici, ale také filosofové, etikové, sociologové, právníci a zástupci dalších profesí. Myšlenková hloubka a originalita jsou klíčem k trvalému,…
Databáze knih: 95 % (15 hodnocení)


José Piñera: Jak jsme postavili Chilany na vlastní nohy. Klikněte pro více informací.

3. Jak jsme postavili Chilany na vlastní nohy
José Piñera

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788086389615
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Letos uplynulo dvacet let od chvíle, kdy Chicago boy José Piñera napsal pro Cato Journal svůj esej Empowering Workers: The Privatization of Social Security in Chile. Revidovanou verzi tohoto eseje vám nyní přinášíme přeloženou pod názvem Jak jsme postavili Chilany na vlastní nohy. Chilská penzijní reforma se uskutečnila před více než 35 lety. Piñera ukazuje, že ministr práce nemusí být člověk, který regulacemi škodí těm, kterým má pomáhat, tj. pracujícím. Jeho esej je naopak důkazem toho, že pokud se ministrem stane člověk s jasnou vizí a reformním elánem, je možné jednou reformou zlepšit životy lidí v několika generacích. O reformě českého penzijního systému se vedou debaty minimálně…
Databáze knih: 94 % (13 hodnocení)


Peter Gray: Svoboda učení. Klikněte pro více informací.

4. Svoboda učení
Peter Gray

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788087733066
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: „V každém člověku je zakořeněna přirozená touha po svobodě. Na svět přicházíme připraveni a plni dychtivosti s cílem převzít kontrolu nad našimi vlastními životy.“ Bohužel státní kontrola nad systémem vzdělávání nám zabraňuje tuto touhu úspěšně naplňovat a místo kriticky myslících jedinců jsou produktem současného vzdělávacího systému poslušní, daně platící občané.
Databáze knih: 92 % (17 hodnocení)


Dominik Stroukal, Jan Skalický: Bitcoin: Peníze budoucnosti. Klikněte pro více informací.

5. Bitcoin: Peníze budoucnosti
Dominik Stroukal, Jan Skalický

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788087733264
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Historie a ekonomie kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky Co je bitcoin? K čemu je dobrá virtuální měna? Navíc ničím nekrytá? Dokonce i papírové peníze se dají použít do kamen, když je nejhůř, virtuální peníze se nutně vypaří a nezbyde nic. Je bitcoin jen hra, podvod, pyramidové schema? Nic z toho není pravda. Nic z toho není pravdě více vzdálené. Čím dál více lidí bitcoin použivá, čím dál více ho zná, čím dál více ho obdivuje. Stále však přežívají mýty a pořád je složité se zorientovat, pokud chcete vědět více. Proto vznikla tato kniha. Pokud víte, že bitcoin existuje, ale máte otázky, potom jste na správném místě.
Databáze knih: 87 % (23 hodnocení)


Murray N. Rothbard: Manifest svobody. Klikněte pro více informací.

6. Manifest svobody
Murray N. Rothbard

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788087733219
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Díky českému a slovenskému Mises Institutu se vám do rukou dostal text, po jehož přečtení budete jednoduše rozumět tomu, o co skutečně jde v politice. A to není málo. Murray Rothbard (1926-1995), přezdívaný Pan libertarián, byl americký ekonom, politický filosof, historik a duchovní otec moderního libertarianismu. Rothbard navázal na myšlenky představitelů klasického liberalismu a ekonomů rakouské školy, zejména svého učitele Ludwiga von Misese. Ve snaze definovat spravedlivý politický systém umožňující mírumilovnou spolupráci mezi všemi lidmi vyšel z široce přijímaných principů (každý člověk vlastní sám sebe, agrese je nepřípustná) a konzistentně je aplikoval na vztahy mezi…
Databáze knih: 89 % (7 hodnocení)


Ludwig von Mises: Byrokracie. Klikněte pro více informací.

7. Byrokracie
Ludwig von Mises

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 8086389227
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: ”Kdo není schopen svým spoluobčanům sloužit, ten se jim snaží vládnout.” Každý polovzdělanec může použít bič a přinutit ostatní lidi k poslušnosti. Ale sloužit veřejnosti vyžaduje inteligenci a pečlivost. Jen několika lidem se podaří vyrábět boty lépe a levněji než jejich konkurentům. Cílem neefektivního odborníka bude vždy domáhat se nadřazeného postavení byrokracie. Je mu úplně jasné, že v tržním hospodářství nemůže uspět. Pro něj je všeobjímající byrokracie útočištěm. Obdařen úřednickou mocí bude za pomoci policie prosazovat svá nařízení.
Databáze knih: 88 % (10 hodnocení)


Johan Norberg: Pokrok. Klikněte pro více informací.

8. Pokrok
Johan Norberg

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788086389639
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Opravdu se náš svět se hroutí? Každodenní zpravodajství hlásí úpadek: zkorumpovaná politika, rasismus, chudoba, války, nerovnost, hlad. Johan Norberg nabízí poučnou a povzbudivou analýzu, jak daleko jsme dospěli při řešení největších problémů, kterým lidstvo čelí. Není potřeba vracet se zpět k dobám, kdy bylo údajně vše lepší. Tváří v tvář strachu jsou fakta jednoznačná. Žijeme v nejlepší době dějin.
Databáze knih: 84 % (11 hodnocení)


Ludwig von Mises: Liberalismus. Klikněte pro více informací.

9. Liberalismus
Ludwig von Mises

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788086389622
Klíčová slova: Elektronické knihy, E, Knihy
Anotace: Misesův Liberalismus je klasickým dílem, ve kterém autor obhajuje myšlenky svobody a míru, myšlenky liberalismu. Přestože kniha byla napsána již v roce 1927, argumenty ve prospěch svobody v ní obsažené neztratily nic ze své platnosti. Spíše naopak. Liberalismus patří k nejvíce zneužívaným termínům, jejichž význam se podařilo etatistickým intelektuálům pozměnit tak, že na mnoha místech znamená pravý opak toho, co je jeho podstatou, a je používán ke stále většímu zasahování státu do životů jednotlivců (viz vývoj ve Spojených státech, který způsobil to, že Mises k názvu své knihy pro americké vydání musel doplnit podtitul "v klasické tradici", aby americkým…
Databáze knih: 82 % (21 hodnocení)


Milton Friedman: Kapitalismus a svoboda. Klikněte pro více informací.

10. Kapitalismus a svoboda
Milton Friedman

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 8085787334
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Kapitalismus a svoboda je knihou, jež se dotýká velkého množství témat, která jsou propojena jedním společným motivem a tím je svoboda jednotlivce, nutnost omezení nadměrné úlohy státu v mnoha oblastech lidské činnosti. Hovoří se zde o moci státu a úloze peněz, o školství a vzdělávání, zákonech na podporu zaměstnanosti, monopolech, udělování státních licencí, přerozdělování příjmů, společenském blahobytu a chudobě. Milton Friedman zde také představuje několik svých originálních konceptů, jako je negativní důchodová daň nebo kupóny na vzdělávání.
Databáze knih: 57 % (18 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 30

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]