Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Liberální institut.

Bylo nalezeno 40 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Murray N. Rothbard: Peníze v rukou státu. Klikněte pro více informací.

1. Peníze v rukou státu
Murray N. Rothbard

Nakladatel: Liberální institut
Rozsah: 160 stran
EAN: 808638912X 借
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Právo • Společenské, humanitní vědy • Ekonomie, ekonomika
Anotace: Vývoj peněz na svobodném trhu a jejich úplné ovládnutí státy, to je téma proslulé Rothbardovy knihy sepsané velmi působivě pro nejširší okruh čtenářů. Zneužívaní této ohromné moci nad penězi a celou ekonomikou je jen dalším logickým krokem. Profesor Rothbard popisuje mechanismus uchvácení peněz a popis ničivých vládních intervencí a zhoubné politiky centrálních bank do rozpadu brettonwoodského systému. Vývoj od 70. let až ke vzniku eura zachycuje a vysvětluje v obsáhlém doslovu Guido Huelsmann. Celá kniha prokazuje, že za inflaci a hospodářské krize jsou odpovědny centrální banky – nástroj, kterým stát ovládá peníze.
Databáze knih: 94 % (38 hodnocení)


Peter Gray: Svoboda učení. Klikněte pro více informací.

2. Svoboda učení
Peter Gray

Nakladatel: Liberální institut
Rozsah: 100 stran
EAN: 9788087733066
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: „V každém člověku je zakořeněna přirozená touha po svobodě. Na svět přicházíme připraveni a plni dychtivosti s cílem převzít kontrolu nad našimi vlastními životy.“ Bohužel státní kontrola nad systémem vzdělávání nám zabraňuje tuto touhu úspěšně naplňovat a místo kriticky myslících jedinců jsou produktem současného vzdělávacího systému poslušní, daně platící občané.
Databáze knih: 88 % (43 hodnocení)


Jan Skalický, Dominik Stroukal: Bitcoin: Peníze budoucnosti. Klikněte pro více informací.

3. Bitcoin: Peníze budoucnosti
Jan Skalický, Dominik Stroukal

Nakladatel: Liberální institut
Rozsah: 170 stran
EAN: 9788087733264
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Ekonomie, ekonomika
Anotace: Historie a ekonomie kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky Co je bitcoin? K čemu je dobrá virtuální měna? Navíc ničím nekrytá? Dokonce i papírové peníze se dají použít do kamen, když je nejhůř, virtuální peníze se nutně vypaří a nezbyde nic. Je bitcoin jen hra, podvod, pyramidové schema? Nic z toho není pravda. Nic z toho není pravdě více vzdálené. Čím dál více lidí bitcoin použivá, čím dál více ho zná, čím dál více ho obdivuje. Stále však přežívají mýty a pořád je složité se zorientovat, pokud chcete vědět více. Proto vznikla tato kniha. Pokud víte, že bitcoin existuje, ale máte otázky, potom jste na správném místě.
Databáze knih: 85 % (91 hodnocení)


Ludwig von Mises: Liberalismus. Klikněte pro více informací.

4. Liberalismus
Ludwig von Mises

Nakladatel: Liberální institut
Rozsah: 240 stran
EAN: 9788086389622
Kategorie: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Misesův Liberalismus je klasickým dílem, ve kterém autor obhajuje myšlenky svobody a míru, myšlenky liberalismu. Přestože kniha byla napsána již v roce 1927, argumenty ve prospěch svobody v ní obsažené neztratily nic ze své platnosti. Spíše naopak. Liberalismus patří k nejvíce zneužívaným termínům, jejichž význam se podařilo etatistickým intelektuálům pozměnit tak, že na mnoha místech znamená pravý opak toho, co je jeho podstatou, a je používán ke stále většímu zasahování státu do životů jednotlivců (viz vývoj ve Spojených státech, který způsobil to, že Mises k názvu své knihy pro americké vydání musel doplnit podtitul "v klasické tradici", aby americkým…
Databáze knih: 84 % (37 hodnocení)


Ludwig von Mises: Lidské jednání. Klikněte pro více informací.

5. Lidské jednání
Ludwig von Mises

Nakladatel: Liberální institut
Rozsah: 964 stran
EAN: 9788086389615 借
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Ekonomie, ekonomika
Anotace: Vrcholné dílo společenských věd dvacátého století. Misesova kniha Lidské jednání je průkopnickou prací na poli ekonomické teorie, avšak její záběr daleko přesahuje hranice ekonomie.
Databáze knih: 97 % (25 hodnocení)


Adam Smith: Bohatství národů (Pojednání o podstatě a původu bohatství národů). Klikněte pro více informací.

6. Bohatství národů (Pojednání o podstatě a původu bohatství národů)
Adam Smith

Nakladatel: Liberální institut
Rozsah: 872 stran
EAN: 9788086389608 借
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Finance, daně a účetnictví
Anotace: Kniha Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, pro niž se vžil zkrácený název Bohatství národů, je považována za první systematický a konzistentní výklad ekonomie v historii lidstva. Nepochybně se stala trvalým klenotem světové ekonomické literatury a je zaslouženě nazývána biblí ekonomie. Frekvence citací a odkazů v nově publikovaných článcích, studiích, monografiích, učebnicích a encyklopediích 240 let po prvním vydání tohoto díla je výjimečná. Z tohoto intelektuálního zdroje nečerpají pouze ekonomové a historici, ale také filosofové, etikové, sociologové, právníci a zástupci dalších profesí. Myšlenková hloubka a originalita jsou klíčem k trvalému,…
Databáze knih: 95 % (26 hodnocení)


Rose Friedmanová, Milton Friedman: Svoboda volby. Klikněte pro více informací.

7. Svoboda volby
Rose Friedmanová, Milton Friedman

Nakladatel: Liberální institut
Rozsah: 335 stran
EAN: 9788086389660
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Ekonomie, business, management • Ekonomie, ekonomika • Filozofie • Politologie, sociologie
Anotace: Laureát Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman ve spolupráci se svou ženou Rose sepsal široké veřejnosti přístupné dílo o vztahu ekonomie a svobody. V knize Svoboda volby, jež se stala bestsellerem, rozebírá na příkladech z praxe, jak nadměrná byrokracie, rozbujelé úřady, mrhání veřejnými prostředky, vysoká míra inflace, složité zákony a všudypřítomná regulace dusí ekonomický růst a omezují svobodu jednotlivce. Ukazuje rovněž, jak dobře míněný úmysl zákonodárce leckdy s sebou nese neočekávané negativní vedlejší efekty. Milton Friedman pouze nekritizuje, ale zároveň nabízí nástin možných řešení. Přestože kniha byla poprvé vydána v roce 1980, stále má co…
Databáze knih: 91 % (14 hodnocení)


Murray N. Rothbard: Manifest svobody. Klikněte pro více informací.

8. Manifest svobody
Murray N. Rothbard

Nakladatel: Liberální institut
Rozsah: 432 stran
EAN: 9788087733219
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Právo
Anotace: Díky českému a slovenskému Mises Institutu se vám do rukou dostal text, po jehož přečtení budete jednoduše rozumět tomu, o co skutečně jde v politice. A to není málo. Murray Rothbard (1926-1995), přezdívaný Pan libertarián, byl americký ekonom, politický filosof, historik a duchovní otec moderního libertarianismu. Rothbard navázal na myšlenky představitelů klasického liberalismu a ekonomů rakouské školy, zejména svého učitele Ludwiga von Misese. Ve snaze definovat spravedlivý politický systém umožňující mírumilovnou spolupráci mezi všemi lidmi vyšel z široce přijímaných principů (každý člověk vlastní sám sebe, agrese je nepřípustná) a konzistentně je aplikoval na vztahy mezi…
Databáze knih: 88 % (12 hodnocení)


Ludwig von Mises: Byrokracie. Klikněte pro více informací.

9. Byrokracie
Ludwig von Mises

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 8086389227
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Ekonomie, ekonomika
Anotace: ”Kdo není schopen svým spoluobčanům sloužit, ten se jim snaží vládnout.” Každý polovzdělanec může použít bič a přinutit ostatní lidi k poslušnosti. Ale sloužit veřejnosti vyžaduje inteligenci a pečlivost. Jen několika lidem se podaří vyrábět boty lépe a levněji než jejich konkurentům. Cílem neefektivního odborníka bude vždy domáhat se nadřazeného postavení byrokracie. Je mu úplně jasné, že v tržním hospodářství nemůže uspět. Pro něj je všeobjímající byrokracie útočištěm. Obdařen úřednickou mocí bude za pomoci policie prosazovat svá nařízení.
Databáze knih: 87 % (14 hodnocení)


Ning Wang, Ronald Coase: Velká čínská kapitalistická revoluce. Klikněte pro více informací.

10. Velká čínská kapitalistická revoluce
Ning Wang, Ronald Coase

Nakladatel: Liberální institut
Rozsah: 354 stran
EAN: 9788086389646
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Ekonomie, ekonomika
Anotace: Kniha Velká čínská kapitalistická revoluce popisuje mimořádnou a v mnoha ohledech nečekanou cestu, kterou Čína za posledních třicet let ušla v přeměně z uzavřené socialistické zemědělské ekonomiky k neuvěřitelně silné celosvětové velmoci. Autoři obnovují diskuzi o vzestupu čínské ekonomiky a přesvědčivě argumentují, že reformy provedené čínskými vůdci nepředstavují pokus o vytvoření kapitalistické ekonomiky, ale ta v Číně vznikla jako samostatné "okrajové revoluce", které do Číny přivedly zpět trh a podnikání.
Databáze knih: 87 % (9 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 40

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]