Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Liberální institut.

Bylo nalezeno 32 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Peter Gray: Svoboda učení. Klikněte pro více informací.

1. Svoboda učení
Peter Gray

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788087733066
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Pedagogika, didaktika
Anotace: „V každém člověku je zakořeněna přirozená touha po svobodě. Na svět přicházíme připraveni a plni dychtivosti s cílem převzít kontrolu nad našimi vlastními životy.“ Bohužel státní kontrola nad systémem vzdělávání nám zabraňuje tuto touhu úspěšně naplňovat a místo kriticky myslících jedinců jsou produktem současného vzdělávacího systému poslušní, daně platící občané.
Databáze knih: 89 % (34 hodnocení)


Dominik Stroukal, Jan Skalický: Bitcoin: Peníze budoucnosti. Klikněte pro více informací.

2. Bitcoin: Peníze budoucnosti
Dominik Stroukal, Jan Skalický

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788087733264
Klíčová slova: Ekonomie, business, management • Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, ekonomika
Anotace: Historie a ekonomie kryptoměn, stručná příručka pro úplné začátečníky Co je bitcoin? K čemu je dobrá virtuální měna? Navíc ničím nekrytá? Dokonce i papírové peníze se dají použít do kamen, když je nejhůř, virtuální peníze se nutně vypaří a nezbyde nic. Je bitcoin jen hra, podvod, pyramidové schema? Nic z toho není pravda. Nic z toho není pravdě více vzdálené. Čím dál více lidí bitcoin použivá, čím dál více ho zná, čím dál více ho obdivuje. Stále však přežívají mýty a pořád je složité se zorientovat, pokud chcete vědět více. Proto vznikla tato kniha. Pokud víte, že bitcoin existuje, ale máte otázky, potom jste na správném místě.
Databáze knih: 84 % (33 hodnocení)


Adam Smith: Bohatství národů (Pojednání o podstatě a původu bohatství národů). Klikněte pro více informací.

3. Bohatství národů (Pojednání o podstatě a původu bohatství národů)
Adam Smith

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788086389608 借
Klíčová slova: Ekonomie, business, management • Finance, daně a účetnictví • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Kniha Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, pro niž se vžil zkrácený název Bohatství národů, je považována za první systematický a konzistentní výklad ekonomie v historii lidstva. Nepochybně se stala trvalým klenotem světové ekonomické literatury a je zaslouženě nazývána biblí ekonomie. Frekvence citací a odkazů v nově publikovaných článcích, studiích, monografiích, učebnicích a encyklopediích 240 let po prvním vydání tohoto díla je výjimečná. Z tohoto intelektuálního zdroje nečerpají pouze ekonomové a historici, ale také filosofové, etikové, sociologové, právníci a zástupci dalších profesí. Myšlenková hloubka a originalita jsou klíčem k trvalému,…
Databáze knih: 95 % (20 hodnocení)


Murray N. Rothbard: Peníze v rukou státu. Klikněte pro více informací.

4. Peníze v rukou státu
Murray N. Rothbard

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 808638912X 借
Klíčová slova: Ekonomie, business, management • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Právo • Ekonomie, ekonomika
Anotace: Vývoj peněz na svobodném trhu a jejich úplné ovládnutí státy, to je téma proslulé Rothbardovy knihy sepsané velmi působivě pro nejširší okruh čtenářů. Zneužívaní této ohromné moci nad penězi a celou ekonomikou je jen dalším logickým krokem. Profesor Rothbard popisuje mechanismus uchvácení peněz a popis ničivých vládních intervencí a zhoubné politiky centrálních bank do rozpadu brettonwoodského systému. Vývoj od 70. let až ke vzniku eura zachycuje a vysvětluje v obsáhlém doslovu Guido Huelsmann. Celá kniha prokazuje, že za inflaci a hospodářské krize jsou odpovědny centrální banky – nástroj, kterým stát ovládá peníze.
Databáze knih: 94 % (25 hodnocení)


Ludwig von Mises: Lidské jednání. Klikněte pro více informací.

5. Lidské jednání
Ludwig von Mises

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788086389615
Klíčová slova: Ekonomie, business, management • Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, ekonomika
Anotace: Vrcholné dílo společenských věd dvacátého století. Misesova kniha Lidské jednání je průkopnickou prací na poli ekonomické teorie, avšak její záběr daleko přesahuje hranice ekonomie.
Databáze knih: 95 % (16 hodnocení)


Ludwig von Mises: Byrokracie. Klikněte pro více informací.

6. Byrokracie
Ludwig von Mises

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 8086389227
Klíčová slova: Ekonomie, business, management • Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, ekonomika
Anotace: ”Kdo není schopen svým spoluobčanům sloužit, ten se jim snaží vládnout.” Každý polovzdělanec může použít bič a přinutit ostatní lidi k poslušnosti. Ale sloužit veřejnosti vyžaduje inteligenci a pečlivost. Jen několika lidem se podaří vyrábět boty lépe a levněji než jejich konkurentům. Cílem neefektivního odborníka bude vždy domáhat se nadřazeného postavení byrokracie. Je mu úplně jasné, že v tržním hospodářství nemůže uspět. Pro něj je všeobjímající byrokracie útočištěm. Obdařen úřednickou mocí bude za pomoci policie prosazovat svá nařízení.
Databáze knih: 87 % (11 hodnocení)


Johan Norberg: Pokrok. Klikněte pro více informací.

7. Pokrok
Johan Norberg

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788086389639
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Opravdu se náš svět se hroutí? Každodenní zpravodajství hlásí úpadek: zkorumpovaná politika, rasismus, chudoba, války, nerovnost, hlad. Johan Norberg nabízí poučnou a povzbudivou analýzu, jak daleko jsme dospěli při řešení největších problémů, kterým lidstvo čelí. Není potřeba vracet se zpět k dobám, kdy bylo údajně vše lepší. Tváří v tvář strachu jsou fakta jednoznačná. Žijeme v nejlepší době dějin.
Databáze knih: 83 % (15 hodnocení)


Ludwig von Mises: Liberalismus. Klikněte pro více informací.

8. Liberalismus
Ludwig von Mises

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788086389622
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Misesův Liberalismus je klasickým dílem, ve kterém autor obhajuje myšlenky svobody a míru, myšlenky liberalismu. Přestože kniha byla napsána již v roce 1927, argumenty ve prospěch svobody v ní obsažené neztratily nic ze své platnosti. Spíše naopak. Liberalismus patří k nejvíce zneužívaným termínům, jejichž význam se podařilo etatistickým intelektuálům pozměnit tak, že na mnoha místech znamená pravý opak toho, co je jeho podstatou, a je používán ke stále většímu zasahování státu do životů jednotlivců (viz vývoj ve Spojených státech, který způsobil to, že Mises k názvu své knihy pro americké vydání musel doplnit podtitul "v klasické tradici", aby americkým…
Databáze knih: 82 % (26 hodnocení)


Milton Friedman: Kapitalismus a svoboda. Klikněte pro více informací.

9. Kapitalismus a svoboda
Milton Friedman

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 8085787334
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Kapitalismus a svoboda je knihou, jež se dotýká velkého množství témat, která jsou propojena jedním společným motivem a tím je svoboda jednotlivce, nutnost omezení nadměrné úlohy státu v mnoha oblastech lidské činnosti. Hovoří se zde o moci státu a úloze peněz, o školství a vzdělávání, zákonech na podporu zaměstnanosti, monopolech, udělování státních licencí, přerozdělování příjmů, společenském blahobytu a chudobě. Milton Friedman zde také představuje několik svých originálních konceptů, jako je negativní důchodová daň nebo kupóny na vzdělávání.
Databáze knih: 59 % (19 hodnocení)


Josef Tětek: Nepřátelé státu – přátelé svobody. Klikněte pro více informací.

10. Nepřátelé státu – přátelé svobody
Josef Tětek

Nakladatel: Liberální institut
EAN: 9788086389684
Klíčová slova: E-knihy • Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Nezažehne‑li tato kniha v čtenáři rovnou nepřátelství vůči státu, zažehne snad alespoň přátelství se svobodou. Publikace patří do knihovny každého svobodomyslného čtenáře. Představuje přístupnou formou velikány klasického liberalismu, ale i prosté lidi dychtící vymanit se ze státem organizovaného či státem posvěceného útlaku. Pestrý výběr 27 všeobecně známých i téměř zapomenutých osobností různých dob, míst a rozmanitých profesí spojuje jedno: jejich touha po svobodě. Byli to politikové, ekonomové, filozofové a aktivisté, kteří jasně viděli, jak státní zřízení pod nejrůznějšími záminkami omezují práva a svobody svých obyvatel, a kteří se nebáli hlasitě…
Databáze knih: 100 % (4 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 32

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]