Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Karel Prošek.

Bylo nalezeno 5 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Karel Prošek, Dr. Hermann Hallwich, Josephus Knell, Karl Rudolph: 600 let Bohosudova (Šejnova). Klikněte pro více informací.

1. 600 let Bohosudova (Šejnova)
Karel Prošek, Dr. Hermann Hallwich, Josephus Knell, Karl Rudolph

Nakladatel: Karel Prošek
Rozsah: 446 stran
EAN: 9788027061518
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Tato česko-německá kniha je zatím nejrozsáhlejší česky psanou publikací o dějinách poutního místa Bohosudova a hornického města Krupka, které je zapsané na seznamu UNESCO. Kniha byla velmi povedeně ilustrována bohosudovským malířem Josefem Bilohlávkem a v příloze je krásná sbírka starých pohledů Bohosudova. Kniha je překladem významných děl od českých Němců, především od jezuity Josefa Knella a známého severočeského historika Hermanna Hallwicha. Může posloužit také jako učebnice němčiny, neboť na levé stránce čtenář najde vždy přepis německého originálního textu, na pravé stránce pak doslovný český překlad. Čtenář se seznámí s myšlením lidí v dobách…


Dr. Hermann Hallwich, Karel Prošek, Franz Brosche, Franz Uhlik, Wilhelm Focke: Horní město Krupka ve starých pramenech. Klikněte pro více informací.

2. Horní město Krupka ve starých pramenech
Dr. Hermann Hallwich, Karel Prošek, Franz Brosche, Franz Uhlik, Wilhelm Focke

Nakladatel: Karel Prošek
Rozsah: 182 stran
EAN: 9788027038169
Kategorie: Zájmy a koníčky • Cestování, cestopisy, průvodci • Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny • Cestování po Česku • Středověk a novověk
Anotace: Kniha o starém hornickém městě Krupka obsahuje překlad starých německých textů do českého jazyka. Zpřístupňuje nám tak mnoho zajímavých historických informací, na které se po odsunu původního německého obyvatelstva po druhé světové válce zapomnělo. Vydejte se s námi na cestu do městečka, jehož hornická krajina je dnes na seznamu UNESCO. V knize najdete podrobné informace o významých pamětihodnostech města jako například o nejstarším krupském kostele svatého Prokopa, o protestantském kostele svaté Anny s vyobrazením Martina Luthera, mnoho dosud nepublikovaných informací o vodní tvrzi Starý dvůr, procházku celou Krupkou z pohledu člověka před sto lety,…


Gustav Mattauch, Karel Prošek: Kronika města Chabařovice z roku 1880. Klikněte pro více informací.

3. Kronika města Chabařovice z roku 1880
Gustav Mattauch, Karel Prošek

Nakladatel: Karel Prošek
Rozsah: 164 stran
EAN: 9788027003969
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Kniha je doslovným překladem kroniky vydané v roce 1880 chabařovickým farářem a 54. proboštem litoměřické kapituly Gustavem Mattauchem. Jednalo se o vůbec první tištěnou knihu pojednávající o historii městečka Chabařovice. Čtenář najde vždy na levé straně německý originální text, který je kopií staré kroniky, a vpravo jeho doslovný český překlad. Přínos kroniky je v tom, že zachycuje Chabařovice (dříve Karbitz) v době největšího rozvoje. Pojednává o historii obce od jejího založení do roku 1880. Příloha knihy obsahuje starou mapu Chabařovic a pohlednice města. Velmi zajímavé jsou pohledy na krásný evangelický kostel, který byl zbořen komunistickým…


Friedrich Sonnewend, Konrad Moißl, Julius Ernst Födisch, Jaroslaus Schaller, Karel Prošek: Ústí nad Labem - poklady německojazyčné vlastivědy města. Klikněte pro více informací.

4. Ústí nad Labem - poklady německojazyčné vlastivědy města
Friedrich Sonnewend, Konrad Moißl, Julius Ernst Födisch, Jaroslaus Schaller, Karel Prošek

Nakladatel: Karel Prošek
Rozsah: 291 stran
EAN: 9990003455468
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Cizí jazyky • Středověk a novověk • Němčina • Český jazyk • Historie, dějiny
Anotace: Kniha je transkripcí a doslovným překladem několika zajímavých německojazyčných knih pojednávajících o vlastivědě Ústí nad Labem. Je určena pro širokou veřejnost zajímající se o historii, geografii, lokální pověsti a původní tradice. Hlavní část publikace tvoří překlad dějin Ústí nad Labem od Julia Ernsta Födische z roku 1873. Byla to vůbec první ústecká vlastivěda vydaná knižně. Další podstatnou část knihy tvoří překlad vlastivědy Ústí nad Labem od Konrada Moißla. Jedná se o nejzajímavější části pojednávající o zvycích, tradicích a pověrách z Ústecka v 19. století a také povídání o nejvýznamnějších osobnostech města Ústí dané…


Karel Prošek, Gustav Simon: Církevní dějiny Chabařovic. Klikněte pro více informací.

5. Církevní dějiny Chabařovic
Karel Prošek, Gustav Simon

Nakladatel: Karel Prošek
Rozsah: 62 stran
EAN: 9788027024698
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny • Náboženství, teologie • Středověk a novověk • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Kniha pojednává o církevních dějinách městečka Chabařovice u Ústí nad Labem od počátku jeho dějin až do 20. století. V příloze kniha obsahuje fotografickou přílohu se zmizelými církevními památkami z Chabařovic a jejich okolí.


  

  

1 – 5 / 5

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]