Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Institut pro studium literatury.

Bylo nalezeno 18 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Lucie Merhautová (ed.), Luboš Merhaut (ed.): Čtení o T. G. Masarykovi. Klikněte pro více informací.

1. Čtení o T. G. Masarykovi
Lucie Merhautová (ed.), Luboš Merhaut (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899663
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Antologie Čtení o T. G. Masarykovi představuje období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy. Podtitul Literatura – člověk – svět upozorňuje na komplexnost Masarykova estetického myšlení, na jeho mezioborovou souvztažnost. Široká znalost umění a literatury souvisela s Masarykovou představou vzdělanosti a vycházel z ní zpravidla i ve svých pracích filozofických, sociologických, historických a politických. Chronologicky řazený výběr z obsáhlého materiálu zahrnuje texty různých žánrů a rozmanité povahy, usiluje o reprezentativnost zejména z hlediska tematického a zároveň volbou autorů významných, resp. zastupujících nejzávažnější…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.09.2027


Michael Špirit (ed.): Čtení o Václavu Havlovi. Klikněte pro více informací.

2. Čtení o Václavu Havlovi
Michael Špirit (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899007
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Z nesmírně rozsáhlé havlovské literatury vybírá Čtení o Václavu Havlovi nejcennější bezprostřední kritické ohlasy na autorova dramatická a esejistická díla. Stati Evy Uhlířové, Jana Grossmana, Sergeje Machonina, Jindřicha Černého, Ivana M. Jirouse či Jany Patočkové sledují dramatickou tvorbu Václava Havla od premiéry Zahradní slavnosti v roce 1963 až do posledního dramatického (a filmového) díla Odcházení. Kniha se soustředí na pojednání o tematických a tvárných dominantách Havlovy tvorby (divadelní hry Vyrozumění, Largo desolato a Pokoušení), neopomíjí ale ani kritiku autorových esejí (Dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných, Letní přemítání, Prosím stručně). Vedle…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Martin Pokorný (ed.): Čtení o Dantovi Alighierim. Klikněte pro více informací.

3. Čtení o Dantovi Alighierim
Martin Pokorný (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899564
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Čtení o Dantovi Alighierim je první samostatnou publikací, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních překladech, rozborů jeho poetiky je v našem prostředí však zřetelný nedostatek. Stati z rozmezí let 1890–1910 byly vybrány tak, aby předvedly podrobnou analýzu konkrétních úseků básnického textu a poskytly zájemci o výklad nástroje, jichž bude schopen využít i samostatně. Někdy jsou probírány zdánlivé kuriozity, jež ale mohou poskytnout obecnější klíč: Jak to, že je v pekle vidět? Proč se poutník Dante na některé hříšníky obrací s otevřeným vztekem? Jindy…
Databáze knih: 95 % (4 hodnocení)


Annalisa Cosentino (ed.): Čtení o Bohumilu Hrabalovi. Klikněte pro více informací.

4. Čtení o Bohumilu Hrabalovi
Annalisa Cosentino (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899526
Kategorie: Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice • Český jazyk
Anotace: Čtení o Bohumilu Hrabalovi přináší kritickou reflexi autorova díla, která je reprezentována hlavně pracemi, jež se věnují obecnějším problémům literární poetiky a snaží se Hrabalovy texty i myšlení analyzovat v souvislosti s evropskou kulturní a literární tradicí 20. století. Knihu zahajuje zakladatelský kritický rozbor, který v r. 1956 Hrabalovu psaní věnoval Václav Havel; dále jsou v ní zastoupeny další mezníkové studie (Emanuel Frynta, Jan Lopatka, Josef Zumr, Milan Jankovič), opomenuta nezůstává ani zahraniční reflexe (Giuliana Polenta) a biograficky laděné texty (Josef Škvorecký, Jan Zábrana, Jan Skácel). Zařazené autorské texty autoreflexivního rázu…
Databáze knih: 80 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 16.11.2026


Jan Wiendl (ed.): Čtení o Karlu Teigovi. Klikněte pro více informací.

5. Čtení o Karlu Teigovi
Jan Wiendl (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899274
Kategorie: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Texty o díle Karla Teigeho, jež přináší tato antologie, vytvářejí mnohovrstevný a v lecčems protikladně vyhraněný obraz přijetí Teigových programových a teoretických prací a kulturněpolitických postojů – tak, jak se formovaly v prvních dvou dekádách jeho působení, tedy v letech 1919 až 1938. Polemické a kritické články, recenze a zprávy postupují od nejranější recepce Teigových stanovisek spojených zejména se sdružením Devětsil a diskusemi o proletářské literatuře k podnětům poetistickým a surrealistickým; antologie se zaměřuje také na tzv. generační diskusi, v níž Teige hájí svobodu umělecké tvorby a současně se dosud – sám bezpartijní –…
Databáze knih: 60 % (1 hodnocení)


Eva Jelínková (ed.), Michael Špirit (ed.): Echa 2010–2011. Klikněte pro více informací.

6. Echa 2010–2011
Eva Jelínková (ed.), Michael Špirit (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899083
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Echa 2010–2011 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu od podzimu 2010 do prosince 2011 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit prostor pro původní, věcné a kritické myšlení opírající se o odpovědný pramenný průzkum a nezbytnou bibliografickou, textologickou, literárněhistorickou i teoretickou práci. Texty jednotlivých příspěvků se zabývají novými pracemi z české a překladové humanitní produkce, věnují se rovněž monografickým bilancím, dále…


Eva Jelínková (ed.), Michael Špirit (ed.): Echa 2013. Klikněte pro více informací.

7. Echa 2013
Eva Jelínková (ed.), Michael Špirit (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899021
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Echa 2013 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu po celý rok 2013 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit prostor pro původní, věcné a kritické myšlení opírající se o odpovědný pramenný průzkum a nezbytnou bibliografickou, textologickou, literárněhistorickou i teoretickou práci. Texty jednotlivých příspěvků se zabývají novými pracemi z české a překladové humanitní produkce, věnují se rovněž monografickým bilancím, dále vztahům mezi…


Eva Jelínková (ed.), Michael Špirit (ed.): Echa 2014. Klikněte pro více informací.

8. Echa 2014
Eva Jelínková (ed.), Michael Špirit (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899205
Kategorie: Film, divadlo
Anotace: Echa 2014 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu po celý rok 2014 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit prostor pro původní, věcné a kritické myšlení opírající se o odpovědný pramenný průzkum a nezbytnou bibliografickou, textologickou, literárněhistorickou i teoretickou práci. Tématem jednotlivých příspěvků je nejčastěji reflexe aktuálně vydávaných publikací relevantních pro literární vědu, konstantní pozornost je věnována též edičnímu…
K vypůjčení do: 21.04.2025


Eva Jelínková (ed.), Michael Špirit (ed.): Echa 2015. Klikněte pro více informací.

9. Echa 2015
Eva Jelínková (ed.), Michael Špirit (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899434
Kategorie: Film, divadlo
Anotace: Echa 2015 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu po celý rok 2015 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit prostor pro původní, věcné a kritické myšlení opírající se o odpovědný pramenný průzkum a nezbytnou bibliografickou, textologickou, literárněhistorickou i teoretickou práci. Tématem jednotlivých příspěvků je nejčastěji reflexe aktuálně vydávaných publikací relevantních pro literární vědu, konstantní pozornost je věnována též edičnímu…


Eva Jelínková (ed.): Echos 2014. Klikněte pro více informací.

10. Echos 2014
Eva Jelínková (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899243
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Echos 2014 shrnují recenzní příspěvky a články k česko-německým kulturním vztahům, resp. výzkumům zaměřeným na tuto oblast. Zabývají se převážně podněty v problematice německy psané literatury v českých zemích. Vydání elektronické knihy navazuje na předchozí průběžné zpřístupňování příspěvků na stránkách Institutu pro studium literatury, a to česky (www.ipsl.cz/echos) a německy (www.ipsl.cz/d-echos). V Echos, vydávaných Institutem pro studium literatury ve spolupráci s Ústavem germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Rakouským kulturním fórem v Praze se setkávají publikace odborníků působících v České republice i za jejími…
K vypůjčení do: 19.04.2025


  

  

1 – 10 / 18

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]