Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Institut pro studium literatury.

Bylo nalezeno 8 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Lucie Merhautová (ed.), Luboš Merhaut (ed.): Čtení o T. G. Masarykovi. Klikněte pro více informací.

1. Čtení o T. G. Masarykovi
Lucie Merhautová (ed.), Luboš Merhaut (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
Rozsah: 366 stran
EAN: 9788087899663
Kategorie: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Antologie Čtení o T. G. Masarykovi představuje období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy. Podtitul Literatura – člověk – svět upozorňuje na komplexnost Masarykova estetického myšlení, na jeho mezioborovou souvztažnost. Široká znalost umění a literatury souvisela s Masarykovou představou vzdělanosti a vycházel z ní zpravidla i ve svých pracích filozofických, sociologických, historických a politických. Chronologicky řazený výběr z obsáhlého materiálu zahrnuje texty různých žánrů a rozmanité povahy, usiluje o reprezentativnost zejména z hlediska tematického a zároveň volbou autorů významných, resp. zastupujících nejzávažnější…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.09.2027


Michael Špirit: Čtení o Václavu Havlovi. Klikněte pro více informací.

2. Čtení o Václavu Havlovi
Michael Špirit

Nakladatel: Institut pro studium literatury
Rozsah: 192 stran
EAN: 9788087899007
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Cizí jazyky
Anotace: Z nesmírně rozsáhlé havlovské literatury vybírá Čtení o Václavu Havlovi nejcennější bezprostřední kritické ohlasy na autorova dramatická a esejistická díla. Stati Evy Uhlířové, Jana Grossmana, Sergeje Machonina, Jindřicha Černého, Ivana M. Jirouse či Jany Patočkové sledují dramatickou tvorbu Václava Havla od premiéry Zahradní slavnosti v roce 1963 až do posledního dramatického (a filmového) díla Odcházení. Kniha se soustředí na pojednání o tematických a tvárných dominantách Havlovy tvorby (divadelní hry Vyrozumění, Largo desolato a Pokoušení), neopomíjí ale ani kritiku autorových esejí (Dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných, Letní přemítání, Prosím stručně). Vedle…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Martin Pokorný (ed.): Čtení o Dantovi Alighierim. Klikněte pro více informací.

3. Čtení o Dantovi Alighierim
Martin Pokorný (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
Rozsah: 196 stran
EAN: 9788087899564
Kategorie: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Čtení o Dantovi Alighierim je první samostatnou publikací, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních překladech, rozborů jeho poetiky je v našem prostředí však zřetelný nedostatek. Stati z rozmezí let 1890–1910 byly vybrány tak, aby předvedly podrobnou analýzu konkrétních úseků básnického textu a poskytly zájemci o výklad nástroje, jichž bude schopen využít i samostatně. Někdy jsou probírány zdánlivé kuriozity, jež ale mohou poskytnout obecnější klíč: Jak to, že je v pekle vidět? Proč se poutník Dante na některé hříšníky obrací s otevřeným vztekem? Jindy…
Databáze knih: 96 % (5 hodnocení)


Annalisa Cosentino (ed.): Čtení o Bohumilu Hrabalovi. Klikněte pro více informací.

4. Čtení o Bohumilu Hrabalovi
Annalisa Cosentino (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
Rozsah: 188 stran
EAN: 9788087899526
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Český jazyk • Biografie, osobnosti
Anotace: Čtení o Bohumilu Hrabalovi přináší kritickou reflexi autorova díla, která je reprezentována hlavně pracemi, jež se věnují obecnějším problémům literární poetiky a snaží se Hrabalovy texty i myšlení analyzovat v souvislosti s evropskou kulturní a literární tradicí 20. století. Knihu zahajuje zakladatelský kritický rozbor, který v r. 1956 Hrabalovu psaní věnoval Václav Havel; dále jsou v ní zastoupeny další mezníkové studie (Emanuel Frynta, Jan Lopatka, Josef Zumr, Milan Jankovič), opomenuta nezůstává ani zahraniční reflexe (Giuliana Polenta) a biograficky laděné texty (Josef Škvorecký, Jan Zábrana, Jan Skácel). Zařazené autorské texty autoreflexivního rázu…
Databáze knih: 80 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 16.11.2026


Jan Wiendl (ed.): Čtení o Karlu Teigovi. Klikněte pro více informací.

5. Čtení o Karlu Teigovi
Jan Wiendl (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
Rozsah: 212 stran
EAN: 9788087899274
Kategorie: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Texty o díle Karla Teigeho, jež přináší tato antologie, vytvářejí mnohovrstevný a v lecčems protikladně vyhraněný obraz přijetí Teigových programových a teoretických prací a kulturněpolitických postojů – tak, jak se formovaly v prvních dvou dekádách jeho působení, tedy v letech 1919 až 1938. Polemické a kritické články, recenze a zprávy postupují od nejranější recepce Teigových stanovisek spojených zejména se sdružením Devětsil a diskusemi o proletářské literatuře k podnětům poetistickým a surrealistickým; antologie se zaměřuje také na tzv. generační diskusi, v níž Teige hájí svobodu umělecké tvorby a současně se dosud – sám bezpartijní –…
Databáze knih: 60 % (1 hodnocení)


Michal Topor: Berlínské epizody. Klikněte pro více informací.

6. Berlínské epizody
Michal Topor

Nakladatel: Institut pro studium literatury
Rozsah: 398 stran
EAN: 9788087899137
Kategorie: Historie, dějiny • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Kniha Berlínské epizody mapuje prostřednictvím dosud nezpracovaných a v naprosté většině nepublikovaných archivních materiálů (univerzitních matrik, korespondencí, zápisků apod.) berlínské cesty a pobyty česky i německy mluvících studentů a badatelů pocházejících z Čech a Moravy. Právě díky jejich svědectvím přináší zásadní informace k poznání základů filologických oborů jak v českých zemích, tak v berlínském univerzitním prostředí, a to v době jejich zásadních proměn, hledání a nalézání moderních metodologických přístupů. Na poli filologicky založených disciplín přitahoval Berlín logicky v první řadě germanisty, resp. různě…


Michal Topor (ed.): Čtení o Jaroslavu Vrchlickém. Klikněte pro více informací.

7. Čtení o Jaroslavu Vrchlickém
Michal Topor (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
Rozsah: 184 stran
EAN: 9788087899014
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Český jazyk • Biografie, osobnosti
Anotace: Kniha ukazuje básníka Jaroslava Vrchlického z perspektivy tázání po životnosti díla, jak byla sledována v kritické rozpravě v prvních čtyřiceti letech 20. století – zčásti už za života autorova. Čtení o Jaroslavu Vrchlickém je uvedeno studií, která provádí po debatách o básníkově tvorbě od sedmdesátých let 19. století až po poválečnou literárněhistorickou produkci (často schematizující začleňování básníkova odkazu do aktuálního kánonu) a moderní básnické výbory z jeho díla. Antologie přináší jak texty podrývající roli a význam Jaroslava Vrchlického pro „dnešek“ (Viktor Dyk, J. S. Machar), tak pokusy o jeho kritickou rehabilitaci, vyzdvižení živých…


Libuše Heczková: Čtení o Elišce Krásnohorské. Klikněte pro více informací.

8. Čtení o Elišce Krásnohorské
Libuše Heczková

Nakladatel: Institut pro studium literatury
Rozsah: 196 stran
EAN: 9788087899281
Kategorie: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Čtení o Elišce Krásnohorské črtá příběh utváření obrazu kritičky, básnířky a emancipační aktivistky Elišky Krásnohorské, a to ve čtyřech obdobích jejího života: chronologicky pořádaný výbor z recenzí, článků, polemik, zpráv a kritik sleduje tuto jedinou básnířku „vyššího slohu“ od raných libret a sbírek básní, přes smetanovská libreta, soustavnou činnost literárněkritickou, vrcholné překlady poezie až k pozdním sbírkám a hlavně k ženským feministickým vzdělávacím a politickým snahám. Antologie zaznamenává nejen básnické a kritické polemiky při prosazování moderního pojetí literatury a překladu, ale i osobní, často genderově podmíněné útoky. Kniha…


  

  

1 – 8 / 8

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]