Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Indeart.

Bylo nalezeno 31 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Jaroslav Havlíček: Neviditelný. Klikněte pro více informací.

1. Neviditelný
Jaroslav Havlíček

Nakladatel: Indeart
EAN: 9788087808092
Klíčová slova: Česká a světová literatura
Anotace: Děj knihy se odehrává v bohaté rodině, která se postupně rozpadá. Hlavním hrdinou je inženýr Petr, který si vezme dědičku továrny. Po svatbě zjistí, že s nimi v domě žije bláznivý strýček, který si myslí, že je neviditelný. Tento stav postupně rozvrátí jeho manželství a Petrova žena se nakonec také zblázní. Zfilmováno pod názvem Prokletí domu Hajnů.
Databáze knih: 93 % (635 hodnocení)


Rudolf Těsnohlídek: Liška Bystrouška. Klikněte pro více informací.

2. Liška Bystrouška
Rudolf Těsnohlídek

Nakladatel: Indeart
EAN: 9788087808061
Klíčová slova: Česká a světová literatura
Anotace: Jiskří humorem, laskavým a trošku rozmarně pichlavým zároveň. Zaujme zvláštním pojetím prolínání světa lidí a zvířat, zemitostí, laskavou životní filozofií až mystičností. Kniha Liška Bystrouška se stala známá především díky svému zpracování světoznámým skladatelem Leošem Janáčkem. Autor ve svém lyricky laděném příběhu dokázal dovedně užít nářečí, hlavně v promluvách jednotlivých zvířat. Samotný příběh vypráví o lištičce, která byla jako mládě uloupena hajným pro jeho malého vnuka, ale po mnoha peripetiích se jí povedlo uprchnout zpět do lesa, kde našla svůj nový domov.
Databáze knih: 83 % (128 hodnocení)


Josef K. Šlejhar: Kuře melancholik - - Ukolébavka. Klikněte pro více informací.

3. Kuře melancholik - - Ukolébavka
Josef K. Šlejhar

Nakladatel: Indeart
EAN: 9788087808153
Klíčová slova: Česká a světová literatura • Klasická literatura
Anotace: Kuře melancholik - Malému chlapci v Kuřeti melancholikovi nejdříve umírá matka a musí snášet nelehké soužití s otcem a macechou, kterým je lhostejný. Poté musí strpět nenávist cizích služebných a nakonec i surovost svých nových opatrovníků. Před smrtí je ke všemu stižen těžkou chorobou, ale ta je už bezděčným unikáním ze světa plného krutosti.Umírající chlapec v Kuřeti melancholikovi těsně před smrtí na chvíli pocítí jakési mystické vytržení; celá kůlna, do níž byl uvržen k dožití, se najednou rozzáří, dovnitř vniká mohutné světlo a „mrtvá hmota jakoby vzburcována k životu“. Agonie je ve Šlejharově podání stavem náhlé aktivizace duševní činnosti,…
Databáze knih: 82 % (896 hodnocení)


Stanislav Brabec: Zahrada ztracených duší. Klikněte pro více informací.

4. Zahrada ztracených duší
Stanislav Brabec

Nakladatel: Indeart
EAN: 9788075191281
Klíčová slova: Krimi, detektivky • Historické krimi
Anotace: Hornická osada Mže, se před polovinou třináctého století, nebývale rozrůstá. Vždyť stříbro je to, co nejvíce zajímá krále a vládnoucí šlechtu kolem něj. Její věhlas by mohl co chvíli zastínit i blízký Kladrubský klášter. Mohl, ale - zatím spolu musí tyto osady žít ve vzájemné shodě. Vždyť vyrvat Zemi to, co je v ní od věků skryto, potřebuje podporu i od Boha, jehož jsou mniši tak horlivými služebníky. Je však mnoho prokletí, jež na sebe mohou tito dělníci v hoře přivolat a teď se zdá, že jedno z nich je již zde! Ztrácejí se jim děti! A nejen jim! I v širém okolí! Jedno, zda urozeným, bohatým, či chudým. Uteče mnoho času, než jejich tělíčka vydá les,…
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.01.2022


Mark Twain: Americký nápadník. Klikněte pro více informací.

5. Americký nápadník
Mark Twain

Nakladatel: Indeart
EAN: 9788087997505
Klíčová slova: Anekdoty, satira
Anotace: Rozmarná historie příbuzných, žijících na obou protilehlých březích Atlantiku, soupeřících o lordský titul a bohaté anglické hrabství. Satira, místy až groteskní, ukazuje anglický aristokratický snobismus i protější „demokratický“ amerikanismus s jeho kultem peněžního úspěchu. Berkeley, syn angl. hraběte odpluje do hlavního města Spojených států, aby se zřekl svého dědictví. Opustí domov proto, že nechce těžit ze svého postavení, nýbrž jen z vlastní práce. Hodlá žít, jak říká, jako prostý mezi prostými a rovný mezi rovnými. Ale ve vysněné zemi je společná jediná rovnost - bezohledná honba za dolarem, a tak je naivní snílek brzy vyléčen ze svého idealismu...
Databáze knih: 80 % (4 hodnocení)


Jaroslav Havlíček: O marné lásce. Klikněte pro více informací.

6. O marné lásce
Jaroslav Havlíček

Nakladatel: Indeart
EAN: 9788087808108
Klíčová slova: Česká a světová literatura • Klasická literatura
Anotace: Soubor šesti krátkých próz seřazených jako cyklus milostných příběhů z Havlíčkovy povídkářské tvorby z let jeho zralosti.
Databáze knih: 70 % (4 hodnocení)


Miroslav Skačáni: Vraždy ze závisti. Klikněte pro více informací.

7. Vraždy ze závisti
Miroslav Skačáni

Nakladatel: Indeart
EAN: 9788075190888
Klíčová slova: Krimi, detektivky • České krimi
Anotace: Téma nemocničních vražd zaujalo autora, povoláním psychiatra, k napsání fiktivního kriminálního příběhu. V něm vykresluje možné duševní hnutí vraha, který se ze závisti k lékařům odhodlá v nemocnici zabíjet. Dramatický příběh nepostrádá prvky napínavé četby a autorova znalost prostředí dodává knize na autentičnosti.
Databáze knih: 68 % (5 hodnocení)
K vypůjčení do: 12.06.2022


Rudolf Polách: Hliněné nohy matematiky. Klikněte pro více informací.

8. Hliněné nohy matematiky
Rudolf Polách

Nakladatel: Indeart
EAN: 9788087997963
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Kniha o všemohoucnosti matematiky je z oboru science fiction. Matematické techniky znásilňují skutečnost do lineární podoby. Je dobré vědět o omezenosti matematiky a o neomezenosti vlastní nadřazenosti matematiků.
K vypůjčení do: 31.10.2021


Rudolf Polách: Von dem Begriff Cosmona. Klikněte pro více informací.

9. Von dem Begriff Cosmona
Rudolf Polách

Nakladatel: Indeart
EAN: 9788075190246
Klíčová slova: Cizí jazyky • Němčina • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Der Mensch wird sich seiner Existenz bewusst sein, wenn er beginnt, sich seine Hand anzusehen. Die Komplexität der Einzelwesen und der Sachen ist eine natürliche Voraussetzung der Erkenntnis und so betrachten wir auch das Universum. Milliarden von Galaxien haben an dieser Auffassung nichts geändert. Ich sage, dass es etwas gibt, was kein Ganzes ist, sondern zwei Teile hat. Die hier angeführten Cosmona-Definitionen stellen eine kürzeste mögliche Formulierung von Cosmona dar. Ich denke, die Folgen der Cosmona-Idee auf die Existenz des menschlichen Geschlechtes sind des Lesens wert.
K vypůjčení do: 23.01.2022


Rudolf Polách: O pojmu COSMONA. Klikněte pro více informací.

10. O pojmu COSMONA
Rudolf Polách

Nakladatel: Indeart
EAN: 9788075190093
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: „Člověk si uvědomí že je, když si začne prohlížet svou ruku. Celistvost jedinců a věcí je přirozeným předpokladem poznání a tak i chápeme vesmír. Miliardy galaxií na tomto pohledu nic nezměnily. Říkám, že je něco , co není celek, ale má části. Zde uvedené definice cosmony jsou jejím co nejstručněji možným vyjádřením. Důsledky myšlenky cosmony na existenci lidského rodu, myslím, stojí za přečtení.“.
K vypůjčení do: 01.12.2021


  

  

1 – 10 / 31

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]