Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Filosofia.

Bylo nalezeno 17 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Milan Sobotka: Fenomenologie ducha. Klikněte pro více informací.

1. Fenomenologie ducha
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Milan Sobotka

Nakladatel: Filosofia
Rozsah: 591 stran
EAN: 9788070075531
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Filozofie
Anotace: Dílo, koncipované Hegelem jako úvod do systému a současně jako filosofické ospravedlnění systému, přerostlo v neopakovatelný výklad systému samého. Ovlivnilo evropské duchovní dějiny a filosofické poznání v řadě jeho oblastí. Překlad, mající počáteční východisko v překladu Jana Patočky, se opírá o akademické vydání a přejímá z něho rozsáhlé poznámky, které odkazují na filosofický, vědecký a literární kontext Hegelových myšlenek a přinášejí také odkazy na věcně související místa v textu. Vznikl ve snaze dostát současným nárokům na vydávání klasických děl a pokročilejšímu stavu bádání.
Databáze knih: 91 % (13 hodnocení)


Ludwig Wittgenstein: Filosofická zkoumání. Klikněte pro více informací.

2. Filosofická zkoumání
Ludwig Wittgenstein

Nakladatel: Filosofia
Rozsah: 282 stran
EAN: 9788070075975 借
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Filozofie
Anotace: Filosofická zkoumání (1953) vydali z Wittgensteinovy pozůstalosti jeho žáci jako rekonstrukci knihy, na níž pracoval od roku 1929 a jež měla jako vyjádření jeho filosofie nahradit Tractatus logico-philosophicus (1921). Využili přitom především text z přelomu třicátých a čtyřicátých let, s nímž byl Wittgenstein zřejmě dlouhodobě spokojen. Přes výhrady, jež lze zpětně k jejich ediční práci mít, se jim podařilo sestavit jednu z nejvlivnějších filosofických knih uplynulého století. Wittgenstein díky ní proslul jako filosof, který namísto zodpovídání filosofických otázek navrhuje jejich diskvalifikaci na základě rozboru fungování jazyka. Nejznámější úvodní desítky…
Databáze knih: 89 % (19 hodnocení)


G. M. Tamás: K filosofii socialismu. Klikněte pro více informací.

3. K filosofii socialismu
G. M. Tamás

Nakladatel: Filosofia
Rozsah: 242 stran
EAN: 9788070074534
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Filozofie
Anotace: G. M. Tamás je dnes znám jako marxista, bývalý disident a liberální postdisident, není však známo, jak režimy před rokem 1989 a po něm vlastně analyzoval. Tento výbor si klade za úkol napravit právě tento nedostatek a poprvé v českém jazyce zpřístupňuje šest filosofických esejů, v nichž se Tamás podrobně a do hloubky zabývá problémy minulosti a budoucnosti socialismu a kapitalismu. Nadto jsou jeho teoretické úvahy zřejmými zásahy do politických debat dneška, především do debat probíhajících v dnešní střední Evropě.
Databáze knih: 82 % (9 hodnocení)


Egon Bondy: Pracovní analýza a jiné texty. Klikněte pro více informací.

4. Pracovní analýza a jiné texty
Egon Bondy

Nakladatel: Filosofia
Rozsah: 412 stran
EAN: 9788070074862
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Filozofie
Anotace: Pracovní analýza (1969) představuje jednu z nejrozsáhlejších teoretických prací Egona Bondyho a je vůbec nejrozsáhlejší prací, v níž se Bondy věnuje analýze tehdejšího politického systému. Řadu otázek tematizuje pouze zde a ve svých pozdějších textech pak již vychází přímo ze závěrů tohoto rozboru. To činí Pracovní analýzu mimořádným textem, který umožňuje nahlédnout společně s již vydanými texty vývoj Bondyho politického myšlení v jeho celistvosti. Zároveň je však i mimořádným historickým dokumentem reflektujícím z hlediska širších geopolitických souvislostí politickou situaci v tehdejším Československu. Součástí výboru je rovněž několik kratších…
Databáze knih: 100 % (5 hodnocení)


Marta Vlasáková, Jaroslav Peregrin: Filosofie logiky. Klikněte pro více informací.

5. Filosofie logiky
Marta Vlasáková, Jaroslav Peregrin

Nakladatel: Filosofia
Rozsah: 403 stran
EAN: 9788070074930
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Filozofie
Anotace: Kniha je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; je ovšem napsána trochu jinak, než bývají knihy o filosofii logiky po světě obvykle psány. Na jedné straně se snaží ukazovat, že problémy, s nimiž logika a filosofie logiky zápasí, často vznikly mnohem dříve než v době, kdy se objevila moderní logika; na druhé straně se ale snaží ukázat, že je tu specifický druh filosofických problémů týkajících se logiky, který skutečně vznikl až se vznikem moderní logiky a kterému dosud není věnována patřičná pozornost. Kromě tradičních témat (například problematika logických paradoxů, vymezení logické formy, logické zachycení…
Databáze knih: 100 % (3 hodnocení)


André Comte-Sponville: Duch ateismu. Klikněte pro více informací.

6. Duch ateismu
André Comte-Sponville

Nakladatel: Filosofia
Rozsah: 220 stran
EAN: 9788070076460
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Filozofie • Náboženství, teologie • Společenské, humanitní vědy
Anotace: André Comte-Sponville je současný francouzský filosof a mediální osobnost. Po ukončení studií pracoval jako učitel filosofie na středních školách, později byl téměř patnáct let univerzitním profesorem, nejdéle na katedře filosofie univerzity Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Po mezinárodním úspěchu knihy Petit Traité des grandes vertus, 1995 (Malá kniha o velkých ctnostech) se rozhodl věnovat výlučně spisovatelské a přednáškové činnosti. Je častým přispěvatelem předních listů jako Le Monde, Libération či Le Nouvel Observateur i hostem francouzských televizních pořadů. Rovněž pořádá přednášky pro soukromé firmy i odborové organizace. Osm let byl členem Národního poradního výboru pro etiku…
Databáze knih: 95 % (4 hodnocení)


Deborah Cameronová: Mýtus o Marsu a Venuši. Klikněte pro více informací.

7. Mýtus o Marsu a Venuši
Deborah Cameronová

Nakladatel: Filosofia
Rozsah: 248 stran
EAN: 9788070075135
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Filozofie
Anotace: Široce rozšířené představy o genderu a komunikaci, jak je zachycuje název bestselleru Johna Gray Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, mohou mít některé nečekané a dalekosáhlé důsledky. Ovlivňují naše postoje k fenoménu date rape i naše očekávání ohledně studijních výkonů, mohou vést k diskriminaci na trhu práce a na pracovišti. Kniha Deborah Cameronové představuje široké spektrum výsledků výzkumů na toto téma a ukazuje, jak vzdálené jsou často od toho, co jsme zvyklí číst v populární literatuře.
Databáze knih: 88 % (8 hodnocení)


Michael Dummett: O přistěhovalectví a uprchlících. Klikněte pro více informací.

8. O přistěhovalectví a uprchlících
Michael Dummett

Nakladatel: Filosofia
Rozsah: 196 stran
EAN: 9788070074626
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Politika, společnost
Anotace: Sir Michael Dummett se v knize srozumitelnou formou vyrovnává s typickými argumenty odpůrců imigrace (uprchlíci jako kulturní a ekonomická hrozba, přelidnění atd.) a nabízí přístup založený na povinnosti státu pomáhat druhým v nouzi, právu na útočiště a zachování lidské důstojnosti potřebných. Byť Dummett neupírá státům právo odmítat cizince, ukazuje na konkrétních příkladech, že uplatnění tohoto práva je často motivováno rasismem a xenofobií a že mnohdy porušuje Ženevskou úmluvu o uprchlících. Ukazuje též, jak se v Británii heslo „tvrdé politiky vůči přistěhovalcům“ odpoutalo od reality a stalo se prostředkem, jímž se politické strany snaží získat hlasy…
Databáze knih: 80 % (6 hodnocení)


Vojtěch Kolman: O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Klikněte pro více informací.

9. O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat
Vojtěch Kolman

Nakladatel: Filosofia
Rozsah: 297 stran
EAN: 9788070074985
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Filozofie
Anotace: Má-li věda za cíl poznání a ovládnutí světa, je umění především prostředkem poznání nás samých. Ba co víc, umožňuje nám nahlédnout, že každé poznání je v nějakém ohledu sebepoznání, jak to explicitně hlásá filosofie německého idealismu. V knize je tento reflexivní koncept zkušenosti rozvíjen na cestě od obecných problémů logiky a matematiky po konkrétní problémy hudební zkušenosti. Zvláštní důraz je kladen na povahu emocí spojovaných s hudbou: Je cílem umění emoce vyvolávat, nebo od nich získávat odstup? Jsou afektivní a kognitivní aspekty zkušenosti nezávislé, nebo se vzájemně podmiňují? Jsou emoce spíše intelektuální, či biologické povahy? Vedle Hegela a jeho teze,…
Databáze knih: 80 % (3 hodnocení)


James Garvey: Etika klimatické změny. Klikněte pro více informací.

10. Etika klimatické změny
James Garvey

Nakladatel: Filosofia
Rozsah: 275 stran
EAN: 9788070075548
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Filozofie
Anotace: Etika klimatické změny vyšla původně sice již v roce 2008, takže by se mohlo zdát, že ve světle nových poznatků musela zastarat. Garveyho kniha však není v první řadě souborem faktů o změně globálního klimatu a vlivu člověka na ni, ale filosofickým dílem, jež pojímá dané téma jako morální problém. To znamená, že některé faktické informace, jež Garvey uvádí, je třeba ve světle nových poznatků aktualizovat, ale filosofický obsah jeho knihy a návrhy na řešení situace jsou nejen stále platné, nýbrž vyznívají nyní naléhavěji než před deseti lety. O existenci klimatické změny a vlivu člověka na ni lze totiž dnes pochybovat ještě méně než tehdy, avšak lidstvo mezitím…
Databáze knih: 72 % (5 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 17

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]