Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Dauphin.

Bylo nalezeno 39 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

1. Ekonomie přírodních národů
Zdeněk Justoň

Vydáno: Dauphin
EAN: 9788072724192
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Autor se zabývá tím, jak lidé využívali zdroje přírody k uspokojování potřeb kultury. Ekonomické procesy tak lze vnímat jako toky energie, které plynou z přírody do kultury. Proto můžeme chápat zdroje přírody jako vstupy ekonomické činnosti lidí, potravu, movité a nemovité statky lidí jako výstupy a lidskou práci jako náklady kultury. Ekonomii chápe v etymologickém smyslu (řecky oikos znamená domov, domácnost, nomos zákon, mravní zvyk), tedy text sleduje, jak pravidla domácnosti fungují v komunitách přírodních národů a co se na těchto pravidlech muselo změnit, abychom dospěli k jejich moderní podobě. K tomuto účelu nechybí kapitoly týkající se rozdílů mužů a žen,…
Databáze knih: 86 % (10 hodnocení)


2. Největší ponorka na světě
André-Marcel Adamek

Vydáno: Dauphin
EAN: 9788072724116
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Největší ponorka na světě - báječná detektivka do které je snadno se ponořit!V námořním přístavu kdesi v Belgii se objeví obří ruská ponorka. Nikdo netuší, že je to největší ponorka na světě a nikdo také netuší, že nese nebezpečné tajemství. Hrabalovské postavičky ji okukují a neví. Žijí si své životy na hraně a netuší, že ponorka brzy vypluje a s ní i oni. Thriller plné bolestivé krásy z prosté lidské soudržnosti.
Databáze knih: 82 % (12 hodnocení)


3. Cochcárna
Jiří Bigas

Vydáno: Dauphin
EAN: 9788072724277
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Jiří Bigas smíchal pravdu a lež, tajemství, sexuál­ní fantazie jako sexuální úchylky, poživačnost, násilí, korupci, zločin, možná trest… A napsal mrazivý příběh o lidském sobectví, chamtivosti a nenasytnosti v dobovém obraze přelomu starého i nového milénia, ve společnosti, která lidi nutí skrývat se před ostatními, přetvařovat se, nasazovat si masku, přetvařovat se tak dlouho, až se maska stane vlastní tváří. To je Cochcárna! Můžeme mít všechno, celý svět, ale ztratíme duši. Tohle je kniha o moderním šílenství. Tohle je kniha o nás a lidech kolem nás, hrdinech nového milénia, o jakých si čteme v mediálních zkratkách černých kronik, barevných magazínů a…
Databáze knih: 75 % (11 hodnocení)
K vypůjčení do: 04.04.2023


4. Týdny
Olga Stehlíková

Vydáno: Dauphin
EAN: 9788072726530
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Nikde není určeno, že úkolem poezie je sdělovat krásu. Zvláštní blaho působí i pohyb drátěného kartáče proti srsti, tedy poezie, která ukazuje naši slabost. Verše, které přesně zaznamenávají, kde a jak v životě selháváme, do jakých propastí jsme se vrhli a proč. Vyzrálý básnický debut strašnické básnířky přináší napětí, nejistotu, vzrušení. A možná uvolnění. Možná.
Databáze knih: 74 % (13 hodnocení)
K vypůjčení do: 29.04.2025


5. TATI!
Eva Kantůrková

Vydáno: Dauphin
EAN: 9788072722341
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Láskyplný příběh. Celý se rozprostírá v otázkách a odpovědích dvou blízkých, navzájem provázaných osob. Otce a dcery. Samo povídání je příběhem. Příběh se v něm skrývá, a zároveň se z něj právě rodí. Je neslyšně strukturován autorčiným jemnocitem pro postupné poodhalování životních peripetií, vtipných okamžiků, krutých nebo dramatických okolností, nám neznámých osudů ve zdánlivě neuspořádané, ale vyhrocené formě, v rozhovoru. Příběhem se vine po celou dobu linie návratu, ohlédnutí, účtování, osvobozování, znovuobjevování, linie citu.
Databáze knih: 69 % (7 hodnocení)


6. Čtyři stěny
Alžběta Bublanová

Vydáno: Dauphin
EAN: 9788072724123
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Začínající autorka Alžběta Bublanová napsala soubor povídek Čtyři stěny, v nich dominují obrazy obyčejných osudů ve všedních situacích, které tak často odhalují marnost, bezvýchodnost, úzkost z budoucnosti. Postavy své banální rutiny provázejí dialogy plnými intrik, zástěrek i manipulací, komentáři, jimiž klamou sebe i své blízké. Jen tak mohou v tomto světě obstát. Protože jinak nic není. Žijeme ve světě, pobíháme po ulicích, spěcháme do práce, spěcháme do vztahů i ze vztahů. A když se zastavíme, stejně nic nevidíme.
Databáze knih: 54 % (10 hodnocení)


7. I tento list považujte za neúplný. Korepondence s Matějem Fenclem.
Jakub Deml

Vydáno: Dauphin
EAN: 9788072722495
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Druhý svazek pokračuje v ediční řadě Korespondence Jakuba Demla (1878 - 1961), která chce zpřístupnit některé dosud nevydané soubory básníkových dopisů. Dochovaly se jich tisíce desítkám adresátů. Potvrzují těsné spojení Demlova díla a života, ale také vyvracejí představu, že vše, co zažil, vepsal do svého díla nebo že vše, co sepsal, také publikoval. Tento soubor má také zásadní význam pro poznání Demlova díla, jeho literárních i duchovních zdrojů, a pro pochopení jeho životních podmínek v době, kdy začal zveřejňovat vlastní knihy (mj. v roce 1907 Homilie a básnickou prvotinu Notantur Lumina) a zároveň se pro svou spisovatelskou i vydavatelskou práci dostával do stále…
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)


8. O duši, šílenství a genialitě
Jaroslav Vacek

Vydáno: Dauphin
EAN: 9788072724376
Klíčová slova: Elektronické knihy - Výtvarné techniky
Anotace: Tato kniha je kniha o duši, o nemocech duše a o genialitě od biblického starověku až po současnost. Géniové jsou vzácným kořením lidského pokolení. Jejich kreativita překračuje obvyklé hranice. A právě to vyvolává nedůvěru. Jak je možné, že někdo v umění, vědě či technice dospěl až k vrcholům? Kde se v něm vzala jeho mimořádná vynalézavost? Že by zvláštní přízeň bohů? Nejsou v pozadí jeho kreativity nějaké tajuplné vlohy? Může být géniem obyčejný člověk, jehož duševní funkce nevybočují z populační normy?
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 04.04.2023


9. Curricula
František Listopad

Vydáno: Dauphin
EAN: 9788072723980
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Kdo mě zná (myslím na verše), případně mě nepozná. Kdo mě nezná (myslím na verše), snad mě nějakým způsobem rozpozná. Curricula čili Příprava minulosti je lehkou knížkou o těžkých věcech. Jsou to, abych tak řekl, errata životních incidentů, errata také v tom smyslu, čemu se verše jakoby omylem vyhýbají. Každá výhybka, dribl?, přetvářka? ovšem – jako masky – skrývá, ověřuje pravdu; přetvářky jsou zrcadlem tváře.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


10. Fokalizace (Analýza naratologické kategorie)
Jiří Hrabal

Vydáno: Dauphin
EAN: 9788072723904
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Naratologická studie se zabývá kategorií fokalizace v rozsahu, s nímž o ní nebylo dosud nejen v českém kontextu takto souvisle pojednáno. Práce není pouhým heuristickým zachycením proměn pojetí a významů kategorie fokalizace.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 39

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]