Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Dauphin.

Bylo nalezeno 39 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Robert Kačeňák: Milosrdná lež. Klikněte pro více informací.

1. Milosrdná lež
Robert Kačeňák

Nakladatel: Dauphin
EAN: 9788323872931
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Kniha Milosrdná lež nabízí jazykem plným metafor pohled do zákulisí života jedné nemocnice. Psychiatr Mário Sant je vášnivým mladým svůdcem, neustále hledajícím věčnost lásky v její pomíjivosti. Ze Santova odstupu pozorujeme nejen bizarní a zároveň obyčejné osudy pacientů, ale i každodennost nemocničního života, především na chirurgii a gynekologickém oddělení. Beznadějná snaha postav románu uniknout svému osudu stírá hranice mezi šílenstvím a touhou. Pláč přechází ve smích a naopak. Boj zdravotních sester o vlastní nezávislost se střídá s láskou na první pohled. To vše je zasazeno do devadesátých let minulého století, plných porevoluční eufórie, bojů o moc a…
Databáze knih: 91 % (7 hodnocení)


Zdeněk Justoň: Ekonomie přírodních národů. Klikněte pro více informací.

2. Ekonomie přírodních národů
Zdeněk Justoň

Nakladatel: Dauphin
EAN: 9788072724192
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: "Krásná kniha, která propojuje mnohé, je hluboká a přitom se čte skoro jedním dechem. Je málo knih, které pojednávají o tak dávných tématech a zároveň jsou tak současné." Tomáš Sedláček Světově ojedinělá výpravná kniha o hospodaření u "přírodních národů" odkud můžeme odvozovat i základy ekonomik dneška. A také kniha o tom jakým epochálním vynálezem je kuchyně a také o tom jak dar se stal zbožím a proč vznikly sociální nerovnosti a nekončící války. Od domácností bratří Neandrtálců přes domácnosti Austrálců, Indiánů obou Amerik, Melanésanů či Afričanů k domácnostem našich pradědů na počátku novověku. A o konci…
Databáze knih: 86 % (10 hodnocení)


André-Marcel Adamek: Největší ponorka na světě. Klikněte pro více informací.

3. Největší ponorka na světě
André-Marcel Adamek

Nakladatel: Dauphin
EAN: 9788072724116
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Hrabalovské pábení odehrávající se na dně moře i společnosti... Big Lebowski jako námořník, kurva, která není kurvou, alkohol a velká ruská ponorka! Thriller plné bolestivé krásy z prosté lidské soudržnosti. Přeložil Tomáš Kybal.
Databáze knih: 82 % (12 hodnocení)


Jiří Bigas: Cochcárna. Klikněte pro více informací.

4. Cochcárna
Jiří Bigas

Nakladatel: Dauphin
EAN: 9788072724277
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Jiří Bigas smíchal pravdu a lež, tajemství, sexuál­ní fantazie jako sexuální úchylky, poživačnost, násilí, korupci, zločin, možná trest… A napsal mrazivý příběh o lidském sobectví, chamtivosti a nenasytnosti v dobovém obraze přelomu starého i nového milénia, ve společnosti, která lidi nutí skrývat se před ostatními, přetvařovat se, nasazovat si masku, přetvařovat se tak dlouho, až se maska stane vlastní tváří. To je Cochcárna! Můžeme mít všechno, celý svět, ale ztratíme duši.
Databáze knih: 75 % (11 hodnocení)
K vypůjčení do: 04.04.2023


Olga Stehlíková: Týdny. Klikněte pro více informací.

5. Týdny
Olga Stehlíková

Nakladatel: Dauphin
EAN: 9788072726530
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Nikde není určeno, že úkolem poezie je sdělovat krásu. Zvláštní blaho působí i pohyb drátěného kartáče proti srsti, tedy poezie, která ukazuje naši slabost. Verše, které přesně zaznamenávají, kde a jak v životě selháváme, do jakých propastí jsme se vrhli a proč. Vyzrálý básnický debut strašnické básnířky přináší napětí, nejistotu, vzrušení. A možná uvolnění. Možná.
Databáze knih: 74 % (13 hodnocení)
K vypůjčení do: 29.04.2025


Eva Kantůrková: TATI!. Klikněte pro více informací.

6. TATI!
Eva Kantůrková

Nakladatel: Dauphin
EAN: 9788072722341
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Láskyplný příběh. Celý se rozprostírá v otázkách a odpovědích dvou blízkých, navzájem provázaných osob. Otce a dcery. Samo povídání je příběhem. Příběh se v něm skrývá, a zároveň se z něj právě rodí. Je neslyšně strukturován autorčiným jemnocitem pro postupné poodhalování životních peripetií, vtipných okamžiků, krutých nebo dramatických okolností, nám neznámých osudů ve zdánlivě neuspořádané, ale vyhrocené formě, v rozhovoru. Příběhem se vine po celou dobu linie návratu, ohlédnutí, účtování, osvobozování, znovuobjevování, linie citu.
Databáze knih: 69 % (7 hodnocení)


Alžběta Bublanová: Čtyři stěny. Klikněte pro více informací.

7. Čtyři stěny
Alžběta Bublanová

Nakladatel: Dauphin
EAN: 9788072724123
Klíčová slova: Elektronické knihy - Romány, povídky, novely
Anotace: Souboru povídek dominují obrazy obyčejných osudů ve všedních situacích, které tak často odhalují marnost, bezvýchodnost, úzkost z budoucnosti. Postavy své banální rutiny provázejí dialogy plnými intrik, zástěrek i manipulací, komentáři, jimiž klamou sebe i své blízké. Jen tak mohou v tomto světě obstát. Protože jinak nic není. Za knihu povídek Čtyři stěny obdržela Alžběta Bublanová od kademie literatury české Cenu K. H. Máchy.
Databáze knih: 54 % (10 hodnocení)


Jakub Deml: I tento list považujte za neúplný. Korepondence s Matějem Fenclem.. Klikněte pro více informací.

8. I tento list považujte za neúplný. Korepondence s Matějem Fenclem.
Jakub Deml

Nakladatel: Dauphin
EAN: 9788072722495
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Druhý svazek pokračuje v ediční řadě Korespondence Jakuba Demla (1878 - 1961), která chce zpřístupnit některé dosud nevydané soubory básníkových dopisů. Dochovaly se jich tisíce desítkám adresátů. Potvrzují těsné spojení Demlova díla a života, ale také vyvracejí představu, že vše, co zažil, vepsal do svého díla nebo že vše, co sepsal, také publikoval. Tento soubor má také zásadní význam pro poznání Demlova díla, jeho literárních i duchovních zdrojů, a pro pochopení jeho životních podmínek v době, kdy začal zveřejňovat vlastní knihy (mj. v roce 1907 Homilie a básnickou prvotinu Notantur Lumina) a zároveň se pro svou spisovatelskou i vydavatelskou práci dostával do stále…
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)


Jaroslav Vacek: O duši, šílenství a genialitě. Klikněte pro více informací.

9. O duši, šílenství a genialitě
Jaroslav Vacek

Nakladatel: Dauphin
EAN: 9788072724376
Klíčová slova: Elektronické knihy - Výtvarné techniky
Anotace: Tato kniha je kniha o duši, o nemocech duše a o genialitě od biblického starověku až po současnost. Géniové jsou vzácným kořením lidského pokolení. Jejich kreativita překračuje obvyklé hranice. A právě to vyvolává nedůvěru. Jak je možné, že někdo v umění, vědě či technice dospěl až k vrcholům? Kde se v něm vzala jeho mimořádná vynalézavost? Že by zvláštní přízeň bohů? Nejsou v pozadí jeho kreativity nějaké tajuplné vlohy? Může být géniem obyčejný člověk, jehož duševní funkce nevybočují z populační normy?
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 04.04.2023


František Listopad: Curricula. Klikněte pro více informací.

10. Curricula
František Listopad

Nakladatel: Dauphin
EAN: 9788072723980
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Kdo mě zná (myslím na verše), případně mě nepozná. Kdo mě nezná (myslím na verše), snad mě nějakým způsobem rozpozná. Curricula čili Příprava minulosti je lehkou knížkou o těžkých věcech. Jsou to, abych tak řekl, errata životních incidentů, errata také v tom smyslu, čemu se verše jakoby omylem vyhýbají. Každá výhybka, dribl?, přetvářka? ovšem – jako masky – skrývá, ověřuje pravdu; přetvářky jsou zrcadlem tváře.V Curriculech se nejedná o interpretaci, apologii či souhrn subjektivních a ještě méně objektivních událostí, které se dály nebo mohly přihodit; jsou toliko zázemím vymezeným prostorově v tom nejširším smyslu slova. Také zázemím lásky ("zmírni…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 39

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]