Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=CZ.NIC.

Bylo nalezeno 18 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Martin Malý: Porty, bajty, osmibity. Klikněte pro více informací.

1. Porty, bajty, osmibity
Martin Malý

Nakladatel: CZ.NIC
EAN: 9788088168393
Klíčová slova: Elektronické knihy, Učebnice, odborná literatura
Anotace: Po knize Hradla, volty, jednočipy přichází autor s volným pokračováním, v němž se od základů číslicové techniky přesuneme ke konstrukci složitějších obvodů - totiž vlastních počítačů. Na příkladu tří podrobně popsaných konstrukcí se čtenář naučí základní principy fungování osmibitových počítačů a vyzkouší si i jejich praktický návrh a zapojování. Konstrukce používají legendární osmibitové procesory Intel 8085, MOS 65C02 a Motorola 6809. Kniha popisuje nejen jejich zapojení, ale věnuje se i jejich programování ve strojovém kódu (assembleru). Autor se nevyhnul ani pokročilejším tématům, jako je generování zvuku, zapojování periferií nebo různým způsobům…
Databáze knih: 70 % (2 hodnocení)


Karel Burda: Kryptografie okolo nás. Klikněte pro více informací.

2. Kryptografie okolo nás
Karel Burda

Nakladatel: CZ.NIC
EAN: 9788088168492
Klíčová slova: Elektronické knihy, Učebnice, odborná literatura
Anotace: Kniha popisuje využití kryptografie v běžném životě. Nejprve jsou v knize vysvětleny vlastnosti vybraných kryptografických funkcí, jako je šifrování, hešování a podobně. S pomocí těchto obecných funkcí jsou poté popsány přenosové protokoly PGP, TLS, WPA, IPsec, SSH, Tor, DNSsec, IKE a MACsec, autentizační protokoly DAA, EAP, Kerberos a OpenID Connect, autorizační protokol OAuth, přístupový protokol RADIUS a nakonec platební protokoly 3D Secure a Bitcoin. Navíc jsou v knize popsány i systémy elektronické kontroly vstupu, elektronické bankovnictví a protokoly platebních karet.
Databáze knih: 50 % (2 hodnocení)


Radim Ošťádal, Andrea Kropáčová, Pavel Bašta, Jan Kolouch: CyberSecurity. Klikněte pro více informací.

3. CyberSecurity
Radim Ošťádal, Andrea Kropáčová, Pavel Bašta, Jan Kolouch

Nakladatel: CZ.NIC
EAN: 9788088168317
Klíčová slova: Elektronické knihy, Učebnice, odborná literatura
Anotace: Kniha CyberSecurity se primárně věnuje problematice kybernetické bezpečnosti. Prezentovány jsou základní principy, které by každá osoba, která využívá informační a komunikační technologie, měla respektovat a případně si je měla modifikovat v závislosti na činnosti či účelu, za kterým tyto technologie využívá. Zároveň však kniha obsahuje i dílčí výklad některých právních norem, které s problematikou kybernetické bezpečnosti bezprostředně souvisejí. Relativně samostatnou část knihy představuje komentář k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Vedle teoretické a právní části…
Databáze knih: 20 % (1 hodnocení)


Pavel Satrapa: IPv6. Klikněte pro více informací.

4. IPv6
Pavel Satrapa

Nakladatel: CZ.NIC
EAN: 9788088168430
Klíčová slova: Elektronické knihy, Učebnice, odborná literatura
Anotace: IPv6 je novou generací základního protokolu sítě Internet. Řeší především akutní nedostatek adres, ovšem přináší i řadu dalších zajímavých vlastností. V knize se podrobně seznámíte se základními principy IPv6 i jeho podpůrných a doprovodných prvků. Kromě obecného seznámení se schopnostmi protokolu se věnuje i jeho implementacím na vybraných platformách a obsahuje některá doporučení pro praktické použití. Čtvrté vydání odráží aktuální stav příslušných specifikací – včetně nové základní definice v RFC 8200 – a především skutečnost, že po letech nesmělého přešlapování se IPv6 konečně začíná prosazovat v praxi.


Martin Malý: Hradla, volty, jednočipy. Klikněte pro více informací.

5. Hradla, volty, jednočipy
Martin Malý

Nakladatel: CZ.NIC
EAN: 9990001774349
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Publikace hradla, volty, jednočipy je určena pro zájemce o elektroniku, číslicovou techniku a vlastní stavbu zařízení pro Internet věcí. U čtenáře předpokládá běžné zkušenosti s počítačovou technikou. Znalost programování není nutná, i když ji v některých příkladech čtenář využije. Výklad pokrývá oblast od naprostých základů (napětí, proud, odpor, Ohmův zákon) přes základní elektronické součástky a řadu číslicových obvodů TTL (74xx) až po specializované součástky, jako jsou čidla, polovodičové paměti a jednočipové počítače.


Martin Husovec: Zodpovednosť na internete. Klikněte pro více informací.

6. Zodpovednosť na internete
Martin Husovec

Nakladatel: CZ.NIC
EAN: 9990001766856
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Kdy mohou poskytovatelé internetových služeb, jakými jsou poskytovatelé připojení k Internetu, poskytovatelé webhostingu, provozovatelé diskusních fór nebo aukční platformy, být zodpovědní za vlastní obsah a obsah svých uživatelů? Tato kniha se snaží odpovědět na tuto otázku pro český a slovenský právní systém. Je koncipována jako podrobná příručka pro dva typy čtenářů – "rychlého čtenáře", který se chce jen zorientovat v bludišti právních pravidel pomoci barevě zvýrazněných příkladů a "náročného čtenáře", který má zájem objevovat pravidla do větší hloubky v širším právním kontextu. Kniha je ve slovenském jazyce.


Linda McCarthy: Buď pánem svého prostoru. Klikněte pro více informací.

7. Buď pánem svého prostoru
Linda McCarthy

Nakladatel: CZ.NIC
EAN: 9990001766863
Klíčová slova: Elektronické knihy - Technika
Anotace: Zajímá vás, jak se bránit proti kyberšikaně, jak předejít zavirování vašeho počítače, jak si zachovat soukromí na sociálních sítích či například jak se nestát obětí darebáků, číhajících na Internetu? Zajímalo vás někdy, kdo jsou to ti rhybáři, hackeři, crackeři, piráti, kyberstalkeři a další obyvatelé virtuálního světa, zvaného Internet? Všechny tyto otázky a mnohé další zodpovídá poutavým způsobem kniha Buď pánem svého prostoru, která je určena především dospívajícím čtenářům a jejich rodičům. Kniha se nevyhýbá ani tématům techničtějším a tak se v ní mladí uživatelé internetu…


Jan Kolouch: CyberCrime. Klikněte pro více informací.

8. CyberCrime
Jan Kolouch

Nakladatel: CZ.NIC
EAN: 9990001766658
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Kniha CyberCrime obsahuje technické části, které čtenářům pomohou orientovat se ve světě malware, phishingu, darknetu, botnetů a dalších, pro ne zcela technicky zaměřeného uživatele matoucích a odstrašujících pojmů. Zároveň však kniha obsahuje i právní výklad: analyzuje kybernetickou kriminalitu z pohledu jednotlivých paragrafů, a umožňuje tak získat velké množství cenných informací i těm čtenářům, kteří sice ovládají všechny ty zvláštní technické pojmy, ale svět právních klasifikací, paragrafů a odstavců je jim cizí a neorientují se v něm.


Ján Matejka: Internet jako objekt práva. Klikněte pro více informací.

9. Internet jako objekt práva
Ján Matejka

Nakladatel: CZ.NIC
EAN: 9990001766870
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Ján Matejka v současné době působí jako vedoucí oddělení soukromého práva a zástupce ředitele Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se věnuje zejména problematice nových technologií. Jako pedagog působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ján Matejka je také členem redakčních rad právnických a právně orientovaných časopisů, jako jsou Právník, Všehrd, Revue pro právo a technologie, DSM nebo ITpravo.cz, V roce 2009 mu předseda Akademie věd udělil prémii Otto Wichterleho, kterou získávají mimořádně kvalitní a perspektivní vědečtí pracovníci AV…


Pavel Satrapa: IPv6 (třetí vydání). Klikněte pro více informací.

10. IPv6 (třetí vydání)
Pavel Satrapa

Nakladatel: CZ.NIC
EAN: 9990001766894
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Původní vydání knihy Pavla Satrapy s názvem „IPv6“ je už z roku 2002. Druhé vydání, které vyšlo v listopadu 2008, vznikalo unikátním způsobem - za pomoci všech, kteří k tomuto tématu mají co říci. Text Pavla Satrapy byl k dispozici ke stažení na těchto stránkách od konce září do 31. října 2008. Během této doby měli zájemci o problematiku „nového“ internetového protokolu možnost text přímo zde komentovat a připomínkovat. Pavel Satrapa v první polovině listopadu roku 2011 komentáře zpracoval a nyní je k dispozici třetí vydání knihy.


  

  

1 – 10 / 18

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]