Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=Brokilon.

Bylo nalezeno 75 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Juraj Červenák: Železný půlměsíc. Klikněte pro více informací.

11. Železný půlměsíc
Juraj Červenák

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788074562488
Klíčová slova: E-knihy • Fantasy, sci-fi • Fantasy • České fantasy
Anotace: Léto 1663. Osmanská říše sahá až k Dunaji. Mírová rokování selhala a k pohraniční Ostřihomi přitáhlo obrovské turecké vojsko pod velením samotného velkovezíra. Má v plánu znovu se obořit na Vídeň, ale v cestě mu stojí moderní, dokonale vyzbrojená hornouherská pevnost Újvár - Nové Zámky. Velitel pevnosti Adam Forgáč dostal od panovníka jasný rozkaz: za žádnou cenu nesmí pustit mohamedánské hordy přes Dunaj. Křesťanští válečníci však stojí proti mnohonásobné přesile a ztrácejí síly ve sporech mezi vídeňskou vrchností a uherskou šlechtou. Zdá se, že pro útočníky budou snadnou kořistí. Mezitím kapitán Báthory pátrá po synovi Michalovi a zachrání před tureckým…
Databáze knih: 87 % (196 hodnocení)


Jan Kotouč: V tajné službě Koruny české. Klikněte pro více informací.

12. V tajné službě Koruny české
Jan Kotouč

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788074564505
Klíčová slova: E-knihy • Fantasy, sci-fi • Sci-fi
Anotace: Špionážní příběh ze světa "Českých zemí". Sto let po zvednutí hladiny oceánů a zatopení světa. Válka mezi Česko-slovenským královstvím a carským Ruskem uvázla na mrtvém bodě. Obě strany dozbrojují, stavějí nové lodě a chystají nové ofenzivy. Česko-slovenský přístav v Drážďanech bublá překotnou aktivitou. Obrovské válečné loďstvo přitahuje nejen dělníky a námořníky, ale také sabotéry a špiony. Svou roli sehrávají i národnostní třenice mezi Čechy, Němci a ruskými přistěhovalci. Zdánlivě nesouvisející vraždy zaměstnanců loděnic přivedou Královskou rozvědku na stopu velkému spiknutí a ředitel Janda posílá do Drážďan osvědčené agenty, Pavla Grecka a jeho…
Databáze knih: 88 % (60 hodnocení)


Vladimír Šlechta: Hořící přízraky. Klikněte pro více informací.

13. Hořící přízraky
Vladimír Šlechta

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788086309293
Klíčová slova: E-knihy • Fantasy, sci-fi • Fantasy • České fantasy
Anotace: Paedwankové ovládli Gordonovu zemi a zřídili si v ní stálou základnu. Vnikli do Orcigardu, zničili Sršní hnízdo a odvlekli hraničáře z Hořké Vody. Co udělají příště? Obyvatelé Pohraničí už vědí, že jim hrozí smrtelné nebezpečí. Lidé, elfové, skřeti i všemožní míšenci musí zapomenout na staré spory a spojit se ke společnému boji.
Databáze knih: 87 % (75 hodnocení)


Vladimír Šlechta: Keltská brána. Klikněte pro více informací.

14. Keltská brána
Vladimír Šlechta

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788074561016
Klíčová slova: E-knihy • Fantasy, sci-fi • Sci-fi
Anotace: Druhá polovina třiadvacátého století, dvě stě let po Apokalypse. Po nekonečných válkách zavládlo Století míru, které už trvá šest let. Pro Oggerda však (jak říká jeho přítel Gowery) „není míru pod lipami“. Jeho tým je znovu shromážděn a odeslán do nitra vylidněné Evropy, aby tam odkryl tajemství další předapokalyptické anomálie.
Databáze knih: 87 % (65 hodnocení)


Juraj Červenák: Brána Irkally. Klikněte pro více informací.

15. Brána Irkally
Juraj Červenák

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788086309453
Klíčová slova: E-knihy • Fantasy, sci-fi • Fantasy • České fantasy
Anotace: Druhá část cyklu o protitureckých válkách v Uhersku, Sedmihradsku, Chorvatsku a Středomoří v letech 1660–1664. Píše se rok 1662. Po dvou letech na tureckých galejích je z Kornela Báthoryho sotva stín muže, jímž kdysi byl. Zdá se, že bezejmenného otroka čeká už jen smrt. Během obléhání Kréty osmanskou flotilou se však Báthory znovu setkává s tureckým vzdělancem a cestovatelem Evliyou Čelebim. Ten křesťanského rytíře a básníka vykoupí z otroctví a udělá z něj svého pobočníka na cestách. Na rozkaz samotného sultána má Čelebi doprovázet záhadného vezíra Kirmiziho Mustafu do odlehlých končin Sýrie a možná ještě dál, až k ruinám dávnověkých…
Databáze knih: 86 % (286 hodnocení)


Juraj Červenák: Bivoj válečník. Klikněte pro více informací.

16. Bivoj válečník
Juraj Červenák

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788086309248
Klíčová slova: E-knihy • Fantasy, sci-fi • Fantasy • České fantasy
Anotace: Nad obětišti, ještě nedávno zasvěcenými slovanským bohům, se dnes tyčí obětní kůly avarského démona Simurga. A z jejich hrotů slepě zírají hlavy povražděných Čechů. Krutí Zličané vedení potomky samozvaných kočovnických vojevůdců překročili Vltavu a dobyli posvátný Libušín, slavnou Budeč a mnoho dalších hradišť a vesnic. Čechové se skrývají v lesích a zdá se, že není naděje na záchranu. Krokovy dcery jsou však odhodlány nenechat své soukmenovce v otrockém područí. Přestože je rozdělila válka i černá kouzla knížete Hordaga a čarodějky Ašigy, plánují protiútok. Budou však potřebovat posily. Udatný Bivoj proto v čele malé družiny vyráží na sever, aby…
Databáze knih: 86 % (189 hodnocení)


Vladimír Šlechta: Nejlepší den pro umírání. Klikněte pro více informací.

17. Nejlepší den pro umírání
Vladimír Šlechta

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788086309354
Klíčová slova: E-knihy • Fantasy, sci-fi • Fantasy • České fantasy
Anotace: Thompson nemůže žít ani s lidmi, ani s elfy. Pro jedny je nenáviděným půlelfem, pro druhé zase opovrhovaným poločlověkem. Jeho domovem se teď stalo gobliní město Likario. Nechává se najímat jako žoldák, prozkoumává staré chrámy a hledá poklady, bojuje s orky i s prastarými stvůrami. Má dva cíle. Za prvé: přežít a udržet naživu i svou rodinu. Za druhé: pomstít se těm, kteří mu ublížili. Obojí je velice těžké, ale Thompson se nevzdává. Knížka "Nejlepší den pro umírání" přináší příběhy, které jsou ve vnitřní chronologii cyklu Pohraničí na úplném začátku. Druhé vydání knihy "Nejlepší den", doplněné o povídku "Zimní zakázka".
Databáze knih: 88 % (31 hodnocení)


Vladimír Šlechta: Zahrada sirén. Klikněte pro více informací.

18. Zahrada sirén
Vladimír Šlechta

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788074561542
Klíčová slova: E-knihy • Fantasy, sci-fi • Fantasy • České fantasy
Anotace: Přichází Čas zabíjení a Čas umírání, přesně jak to prorokoval černokněžník Orichalkian. Vévodstvím Barro prošel mor, Arkastie stojí na prahu občanské války a Gordonovu zemi ovládli neznámí dobyvatelé. Skutečná válka však ještě nezačala. V Zahradě sirén je ukrytý chlapec, jehož samotná existence může vyřešit potíže Hraničních zemí. Otázka však zní: je pro něj Zahrada sirén bezpečným místem?
Databáze knih: 86 % (94 hodnocení)


Vladimír Šlechta: Orcigard. Klikněte pro více informací.

19. Orcigard
Vladimír Šlechta

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788074561290
Klíčová slova: E-knihy • Fantasy, sci-fi • Fantasy • České fantasy
Anotace: V Orcigardu se kdysi rozkládala říše pterrů, bytostí s lidskými těly a ptačími hlavami. V průběhu věků se Orcigard změnil v obrovskou mokřinu. Rozptýleně tu žijí skřeti, potulují se zde různé nestvůry. Ve starých chrámech, utopených v močálech, se skrývá zlato i cenné artefakty. Orcigard stále ještě ovládá Alarich Touraine, zvaný Temný mág, jeho moc však slábne. Propukají proti němu povstání, na jeho území vnikají hledači pokladů i lovci orčích skalpů. V těchto bouřlivých časech je do Orcigardu zavlečena Sylvia Viktorina, nejmladší dcera vévody z Barro. Aby přežila, musí si hledat spojence a přátele – a to jak v řadách dobrodruhů, tak mezi skřety…
Databáze knih: 86 % (85 hodnocení)


Dušan D. Fabian: Živého mě nedostanou!. Klikněte pro více informací.

20. Živého mě nedostanou!
Dušan D. Fabian

Nakladatel: Brokilon
EAN: 9788086309460
Klíčová slova: Fantasy, sci-fi • Fantasy • České fantasy
Anotace: Kapacity datují Marvinův zrod do roku 1250 před Kristem. Marvin datuje zrod Krista do roku 1250 po Marvinovi. Kdo je tento velkohubý prehistorický Chuck Norris? Marvin je zombie. Pracuje jako nájemný vrah. A za svého nejlepšího přítele považuje svůj čakan. Krvavá, cynická, pseudohistorická splatter fantasy - pokud nejste příliš náročnými čtenáři, možná se i zasmějete. „Atlantský masakr ruční amputační pilkou! Klasika předpotopní literatury!“ Mykénský Blesk „Další nudný příběh o zmrtvýchvstání. Nepůvodní, epigonské, misantropické…“ Kroniky Catal Hüyük „Vražedné tempo, vražedný spád, vražedné vyvrcholení! Nejlepší část jednodílného cyklu!“ Kulturní příloha…
Databáze knih: 86 % (69 hodnocení)


  

  

11 – 20 / 75

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]