Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:category[er]=Učebnice VŠ.

Bylo nalezeno 11 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Tomáš Pavelka, Jana Soukupová, Vít Pošta, Pavel Neset: Makroekonomie. Klikněte pro více informací.

1. Makroekonomie
Tomáš Pavelka, Jana Soukupová, Vít Pošta, Pavel Neset

Nakladatel: Management Press
Rozsah: 552 stran
EAN: 9788072615964
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Učebnice VŠ • Ekonomie, business, management • Ekonomie, ekonomika
Anotace: Učebnice Makroekonomie předních pedagogů Vysoké školy ekonomické v Praze a Škody Auto Vysoké školy klade důraz na moderní makroekonomické koncepce a pokrývá tři stěžejní části makroekonomie, jimiž jsou dlouhodobý ekonomický růst, krátkodobé hospodářské fluktuace a monetární ekonomie. Přináší systematický výklad teorií, které vysvětlují příčiny a důsledky takových makroekonomických procesů, jakými jsou např. vývoj měnových kurzů, úrokových sazeb, růst a pokles cen či daňová a investiční problematika. Autoři se snaží nejen nastínit často odlišné přístupy různých teorií k řešení makroekonomických problémů, ale rovněž poskytnout jejich doporučení k realizaci…
Databáze knih: 67 % (6 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.3999


Marek Halbich: Čítanka textů z ekologické antropologie: Amerika. Klikněte pro více informací.

2. Čítanka textů z ekologické antropologie: Amerika
Marek Halbich

Nakladatel: Togga
Rozsah: 342 stran
EAN: 9788087258149
Kategorie: Společenské, humanitní vědy • Učebnice VŠ • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Antologie textů studentů antropologie Univerzity Karlovy: vztah člověka k životnímu prostředí na různých místech amerického kontinentu.
K vypůjčení do: 30.12.2100


Lenka Hanovská: Evolvendi anthropologicae. Klikněte pro více informací.

3. Evolvendi anthropologicae
Lenka Hanovská

Nakladatel: Togga
Rozsah: 349 stran
EAN: 9788087258767
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Učebnice VŠ
Anotace: Studie zkoumají dějiny evolučního myšlení, jeho formy, projevy a podoby uvnitř různých společensko-vědních disciplín a hodnotí jeho postavení v bádání antropologických vědních oborů.
K vypůjčení do: 30.12.2100


Tereza Plačková, Taťána Drechslerová, Ilona Bečvářová: Laboratorní technika. Klikněte pro více informací.

4. Laboratorní technika
Tereza Plačková, Taťána Drechslerová, Ilona Bečvářová

Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Rozsah: 175 stran
EAN: 9788026105336
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Medicína, zdravotnictví • Učebnice VŠ
Anotace: Publikace seznamuje čtenáře se základy práce v laboratoři a s používanou laboratorní technikou. Představuje nedocenitelnou pomůcku pro studenty i zájemce, kteří s prací v laboratoři začínají, případně si chtějí osvěžit její základy.


RNDr. Jaroslava Justová: Integrály pro nematematické obory VŠ. Klikněte pro více informací.

5. Integrály pro nematematické obory VŠ
RNDr. Jaroslava Justová

Nakladatel: Matik Liberec
Rozsah: 95 stran
EAN: 9990003606525
Kategorie: Přírodní vědy • Matematika, fyzika • Literatura faktu, učebnice • Učebnice VŠ
Anotace: Učebnice se věnuje základům integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné přibližně v rozsahu látky, obvykle přednášené v 1. ročníku nematematických oborů vysokých škol, ale je vhodná i pro studenty přírodovědných gymnázií. Text je zaměřen na srozumitelné podání učiva a na důkladné vysvětlení postupů při výpočtu integrálů v mnoha řešených příkladech, doplněných úlohami pro samostatné procvičování. Obsah: Primitivní funkce a neurčitý integrál, integrační metody (per partes, substituční, integrace lomené racionální funkce), určitý integrál a jeho aplikace (geometrické, fyzikální), nevlastní integrál, numerická integrace.
K vypůjčení do: 30.12.2040


Mgr. Ján Bolek, Dr. Jan Volf, Ing. Josef Vácha: Filozofie a její terminologie. Klikněte pro více informací.

6. Filozofie a její terminologie
Mgr. Ján Bolek, Dr. Jan Volf, Ing. Josef Vácha

Nakladatel: E-knihy jedou
Rozsah: 107 stran
EAN: 9990003780881
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Učebnice VŠ • Filozofie
Anotace: Učíte se na zkoušku z filozofie? Pak si rozhodně pořiďte tuto jedinečnou učebnici. Naleznete v ní hlavní pojmy, se kterými se setkáte při studiu filozofie, výstižně vysvětlené a seřazené do logických celků.


Karel Smejkal: Applied Psychology of Architecture. Klikněte pro více informací.

7. Applied Psychology of Architecture
Karel Smejkal

Nakladatel: Concept 42
Rozsah: 176 stran
EAN: 9788088059189
Kategorie: Společenské, humanitní vědy • Literatura faktu, učebnice • Technické obory • Architektura, stavebnictví • Psychologie • Učebnice VŠ
Anotace: The first book on the psychology of architecture During ten years, the author met architects from more than 140 countries, but there was not one among them who could answer the question of what is the psychology of architecture. So he decided to return to university, assemble a research team in Applied Psychology of Architecture, and define and establish the entire discipline for the architectural community. This book is the first answer to the the above question. It is also the first book to summarize three years of research on the psychology of architecture. Architects create our artificial environment. They should therefore know those for whom they create it. And they should also know themselves. Karel Smejkal is a writer, architect, university teacher,…
K vypůjčení do: 30.12.2030


Jaroslav Novotný: Čtení – reflexe – interpretace. Klikněte pro více informací.

8. Čtení – reflexe – interpretace
Jaroslav Novotný

Nakladatel: Togga
Rozsah: 160 stran
EAN: 9788074762123
Kategorie: Filozofie • Literatura faktu, učebnice • Učebnice SŠ • Společenské, humanitní vědy • Učebnice VŠ
Anotace: Předkládaná publikace přináší elementární uvedení do práce s textem a interpretace. Je určena především začínajícím vysokoškolským studentům humanitních oborů a filosofie, avšak také učitelům na gymnáziích a středních školách, kteří své žáky připravují na vysokoškolské studium, a případně i vysokoškolským učitelům, kteří do práce s textem a zásad interpretování své studenty na začátku studia uvádějí. Problematika čtení a interpretování se nejprve zasazuje do širšího kontextu otázek po povaze vědění a pravdivosti ve vědách o lidských záležitostech. V dalším výkladu se pak vychází z odkrytí základních problémů, jež spočívají ve čtení a…


Karel Smejkal: Aplikovaná psychologie architektury. Klikněte pro více informací.

9. Aplikovaná psychologie architektury
Karel Smejkal

Nakladatel: Concept 42
EAN: 9788088059158
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Architektura, stavebnictví • Učebnice VŠ • Technické obory
Anotace: Po deset let se autor setkával s architekty z více jak 140 zemí světa, ale nepotkal ani jediného, který by dokázal odpovědět na otázku, co je to psychologie architektury. Rozhodl se tedy vrátit na univerzitu, založit vědecký tým Aplikované Psychologie Architektury a celý tento vědní obor přesně definovat a pro architektonickou komunitu založit. Tato kniha je první odpovědí na otázku, co je to Psychologie Architektury. Aprvní knihou, která shrnuje 3 roky výzkumu na dané téma. Architekti tvoří naše umělé životní prostředí. Měli by proto znát ty, pro které jej tvoří. A měli by znát i sami sebe.
K vypůjčení do: 30.12.2030


Zdeněk Mikoláš: Úvod do spirální (evoluční) ekonomie, aneb tak se dívám na svět. Klikněte pro více informací.

10. Úvod do spirální (evoluční) ekonomie, aneb tak se dívám na svět
Zdeněk Mikoláš

Nakladatel: Tz-One
Rozsah: 59 stran
EAN: 9990003440617
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, ekonomika • Učebnice VŠ • Ekonomie, business, management
Anotace: Poměrně útlá kniha je doslova nabitá vědeckými poznatky, které reagují na současný vývoj v hospodářství a společnosti. Autor kriticky reaguje na pojetí ekonomie hlavního proudu, která nereaguje adekvátně na současný turbulentní vývoj světa, a proto nabízí nový pohled na soudobé ekonomické a společenské procesy. Kniha přináší základní pojetí spirální (evoluční) ekonomie sociálních produktivních systémů. Každý, kdo se věnuje problematice ekonomických, manažerských či podnikatelských disciplín, měl by se seznámit s poznatky této knihy. Kniha vyžaduje při četbě velké soustředění, aby byly pochopeny souvislosti mezi vzorci a souvisejícími komentáři. V důsledku…
K vypůjčení do: 31.12.2049


  

  

1 – 10 / 11

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]