Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:category[er]=Učebnice VŠ.

Byly nalezeny 4 tituly. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Karel Smejkal: Applied Psychology of Architecture. Klikněte pro více informací.

1. Applied Psychology of Architecture
Karel Smejkal

Nakladatel: Concept 42
EAN: 9788088059189
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Technické obory • Učebnice VŠ • Architektura, stavebnictví • Psychologie
Anotace: The first book on the psychology of architecture During ten years, the author met architects from more than 140 countries, but there was not one among them who could answer the question of what is the psychology of architecture. So he decided to return to university, assemble a research team in Applied Psychology of Architecture, and define and establish the entire discipline for the architectural community. This book is the first answer to the the above question. It is also the first book to summarize three years of research on the psychology of architecture. Architects create our artificial environment. They should therefore know those for whom they create it. And they should also know themselves. Karel Smejkal is a writer, architect, university teacher,…
K vypůjčení do: 30.12.2030


Jaroslav Novotný: Čtení – reflexe – interpretace. Klikněte pro více informací.

2. Čtení – reflexe – interpretace
Jaroslav Novotný

Nakladatel: Togga
EAN: 9788074762123
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Učebnice VŠ • Učebnice SŠ
Anotace: Předkládaná publikace přináší elementární uvedení do práce s textem a interpretace. Je určena především začínajícím vysokoškolským studentům humanitních oborů a filosofie, avšak také učitelům na gymnáziích a středních školách, kteří své žáky připravují na vysokoškolské studium, a případně i vysokoškolským učitelům, kteří do práce s textem a zásad interpretování své studenty na začátku studia uvádějí. Problematika čtení a interpretování se nejprve zasazuje do širšího kontextu otázek po povaze vědění a pravdivosti ve vědách o lidských záležitostech. V dalším výkladu se pak vychází z odkrytí základních problémů, jež spočívají ve čtení a…


Karel Smejkal: Aplikovaná psychologie architektury. Klikněte pro více informací.

3. Aplikovaná psychologie architektury
Karel Smejkal

Nakladatel: Concept 42
EAN: 9788088059158
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Technické obory • Učebnice VŠ • Architektura, stavebnictví
Anotace: Po deset let se autor setkával s architekty z více jak 140 zemí světa, ale nepotkal ani jediného, který by dokázal odpovědět na otázku, co je to psychologie architektury. Rozhodl se tedy vrátit na univerzitu, založit vědecký tým Aplikované Psychologie Architektury a celý tento vědní obor přesně definovat a pro architektonickou komunitu založit. Tato kniha je první odpovědí na otázku, co je to Psychologie Architektury. Aprvní knihou, která shrnuje 3 roky výzkumu na dané téma. Architekti tvoří naše umělé životní prostředí. Měli by proto znát ty, pro které jej tvoří. A měli by znát i sami sebe.
K vypůjčení do: 30.12.2030


Zdeněk Mikoláš: Úvod do spirální (evoluční) ekonomie, aneb tak se dívám na svět. Klikněte pro více informací.

4. Úvod do spirální (evoluční) ekonomie, aneb tak se dívám na svět
Zdeněk Mikoláš

Nakladatel: Tz-One
EAN: 9990003440617
Kategorie: Ekonomie, business, management • Literatura faktu, učebnice • Učebnice VŠ • Ekonomie, ekonomika
Anotace: Poměrně útlá kniha je doslova nabitá vědeckými poznatky, které reagují na současný vývoj v hospodářství a společnosti. Autor kriticky reaguje na pojetí ekonomie hlavního proudu, která nereaguje adekvátně na současný turbulentní vývoj světa, a proto nabízí nový pohled na soudobé ekonomické a společenské procesy. Kniha přináší základní pojetí spirální (evoluční) ekonomie sociálních produktivních systémů. Každý, kdo se věnuje problematice ekonomických, manažerských či podnikatelských disciplín, měl by se seznámit s poznatky této knihy. Kniha vyžaduje při četbě velké soustředění, aby byly pochopeny souvislosti mezi vzorci a souvisejícími komentáři. V důsledku…
K vypůjčení do: 31.12.2049


  

  

1 – 4 / 4

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]