Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:category[er]=Cizí jazyky.

Bylo nalezeno 74 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Bronislav Sobotka: Zamilujte se do angličtiny. Klikněte pro více informací.

1. Zamilujte se do angličtiny
Bronislav Sobotka

Nakladatel: Jan Melvil publishing
EAN: 9788075551429
Kategorie: Cizí jazyky • Angličtina • Literatura faktu, učebnice
Anotace: >>Jestli vám někdo někdy tvrdil, třeba i vy sami, že se anglicky stejně nikdy nenaučíte, tak vám lhal! V rukou držíte důkaz, že angličtinu zvládne každý, kdo opravdu chce. Takže i vy. << # O knize Znáte takové ty učitele, kteří umějí předat celé třídě totální nadšení a lásku ke svému oboru? Ty, co dělají z učení zábavu, na kterou se těšíte? Seznamte se s Bronislavem Sobotkou! Z dyslektika odrazovaného učiteli od jakéhokoliv studia se vypracoval na lektora angličtiny s těmi nejvyššími jazykovými certifikáty a stal se živoucím důkazem, že angličtina je skutečně pro každého. Broňa vás zase na oplátku seznámí s fígly, jak překonat sám sebe,…
Databáze knih: 95 % (66 hodnocení)


Gabriel Wyner: Navždy plynule. Klikněte pro více informací.

2. Navždy plynule
Gabriel Wyner

Nakladatel: Jan Melvil publishing
EAN: 9788075550712 借
Kategorie: Cizí jazyky • Osobní růst, motivace • Osobní rozvoj, životní styl • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Nic takového jako těžký jazyk neexistuje. Každý trouba dokáže mluvit jakoukoli řečí, kterou mluvili jeho rodiče, když byl malý,“ řekl si operní zpěvák Gabriel Wyner a do svých třiceti let se naučil šest jazyků. Kolikrát jsme už všichni začínali a snažili se vytrvat. Memorování slovíček, vstřebání gramatiky, pochopení výjimek, to vše stojí velké množství času a energie, které v dospělosti nikdo z nás nemá… A teď ta dobrá zpráva. Jde to i jinak! Gabriel Wyner dělá z ovládnutí cizí řeči zábavu, od které se nedokážete odtrhnout. Vybral to nejlepší ze známých přístupů k učení se jazykům, přidal vědecké poznatky o vývoji řeči a fungování paměti a…
Databáze knih: 86 % (48 hodnocení)


Petra Sůvová, Lewis Carroll: Alenka v říši divů. Klikněte pro více informací.

3. Alenka v říši divů
Petra Sůvová, Lewis Carroll

Nakladatel: Sova Libris
EAN: 9788025483916
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice • Dětská literatura • Čtení pro nejmenší
Anotace: Zjednodušená četba, knížka/učebnice češtiny pro cizince. Jedná se zkrácený a didakticky upravený text Alenky v říši divů. Jazyková úroveň je zpracována podle kritérií odpovídajících požadavkům na úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kniha obsahuje nepřekladový slovníček - význam obtížných slov z textu je vysvětlen pomocí synonym a ukázán na příkladu konkrétních vět. Zásadní roli v knize hrají ilustrace, které znázorňují neznámá slova a usnadňují tak porozumění textu. Ke každé kapitole se vztahují gramaticky a konverzačně zaměřená cvičení. V závěru knihy je klíč. Knížka je vhodná pro všechny cizince, kteří se…
Databáze knih: 76 % (72 hodnocení)


Jean-Jacques Rousseau: Esej o původu jazyků. Klikněte pro více informací.

4. Esej o původu jazyků
Jean-Jacques Rousseau

Nakladatel: Prostor
EAN: 9788072602612
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Pojednání o původu jazyků Jeana-Jacquesa Rousseaua (1712–1778) vychází v českém překladu poprvé. Text sám byl objeven až v autorově pozůstalosti a patří mezi nejvýznamnější na dané téma v dané epoše. Především ve Francii a v Německu se toto téma těšilo pozornosti mnoha předních intelektuálů, přičemž vedle Rousseaua bývá nejčastěji zmiňována trojice J. G. Hamann, J. G. Herder a W. von Humboldt. Rousseauův esej se navíc dostal do centra zájmu díky novodobým interpretacím J. Derridy. U Rousseaua je pravidlem, že jeho díla nejsou psána v akademickém či odborném stylu, a jsou proto snadno přístupná širokému okruhu zájemců. Rousseau se ve svém eseji…
Databáze knih: 78 % (9 hodnocení)


Jacques Maritain: Odpovědnost umělce. Klikněte pro více informací.

5. Odpovědnost umělce
Jacques Maritain

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788087256466
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Poezie a umění tvořily důležitou součást života francouzského myslitele Jacquesa Maritaina (1882–1973). Jeho žena Raïssa byla básnířka, měl mnoho přátel mezi umělci a básníky (mj. Ch. Péguy, G. Rouault, M. Chagall aj.). Rozsáhlou a originální část svého filosofického díla věnoval teoretickým otázkám umění. Odpovědnost umělce (1961) je poslední Maritainovou větší publikací z této oblasti; jejím základem byly přednášky na universitě v Princetonu. Po stránce obsahové se v knize Odpovědnost umělce stýkají dvě samostatné disciplíny, filosofická estetika a filosofická etika. Maritain ovšem neřeší obecné problémy estetiky nebo obecné problémy etiky. Vychází ze svébytných…
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)


Lucie Merhautová (ed.), Luboš Merhaut (ed.): Čtení o T. G. Masarykovi. Klikněte pro více informací.

6. Čtení o T. G. Masarykovi
Lucie Merhautová (ed.), Luboš Merhaut (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899663
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Antologie Čtení o T. G. Masarykovi představuje období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy. Podtitul Literatura – člověk – svět upozorňuje na komplexnost Masarykova estetického myšlení, na jeho mezioborovou souvztažnost. Široká znalost umění a literatury souvisela s Masarykovou představou vzdělanosti a vycházel z ní zpravidla i ve svých pracích filozofických, sociologických, historických a politických. Chronologicky řazený výběr z obsáhlého materiálu zahrnuje texty různých žánrů a rozmanité povahy, usiluje o reprezentativnost zejména z hlediska tematického a zároveň volbou autorů významných, resp. zastupujících nejzávažnější…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 10.09.2027


Michael Špirit (ed.): Čtení o Václavu Havlovi. Klikněte pro více informací.

7. Čtení o Václavu Havlovi
Michael Špirit (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899007
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Z nesmírně rozsáhlé havlovské literatury vybírá Čtení o Václavu Havlovi nejcennější bezprostřední kritické ohlasy na autorova dramatická a esejistická díla. Stati Evy Uhlířové, Jana Grossmana, Sergeje Machonina, Jindřicha Černého, Ivana M. Jirouse či Jany Patočkové sledují dramatickou tvorbu Václava Havla od premiéry Zahradní slavnosti v roce 1963 až do posledního dramatického (a filmového) díla Odcházení. Kniha se soustředí na pojednání o tematických a tvárných dominantách Havlovy tvorby (divadelní hry Vyrozumění, Largo desolato a Pokoušení), neopomíjí ale ani kritiku autorových esejí (Dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných, Letní přemítání, Prosím stručně). Vedle…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Vilém Flusser: Jazyk a skutečnost. Klikněte pro více informací.

8. Jazyk a skutečnost
Vilém Flusser

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788086138541
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Ve své knižní prvotině (Língua e realidade, 1963) Vilém Flusser naznačuje cestu k vytvoření jakési celostné filosofie jazyka. Vychází z hypotézy o totožnosti struktury světa a struktury jazyka: skutečnost, definovaná jako souhrn všeho, co jsme s to uchopit a pochopit, je totožná s celkem jazyka, který nám toto chápání umožňuje. Jinak řečeno: není skutečnosti mimo jazyk. Právě díky jazyku a skrze jazyk se chaos „syrových dat“ – pocitů, smyslových vjemů a neartikulovaných prožitků – proměňuje v uspořádaný svět (kosmos), ve skutečnost, kterou lze poznávat, ovládat a přetvářet. Tuto hypotézu se autor snaží systematicky prošetřit a rozvinout všechny její…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Martin Pokorný (ed.): Čtení o Dantovi Alighierim. Klikněte pro více informací.

9. Čtení o Dantovi Alighierim
Martin Pokorný (ed.)

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899564
Kategorie: Cizí jazyky • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Čtení o Dantovi Alighierim je první samostatnou publikací, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních překladech, rozborů jeho poetiky je v našem prostředí však zřetelný nedostatek. Stati z rozmezí let 1890–1910 byly vybrány tak, aby předvedly podrobnou analýzu konkrétních úseků básnického textu a poskytly zájemci o výklad nástroje, jichž bude schopen využít i samostatně. Někdy jsou probírány zdánlivé kuriozity, jež ale mohou poskytnout obecnější klíč: Jak to, že je v pekle vidět? Proč se poutník Dante na některé hříšníky obrací s otevřeným vztekem? Jindy…
Databáze knih: 95 % (4 hodnocení)


Jiří Olšovský: Angličtina – věty a fráze pro každou situaci. Klikněte pro více informací.

10. Angličtina – věty a fráze pro každou situaci
Jiří Olšovský

Nakladatel: Fragment
EAN: 9788025311615
Kategorie: Cizí jazyky • Angličtina • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Chcete si jen zopakovat běžné anglické fráze? Nebo chcete svou angličtinu při konverzaci trochu "okořenit"? Připomeňte si základní anglické fráze a naučte se i další ustálená spojení, která dodají Vaší angličtině ten správný říz.
Databáze knih: 90 % (2 hodnocení)
K vypůjčení do: 26.10.2024


  

  

1 – 10 / 74

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]