Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Vyhledávám… extra:bayes++&author[er]=Vlastimil Vondruška.

Bylo nalezeno 55 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

1. Přemyslovská epopej. II, Jednooký král Václav I /Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška

Vydáno: Brno Moba c2012
Rozsah: 632 s. ; 22 cm
EAN: 9788024348995
Klíčová slova: historické romány, Česko, 13. století, česká literatura
Anotace: Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době Václavova dětství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava. Přikloní se na stranu císaře a konečně získá definitivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý Václav octne po jeho boku a učí se vládnout. Po smrti svého otce je i on korunován českým králem, ale je přesvědčený, že vládnout musí jinak. Začne budovat okázalý královský dvůr, obklopí se rytíři a umělci. Jeho politickým snem je získat rakouské země, s nimiž po celé…
Databáze knih: 93 % (516 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2020


2. Přemyslovská epopej. III, Král rytíř Přemysl II. Otakar /Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška

Vydáno: Brno Moravská Bastei MOBA 2013 ; Brno MOBA c2013
Rozsah: 632 s. ; 22 cm
EAN: 9788024352473
Klíčová slova: historické romány, Česko, panovníci, Přemysl II. Otakar, 1233-1278, česká literatura, historické romány, Přemyslovci, 13. století, česká literatura
Anotace: Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době mládí Přemysla II. V té době jeho otec Václav I. realizuje svůj politický sen – ovládnout prostřednictvím sňatku prvorozeného syna Vladislava rakouské země. Jenže Vladislav umírá a Přemysl se stane následníkem trůnu. Aby Přemyslovci udrželi rakouské země, musí se mladý Přemysl oženit s Markétou Babenberskou, starší o více než třicet let. Nové česká královna je však ve věku, kdy není schopna dát zemím následníka. Proto se s ní rozvede a ožení se mladou uherskou princeznou Kunhutou, když předtím ve válce porazí jejího děda uherského krále Belu IV. Přemysl…
Databáze knih: 92 % (418 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2020


3. Přemyslovská epopej. IV, Král básník Václav II /Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška

Vydáno: Brno MOBA c2013
Rozsah: 663 s. ; 21 cm
EAN: 9788024355498
Klíčová slova: historické romány, Česko, 13. století, česká literatura
Anotace: Závěrečný díl tetralogie, kterou končí vyprávění o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů, začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a končí vraždou jeho syna Václava III. Král Václav II. byl nesmírně zajímavou osobností, v dějinách možná trochu nedoceněnou. Právě za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s přesnou dělbou odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou. On sám byl ovšem v duši umělcem, sám vynikající minesengr, ale také muž známý svou erotickou náruživostí. Jeho doba je dobou dvorských intrik, zápasu mezi šlechtou, dobou nástupu měst. Právě na…
Databáze knih: 92 % (348 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2020


4. Mezi tiárou a orlicí
Vlastimil Vondruška

Vydáno: Moba
EAN: 9788024345666
Klíčová slova: Elektronické knihy, Historické detektivky
Anotace: První český král Vratislav je osobností v české literatuře neprávem opomíjenou. Přitom právě díky jemu se české země poprvé staly významnou silou středoevropské politiky. Dramatický příběh z druhé poloviny 11. století vypráví na základě dochovaných historických pramenů o jeho dlouhém a pohnutém životě. Boj o moc, krvavé bitvy a plenění nepřátelského území se prolínají s každodenním životem přemyslovského dvora. V pestré mozaice se rozvíjejí příběhy lásky a nevěry, popisují se rytířské turnaje, korunovační oslavy a hostiny. Osudy Přemyslovců vstupují do boje císaře proti papežovi, do zápasů polského a uherského krále o moc, ale i do života…
Databáze knih: 92 % (266 hodnocení)
K vypůjčení do: 01.12.2020


5. Přemyslovská epopej I - Velký král Přemysl I. Otakar
Vlastimil Vondruška

Vydáno: Moba
EAN: 9788024356174
Klíčová slova: Elektronické knihy, Historické
Anotace: První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a za pomoc císaři získává královskou korunu. Dostane se do sporu s církví, je dán pražským biskupem do klatby, ale dosáhne smíru s církví a vojensky vpadne do rakouských zemí. Jeho politické úspěchy otevírají cestu českému království mezi evropské velmoci 13. století.
Databáze knih: 91 % (714 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2020


6. Husitská epopej. IV, 1438-1449 - za časů bezvládí /Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška

Vydáno: Brno MOBA 2016
Rozsah: 631 stran : genealogické tabulky ; 21 cm
EAN: 9788024369730
Klíčová slova: historické romány, 15. století, Česko, husité, husitství, česká literatura
Anotace: Čtvrtý díl začíná těsně po smrti císaře Zikmunda. Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však záhy také umírá a v zemi se znovu rozhoří domácí válka, kterou proti sobě vede šlechta podporovaná městy. Již třetí generace rodu Prokopů prožívá své drobné soukromé starosti, ale podílí se také na dramatických zemských událostech. Vyprávění nás zanese do Prahy, Písku, Plzně, na Tábor i do dalších měst...
Databáze knih: 91 % (257 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2020


7. Letopisy královské komory. IV, Velhartické pastorále.Vražda v lázních /Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška

Vydáno: Brno MOBA c2009
Rozsah: 292 s. ; 21 cm
EAN: 9788024335414
Klíčová slova: historické romány, detektivní romány, česká literatura
Anotace: První z příběhů zavede pána z Dobronína do Velhartic, kde byly v dobách krále Jiřího z Poděbrad na čas uloženy české korunovační klenoty. A jak se zdá, tehdy se stalo něco, co ještě po desetiletích vede zasvěcené k tomu, aby vraždili. Ve druhém příběhu královský písař odjíždí z Prahy odpočinout si do lázní Teplice, avšak záhy je jedním z hostů požádán o pomoc. V místní lázni je nalezeno tělo zavražděné bavorské princezny, které vrah vyloupl oči. Jiří Adam z Dobronína musí nejen hledat kruté vrahy, ale také bojovat proti složitým politickým intrikám.
Databáze knih: 90 % (220 hodnocení)
K vypůjčení do: 01.12.2020


8. Husitská epopej. I, 1400-1415 ; za časů krále Václava IV /Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška

Vydáno: Brno Moba 2014
Rozsah: 599 s
EAN: 9788024361567
Klíčová slova: historické romány, Česko, 15. století, husitství, husité, česká literatura
Anotace: Několikadílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě. První díl se odehrává v letech 1400 až 1415. V té době se rodina Prokopů rozdělí, část se usazuje v Praze, zbytek zůstává v rodných jižních Čechách. Kniha popisuje život na dvoře krále Václava, prostředí pražské univerzity, mládí Jana Žižky, bitvu u Grunwaldu a také počátky reformačního hnutí a upálení Mistra Jana Husa.
Databáze knih: 89 % (613 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.09.2024


9. Strážce boleslavského mysteria
Vlastimil Vondruška

Vydáno: Moba
EAN: 9788024343341
Klíčová slova: Elektronické knihy, Historické detektivky
Anotace: Správce hradu Bezdězu Oldřich z Chlumu stojí tentokrát proti nebezpečným úkladům tajného bratrstva. Na počátku je vypálení vladyckého dvorce v Tajné. Ale to, co se zdálo jako loupežné přepadení, tají podivné tajemství, jehož kořeny sahají až k počátkům přemyslovského rodu a ke knížeti svatému Václavovi. A tak je Oldřich z Chlumu i se svým panošem Otou vtažen do děsivého víru násilí, pronásledování a vražd. Jen díky své odvaze, rytířskému umění a moudrosti se jim podaří záhadné klubko rozplést. Odhalí, co se tají v poznámkách kronikáře Kosmy, najdou kryptu zasvěcených, rozluští smysl posvátného kryptogramu a nakonec zlomí moc tajemného bratrstva. Jenže…
Databáze knih: 89 % (378 hodnocení)
K vypůjčení do: 01.12.2020


10. Prodavači ostatků
Vlastimil Vondruška

Vydáno: Moba
EAN: 9788024342801
Klíčová slova: Elektronické knihy, Historické detektivky
Anotace: Příběh českého rytíře Martina ze Stvolna, plný napětí, vzrušení a dějových zvratů, se odehrává v polovině 14. století. Byla to doba krutých válek, vysilujících hladomorů a všudypřítomného násilí, v níž zároveň probíhal urputný zápas o jednotu církve a křesťanské víry. Druhorozený syn chudého zemana Martin odchází do Paříže na univerzitu, ale brzy se dostane do konfliktu s inkvizicí. Domů se vrátit nemůže, a tak se potlouká po francouzském venkově ve společnosti obchodníka s falešnými ostatky svatých. Prožije nejen vášnivé milostné vztahy, ale i hrůzu morové rány, okolnosti ho zavedou do krvavých bitev a nejednou musí vzdorovat šílenému fanatismu…
Databáze knih: 89 % (348 hodnocení)
K vypůjčení do: 01.12.2020


  

  

1 – 10 / 55

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]