Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:bayes++&author[er]=Vlastimil Vondruška.

Bylo nalezeno 55 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej II -  Jednooký král Václav I.. Klikněte pro více informací.

1. Přemyslovská epopej II - Jednooký král Václav I.
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 632 stran
EAN: 9788024348995
Kategorie: Krimi, detektivky • Historické krimi
Anotace: Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době Václavova dětství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava. Přikloní se na stranu císaře a konečně získá definitivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý Václav octne po jeho boku a učí se vládnout. Po smrti svého otce je i on korunován českým králem, ale je přesvědčený, že vládnout musí jinak. Začne budovat okázalý královský dvůr, obklopí se rytíři a umělci. Jeho politickým snem je získat rakouské země, s nimiž po celé…
Databáze knih: 92 % (711 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2025


Vlastimil Vondruška: Lucemburská epopej II - Kralevic Karel. Klikněte pro více informací.

2. Lucemburská epopej II - Kralevic Karel
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 448 stran
EAN: 9788027909865
Kategorie: Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Druhý díl románové fresky začíná příchodem kralevice Karla do Čech a končí dva roky po smrti jeho otce Jana Lucemburského u Kresčaku, kdy se Karel ujímá vlády doma i v říši. Celé 14. století je jedno z nejslavnějších období našich dějin, kdy byla Praha centrem římské říše, ale aspirovala i na to, aby se stala „druhým Římem“ křesťanstva. Složité intriky a zápas o vládu doma i v zahraničí se prolínají se snahou jihočeské šlechty, reprezentované pány z Landštejna, upevnit postavení Čech v rámci zemí Koruny české a chránit stavovské výsady šlechty. V epopeji se střídají mocenské intriky a válečné scény s běžnými…
Databáze knih: 94 % (63 hodnocení)
K vypůjčení do: 29.11.2028


Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej I - Velký král Přemysl I. Otakar. Klikněte pro více informací.

3. Přemyslovská epopej I - Velký král Přemysl I. Otakar
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 624 stran
EAN: 9788024356174
Kategorie: Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a za pomoc císaři získává královskou korunu. Dostane se do sporu s církví, je dán pražským biskupem do klatby, ale dosáhne smíru s církví a vojensky vpadne do rakouských zemí. Jeho politické úspěchy otevírají cestu českému království mezi evropské velmoci 13. století.
Databáze knih: 90 % (986 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2025


Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej III - Král rytíř Přemysl II. Otakar. Klikněte pro více informací.

4. Přemyslovská epopej III - Král rytíř Přemysl II. Otakar
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 632 stran
EAN: 9788024352473
Kategorie: Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době mládí Přemysla II. V té době jeho otec Václav I. realizuje svůj politický sen – ovládnout prostřednictvím sňatku prvorozeného syna Vladislava rakouské země. Jenže Vladislav umírá a Přemysl se stane následníkem trůnu. Aby Přemyslovci udrželi rakouské země, musí se mladý Přemysl oženit s Markétou Babenberskou, starší o více než třicet let. Nové česká královna je však ve věku, kdy není schopna dát zemím následníka. Proto se s ní rozvede a ožení se mladou uherskou princeznou Kunhutou, když předtím ve válce porazí jejího děda uherského krále Belu IV. Přemysl…
Databáze knih: 90 % (582 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2025


Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej IV. - Král básník Václav II.. Klikněte pro více informací.

5. Přemyslovská epopej IV. - Král básník Václav II.
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 664 stran
EAN: 9788024355498
Kategorie: Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Závěrečný díl tetralogie, kterou končí vyprávění o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů, začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a končí vraždou jeho syna Václava III. Král Václav II. byl nesmírně zajímavou osobností, v dějinách možná trochu nedoceněnou. Právě za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s přesnou dělbou odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou. On sám byl ovšem v duši umělcem, sám vynikající minesengr, ale také muž známý svou erotickou náruživostí. Jeho doba je dobou dvorských intrik, zápasu mezi šlechtou, dobou nástupu měst. Právě na…
Databáze knih: 90 % (496 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2025


Vlastimil Vondruška: Mezi tiárou a orlicí. Klikněte pro více informací.

6. Mezi tiárou a orlicí
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 512 stran
EAN: 9788024345666
Kategorie: Krimi, detektivky • Historické krimi
Anotace: První český král Vratislav je osobností v české literatuře neprávem opomíjenou. Přitom právě díky jemu se české země poprvé staly významnou silou středoevropské politiky. Dramatický příběh z druhé poloviny 11. století vypráví na základě dochovaných historických pramenů o jeho dlouhém a pohnutém životě. Boj o moc, krvavé bitvy a plenění nepřátelského území se prolínají s každodenním životem přemyslovského dvora. V pestré mozaice se rozvíjejí příběhy lásky a nevěry, popisují se rytířské turnaje, korunovační oslavy a hostiny. Osudy Přemyslovců vstupují do boje císaře proti papežovi, do zápasů polského a uherského krále o moc, ale i do života…
Databáze knih: 90 % (351 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2025


Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč - Vídeňský sen. Klikněte pro více informací.

7. Křišťálový klíč - Vídeňský sen
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 432 stran
EAN: 9788024391991
Kategorie: Česká literatura • Historické romány • Česká a světová literatura
Anotace: Barvité osudy členů rodu, kteří se stanou sklářskými a textilními podnikateli, umělci, úředníky i učenci, se prolínají s příběhy zajímavých severočeských postav – hraběcím rodem Kinských, sloupskými poustevníky, polevskými a šenovskými obchodníky, členy tajných evangelických sekt, jezuity i císařskými úředníky a kněžími. Leopold Heřman, majitel Falknovské hutě, je uznávaný a bohatý sklářský podnikatel, ale to mu nestačí. Kvůli ctižádostivé manželce Marii usiluje o povýšení mezi urozené rody. Neshody s mladšími sourozenci se prohlubují. V Haidě vznikají sklářské kompanie, které začnou Falknovské huti zdatně konkurovat. Jedním ze zakladatelů nové…
Databáze knih: 90 % (301 hodnocení)
K vypůjčení do: 29.05.2025


Vlastimil Vondruška: Husitská epopej IV. Klikněte pro více informací.

8. Husitská epopej IV
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 640 stran
EAN: 9788024369730
Kategorie: Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Čtvrtý díl začíná těsně po smrti císaře Zikmunda. Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však záhy také umírá a v zemi se znovu rozhoří domácí válka, kterou proti sobě vede šlechta podporovaná městy. Již třetí generace rodu Prokopů prožívá své drobné soukromé starosti, ale podílí se také na dramatických zemských událostech. Vyprávění nás zanese do Prahy, Písku, Plzně, na Tábor i do dalších měst...
Databáze knih: 89 % (406 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2025


Vlastimil Vondruška: Husitská epopej V. Klikněte pro více informací.

9. Husitská epopej V
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 643 stran
EAN: 9788024374727
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, a kališníky, vedenými mladým Jiřím z Poděbrad, který obsadí Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se domácí válka. Mladý Ladislav Pohrobek dospívá a ujímá se českého královského trůnu. Jenže záhy umírá a po složitém diplomatickém zápase se novým českým králem stává Jiří z Poděbrad. Proti Čechám se formuje nová nepřátelská koalice. V tomto prostředí postupně odcházejí ze světa pozemského příslušníci prvních generací rodu Prokopů a na jejich místo nastupují jejich děti. Vyprávění nás opět zanese do Prahy, na Tábor i Písek, do Plzně a dalších…
Databáze knih: 89 % (329 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.05.2027


Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč – Jarmarečník. Klikněte pro více informací.

10. Křišťálový klíč – Jarmarečník
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 440 stran
EAN: 9788024394404
Kategorie: Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Dědicové Ignáce Heřmana přijdou o Falknovskou huť, kterou získá Leopoldova bývalá snoubenka Hildegarda a ta žije pro jedinou věc – rodu Heřmanů se pomstít. Ignácovi vnukové musí čelit nejen jejím intrikám, ale i hospodářským potížím, které s sebou nese nový styl manufakturního podnikání. Tradiční obchod nahrazují dravé obchodní kompanie. Nový styl hospodaření prospívá ovšem těm schopným, a to samozřejmě přinese rodu Heřmanů nové možnosti, ale také konflikty. Klid není ani v zemi, neboť císař Karel nemá mužského dědice a rodu, který po staletí vládl ve střední Evropě, hrozí ztráta moci.
Databáze knih: 89 % (267 hodnocení)
K vypůjčení do: 29.09.2025


  

  

1 – 10 / 55

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]