Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:bayes++&author[er]=Vlastimil Vondruška.

Bylo nalezeno 48 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej II -  Jednooký král Václav I.. Klikněte pro více informací.

1. Přemyslovská epopej II - Jednooký král Václav I.
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 632 s. ; 22 cm
EAN: 9788024348995
Klíčová slova: historické romány, Česko, 13. století, česká literatura
Anotace: Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době Václavova dětství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava. Přikloní se na stranu císaře a konečně získá definitivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý Václav octne po jeho boku a učí se vládnout. Po smrti svého otce je i on korunován českým králem, ale je přesvědčený, že vládnout musí jinak. Začne budovat okázalý královský dvůr, obklopí se rytíři a umělci. Jeho politickým snem je získat rakouské země, s nimiž po celé…
Databáze knih: 93 % (525 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2020


Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej I - Velký král Přemysl I. Otakar. Klikněte pro více informací.

2. Přemyslovská epopej I - Velký král Přemysl I. Otakar
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024356174
Klíčová slova: Elektronické knihy, Historické
Anotace: První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a za pomoc císaři získává královskou korunu. Dostane se do sporu s církví, je dán pražským biskupem do klatby, ale dosáhne smíru s církví a vojensky vpadne do rakouských zemí. Jeho politické úspěchy otevírají cestu českému království mezi evropské velmoci 13. století.
Databáze knih: 91 % (721 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2020


Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej III - Král rytíř Přemysl II. Otakar. Klikněte pro více informací.

3. Přemyslovská epopej III - Král rytíř Přemysl II. Otakar
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 632 s. ; 22 cm
EAN: 9788024352473
Klíčová slova: historické romány, Česko, panovníci, Přemysl II. Otakar, 1233-1278, česká literatura, historické romány, Přemyslovci, 13. století, česká literatura
Anotace: Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době mládí Přemysla II. V té době jeho otec Václav I. realizuje svůj politický sen – ovládnout prostřednictvím sňatku prvorozeného syna Vladislava rakouské země. Jenže Vladislav umírá a Přemysl se stane následníkem trůnu. Aby Přemyslovci udrželi rakouské země, musí se mladý Přemysl oženit s Markétou Babenberskou, starší o více než třicet let. Nové česká královna je však ve věku, kdy není schopna dát zemím následníka. Proto se s ní rozvede a ožení se mladou uherskou princeznou Kunhutou, když předtím ve válce porazí jejího děda uherského krále Belu IV. Přemysl…
Databáze knih: 91 % (426 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2020


Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej IV. - Král básník Václav II.. Klikněte pro více informací.

4. Přemyslovská epopej IV. - Král básník Václav II.
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 663 s. ; 21 cm
EAN: 9788024355498
Klíčová slova: historické romány, Česko, 13. století, česká literatura
Anotace: Závěrečný díl tetralogie, kterou končí vyprávění o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů, začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a končí vraždou jeho syna Václava III. Král Václav II. byl nesmírně zajímavou osobností, v dějinách možná trochu nedoceněnou. Právě za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s přesnou dělbou odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou. On sám byl ovšem v duši umělcem, sám vynikající minesengr, ale také muž známý svou erotickou náruživostí. Jeho doba je dobou dvorských intrik, zápasu mezi šlechtou, dobou nástupu měst. Právě na…
Databáze knih: 91 % (354 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2020


Vlastimil Vondruška: Mezi tiárou a orlicí. Klikněte pro více informací.

5. Mezi tiárou a orlicí
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024345666
Klíčová slova: Elektronické knihy, Historické detektivky
Anotace: První český král Vratislav je osobností v české literatuře neprávem opomíjenou. Přitom právě díky jemu se české země poprvé staly významnou silou středoevropské politiky. Dramatický příběh z druhé poloviny 11. století vypráví na základě dochovaných historických pramenů o jeho dlouhém a pohnutém životě. Boj o moc, krvavé bitvy a plenění nepřátelského území se prolínají s každodenním životem přemyslovského dvora. V pestré mozaice se rozvíjejí příběhy lásky a nevěry, popisují se rytířské turnaje, korunovační oslavy a hostiny. Osudy Přemyslovců vstupují do boje císaře proti papežovi, do zápasů polského a uherského krále o moc, ale i do života…
Databáze knih: 91 % (277 hodnocení)
K vypůjčení do: 01.12.2020


Vlastimil Vondruška: Husitská epopej IV. Klikněte pro více informací.

6. Husitská epopej IV
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 631 stran : genealogické tabulky ; 21 cm
EAN: 9788024369730
Klíčová slova: historické romány, 15. století, Česko, husité, husitství, česká literatura
Anotace: Čtvrtý díl začíná těsně po smrti císaře Zikmunda. Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však záhy také umírá a v zemi se znovu rozhoří domácí válka, kterou proti sobě vede šlechta podporovaná městy. Již třetí generace rodu Prokopů prožívá své drobné soukromé starosti, ale podílí se také na dramatických zemských událostech. Vyprávění nás zanese do Prahy, Písku, Plzně, na Tábor i do dalších měst...
Databáze knih: 90 % (261 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2020


Vlastimil Vondruška: Letopisy královské komory IV. Klikněte pro více informací.

7. Letopisy královské komory IV
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 292 s. ; 21 cm
EAN: 9788024335414
Klíčová slova: historické romány, detektivní romány, česká literatura
Anotace: První z příběhů zavede pána z Dobronína do Velhartic, kde byly v dobách krále Jiřího z Poděbrad na čas uloženy české korunovační klenoty. A jak se zdá, tehdy se stalo něco, co ještě po desetiletích vede zasvěcené k tomu, aby vraždili. Ve druhém příběhu královský písař odjíždí z Prahy odpočinout si do lázní Teplice, avšak záhy je jedním z hostů požádán o pomoc. V místní lázni je nalezeno tělo zavražděné bavorské princezny, které vrah vyloupl oči. Jiří Adam z Dobronína musí nejen hledat kruté vrahy, ale také bojovat proti složitým politickým intrikám.
Databáze knih: 90 % (224 hodnocení)
K vypůjčení do: 01.12.2020


Vlastimil Vondruška: Husitská epopej I. Klikněte pro více informací.

8. Husitská epopej I
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 599 s
EAN: 9788024361567
Klíčová slova: historické romány, Česko, 15. století, husitství, husité, česká literatura
Anotace: Několikadílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě. První díl se odehrává v letech 1400 až 1415. V té době se rodina Prokopů rozdělí, část se usazuje v Praze, zbytek zůstává v rodných jižních Čechách. Kniha popisuje život na dvoře krále Václava, prostředí pražské univerzity, mládí Jana Žižky, bitvu u Grunwaldu a také počátky reformačního hnutí a upálení Mistra Jana Husa.
Databáze knih: 89 % (629 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.09.2024


Vlastimil Vondruška: Vražda v ambitu. Klikněte pro více informací.

9. Vražda v ambitu
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
Rozsah: 266 s. ; 21 cm
EAN: 9788024341408
Klíčová slova: detektivní romány, česká literatura
Anotace: Tři detektivní příběhy, odehrávající se v polovině 13. století, se vracejí do doby mládí Oldřicha z Chlumu. Vysvětlují některé události, předcházející románům publikovaným v edici Hříšní lidé Království českého. První příběh vypráví o tajemné vraždě, jíž se Oldřich z Chlumu stane nechtěným svědkem při svém studiu v Magdeburku. Tajemný vrah usiluje o jeho život a jediná cesta k záchraně je odhalit pravdu. Druhý příběh se odehrává v době, kdy mladý Oldřich z Chlumu poprvé přichází na Pražský hrad. Zde vstoupí do jeho služeb panoš Ota ze Zástřizlí, jehož dostane z ošemetné situace a za své zásluhy je jmenován…
Databáze knih: 89 % (416 hodnocení)
K vypůjčení do: 01.12.2020


Vlastimil Vondruška: Strážce boleslavského mysteria. Klikněte pro více informací.

10. Strážce boleslavského mysteria
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024343341
Klíčová slova: Elektronické knihy, Historické detektivky
Anotace: Správce hradu Bezdězu Oldřich z Chlumu stojí tentokrát proti nebezpečným úkladům tajného bratrstva. Na počátku je vypálení vladyckého dvorce v Tajné. Ale to, co se zdálo jako loupežné přepadení, tají podivné tajemství, jehož kořeny sahají až k počátkům přemyslovského rodu a ke knížeti svatému Václavovi. A tak je Oldřich z Chlumu i se svým panošem Otou vtažen do děsivého víru násilí, pronásledování a vražd. Jen díky své odvaze, rytířskému umění a moudrosti se jim podaří záhadné klubko rozplést. Odhalí, co se tají v poznámkách kronikáře Kosmy, najdou kryptu zasvěcených, rozluští smysl posvátného kryptogramu a nakonec zlomí moc tajemného bratrstva. Jenže…
Databáze knih: 89 % (381 hodnocení)
K vypůjčení do: 01.12.2020


  

  

1 – 10 / 48

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]