Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:bayes++&author[er]=Vlastimil Vondruška.

Bylo nalezeno 60 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej II -  Jednooký král Václav I.. Klikněte pro více informací.

1. Přemyslovská epopej II - Jednooký král Václav I.
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024348995
Klíčová slova: E-knihy • Krimi, detektivky • Historické krimi
Anotace: Druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době Václavova dětství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou a tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava. Přikloní se na stranu císaře a konečně získá definitivní potvrzení královské koruny Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý Václav octne po jeho boku a učí se vládnout. Po smrti svého otce je i on korunován českým králem, ale je přesvědčený, že vládnout musí jinak. Začne budovat okázalý královský dvůr, obklopí se rytíři a umělci. Jeho politickým snem je získat rakouské země, s nimiž po celé…
Databáze knih: 92 % (582 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2025


Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej III - Král rytíř Přemysl II. Otakar. Klikněte pro více informací.

2. Přemyslovská epopej III - Král rytíř Přemysl II. Otakar
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024352473
Klíčová slova: E-knihy • Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době mládí Přemysla II. V té době jeho otec Václav I. realizuje svůj politický sen – ovládnout prostřednictvím sňatku prvorozeného syna Vladislava rakouské země. Jenže Vladislav umírá a Přemysl se stane následníkem trůnu. Aby Přemyslovci udrželi rakouské země, musí se mladý Přemysl oženit s Markétou Babenberskou, starší o více než třicet let. Nové česká královna je však ve věku, kdy není schopna dát zemím následníka. Proto se s ní rozvede a ožení se mladou uherskou princeznou Kunhutou, když předtím ve válce porazí jejího děda uherského krále Belu IV. Přemysl…
Databáze knih: 91 % (479 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2025


Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej IV. - Král básník Václav II.. Klikněte pro více informací.

3. Přemyslovská epopej IV. - Král básník Václav II.
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024355498
Klíčová slova: E-knihy • Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Závěrečný díl tetralogie, kterou končí vyprávění o jedné z nejslavnějších epoch českých dějin, o době velkých přemyslovských králů, začíná bezvládím po smrti Přemysl II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. a končí vraždou jeho syna Václava III. Král Václav II. byl nesmírně zajímavou osobností, v dějinách možná trochu nedoceněnou. Právě za jeho vlády se vytvořil model stavovského státu s přesnou dělbou odpovědnosti mezi panovníkem a šlechtou. On sám byl ovšem v duši umělcem, sám vynikající minesengr, ale také muž známý svou erotickou náruživostí. Jeho doba je dobou dvorských intrik, zápasu mezi šlechtou, dobou nástupu měst. Právě na…
Databáze knih: 91 % (402 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2025


Vlastimil Vondruška: Mezi tiárou a orlicí. Klikněte pro více informací.

4. Mezi tiárou a orlicí
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024345666
Klíčová slova: Krimi, detektivky • Historické krimi
Anotace: První český král Vratislav je osobností v české literatuře neprávem opomíjenou. Přitom právě díky jemu se české země poprvé staly významnou silou středoevropské politiky. Dramatický příběh z druhé poloviny 11. století vypráví na základě dochovaných historických pramenů o jeho dlouhém a pohnutém životě. Boj o moc, krvavé bitvy a plenění nepřátelského území se prolínají s každodenním životem přemyslovského dvora. V pestré mozaice se rozvíjejí příběhy lásky a nevěry, popisují se rytířské turnaje, korunovační oslavy a hostiny. Osudy Přemyslovců vstupují do boje císaře proti papežovi, do zápasů polského a uherského krále o moc, ale i do života…
Databáze knih: 91 % (303 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2025


Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej I - Velký král Přemysl I. Otakar. Klikněte pro více informací.

5. Přemyslovská epopej I - Velký král Přemysl I. Otakar
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024356174
Klíčová slova: Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: První část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a za pomoc císaři získává královskou korunu. Dostane se do sporu s církví, je dán pražským biskupem do klatby, ale dosáhne smíru s církví a vojensky vpadne do rakouských zemí. Jeho politické úspěchy otevírají cestu českému království mezi evropské velmoci 13. století.
Databáze knih: 90 % (798 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2025


Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč - Vídeňský sen. Klikněte pro více informací.

6. Křišťálový klíč - Vídeňský sen
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024391991
Klíčová slova: E-knihy • Česká a světová literatura • Historické romány • Česká literatura
Anotace: Barvité osudy členů rodu, kteří se stanou sklářskými a textilními podnikateli, umělci, úředníky i učenci, se prolínají s příběhy zajímavých severočeských postav – hraběcím rodem Kinských, sloupskými poustevníky, polevskými a šenovskými obchodníky, členy tajných evangelických sekt, jezuity i císařskými úředníky a kněžími. Leopold Heřman, majitel Falknovské hutě, je uznávaný a bohatý sklářský podnikatel, ale to mu nestačí. Kvůli ctižádostivé manželce Marii usiluje o povýšení mezi urozené rody. Neshody s mladšími sourozenci se prohlubují. V Haidě vznikají sklářské kompanie, které začnou Falknovské huti zdatně konkurovat. Jedním ze zakladatelů nové…
Databáze knih: 91 % (146 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.05.2025


Vlastimil Vondruška: Husitská epopej IV. Klikněte pro více informací.

7. Husitská epopej IV
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024369730
Klíčová slova: E-knihy • Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Čtvrtý díl začíná těsně po smrti císaře Zikmunda. Na trůn nastoupí jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však záhy také umírá a v zemi se znovu rozhoří domácí válka, kterou proti sobě vede šlechta podporovaná městy. Již třetí generace rodu Prokopů prožívá své drobné soukromé starosti, ale podílí se také na dramatických zemských událostech. Vyprávění nás zanese do Prahy, Písku, Plzně, na Tábor i do dalších měst...
Databáze knih: 90 % (311 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2025


Vlastimil Vondruška: Husitská epopej I. Klikněte pro více informací.

8. Husitská epopej I
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024361567
Klíčová slova: E-knihy • Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Několikadílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě. První díl se odehrává v letech 1400 až 1415. V té době se rodina Prokopů rozdělí, část se usazuje v Praze, zbytek zůstává v rodných jižních Čechách. Kniha popisuje život na dvoře krále Václava, prostředí pražské univerzity, mládí Jana Žižky, bitvu u Grunwaldu a také počátky reformačního hnutí a upálení Mistra Jana Husa.
Databáze knih: 89 % (727 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.09.2024


Vlastimil Vondruška: Strážce boleslavského mysteria. Klikněte pro více informací.

9. Strážce boleslavského mysteria
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024343341
Klíčová slova: Krimi, detektivky • Historické krimi
Anotace: Správce hradu Bezdězu Oldřich z Chlumu stojí tentokrát proti nebezpečným úkladům tajného bratrstva. Na počátku je vypálení vladyckého dvorce v Tajné. Ale to, co se zdálo jako loupežné přepadení, tají podivné tajemství, jehož kořeny sahají až k počátkům přemyslovského rodu a ke knížeti svatému Václavovi. A tak je Oldřich z Chlumu i se svým panošem Otou vtažen do děsivého víru násilí, pronásledování a vražd. Jen díky své odvaze, rytířskému umění a moudrosti se jim podaří záhadné klubko rozplést. Odhalí, co se tají v poznámkách kronikáře Kosmy, najdou kryptu zasvěcených, rozluští smysl posvátného kryptogramu a nakonec zlomí moc tajemného bratrstva. Jenže…
Databáze knih: 89 % (453 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2025


Vlastimil Vondruška: Husitská epopej III. Klikněte pro více informací.

10. Husitská epopej III
Vlastimil Vondruška

Nakladatel: Moba
EAN: 9788024367552
Klíčová slova: E-knihy • Česká a světová literatura • Historické romány
Anotace: Třetí díl se odehrává v letech 1426 až 1437. Rodina Prokopů prožívá krizi husitské revoluce. Hlad, mor, rozvrat země amorální devastace, to provází osud země i rodu Prokopů. V knize se popisuje závěr radikálního husitství, úpadek polních vojsk, jednání basilejského koncilu, nástup císaře Zikmunda na český královský trůn, jeho smrt a vzestup vlivu kališnického panstva.
Databáze knih: 89 % (388 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2025


  

  

1 – 10 / 60

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]