Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:author[er]=Pavel Rejchrt.

Bylo nalezeno 10 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Pavel Rejchrt: Ukaž nám cestu. Klikněte pro více informací.

1. Ukaž nám cestu
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081044
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Soubor kázání evangelického spisovatele, básníka a malíře.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Pavel Rejchrt: Pustinami k díkuvzdání. Klikněte pro více informací.

2. Pustinami k díkuvzdání
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081839
Klíčová slova: Elektronické knihy, Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: Rozsáhlé literární dílo Pavla Rejchrta, jeho básnické, prozaické i esejistické tituly, až po roce 1990 uveřejňované, nyní rozhojňuje další autorova publikace s výmluvným názvem Pustinami k díkuvzdání. Představuje promyšleně komponovaný cyklus básní a próz, z nichž některé vznikly v původní podobě již v sedmdesátých letech 20. století, většinou ale až v době nejnovější, převážně v průběhu roku 2018. Některé starší texty byly pro připravované vydání důkladně upraveny či přepracovány, nicméně kniha jako celek představuje pozoruhodnou vizitku zejména nové Rejchrtovy básnické a prozaické tvorby. Jednotlivé prozaické i veršové útvary…
K vypůjčení do: 31.12.2099


Pavel Rejchrt: Vavřín víry. Klikněte pro více informací.

3. Vavřín víry
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081778
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: V devíti teologických rozjímáních nad křesťanskou vírou v dnešním světě rozvíjí autor v různých souvislostech na pozadí současných poměrů několik biblických motivů, především novozákonních, kterými se opakovaně zabýval v několika příležitostných kázáních z poslední doby. Úvahy spojuje ústřední téma „neobvyklého vítězství“, skutečnost, že zvěstované evangelium ve světě a přiznání se k Ježíši Kristu nepřináší „vavříny“, na kterých bychom mohli spokojeně usnout, ale spíš trní útrap všeho druhu. A také zjitřenou citlivost pro přemnohá zla, jež „normální“ společnost vůbec neregistruje. Víra ovšem, jak praví apoštol Jan, přemáhá…
K vypůjčení do: 31.12.2099


Pavel Rejchrt: Dvanáct kázání. Klikněte pro více informací.

4. Dvanáct kázání
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081129
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Sbírka kázání českého malíře, básníka a literáta z posledních deseti let, ve kterých se autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesťanstva i společnosti.


Pavel Rejchrt: Strážce a příchozí. Klikněte pro více informací.

5. Strážce a příchozí
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081372
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Dva bratři ze zaniklé obce, od dětství od sebe rozloučení protikladnými životními cestami, na jedné straně „věrný správce této krajiny“, na straně druhé „scestovalý profesor“, vedou spolu rozhovor o posledních věcech života i smrti v závěrečné a nejrozsáhlejší ze šesti próz Strážce a příchozí, pojatých do stejnojmenného svazku, který představuje texty malíře a básníka Pavla Rejchrta z posledních sedmi let. Kniha tím navazuje na předchozí autorovu práci Pozdní syn království, jež vyšla v r. 1996 v nakladatelství Triáda.


Pavel Rejchrt: Samochodci víry. Klikněte pro více informací.

6. Samochodci víry
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310254
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Románová alegorie a svědectví o našich životech, o jejich smysluplnosti.


Pavel Rejchrt: Světlo v čas večera. Klikněte pro více informací.

7. Světlo v čas večera
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310223
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Devatero múz, devatero řemesel – jako by tím vším prošel a s tím vším si věděl rady Pavel Rejchrt (1942), myslitel a všeuměl, který dokáže složit teologickou meditaci stejně přesvědčivě jako nakreslit obraz plný zření, umí zaujmout duchaplnými literárními kázáními, v nichž nepoučuje, nýbrž se chce podělit o slova, s nimiž k nám přichází. Právě tak dovede napsat dušezpytné prózy, někdy až přetékající řeřavým hledáním a tázáním – a takhle lze pokračovat, pokaždé se ale dřív či později nevyhnutelně vrátíme k Rejchrtově umění básnickému. Mohli jsme tuto oblast autorovy duchovní práce (co je skutečně poezie jiného?) ocenit již vícekrát…


Pavel Rejchrt: Starými nepokoji. Klikněte pro více informací.

8. Starými nepokoji
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788087081013
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Básnická sbírka obsahuje šest oddílů nazvaných Tón spona ticha, Můra věku tohoto, Než odvezou křídlo, Kytice kontemplací, Světla z praslova a Účastníci mystéria. Kniha je doplněna osmnácti ilustracemi autora.
K vypůjčení do: 31.12.2099


Pavel Rejchrt: O smlouvách dvojí krve. Klikněte pro více informací.

9. O smlouvách dvojí krve
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Nakladatelství Stefanos
EAN: 9788090310285
Klíčová slova: Elektronické knihy - Scénáře, eseje, úvahy
Anotace: V novém knižním souboru svých textů (pojmenovaném podle závěrečného dramatu) se zkušený spisovatel, výtvarný umělec a myslitel Pavel Rejchrt vrátil k některým svým starším (rukopisným) dramatickým opusům, aby je na jedné straně mnohdy od základu přepracoval a zkultivoval jejich filosofický půdorys, na straně druhé, aby je s větší či menší intenzitou zbavoval momentů, které by přespříliš přímočaře odkazovaly k případnému jevištnímu provedení. Doslov napsal a text redakčně připravil Vladimír Novotný.
K vypůjčení do: 31.12.2099


Pavel Rejchrt: Pozdní syn království. Klikněte pro více informací.

10. Pozdní syn království
Pavel Rejchrt

Nakladatel: Triáda
EAN: 9788090186170
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Na pomezí eseje, novely a básně se vyjadřuje pražský spisovatel a malíř (nar. 1942), na plátně i na papíře temný, pozdní expresionista. Tři prózy o úzkosti a nedůvěře, o zklamání - i o pravé naději.


  

  

1 – 10 / 10

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]