Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Vyhledávám… extra:author[er]=Karel Schulz.

Byly nalezeny 3 tituly. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

1. Kámen a bolest
Karel Schulz

Vydáno: Vyšehrad
EAN: 9788076012189
Klíčová slova: Elektronické knihy, Romány, povídky, novely
Anotace: Román, který patří na samý vrchol české historické prózy Kniha popisuje život slavného italského sochaře, malíře a architekta Michaela Buonarrotiho a také politickou a náboženskou atmosféru přelomu 15. a 16. století. Kromě italských renesančních osobností román vykresluje také dobové poměry v církvi, která je pevně spjata se šlechtou. Autor tento slavný životopis vytvořil na počátku 2. světové války. Na pozadí rozsáhlé fresky renesančního života v Itálii a jejího dramatického politického dění zachytil svrchovaný tvůrčí i lidský zápas o svobodu a důstojnost.
Databáze knih: 93 % (315 hodnocení)


2. Legendy
Karel Schulz

Vydáno: Indeart
EAN: 9788087808078
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Soubor deseti legend o životech svatých z pera známého českého autora. Legendy vycházejí z původních pramenů. Karel Schulz je předkládá ve své typické barokizující formě. Jednotlivé příběhy svatých jsou oslavou života ve víře, pokoře a pravdě, psané vytříbeným a velmi neotřelým jazykem a lze v nich vytušit autorovo pevné přesvědčení o tom, že člověk není určen k bezúčelnému pobytu na této zemi.


3. Peníz z noclehárny
Karel Schulz

Vydáno: Indeart
EAN: 9788075191212
Klíčová slova: Elektronické knihy - Všeobecné a ostatní
Anotace: Soubor osmi psychologických povídek (Per amica silentia lunae, Chvála milosrdenství aneb Amarantus, Zrcadla, Píseň milostná, Balada o deštníku, Peníz z noclehárny, Tvář na obraze a Rekviem), který vyšel poprvé r. 1940, ztvárňuje osudy sociálních vyděděnců, žebráků, nevěstek. Prózy, jejichž dějová linie je potlačena na minimum, zobrazují konflikty lidského nitra, dobrodružství zjitřených duší, horečnaté a snové zážitky.
K vypůjčení do: 07.12.2020


  

  

1 – 3 / 3

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]