Půjčování e-knih v knihovnách

  
 | Hlavní stránka | Registrace | Ankety | Hledat | Statistika |
Vypůjčitelné tituly Půjčování e-knih v knihovnách / Vypůjčitelné tituly /   
 

James Khoury: Kouření škodí zdraví cigaret a další povídky

 
Autor Admin

Administrátor
#1 | Zasláno: 25 Led 2020 07:23 | Změnil(a): Admin  
Kouření škodí zdraví cigaret a další povídky
This bilingual collection of absurdist short stories set in Prague attempts to answer the more complex questions of life, such as why a butterfly would be bitter against the world, how an octopus could resent all things Scottish, which breed of cow is the most superficial, and whether bookcases have a sense of humour. Maybe you’re someone who would like to understand the hopes of an ambitious but naive young cigarette or the fears of a left-handed snake. Tato dvojjazyčná sbírka absurdních povídek zasazených do Prahy se snaží zodpovědět složitější otázky života, jako je například proč by měl být motýl zahořklý vůči celému světu, jak by chobotnice mohla nesnášet cokoli skotského, které kravské plemeno je nejpovrchnější či zda mají knihovny smysl pro humor. Možná jste někdo, kdo by rád pochopil naděje ambiciózní, ale naivní mladé cigarety nebo obavy levorukého hada. To help English language learners, idiomatic expressions used in each story are explained. Special attention is given to the dreaded Czenglish mistakes which are so commonly made (yes, that’s make a mistake, not do a mistake!). Abychom pomohli studentům anglického jazyka, jsou zde vysvětleny idiomatické výrazy používané v každém příběhu. Zvláštní pozornost je věnována obávaným tzv. Czenglish chybám, které se tak často dělají (ano, říká se make a mistake, nikoli do a mistake!). We recommend the PocketBook e-reader app for phones and tablets. We found this app creates the most pleasing reading experience for this book. We do not benefit in any way from this recommendation. Pro telefony a tablety doporučujeme aplikaci PocketBook e-reader. Zjistili jsme, že tato aplikace vytváří nejpříjemnější zážitek ze čtení této knihy. Z tohoto doporučení nám neplynou žádné benefity.

Nakladatel: Viking
EAN: 9788074823282
Klíčová slova: Elektronické knihy, E, Knihy
K vypůjčení do: 22.02.2222

[ Ukázka | Půjčit | Koupit ]

Vypůjčitelné tituly Půjčování e-knih v knihovnách / Vypůjčitelné tituly /
 James Khoury: Kouření škodí zdraví cigaret a další povídky

Vaše reakce Klikněte na tuto ikonu, pokud se chcete přesunout na citovanou zprávu


 ?
Můžete použít jen přezdívku bez hesla, pokud neexistuje registrovaný člen s uvedeným jménem. Případně můžete nechat obě pole prázdná. Pokud jste registrovaný uživatel diskusního fóra, můžete se z této stránky pouze přihlásit bez zaslání příspěvku, nebo se přihlásit a současně zaslat příspěvek.

 

 
Půjčování e-knih v knihovnách Powered by PHP Forum Software miniBB ®
 ⇑