Půjčování e-knih v knihovnách

 | Hlavní stránka | Registrace | Ankety | Hledání | Statistika |
Vypůjčitelné tituly Půjčování e-knih v knihovnách / Vypůjčitelné tituly /  
 

Michal Topor (ed.): E*forum 2018

 
Autor Admin

Administrátor
#1 | Zasláno: 29 Čvn 2019 07:19  
E*forum 2018
Ročenka E*forum 2018 dokumentuje kontinuální snahu zřetelně, svébytnou a přístupnou formou nabídnout živý a otevřený prostor – mimo konvencionalizovaný „provoz“ – pro literárněhistorické kritické čtení, názory a inspirace. Soubor je řazen chronologicky, podle data prvního zveřejnění, nejprve v řadě české (existuje-li německý ekvivalent, značíme cz/de), poté v německé; texty byly pro přítomné knižní vydání přehlédnuty, text sjednocen v interpunkci a po stránce pravopisné. Kniha je doplněna seznamem recenzovaných knih, medailony autorů a opatřena jmenným heslářem. Zařazené texty se podílejí na realizaci zastřešujícího plánu: usilovat o pokud možno soustavnou reflexi novějších počinů v uvažování o německé kultuře české provenience a dalších aspektech dějin česko-německých vztahů, kontaktů i konfliktů, a to nejen v perspektivě literárněhistorické (jež nicméně převažuje), nýbrž i v jiných – jazykových, uměleckých, politických či obecně historiografických – českých i přeshraničních, středoevropských i širších souvislostech. E*forum(cz) 2018 Bohemistickou část E*fora – zahrnující původní autorské příspěvky a edice připomínající starší práce – redakčně zajišťovali Luboš Merhaut, Marie Škarpová a Michal Topor. V roce 2018 obsahuje pětadvacet příspěvků, které byly publikovány průběžně v zásadě ve čtrnáctidenních intervalech. Na tematický rozsah soustředěných bohemistických příspěvků upozorňují předmětový ukazatel a jmenný heslář v závěru knihy, nabízející rovněž možné směry čtení. V různorodých liniích se prostupují a doplňují hlediska informativní a kriticky hodnotící či interpretačně shrnující. Primární literárněhistorickou látku a perspektivu rozšiřují vztahy literatury a společenského a kulturního kontextu i vazby mezioborové. Období starší literatury (do 18. století) se věnovali vedle Marie Škarpové též Vojtěch Bažant, Martina Dragonová, Jakub Ivánek, Jan Malura a Kateřina Smyčková. O novějších literárně-bohemistických tématech psali Jiří Brabec, Libuše Heczková, Jiří Hubáček, Milan Jankovič, Luboš Merhaut, opakovaně Jiří Opelík, Tereza Šnellerová a Michal Topor. Osobnost Oldřicha Krále připomněla Miriam Löwensteinová. Texty avizované slovem „napsal“, resp. „odpověděl“ připomínají prostřednictvím starších prací vybrané osobnosti české literatury, literárního dějepisectví a literární kritiky, především v jubilejních chvílích nebo u příležitosti specifických edičních či projektových aktivit IPSL: Emila Saudka, F. X. Šaldu a T. G. Masaryka i jejich vztah v reflexích Roberta Konečného a Václava Černého; z Týneckých listů zprostředkovalo E*forum aktuálně rozhovor Petra Hanušky s Jiřím Opelíkem. Tyto příspěvky edičně připravili Luboš Merhaut a Michal Topor. E*forum(de) 2018 Germanobohemistické příspěvky E*fora, vycházející paralelně česky a německy, vydává Institut pro studium literatury ve spolupráci s Centrem Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách (při Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Na redakční přípravě se v roce 2018 podíleli Václav Petrbok, Lucie Merhautová, Václav Maidl, Petra Knápková a Michal Topor, za CKK Manfred Weinberg a Štěpán Zbytovský. Pozornost tak byla věnována řadě monografií a edic pohybujících se v těchto oblastech. Pojednány byly svazek zpřístupňující korespondenci mezi Friedriechem Torbergem a Hugo Haasem, sborník Der Erste Weltkrieg auf dem deutsch-europäischen Literaturfeld a další kolektivně založené monografie (o Franzi Spundovi, E. E. Kischovi, Hansi Natonkovi, Berthě von Suttner, Anně Seghers a Lence Rainerové, Paulu Adlerovi, Marii Stoně), dále biografie Marie Ebner von Eschenbach, soubor studií Stefana Simoneka Von Lenau zu „Laibach“. Beiträge zu einer Kulturgeschichte Mitteleuropas, knižní překlad básní Victora Hadwigera (vybavenému doprovodnými komentáři), monografie Marka Nekuly (o „panteonu“ v české literatuře a kultuře, resp. o Franzi Kafkovi). Zhodnocení se dostalo knize Pietera Judsona The Habsburg Empire: A New History, překladové edici reportáží Wenzela Jaksche, sborníkům Neviditelná loajalita? a Neue Bienen fremder Literaturen, kolektivní monografii Deutschlernen „von unten“. Böhmakeln a Kuchldeutsch, edici Gartenschönheit oder Die Zerstörung von Mitteleuropa: Sidonie Nádherny – Briefe an Václav Wagner (1942–1949) a komentovanému výboru z próz Karla Klostermanna.Výkonů na poli dějepisu výtvarného umění se dotkly příspěvky soustředěné ke knize Evelyn Reitz Discordia Concors. Zkušenost kulturní odlišnosti a vytváření estetické jednoty v pražském umění kolem roku 1600 či katalogu k výstavě Josef Führich 1800–1876: Z Chrastavy do Vídně. Rubrika Napsali… v průběhu roku přinesla několik vybraných starších textů: článek Petera Demetze K pojmu sudetská literatura (před deseti lety publikovaný Vilémem Prečanem v knize Hluboká stopa. Nezávislá revue Skutečnost 1949–1953), recenzi, jíž se Walther Victor v listopadu 1937 vyrovnal s románem Ludwiga Windera Der Thronfolger (Následník trůnu), dvojici ukázek z publicistického díla Ferdinanda Demla a Julia Madera (důležitých spolupracovníků pražského časopisu Die Wahrheit) a stať Vojtěcha Jiráta Písemnictví československých Němců z kompendia Dvacáté století. Co dalo lidstvu. Výsledky práce lidstva XX. věku (1934); pro ročenku byla – jako bonus – připravena a do češtiny přeložena čtveřice textů germanisty a výtvarného kritika Richarda Messera. Ke skupině tradičních autorů, rekrutujících se převážně z redakčního kruhu E*fora, se přidali Jitka Ludvová, Aleš Urválek, Ingeborg Fialová-Fürstová, Ladislav Futtera, Radek Malý, Luis Carlos Cuevas, Martin Hořák, Adéla Rossípalová, Lena Dorn, Konstantin Kountouroyanis, Jan Mareš, Radka Šustrová, Martina Niedhammer, Markéta Balcarová, Agnes Kim a Jozo Džambo.

Nakladatel: Institut pro studium literatury
EAN: 9990001855055
Kategorie: Film, divadlo

[ Půjčit | Koupit ]

Vypůjčitelné tituly Půjčování e-knih v knihovnách / Vypůjčitelné tituly /
 Michal Topor (ed.): E*forum 2018

Téma je uzamčeno. Nemůžete na něj reagovat.

 

 
Půjčování e-knih v knihovnách Powered by PHP Forum Software miniBB ®


  ⇑